Parenteel van Evert Minderts

I Evert Minderts is geboren in Noorder Drachten. Evert trouwde op 09-10-1746 in Drachten (gem. Smallingerland) met Aukje Franses. Aukje is geboren in Noorder Drachten.
Kind van Evert en Aukje:
1 Binne Everts de Ruiter, geboren omstreeks 1753 in Ureterp (gem. Opsterland). Zie II.
II Binne Everts de Ruiter is geboren omstreeks 1753 in Ureterp (gem. Opsterland), zoon van Evert Minderts (zie I) en Aukje Franses. Binne is overleden op 14-02-1835 in Drachten (gem. Smallingerland), ongeveer 82 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Binne:
(1) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 22-09-1783 in Drachten (gem. Smallingerland) met Japikjen Jannes. Japikjen is geboren in Zuider Drachten. Japikjen is overleden vóór 1793.
Notitie bij Japikjen: ook genaamd Jantje Swagenga
(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 22-09-1793 in Drachten (gem. Smallingerland) met Sjoukjen Beints. Sjoukjen is geboren in Noorder Drachten, dochter van Beint Hinnes en Jeltje Ludzers.
Beroep:
arbeidster
Kinderen van Binne en Japikjen:
1 Akke Binnes de Ruiter, geboren op 02-12-1785 in Zuider Drachten. Zie III-a.
2 Wietske Binnes de Ruiter, geboren omstreeks 1790. Wietske is overleden op 09-02-1825, ongeveer 35 jaar oud. Wietske bleef ongehuwd.
3 Jacob Binnes de Ruiter, geboren omstreeks 1792. Jacob is overleden na 1811, minstens 19 jaar oud.
Kinderen van Binne en Sjoukjen:
4 Wiebe Binnes de Ruiter, geboren omstreeks 1796 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie III-b.
5 Jeltje Binnes de Ruiter, geboren omstreeks 1799. Zie III-c.
6 Evert Binnes de Ruiter, geboren op 08-05-1801 in Drachten (gem. Smallingerland). Evert is overleden op 23-08-1869, 68 jaar oud.
7 Mindert Binnes de Ruiter, geboren op 20-02-1806 in Drachten (gem. Smallingerland). Mindert is overleden op 09-04-1870, 64 jaar oud.
8 Aafke Binnes de Ruiter, geboren omstreeks 1810. Aafke is overleden op 09-03-1888, ongeveer 78 jaar oud.
9 Francois Binnes de Ruiter, geboren in 05-1812. Francois is overleden op 31-03-1813, 10 maanden oud.
III-a Akke Binnes de Ruiter is geboren op 02-12-1785 in Zuider Drachten, dochter van Binne Everts de Ruiter (zie II) en Japikjen Jannes. Zij is gedoopt op 25-12-1785 in Drachten (gem. Smallingerland). Akke is overleden op 01-01-1862 in Lippenhuizen, 76 jaar oud. Akke trouwde, 22 jaar oud, op 10-04-1808 in Lippenhuizen met Durk Jans de Jong, ongeveer 27 jaar oud. Durk is geboren omstreeks 1781 in Lippenhuizen. Durk is overleden op 23-12-1847 in Lippenhuizen, ongeveer 66 jaar oud.
III-b Wiebe Binnes de Ruiter is geboren omstreeks 1796 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Binne Everts de Ruiter (zie II) en Sjoukjen Beints. Wiebe is overleden na 1811, minstens 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-07-1894. Wiebe trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 02-02-1822 in Smallingerland met Aaltje Meines van Hoek. Aaltje is geboren in Rottevalle, dochter van Meine Arends van Hoek en Mettje Hendriks.
Kinderen van Wiebe en Aaltje:
1 Binne Wiebes de Ruiter. Zie IV-a.
2 Mettje Wiebes de Ruiter, geboren in Drachten (gem. Smallingerland). Zie IV-b.
3 Sjoukjen Wiebes de Ruiter, geboren in Drachten (gem. Smallingerland). Zie IV-c.
4 Wietske Wiebes de Ruiter. Wietske is overleden op 27-06-1835. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-06-1835.
5 Trijntje Wiebes de Ruiter. Trijntje is overleden op 27-11-1862. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-11-1862.
