Parenteel van Jan Aizes

I Jan Aizes. Jan trouwde met Aukje Wietzes.
Kinderen van Jan en Aukje:
1 Aize Jans Haarsma, geboren omstreeks 1786 in Ureterp (gem. Opsterland). Zie II-a.
2 [misschien] Sake Jans Hoogeveen, geboren omstreeks 1790. Zie II-b.
3 Sytze Jans Haarsma, geboren omstreeks 1791. Zie II-c.
4 Siebe Jans Haarsma, geboren omstreeks 1796 in Ureterp (gem. Opsterland). Zie II-d.
II-a Aize Jans Haarsma is geboren omstreeks 1786 in Ureterp (gem. Opsterland), zoon van Jan Aizes (zie I) en Aukje Wietzes. Aize is overleden op 15-01-1848 in Smallingerland, ongeveer 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-01-1848. Aize trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 05-06-1824 in Smallingerland met Maria Rozina Helbig, ongeveer 46 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1778 in Drachten (gem. Smallingerland). Maria is weduwe van Sipke Paulus Wellinga (±1775-1821).
II-b Sake Jans Hoogeveen is geboren omstreeks 1790, zoon van [misschien] Jan Aizes (zie I) en Aukje Wietzes. Sake is overleden op 11-04-1866 in Smallingerland, ongeveer 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-04-1866. Sake trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 14-03-1818 met Aaltje Liebbes Radsma, ongeveer 23 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1795, dochter van Liebbes Baukes en Fientje Beints.
Kinderen van Sake en Aaltje:
1 Jan Sakes Hoogeveen, geboren op 25-02-1819 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie III-a.
2 Fintje Sakes Hoogeveen, geboren op 23-09-1821 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie III-b.
3 Wietze Sakes Hoogeveen, geboren op 07-01-1825 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-01-1825.
4 Auke Sakes Hoogeveen, geboren op 20-10-1826 in Smallingerland. Zie III-c.
5 Bauke Sakes Hoogeveen, geboren op 08-10-1828 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie III-d.
6 Siebe Hoogeveen, geboren op 17-05-1833 in Smallingerland. Zie III-e.
7 Jelle Sakes Hoogeveen, geboren op 28-05-1836 in Smallingerland. Zie III-f.
III-a Jan Sakes Hoogeveen is geboren op 25-02-1819 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Sake Jans Hoogeveen (zie II-b) en Aaltje Liebbes Radsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-02-1819. Jan is overleden op 08-03-1890 in Franeker, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-03-1890. Jan trouwde, 28 jaar oud, op 12-05-1847 in Smallingerland met Martha Goslings Swart, ongeveer 27 jaar oud. Martha is geboren omstreeks 1820 in Franeker.
III-b Fintje Sakes Hoogeveen is geboren op 23-09-1821 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Sake Jans Hoogeveen (zie II-b) en Aaltje Liebbes Radsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-09-1821. Fintje trouwde, 33 jaar oud, op 12-05-1855 in Smallingerland met Gjalt Pieters Wagenaar, ongeveer 32 jaar oud. Gjalt is geboren omstreeks 1823 in Opeinde.
III-c Auke Sakes Hoogeveen is geboren op 20-10-1826 in Smallingerland, zoon van Sake Jans Hoogeveen (zie II-b) en Aaltje Liebbes Radsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-10-1826. Auke is overleden op 06-08-1910 in Smallingerland, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-08-1910. Auke trouwde, 25 jaar oud, op 11-09-1852 in Smallingerland met Saakje Jans van der Veen, ongeveer 27 jaar oud. Saakje is geboren omstreeks 1825 in Staveren, dochter van Jan Wiebes van der Veen en Jitske Rinderts Kooystra.
Kind van Auke en Saakje:
1 Sake Hoogeveen, geboren op 06-12-1852 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie IV-a.
IV-a Sake Hoogeveen is geboren op 06-12-1852 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Auke Sakes Hoogeveen (zie III-c) en Saakje Jans van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-12-1852. Sake is overleden op 21-01-1929 in Smallingerland, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-01-1929. Sake trouwde, 25 jaar oud, op 04-05-1878 in Smallingerland met Fintje Geerts Schriemer, ongeveer 23 jaar oud. Fintje is geboren omstreeks 1855 in Drachten (gem. Smallingerland).
Kinderen van Sake en Fintje:
1 Auke Sakes Hoogeveen, geboren op 26-10-1878 in Tietjerksteradeel. Zie V-a.
2 Hinke Hoogeveen, geboren op 23-09-1880 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie V-b.
3 Saakje Hoogeveen, geboren op 20-06-1884 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie V-c.
4 Jitske Hoogeveen, geboren op 22-05-1887 in Smallingerland. Zie V-d.
5 Gosse Hoogeveen, geboren op 04-02-1890 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-02-1890. Gosse is overleden op 20-02-1890 in Smallingerland, 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-02-1890.
6 Geert Hoogeveen, geboren op 31-05-1891 in Leeuwarden. Zie V-e.
V-a Auke Sakes Hoogeveen is geboren op 26-10-1878 in Tietjerksteradeel, zoon van Sake Hoogeveen (zie IV-a) en Fintje Geerts Schriemer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-10-1878.
Notitie bij de geboorte van Auke: Vader is schipper; kind geboren in een schip
Auke trouwde, 22 jaar oud, op 11-05-1901 in Smallingerland met Stijntje van Bruggen, ongeveer 29 jaar oud. Stijntje is geboren omstreeks 1872 in Drachten (gem. Smallingerland).
Kind van Auke en Stijntje:
1 Sake Hoogeveen, geboren op 12-11-1902 in Smallingerland.
V-b Hinke Hoogeveen is geboren op 23-09-1880 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Sake Hoogeveen (zie IV-a) en Fintje Geerts Schriemer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-09-1880. Hinke is overleden op 17-05-1938 in Smallingerland, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1938. Hinke trouwde, 26 jaar oud, op 17-05-1907 in Smallingerland met Minze van der Sluis, ongeveer 25 jaar oud. Minze is geboren omstreeks 1882 in Drachten (gem. Smallingerland).
V-c Saakje Hoogeveen is geboren op 20-06-1884 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Sake Hoogeveen (zie IV-a) en Fintje Geerts Schriemer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-06-1884. Saakje is overleden op 14-04-1933 in Smallingerland, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-04-1933. Saakje trouwde, 22 jaar oud, op 17-05-1907 in Smallingerland met Roelof Huisman, ongeveer 24 jaar oud. Roelof is geboren omstreeks 1883 in Drachten (gem. Smallingerland).
V-d Jitske Hoogeveen is geboren op 22-05-1887 in Smallingerland, dochter van Sake Hoogeveen (zie IV-a) en Fintje Geerts Schriemer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-05-1887. Jitske trouwde, 20 jaar oud, op 13-06-1907 in Smallingerland met Theunis Jonker, ongeveer 23 jaar oud. Theunis is geboren omstreeks 1884 in Appelscha.
V-e Geert Hoogeveen is geboren op 31-05-1891 in Leeuwarden, zoon van Sake Hoogeveen (zie IV-a) en Fintje Geerts Schriemer. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-06-1891. Geert trouwde, 22 jaar oud, op 27-09-1913 in Achtkarspelen met Janna Tjoelker, ongeveer 25 jaar oud. Janna is geboren omstreeks 1888 in Augustinusga.
III-d Bauke Sakes Hoogeveen is geboren op 08-10-1828 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Sake Jans Hoogeveen (zie II-b) en Aaltje Liebbes Radsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-10-1828. Bauke trouwde, 25 jaar oud, op 12-05-1854 in Smallingerland met Grietje Gerrits van der Valle, ongeveer 28 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1826 in Rottevalle.
Kind van Bauke en Grietje:
1 Sake Hoogeveen, geboren op 22-01-1863. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-01-1863.
III-e Siebe Hoogeveen is geboren op 17-05-1833 in Smallingerland, zoon van Sake Jans Hoogeveen (zie II-b) en Aaltje Liebbes Radsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-05-1833. Siebe trouwde, 23 jaar oud, op 13-05-1857 in Smallingerland met Antje Hanzes van den Brug, ongeveer 24 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1833 in Beetsterzwaag.
III-f Jelle Sakes Hoogeveen is geboren op 28-05-1836 in Smallingerland, zoon van Sake Jans Hoogeveen (zie II-b) en Aaltje Liebbes Radsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-05-1836. Jelle is overleden op 01-03-1911 in Smallingerland, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-03-1911. Jelle trouwde, 24 jaar oud, op 13-06-1860 in Smallingerland met Froukjen Pieters Balman, ongeveer 26 jaar oud. Froukjen is geboren omstreeks 1834 in Oldeboorn.
Kind van Jelle en Froukjen:
1 Sake Hoogeveen, geboren op 19-03-1861 in Smallingerland. Zie IV-b.
IV-b Sake Hoogeveen is geboren op 19-03-1861 in Smallingerland, zoon van Jelle Sakes Hoogeveen (zie III-f) en Froukjen Pieters Balman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-03-1861. Sake is overleden op 10-01-1936 in Zaandam, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-01-1936. Sake trouwde, 29 jaar oud, op 28-05-1890 in Smallingerland met Fetje Brandenburg, ongeveer 23 jaar oud. Fetje is geboren omstreeks 1867 in Midlum.
Kind van Sake en Fetje:
1 Froukje Hoogeveen, geboren op 21-12-1891 in Smallingerland. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1891.
II-c Sytze Jans Haarsma is geboren omstreeks 1791, zoon van Jan Aizes (zie I) en Aukje Wietzes. Sytze is overleden op 28-08-1846 in Smallingerland, ongeveer 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-08-1846. Sytze trouwde met [waarschijnlijk] Geeske Lippes de Wagt.
Kinderen van Sytze en Geeske:
1 Jan Sietzes Haarsma, geboren op 10-06-1826 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie III-g.
2 Bontje Sietzes Haarsma, geboren op 03-05-1829 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie III-h.
3 Libbe Sietzes Haarsma, geboren op 12-01-1834 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie III-i.
III-g Jan Sietzes Haarsma is geboren op 10-06-1826 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Sytze Jans Haarsma (zie II-c) en Geeske Lippes de Wagt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-06-1826. Jan:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 14-05-1852 in Smallingerland met Rinskjen Teekes Smeding, ongeveer 26 jaar oud. Rinskjen is geboren omstreeks 1826 in Ureterp (gem. Opsterland).