6 Meintje Wiebes de Ruiter, geboren in Drachten (gem. Smallingerland). Zie IV-d.
IV-a Binne Wiebes de Ruiter, zoon van Wiebe Binnes de Ruiter (zie III-b) en Aaltje Meines van Hoek. Binne is overleden op 23-03-1870. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-03-1870. Binne trouwde op 11-11-1854 in Smallingerland met Aatje Smeding. Aatje is geboren in Groningen, dochter van Dorothea Wilhelmina Elisabeth Smeding.
Kinderen van Binne en Aatje:
1 Frans Binnes de Ruiter. Frans is overleden op 12-10-1859. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-10-1859.
2 Frans Binnes de Ruiter. Frans is overleden op 14-09-1857. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-09-1857.
3 Johannes Binnes de Ruiter. Johannes is overleden op 21-07-1861.
4 Johannes de Ruiter. Johannes is overleden op 17-10-1871. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-10-1871.
5 Wiebe de Ruiter. Wiebe is overleden op 05-07-1878. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-07-1878.
6 Trijntje de Ruiter, geboren in Drachten (gem. Smallingerland). Zie V-a.
7 Frans de Ruiter, geboren in Drachten (gem. Smallingerland). Zie V-b.
8 Wilhelmina Binnes de Ruiter, geboren op 15-01-1863 in Leeuwarden. Zie V-c.
V-a Trijntje de Ruiter is geboren in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Binne Wiebes de Ruiter (zie IV-a) en Aatje Smeding. Trijntje trouwde op 09-03-1912 in Smallingerland met Tabe Posthuma. Tabe is geboren in Opeinde.
V-b Frans de Ruiter is geboren in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Binne Wiebes de Ruiter (zie IV-a) en Aatje Smeding. Frans trouwde op 03-10-1903 in Smallingerland met Sjoukje Postma. Sjoukje is geboren in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Fokke Postma en Berber Ritskes van der Meer.
gezin_jan_tuinstra.jpg jan_r_tuinstra_wilhelmina_de_ruiter.jpg jan_tuinstra_wilhelmina_de_ruiter.jpg graf_jr_tuinstra_en_w_de_ruiter.jpg
1 gezin jan tuinstra
2 Jan R Tuinstra Wilhelmina de Ruiter
3 jan tuinstra wilhelmina de ruiter
4 graf JR Tuinstra en W de Ruiter
V-c Wilhelmina Binnes de Ruiter is geboren op 15-01-1863 in Leeuwarden, dochter van Binne Wiebes de Ruiter (zie IV-a) en Aatje Smeding. Wilhelmina is overleden op 02-03-1943 in Houtigehage, 80 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 42 jaar oud, op 21-01-1905 in Smallingerland met Jan Rapkes Tuinstra (afb. 1 t/m 4), 47 jaar oud. Jan is geboren op 07-11-1857 in Houtigehage, zoon van Rapke Ritskes/Hendriks Tuinstra en Hinke Bosgraaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-11-1857. Jan is overleden op 01-02-1943 in Houtigehage, 85 jaar oud.
Kinderen van Wilhelmina en Jan:
1 Rapke Tuinstra, geboren op 31-03-1883 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie VI-a.
2 Binne Tuinstra, geboren op 18-08-1885 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie VI-b.
3 Hinke Tuinstra, geboren op 10-08-1887 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie VI-c.
4 Frans Tuinstra, geboren op 02-06-1889 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie VI-d.
5 Attje Tuinstra, geboren op 05-11-1892 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie VI-e.
6 Hendrikje Tuinstra, geboren op 13-04-1895 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie VI-f.
7 Trijntje Tuinstra, geboren op 25-04-1898 in Smallingerland. Zie VI-g.
VI-a Rapke Tuinstra is geboren op 31-03-1883 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Jan Rapkes Tuinstra en Wilhelmina Binnes de Ruiter (zie V-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-04-1883. Rapke trouwde, 25 jaar oud, op 20-02-1909 in Smallingerland met Froukje de Vries, 22 jaar oud. Froukje is geboren op 14-10-1886 in Drachten (gem. Smallingerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-10-1886.