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 22-08-1863 in Smallingerland met Antje Sytzes Bijstra, 33 jaar oud. Antje is geboren op 10-01-1830 in Terwispel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-01-1830.
Kinderen van Jan en Rinskjen:
1 Sietze Haarsma, geboren op 05-06-1853. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-06-1853.
2 Teeke Jans Haarsma, geboren op 07-08-1855. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-08-1855. Teeke is overleden op 18-10-1856, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-10-1856.
3 Taeke Haarsma, geboren op 30-08-1857. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-08-1857.
4 NN Haarsma, levenloos geboren zoon, geboren op 22-06-1859. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-06-1859.
Kinderen van Jan en Antje:
5 Lippe Haarsma, geboren op 20-09-1864. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1864.
6 Ate Haarsma, geboren op 14-04-1867 in Ureterp (gem. Opsterland). Zie IV-c.
7 Geeske Haarsma, geboren op 01-09-1870. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-09-1870.
8 Taeke Haarsma, geboren op 20-11-1873. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-11-1873.
IV-c Ate Haarsma is geboren op 14-04-1867 in Ureterp (gem. Opsterland), zoon van Jan Sietzes Haarsma (zie III-g) en Antje Sytzes Bijstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-04-1867. Ate trouwde, 29 jaar oud, op 09-05-1896 in Marum met Antje de Vries, ongeveer 26 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1870 in De Wilp (gem. Marum).
III-h Bontje Sietzes Haarsma is geboren op 03-05-1829 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Sytze Jans Haarsma (zie II-c) en Geeske Lippes de Wagt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-05-1829. Bontje is overleden op 06-10-1898, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-10-1898. Bontje trouwde, 23 jaar oud, op 22-05-1852 in Smallingerland met Anne Sints Baron, 22 jaar oud. Anne is geboren op 13-11-1829 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Sint Jans Baron en Tjitske Foekes de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-11-1829. Anne is overleden op 18-11-1916, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-11-1916.
Kinderen van Bontje en Anne:
1 Sint Baron, geboren op 17-02-1853 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie IV-d.
2 Geeske Baron, geboren op 03-08-1856. Zie IV-e.
3 Sietze Baron, geboren op 24-08-1858. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-08-1858. Sietze is overleden op 20-10-1880, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-10-1880. Sietze bleef ongehuwd.
4 NN Baron, levenloos geboren zoon, geboren op 28-03-1861. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-03-1861.
5 Tjitske Annes Baron, geboren op 12-06-1863. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-06-1863. Tjitske is overleden op 01-08-1865, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-08-1865.
6 Jan Baron, geboren op 26-06-1865. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-06-1865. Jan is overleden op 29-06-1865, 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-07-1865.
7 Jan Baron, geboren op 02-07-1867. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-07-1867. Jan is overleden op 28-01-1873, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-01-1873.
8 Tjitske Baron, geboren op 19-08-1871 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie IV-f.
IV-d Sint Baron is geboren op 17-02-1853 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Anne Sints Baron en Bontje Sietzes Haarsma (zie III-h). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-02-1853. Sint is overleden op 27-10-1904, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-10-1904. Sint trouwde, 27 jaar oud, op 10-04-1880 in Smallingerland met Roeltje de Vries, 28 jaar oud. Roeltje is geboren op 28-01-1852 in Drachten (gem. Smallingerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-01-1852. Roeltje is overleden op 23-10-1924, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-10-1924.
Kinderen van Sint en Roeltje:
1 Anne Baron, geboren op 10-09-1880 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie V-f.
2 Fetje Baron, geboren op 09-11-1882 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie V-g.
V-f Anne Baron is geboren op 10-09-1880 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Sint Baron (zie IV-d) en Roeltje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-09-1880. Anne trouwde, 23 jaar oud, op 13-05-1904 in Smallingerland met Anna Alberda, ongeveer 25 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1879 in Bakkeveen (gem. Opsterland).
V-g Fetje Baron is geboren op 09-11-1882 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Sint Baron (zie IV-d) en Roeltje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-11-1882. Fetje trouwde, 21 jaar oud, op 20-05-1904 in Smallingerland met Rinze Jager, ongeveer 24 jaar oud. Rinze is geboren omstreeks 1880 in Drachten (gem. Smallingerland).
IV-e Geeske Baron is geboren op 03-08-1856, dochter van Anne Sints Baron en Bontje Sietzes Haarsma (zie III-h). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-08-1856. Geeske trouwde, 24 jaar oud, op 21-05-1881 in Smallingerland met Albert van Kalsbeek, 26 jaar oud. Albert is geboren op 22-07-1854, zoon van Jelle Riekeles van Kalsbeek en Aafke Alberts Zandstra. Albert is overleden op 09-11-1919, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-11-1919.
Kinderen van Geeske en Albert:
1 Bontje van Kalsbeek, geboren op 25-11-1884 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie V-h.
2 Aafje van Kalsbeek, geboren op 10-04-1889 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie V-i.
3 Jeltje van Kalsbeek, geboren op 10-04-1889 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie V-j.
V-h Bontje van Kalsbeek is geboren op 25-11-1884 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Albert van Kalsbeek en Geeske Baron (zie IV-e). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-11-1884. Bontje trouwde, 22 jaar oud, op 31-08-1907 in Smallingerland met Maarten Post, ongeveer 23 jaar oud. Maarten is geboren omstreeks 1884 in Rotterdam.
V-i Aafje van Kalsbeek is geboren op 10-04-1889 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Albert van Kalsbeek en Geeske Baron (zie IV-e). Aafje is overleden op 23-04-1976 in Drachten (gem. Smallingerland), 87 jaar oud. Zij is begraven in Drachten (Zuiderbegraafplaats). Aafje trouwde, 33 jaar oud, op 17-11-1922 in Smallingerland met Jelle Roelofs Keuning, 33 jaar oud. Jelle is geboren op 28-08-1889 in Ureterp (gem. Opsterland), zoon van Roelof Arjens Keuning en Pietje Jelles Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-08-1889. Jelle is overleden op 29-08-1964 in Drachten (gem. Smallingerland), 75 jaar oud. Hij is begraven op 02-09-1964 in Drachten (Zuiderbegraafplaats).
Beroep:
manufacturier
V-j Jeltje van Kalsbeek is geboren op 10-04-1889 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Albert van Kalsbeek en Geeske Baron (zie IV-e). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-04-1889. Jeltje trouwde, 25 jaar oud, op 30-05-1914 in Smallingerland met Arie Jacobus MacLean, ongeveer 31 jaar oud. Arie is geboren omstreeks 1883 in Klundert.
IV-f Tjitske Baron is geboren op 19-08-1871 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Anne Sints Baron en Bontje Sietzes Haarsma (zie III-h). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-08-1871. Tjitske trouwde, 34 jaar oud, op 18-11-1905 in Leeuwarderadeel met Wierd Miedema, 45 jaar oud. Wierd is geboren op 23-05-1860 in Swichum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-05-1860. Wierd is overleden op 18-09-1933, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-09-1933.
III-i Libbe Sietzes Haarsma is geboren op 12-01-1834 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Sytze Jans Haarsma (zie II-c) en Geeske Lippes de Wagt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-01-1834. Libbe is overleden op 14-01-1924, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-01-1924. Libbe trouwde, 30 jaar oud, op 12-11-1864 in Smallingerland met Iebeltje Hendriks de Haan, 32 jaar oud. Iebeltje is geboren op 10-08-1832 in Drachten (gem. Smallingerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-08-1832. Iebeltje is overleden op 11-04-1911, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-04-1911.
Kinderen van Libbe en Iebeltje:
1 Sietze Haarsma, geboren op 23-09-1865 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie IV-g.
2 Hendrik Haarsma, geboren op 31-08-1868. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-08-1868. Hendrik is overleden op 22-02-1942, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1942.
3 Geeske Haarsma, geboren op 01-10-1871 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie IV-h.
4 Korneliske Haarsma, geboren op 12-10-1875. Zie IV-i.
IV-g Sietze Haarsma is geboren op 23-09-1865 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Libbe Sietzes Haarsma (zie III-i) en Iebeltje Hendriks de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-09-1865. Sietze trouwde, 28 jaar oud, op 17-05-1894 in Smallingerland met Sytske Beersma, ongeveer 25 jaar oud. Sytske is geboren omstreeks 1869 in Drachten (gem. Smallingerland).
Kinderen van Sietze en Sytske:
1 Iebeltje Haarsma, geboren op 20-03-1895. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-03-1895.
2 Rienk Haarsma, geboren op 02-08-1897. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1897.
IV-h Geeske Haarsma is geboren op 01-10-1871 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Libbe Sietzes Haarsma (zie III-i) en Iebeltje Hendriks de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1871. Geeske trouwde, 28 jaar oud, op 11-05-1900 in Smallingerland met Jitze Vrijburg, ongeveer 33 jaar oud. Jitze is geboren omstreeks 1867 in Beets.
IV-i Korneliske Haarsma is geboren op 12-10-1875, dochter van Libbe Sietzes Haarsma (zie III-i) en Iebeltje Hendriks de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-10-1875. Korneliske trouwde, 22 jaar oud, op 04-11-1897 in Opsterland met [waarschijnlijk] Sipke Bosma.
Kinderen van Korneliske en Sipke:
1 Iebelia Bosma, geboren op 14-10-1898. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-10-1898.
2 Hendrik Bosma, geboren op 24-08-1900. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-08-1900.
II-d Siebe Jans Haarsma is geboren omstreeks 1796 in Ureterp (gem. Opsterland), zoon van Jan Aizes (zie I) en Aukje Wietzes. Siebe is overleden op 30-11-1859 in Smallingerland, ongeveer 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-12-1859. Siebe trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 18-05-1822 in Smallingerland met Jeltjen Hielkes Veenstra, ongeveer 25 jaar oud. Jeltjen is geboren omstreeks 1797 in Ureterp (gem. Opsterland), dochter van Hielke Lourenzes Veenstra en Trijntje Berends.
Kinderen van Siebe en Jeltjen:
1 Hielke Siebes Haarsma, geboren op 18-09-1823 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie III-j.
2 Jan Siebes Haarsma, geboren op 09-08-1826. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1826. Jan is overleden op 25-04-1841, 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-04-1841.