Kind van Rapke en Froukje:
1 Aukje Tuinstra, geboren omstreeks 09-1918. Aukje is overleden op 12-05-1919 in Smallingerland, ongeveer 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-05-1919.
binne_tuinstra_met_schop_op_de_voorgrond.jpg binne_tuinstra.jpg binne_tuinstra_met_zijn_2de_vrouw.jpg graf_binne_tuinstra_en_antje_vollema.jpg willemkewedzinga.jpg graf_willemke_wedzinga.jpg
5 Binne Tuinstra met schop op de voorgrond
6 Binne Tuinstra
7 Binne Tuinstra met zijn 2de vrouw
8 graf Binne Tuinstra en Antje Vollema
9 Willemke Wedzinga
10 graf_willemke_wedzinga
VI-b Binne Tuinstra (afb. 5 t/m 8) is geboren op 18-08-1885 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Jan Rapkes Tuinstra en Wilhelmina Binnes de Ruiter (zie V-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-08-1885. Binne is overleden op 16-06-1973, 87 jaar oud. Hij is begraven in Rottevalle. Binne:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 11-01-1907 in Smallingerland met Willemke Wedzinga (afb. 9 en 10), 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 26-11-1942 in Leeuwarden. Willemke is geboren op 16-10-1884 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Douwe Andries Wedzinga en Martje Hendriks Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1884. Willemke is overleden in 10-1976, 91 of 92 jaar oud. Zij is begraven in Forest Lawn Cemetery (Norfolk, Virginia, USA). Willemke trouwde later in 1927 in Pasquotank (North Carolina, USA) met Karel / Charles Garrelfs (1884-1937).
(2) trouwde met Antje Vollema. Antje is geboren op 06-10-1911. Antje is overleden op 01-01-2000, 88 jaar oud.
Kinderen van Binne en Willemke:
1 Jan Tuinstra, geboren op 12-09-1905 in Drachten (gem. Smallingerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-09-1905.
Notitie bij de geboorte van Jan: Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 11 januari 1907, gemeente Smallingerland
Jan is overleden omstreeks 1962 in Amerika, ongeveer 57 jaar oud.
2 Douwe (Dick) Tuinstra, geboren op 21-09-1906.
Notitie bij de geboorte van Dick: Aangegeven door de vroedvrouw; kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 11 januari 1907
Dick is overleden op 30-06-1995 in Emmeloord, 88 jaar oud. Hij is gecremeerd op 05-07-1995 in Lelystad.
3 Wilhelmina Tuinstra, geboren op 26-04-1908 in Smallingerland. Zie VII-a.
4 Grietje Tuinstra, geboren op 13-07-1909 in Drachten. Zie VII-b.
VII-a Wilhelmina Tuinstra is geboren op 26-04-1908 in Smallingerland, dochter van Binne Tuinstra (zie VI-b) en Willemke Wedzinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-04-1908.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aangegeven door de vroedvrouw; vader is arbeider en beroepshalve afwezig
Wilhelmina is overleden op 16-08-2000 in Leeuwarden, 92 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 20 jaar oud, op 01-12-1928 in Smallingerland met Aldert Jan Keuning, 21 jaar oud. Aldert is geboren op 28-01-1907 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Sieberen Jacobs Keuning en Siebrigje Haarsma. Aldert is overleden op 16-04-1958 in Leeuwarden, 51 jaar oud. Hij is begraven op 19-04-1958 in Leeuwarden (Noorderbegraafplaats).
VII-b Grietje Tuinstra is geboren op 13-07-1909 in Drachten, dochter van Binne Tuinstra (zie VI-b) en Willemke Wedzinga. Grietje trouwde, 22 jaar oud, op 28-05-1932 in Smallingerland met Tjeerd Jan Wouters, ongeveer 23 jaar oud. Tjeerd is geboren omstreeks 1909 in Drachten (gem. Smallingerland).
VI-c Hinke Tuinstra is geboren op 10-08-1887 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Jan Rapkes Tuinstra en Wilhelmina Binnes de Ruiter (zie V-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-08-1887. Hinke is overleden op 20-05-1912 in Surhuisterveen, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-05-1912. Hinke trouwde, 18 jaar oud, op 28-07-1906 in Smallingerland met Alle Bijma, 20 jaar oud. Alle is geboren op 11-12-1885 in Surhuisterveen, zoon van Bareld Alles Bijma en Wytske Andries Bekkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-12-1885. Alle is overleden op 12-02-1939 in Bathmen, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-02-1939. Alle trouwde later op 10-05-1913 in Smallingerland met Iebeltje de Haan (geb. ±1886).