3 Berend Siebes Haarsma, geboren op 30-10-1828 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie III-k.
4 Auke Siebes Haarsma, geboren op 02-05-1834 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie III-l.
III-j Hielke Siebes Haarsma is geboren op 18-09-1823 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Siebe Jans Haarsma (zie II-d) en Jeltjen Hielkes Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1823. Hielke is overleden op 09-12-1871 in De Wilp (gem. Marum), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-12-1871. Hielke trouwde, 24 jaar oud, op 20-11-1847 in Smallingerland met Kornelia Harmenzon, 24 jaar oud. Kornelia is geboren op 17-06-1823 in Oudega, dochter van Wijke Harmenzon. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-06-1823.
Notitie bij de geboorte van Kornelia: tweelingzus: Sietske
Kornelia is overleden op 11-01-1891 in De Wilp (gem. Marum), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-01-1891. Kornelia trouwde later op 11-04-1874 in Marum met Wijberen Jeens Nijhof (±1813-1892).
Kinderen van Hielke en Kornelia:
1 Siebe Hielkes Haarsma, geboren op 13-01-1848 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-01-1848. Siebe is overleden op 14-01-1848 in Smallingerland, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-01-1848.
2 Wijke Haarsma, geboren omstreeks 1853 in De Wilp (gem. Marum). Zie IV-j.
3 Jelkje Haarsma, geboren omstreeks 1860 in De Wilp (gem. Marum). Zie IV-k.
4 Sijbe Haarsma, geboren omstreeks 1867 in De Wilp (gem. Marum). Zie IV-l.
IV-j Wijke Haarsma is geboren omstreeks 1853 in De Wilp (gem. Marum), dochter van Hielke Siebes Haarsma (zie III-j) en Kornelia Harmenzon. Wijke trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 12-05-1877 in Marum met Dirk Heidinga, 22 jaar oud. Dirk is geboren op 16-07-1854 in Ureterp (gem. Opsterland), zoon van Jan Heddes Heidinga en Hiske Pieters Arendsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-07-1854. Dirk is overleden op 27-09-1906 in De Wilp (gem. Marum), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-09-1906.
Kinderen van Wijke en Dirk:
1 Jan Heidinga, geboren op 08-08-1877 in Marum. Zie V-k.
2 Korneliske Heidinga, geboren op 05-07-1881 in De Wilp (gem. Marum). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-07-1881. Korneliske is overleden op 11-07-1881 in De Wilp (gem. Marum), 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-07-1881.
3 NN Heidinga, levenloos geboren zoon, geboren op 10-08-1883 in De Wilp (gem. Marum). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1883.
4 NN Heidinga, levenloos geboren dochter, geboren op 05-10-1887 in De Wilp (gem. Marum). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-10-1887.
5 NN Heidinga, levenloos geboren dochter, geboren op 29-01-1889 in De Wilp (gem. Marum). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-01-1889.
6 NN Heidinga, levenloos geboren dochter, geboren op 07-02-1894 in De Wilp (gem. Marum). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-02-1894.
V-k Jan Heidinga is geboren op 08-08-1877 in Marum, zoon van Dirk Heidinga en Wijke Haarsma (zie IV-j). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-08-1877. Jan:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 12-05-1899 in Marum met Mettje van Veen, ongeveer 20 jaar oud. Mettje is geboren omstreeks 1879 in Siegerswoude (gem. Opsterland).
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 06-02-1904 in Marum met Hielkje Haarsma, 32 jaar oud. Zie IV-r voor persoonsgegevens van Hielkje.
Kind van Jan en Hielkje:
1 Dirk Heidinga, geboren omstreeks 1906 in Marum. Zie VI.
VI Dirk Heidinga is geboren omstreeks 1906 in Marum, zoon van Jan Heidinga (zie V-k) en Hielkje Haarsma (zie IV-r). Dirk trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 30-07-1927 in Rolde met Dieuwke Dijkstra, ongeveer 22 jaar oud. Dieuwke is geboren omstreeks 1905 in Schoterland.
Kind van Dirk en Dieuwke:
1 Anna Heidinga, geboren omstreeks 07-1942 in Rolde. Anna is overleden op 09-10-1942 in Assen, ongeveer 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-10-1942.
IV-k Jelkje Haarsma is geboren omstreeks 1860 in De Wilp (gem. Marum), dochter van Hielke Siebes Haarsma (zie III-j) en Kornelia Harmenzon. Jelkje trouwde met Jan Bron. Jan is geboren omstreeks 1855 in Zevenhuizen (gem. Leek).
IV-l Sijbe Haarsma is geboren omstreeks 1867 in De Wilp (gem. Marum), zoon van Hielke Siebes Haarsma (zie III-j) en Kornelia Harmenzon. Sijbe trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 11-05-1894 in Marum met Trientje Jagersma, ongeveer 23 jaar oud. Trientje is geboren omstreeks 1871 in De Wilp (gem. Marum).
III-k Berend Siebes Haarsma is geboren op 30-10-1828 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Siebe Jans Haarsma (zie II-d) en Jeltjen Hielkes Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1828. Berend is overleden op 20-03-1872, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1872. Berend trouwde, 26 jaar oud, op 11-11-1854 in Smallingerland met Sjoukjen Pieters Spa, ongeveer 28 jaar oud. Sjoukjen is geboren omstreeks 1826 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Jeltje Binnes de Ruiter.
Kinderen van Berend en Sjoukjen:
1 Siebe Haarsma, geboren op 29-07-1855 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1855. Siebe is overleden op 17-07-1884 in Smallingerland, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-07-1884. Siebe bleef ongehuwd.
2 Jeltje Haarsma, geboren op 27-05-1857 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-05-1857.
3 Pieter Haarsma, geboren op 27-03-1859 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie IV-m.
4 Jelkje Berends Haarsma, geboren op 18-05-1861 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-05-1861. Jelkje is overleden op 25-01-1863 in Smallingerland, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-01-1863.
5 Jan Berends Haarsma, geboren op 21-11-1863. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1863. Jan is overleden op 03-01-1865 in Smallingerland, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-01-1865.
6 Hielke Haarsma, geboren op 16-04-1866 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-04-1866.
IV-m Pieter Haarsma is geboren op 27-03-1859 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Berend Siebes Haarsma (zie III-k) en Sjoukjen Pieters Spa. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-03-1859. Pieter is overleden op 02-12-1936 in Smallingerland, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1936. Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 13-05-1886 in Menaldumadeel met Wytske Rienstra, ongeveer 26 jaar oud. Wytske is geboren omstreeks 1860 in Makkum.
Kinderen van Pieter en Wytske:
1 Sijtze Haarsma, geboren omstreeks 1891 in Lions. Sijtze is overleden op 09-01-1923 in Grootegast, ongeveer 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-01-1923.
2 Sjoukje Haarsma, geboren op 22-12-1892 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-12-1892.
3 Sjoukje Haarsma, geboren op 05-04-1895 in Menalduma. Zie V-l.
V-l Sjoukje Haarsma is geboren op 05-04-1895 in Menalduma, dochter van Pieter Haarsma (zie IV-m) en Wytske Rienstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-04-1895. Sjoukje trouwde, 18 jaar oud, op 25-10-1913 in Smallingerland met Sipke Douna, ongeveer 22 jaar oud. Sipke is geboren omstreeks 1891 in Boornbergum.
III-l Auke Siebes Haarsma is geboren op 02-05-1834 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Siebe Jans Haarsma (zie II-d) en Jeltjen Hielkes Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-05-1834. Auke is overleden op 02-04-1899 in Opsterland, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-12-1886. Auke trouwde, 26 jaar oud, op 08-05-1860 in Opsterland met Antje Siebrens Roelsma, 24 jaar oud. Antje is geboren op 09-05-1835 in Bakkeveen (gem. Opsterland), dochter van Sybrijn Sybrens Roelsma en Sibbeltje Rienks Vegelin. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-05-1835.
Kinderen van Auke en Antje:
1 Sibbeltje Haarsma, geboren op 26-12-1860 in Ureterp (gem. Opsterland). Zie IV-n.
2 Jeltje Haarsma, geboren op 18-06-1863 in Ureterp (gem. Opsterland). Zie IV-o.
3 Rienkjen Haarsma, geboren op 10-09-1865 in Siegerswoude (gem. Opsterland). Zie IV-p.
4 Siebrigje Haarsma, geboren op 02-02-1868 in Siegerswoude (gem. Opsterland). Zie IV-q.
5 Hielkje Haarsma, geboren op 23-02-1871 in Siegerswoude (gem. Opsterland). Zie IV-r.
6 Antje Haarsma, geboren op 13-01-1874 in Opsterland. Zie IV-s.
IV-n Sibbeltje Haarsma is geboren op 26-12-1860 in Ureterp (gem. Opsterland), dochter van Auke Siebes Haarsma (zie III-l) en Antje Siebrens Roelsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1860. Sibbeltje is overleden op 11-05-1933 in Opsterland, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-05-1933. Sibbeltje trouwde, 29 jaar oud, op 07-05-1890 in Marum met Auke de Boer, 33 jaar oud. Auke is geboren op 07-05-1857 in Siegerswoude (gem. Opsterland), zoon van Libbe Aukes de Boer en Jitske Hendriks de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-05-1857.
Kinderen van Sibbeltje en Auke:
1 Libbe de Boer, geboren op 25-11-1892 in De Wilp (gem. Marum). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-11-1892. Libbe is overleden op 11-08-1893 in De Wilp (gem. Marum), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-08-1893.
2 Auke de Boer, geboren op 25-11-1892 in De Wilp (gem. Marum). Auke is overleden op 26-11-1892 in De Wilp (gem. Marum), 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-11-1892.
IV-o Jeltje Haarsma is geboren op 18-06-1863 in Ureterp (gem. Opsterland), dochter van Auke Siebes Haarsma (zie III-l) en Antje Siebrens Roelsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-06-1863. Jeltje trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1888 in Utingeradeel met Rinze Nijdam, 25 jaar oud. Rinze is geboren op 28-11-1862 in Mantgum (gem. Baarderadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-11-1862. Rinze is overleden op 21-02-1927 in Utingeradeel, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1927.
Kinderen van Jeltje en Rinze:
1 Wijpkjen Nijdam, geboren op 17-07-1890 in Oldeboorn. Zie V-m.
2 Anna Nijdam, geboren op 01-07-1893 in Oldeboorn. Zie V-n.
3 Ruurtje Nijdam, geboren op 10-04-1895 in Utingeradeel. Zie V-o.
4 Auke Nijdam, geboren op 11-07-1900 in Utingeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-07-1900. Auke is overleden op 12-07-1900 in Utingeradeel, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-07-1900.