Kind van Hinke en Alle:
1 Bareld Bijma, geboren omstreeks 1911. Bareld is overleden op 25-10-1929 in Smallingerland, ongeveer 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1929.
frans_tuinsta_en_jeltje_stienstra.jpg
11 Frans Tuinsta en Jeltje Stienstra
VI-d Frans Tuinstra (afb. 11) is geboren op 02-06-1889 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Jan Rapkes Tuinstra en Wilhelmina Binnes de Ruiter (zie V-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-06-1889. Frans is overleden na 1981, minstens 92 jaar oud. Frans trouwde, 21 jaar oud, op 15-04-1911 in Smallingerland met Jeltje Stienstra, 20 jaar oud. Jeltje is geboren op 13-12-1890 in Surhuisterveen. Jeltje is overleden na 1981, minstens 91 jaar oud.
Kind van Frans en Jeltje:
1 Wytske Tuinstra, geboren omstreeks 1917. Wytske is overleden op 25-11-1918 in Smallingerland, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-11-1918.
andries_en_atje.jpg ondertrouwtrouwkaart_andries_en_atje.jpg
12 Andries en Atje
13 ondertrouwtrouwkaart Andries en Atje
VI-e Attje Tuinstra (afb. 12 en 13) is geboren op 05-11-1892 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Jan Rapkes Tuinstra en Wilhelmina Binnes de Ruiter (zie V-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-11-1892. Attje is overleden op 16-08-1980 in Boelenslaan, 87 jaar oud. Attje trouwde, 19 jaar oud, op 01-06-1912 in Achtkarspelen met Andries Bijma, 21 jaar oud. Andries is geboren op 13-08-1890 in Surhuisterveen, zoon van Bareld Alles Bijma en Wytske Andries Bekkema. Andries is overleden op 07-12-1977 in Boelenslaan, 87 jaar oud.
Kinderen van Attje en Andries:
1 Bareld Andries Bijma, geboren op 17-06-1912 in Boelenslaan. Zie VII-c.
2 Wytske Bijma, geboren op 04-09-1915 in Surhuisterveen. Zie VII-d.
3 Jan Andries Bijma, geboren op 17-08-1916 in Boelenslaan. Jan is overleden op 12-04-1932 in Groningen, 15 jaar oud.
4 Theodora Wilhelmina Elisabeth Bijma, geboren in 1918 in Boelenslaan. Theodora is overleden op 02-02-1919 in Boelenslaan, 0 of 1 jaar oud.
VII-c Bareld Andries Bijma is geboren op 17-06-1912 in Boelenslaan, zoon van Andries Bijma en Attje Tuinstra (zie VI-e). Bareld is overleden op 27-10-1996 in Boelenslaan, 84 jaar oud. Bareld trouwde, 21 jaar oud, op 17-05-1934 in Buitenpost met Sietske Alberts Land, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 08-08-1963. Sietske is geboren op 16-07-1911 in Harkema-Opeinde, dochter van Klaas Land en Teikje W. Bos. Sietske is overleden op 17-09-1987 in Opende, 76 jaar oud. Sietske trouwde later op 24-06-1974 met Meindert Tjoelker (1900-1980).
VII-d Wytske Bijma is geboren op 04-09-1915 in Surhuisterveen, dochter van Andries Bijma en Attje Tuinstra (zie VI-e). Wytske is overleden op 17-06-2004 in Surhuisterveen, 88 jaar oud. Wytske trouwde, 22 jaar oud, op 02-06-1938 in Achtkarspelen met Harmen Bekkema, 25 jaar oud. Harmen is geboren op 28-11-1912 in Surhuisterveen. Harmen is overleden op 01-02-1992 in Houtigehage, 79 jaar oud.
VI-f Hendrikje Tuinstra is geboren op 13-04-1895 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Jan Rapkes Tuinstra en Wilhelmina Binnes de Ruiter (zie V-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-04-1895. Hendrikje trouwde, 18 jaar oud, op 07-03-1914 in Smallingerland met Albert Scholte, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrikje en Albert: 13-4-1895
Albert is geboren op 18-04-1891 in Drachten (gem. Smallingerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-04-1891. Albert is overleden op 17-09-1948 in Grootegast, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-09-1948.
Kinderen van Hendrikje en Albert:
1 Jan Scholte, geboren omstreeks 1915. Jan is overleden op 11-03-1939 in Smallingerland, ongeveer 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1939.