V-m Wijpkjen Nijdam is geboren op 17-07-1890 in Oldeboorn, dochter van Rinze Nijdam en Jeltje Haarsma (zie IV-o). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-07-1890. Wijpkjen is overleden op 11-07-1938 in Rolde, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-07-1938. Wijpkjen trouwde, 23 jaar oud, op 10-01-1914 in Sneek met Folkert Tilstra.
Kind van Wijpkjen en Folkert:
1 Renze Tilstra, geboren omstreeks 1917 in Haskerland. Renze is overleden op 21-12-1942 in Papenvoort, ongeveer 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1942.
V-n Anna Nijdam is geboren op 01-07-1893 in Oldeboorn, dochter van Rinze Nijdam en Jeltje Haarsma (zie IV-o). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-07-1893. Anna trouwde, 26 jaar oud, op 30-06-1920 in Hilversum met Jakob de Jong, ongeveer 37 jaar oud. Jakob is geboren omstreeks 1883 in Ooststellingwerf.
V-o Ruurtje Nijdam is geboren op 10-04-1895 in Utingeradeel, dochter van Rinze Nijdam en Jeltje Haarsma (zie IV-o). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-04-1895. Ruurtje trouwde, 27 jaar oud, op 10-05-1922 in Hilversum met Andries Bakker, 27 jaar oud. Andries is geboren op 13-10-1894 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-10-1894.
IV-p Rienkjen Haarsma is geboren op 10-09-1865 in Siegerswoude (gem. Opsterland), dochter van Auke Siebes Haarsma (zie III-l) en Antje Siebrens Roelsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-09-1865. Rienkjen is overleden op 16-02-1949 in De Wilp (gem. Marum), 83 jaar oud. Rienkjen trouwde, 23 jaar oud, op 13-04-1889 in Marum met Jan Arends Nonkes, 26 jaar oud. Jan is geboren op 02-05-1862 in De Wilp (gem. Marum), zoon van Arent Nonkes en Sapke Haak. Jan is overleden op 03-05-1929 in De Wilp (gem. Marum), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-05-1929.
Kinderen van Rienkjen en Jan:
1 Sapke Nonkes, geboren op 28-09-1890 in Siegerswoude (gem. Opsterland). Zie V-p.
2 Antje Nonkes, geboren op 26-03-1893. Antje is overleden op 04-04-1893, 9 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1893.
3 Auke Nonkes, geboren op 14-02-1895 in Siegerswoude (gem. Opsterland). Zie V-q.
4 Antje Nonkes, geboren op 27-03-1897. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-03-1897. Antje is overleden op 07-03-1898, 11 maanden oud.
V-p Sapke Nonkes is geboren op 28-09-1890 in Siegerswoude (gem. Opsterland), dochter van Jan Arends Nonkes en Rienkjen Haarsma (zie IV-p). Sapke is overleden op 30-05-1939 in Siegerswoude (gem. Opsterland), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-05-1939. Sapke trouwde, 28 jaar oud, op 15-05-1919 in Opsterland met Jacob Bijma, 27 jaar oud. Jacob is geboren op 09-10-1891 in Opeinde. Jacob is overleden op 25-09-1978, 86 jaar oud.
V-q Auke Nonkes is geboren op 14-02-1895 in Siegerswoude (gem. Opsterland), zoon van Jan Arends Nonkes en Rienkjen Haarsma (zie IV-p). Auke is overleden op 10-01-1973 in Siegerswoude (gem. Opsterland), 77 jaar oud. Hij is begraven op 13-01-1973 in De Wilp (gem. Marum). Auke trouwde, 23 jaar oud, op 07-12-1918 in Marum met Johanna Roelsma, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 25-09-1896 in Siegerswoude (gem. Opsterland), dochter van Jasper Roelsma en Antje Oenes de Vegt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1896. Johanna is overleden op 20-11-1990 in Marum, 94 jaar oud. Zij is begraven op 24-11-1990 in De Wilp (gem. Marum).
IV-q Siebrigje Haarsma is geboren op 02-02-1868 in Siegerswoude (gem. Opsterland), dochter van Auke Siebes Haarsma (zie III-l) en Antje Siebrens Roelsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-02-1868. Siebrigje is overleden op 20-05-1940 in Smallingerland, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-05-1940.
Beroep:
dienstbode
Siebrigje trouwde, 24 jaar oud, op 04-06-1892 in Smallingerland met Sieberen Jacobs Keuning, 23 jaar oud. Sieberen is geboren op 06-11-1868 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Jacob Sieberens Keuning en Doetje Alderts Popma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-11-1868. Sieberen is overleden op 02-09-1943 in Boornbergum, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-09-1943.
Beroep:
sigarenmaker
Kinderen van Siebrigje en Sieberen:
1 Anna Keuning, geboren op 24-02-1893 in Drachten (gem. Smallingerland). Anna is overleden op 05-12-1932 in Drachten (gem. Smallingerland), 39 jaar oud.