2 Wilhelmina Scholte, geboren in 09-1933. Wilhelmina is overleden op 09-10-1933 in Smallingerland, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-10-1933.
trouwfoto_trijntje_tuinstra_en_roel_lindeboom.jpg
14 trouwfoto Trijntje Tuinstra en Roel Lindeboom
VI-g Trijntje Tuinstra (afb. 14) is geboren op 25-04-1898 in Smallingerland, dochter van Jan Rapkes Tuinstra en Wilhelmina Binnes de Ruiter (zie V-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-04-1898. Trijntje is overleden op 16-03-1973, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-04-1898. Zij is begraven in Rottevalle. Trijntje trouwde met Roel Lindeboom. Roel is geboren op 19-02-1891 in Smallingerland. Roel is overleden op 11-04-1983, 92 jaar oud. Hij is begraven in Rottevalle.
IV-b Mettje Wiebes de Ruiter is geboren in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Wiebe Binnes de Ruiter (zie III-b) en Aaltje Meines van Hoek. Mettje is overleden op 30-01-1895. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-01-1895. Mettje trouwde op 15-12-1841 in Smallingerland met Egbert Roels de Vries. Egbert is geboren in Rottevalle.
IV-c Sjoukjen Wiebes de Ruiter is geboren in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Wiebe Binnes de Ruiter (zie III-b) en Aaltje Meines van Hoek. Sjoukjen is overleden op 15-07-1894. Sjoukjen trouwde op 19-03-1853 in Smallingerland met Jelle Tjeerds Wouda. Jelle is geboren in Echten.
IV-d Meintje Wiebes de Ruiter is geboren in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Wiebe Binnes de Ruiter (zie III-b) en Aaltje Meines van Hoek. Meintje trouwde op 10-06-1854 in Achtkarspelen met Bauke Hendriks Schieving. Bauke is geboren in Drogeham.
III-c Jeltje Binnes de Ruiter is geboren omstreeks 1799, dochter van Binne Everts de Ruiter (zie II) en Sjoukjen Beints. Jeltje is overleden op 15-11-1862, ongeveer 63 jaar oud.
Kind van Jeltje uit onbekende relatie:
1 Sjoukjen Pieters Spa, geboren omstreeks 1826 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie IV-e.
IV-e Sjoukjen Pieters Spa is geboren omstreeks 1826 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Jeltje Binnes de Ruiter (zie III-c). Sjoukjen trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 11-11-1854 in Smallingerland met Berend Siebes Haarsma, 26 jaar oud. Berend is geboren op 30-10-1828 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Siebe Jans Haarsma en Jeltjen Hielkes Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1828. Berend is overleden op 20-03-1872, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1872.
Kinderen van Sjoukjen en Berend:
1 Siebe Haarsma, geboren op 29-07-1855 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1855. Siebe is overleden op 17-07-1884 in Smallingerland, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-07-1884. Siebe bleef ongehuwd.
2 Jeltje Haarsma, geboren op 27-05-1857 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-05-1857.
3 Pieter Haarsma, geboren op 27-03-1859 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie V-d.
4 Jelkje Berends Haarsma, geboren op 18-05-1861 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-05-1861. Jelkje is overleden op 25-01-1863 in Smallingerland, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-01-1863.
5 Jan Berends Haarsma, geboren op 21-11-1863. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1863. Jan is overleden op 03-01-1865 in Smallingerland, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-01-1865.
6 Hielke Haarsma, geboren op 16-04-1866 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-04-1866.
V-d Pieter Haarsma is geboren op 27-03-1859 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Berend Siebes Haarsma en Sjoukjen Pieters Spa (zie IV-e). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-03-1859. Pieter is overleden op 02-12-1936 in Smallingerland, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1936. Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 13-05-1886 in Menaldumadeel met Wytske Rienstra, ongeveer 26 jaar oud. Wytske is geboren omstreeks 1860 in Makkum.
Kinderen van Pieter en Wytske:
1 Sijtze Haarsma, geboren omstreeks 1891 in Lions. Sijtze is overleden op 09-01-1923 in Grootegast, ongeveer 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-01-1923.
2 Sjoukje Haarsma, geboren op 22-12-1892 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-12-1892.
3 Sjoukje Haarsma, geboren op 05-04-1895 in Menalduma. Zie VI-h.
VI-h Sjoukje Haarsma is geboren op 05-04-1895 in Menalduma, dochter van Pieter Haarsma (zie V-d) en Wytske Rienstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-04-1895. Sjoukje trouwde, 18 jaar oud, op 25-10-1913 in Smallingerland met Sipke Douna, ongeveer 22 jaar oud. Sipke is geboren omstreeks 1891 in Boornbergum.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 02-04-2016 17:45:24 door René Stuut