2 Jacob Keuning, geboren op 01-12-1894 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie V-r.
3 Auke Keuning, geboren op 26-11-1898 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie V-s.
4 Doetje Sjoukje Keuning, geboren op 10-10-1904 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie V-t.
5 Aldert Jan Keuning, geboren op 28-01-1907 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie V-u.
V-r Jacob Keuning is geboren op 01-12-1894 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Sieberen Jacobs Keuning en Siebrigje Haarsma (zie IV-q). Jacob is overleden op 01-04-1949 in Deventer, 54 jaar oud.
Beroep:
timmerman
Jacob trouwde, 22 jaar oud, op 09-06-1917 in Smallingerland met Maaike Meijer, 24 jaar oud. Maaike is geboren op 30-10-1892 in Smallingerland. Maaike is overleden op 20-10-1958 in Deventer, 65 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
V-s Auke Keuning is geboren op 26-11-1898 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Sieberen Jacobs Keuning en Siebrigje Haarsma (zie IV-q). Auke is overleden op 02-11-1961 in Heerenveen, 62 jaar oud. Hij is begraven op 06-11-1961 in Terband.
Beroep:
sigarenmaker, slager
Auke trouwde, 27 jaar oud, op 16-01-1926 in Smallingerland met Trijntje Bosma, 22 jaar oud. Trijntje is geboren op 05-12-1903 in Drachten (gem. Smallingerland). Trijntje is overleden op 02-05-1984, 80 jaar oud. Zij is begraven in Terband.
V-t Doetje Sjoukje Keuning is geboren op 10-10-1904 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Sieberen Jacobs Keuning en Siebrigje Haarsma (zie IV-q). Doetje is overleden op 10-12-1978 in Drachten (gem. Smallingerland), 74 jaar oud. Zij is begraven op 14-12-1978 in Oudega. Doetje trouwde, 22 jaar oud, op 05-02-1927 in Smallingerland met Johannes de Boer, 20 jaar oud. Johannes is geboren op 10-07-1906 in Opsterland. Johannes is overleden op 10-08-1958 in Harlingen, 52 jaar oud.
Beroep:
assuradeur
V-u Aldert Jan Keuning is geboren op 28-01-1907 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Sieberen Jacobs Keuning en Siebrigje Haarsma (zie IV-q). Aldert is overleden op 16-04-1958 in Leeuwarden, 51 jaar oud. Hij is begraven op 19-04-1958 in Leeuwarden (Noorderbegraafplaats). Aldert trouwde, 21 jaar oud, op 01-12-1928 in Smallingerland met Wilhelmina Tuinstra, 20 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 26-04-1908 in Smallingerland, dochter van Binne Tuinstra en Willemke Wedzinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-04-1908.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aangegeven door de vroedvrouw; vader is arbeider en beroepshalve afwezig
Wilhelmina is overleden op 16-08-2000 in Leeuwarden, 92 jaar oud.
IV-r Hielkje Haarsma is geboren op 23-02-1871 in Siegerswoude (gem. Opsterland), dochter van Auke Siebes Haarsma (zie III-l) en Antje Siebrens Roelsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1871. Hielkje is overleden op 07-01-1948 in Marwijksoord (Rolde), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1948. Hielkje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 12-03-1892 in Marum met Gosse Nonkes, 27 jaar oud. Gosse is geboren op 17-02-1865 in De Wilp (gem. Marum), zoon van Arent Nonkes en Sapke Haak. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-02-1865. Gosse is overleden op 01-01-1902 in De Wilp (gem. Marum), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-01-1902.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 06-02-1904 in Marum met Jan Heidinga, 26 jaar oud. Zie V-k voor persoonsgegevens van Jan.
Kind van Hielkje en Jan: zie V-k.
IV-s Antje Haarsma is geboren op 13-01-1874 in Opsterland, dochter van Auke Siebes Haarsma (zie III-l) en Antje Siebrens Roelsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-01-1874. Antje trouwde, 19 jaar oud, op 11-05-1893 in Opsterland met Jelke Nijboer, 55 jaar oud. Jelke is geboren op 07-11-1837 in Siegerswoude (gem. Opsterland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-11-1837. Jelke is overleden op 22-07-1901 in Opsterland, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-07-1901.
Kinderen van Antje en Jelke:
1 Auke Nijboer, geboren op 18-06-1893 in Opsterland. Zie V-v.
2 Wietske Nijboer, geboren op 05-09-1895 in Siegerswoude (gem. Opsterland). Zie V-w.
3 Eeuwe Nijboer, geboren op 25-05-1898 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-05-1898.
4 NN Nijboer, levenloos geboren zoon, geboren op 27-07-1901 in Opsterland.
V-v Auke Nijboer is geboren op 18-06-1893 in Opsterland, zoon van Jelke Nijboer en Antje Haarsma (zie IV-s). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-06-1893. Auke trouwde, 25 jaar oud, op 27-12-1918 in Opsterland met Trientje Dijkstra, ongeveer 23 jaar oud. Trientje is geboren omstreeks 1895 in Nuis.
V-w Wietske Nijboer is geboren op 05-09-1895 in Siegerswoude (gem. Opsterland), dochter van Jelke Nijboer en Antje Haarsma (zie IV-s). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-09-1895. Wietske trouwde, 26 jaar oud, op 13-05-1922 in Leek met Oomke Oudeman, ongeveer 27 jaar oud. Oomke is geboren omstreeks 1895 in Schildwolde (gem. Slochteren).
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 02-04-2016 17:44:25 door René Stuut