Parenteel van Roel Roels

I Roel Roels is geboren omstreeks 1657 in Boornbergum. Roel is overleden omstreeks 1689 in Kortehemmen, ongeveer 32 jaar oud. Roel trouwde met Popkjen Popkes. Popkjen is geboren omstreeks 1660. Popkjen is overleden omstreeks 1685 in Kortehemmen, ongeveer 25 jaar oud.
Kind van Roel en Popkjen:
1 Roelof Roelofs, geboren op 03-09-1682 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie II.
II Roelof Roelofs is geboren op 03-09-1682 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Roel Roels (zie I) en Popkjen Popkes. Roelof is overleden op 31-10-1731 in Boornbergum, 49 jaar oud. Roelof trouwde met Stijntje Hendriks. Stijntje is geboren in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Hendrik Klazes en Antje Ebeles. Stijntje is overleden in Boornbergum.
Kind van Roelof en Stijntje:
1 Hendrik Roels, geboren op 13-09-1705. Zie III.
III Hendrik Roels is geboren op 13-09-1705, zoon van Roelof Roelofs (zie II) en Stijntje Hendriks. Hendrik is overleden op 03-09-1761, 55 jaar oud. Hendrik trouwde met Mintje Popkes. Mintje is geboren op 17-04-1707, dochter van Popke Brugts en Martje Jans. Mintje is overleden op 11-10-1770 in Boornbergum, 63 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Mintje:
1 Stijntje Hendriks, geboren op 24-02-1732 in Boornbergum.
2 Roel Hendriks, geboren op 06-09-1733 in Boornbergum.
3 Brugt Hendriks, geboren op 07-06-1739 in Boornbergum.
4 Martsen Roels, geboren op 19-08-1740 in Boornbergum. Martsen is overleden in 11-1749 in Boornbergum, 9 jaar oud.
5 Popke Hendriks, geboren op 11-04-1745 in Boornbergum. Zie IV.
6 Martjen Hendriks, geboren op 02-11-1749. Martjen is overleden in Boornbergum.
7 Martsen Hendriks, geboren op 12-11-1752.
IV Popke Hendriks is geboren op 11-04-1745 in Boornbergum, zoon van Hendrik Roels (zie III) en Mintje Popkes. Popke is overleden in 01-1801 in Boornbergum, 55 jaar oud.
Notitie bij Popke: De naam Popma wordt aangenomen door Fokke Lieuwes Lieuwma als stiefvader en tevens voogd van de kinderen van zijn vrouw Doetje Hendriks bij haar eerste man, Popke Hendriks.

Popke Hendriks was eerder getrouwd geweest met Geertje Geerts, uit welk huwelijk vier kinderen werden geboren waaronder Hendrik Popkes die zelf ook de naam Popma aannam.

De broer van Popke Hendriks, Geert Popkes neemt de naam Popkema aan.
Popke:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 17-05-1772 met Geertje Geerts, ongeveer 24 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1748 in Beetsterzwaag. Geertje is overleden omstreeks 1786 in Boornbergum, ongeveer 38 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 14-05-1786 in Boornbergum met Doetje Hendriks, 21 jaar oud. Doetje is geboren op 14-09-1764 in Rottevalle, dochter van Hendrik Geerts en Jeltje Martens. Doetje is overleden op 31-10-1825 in Boornbergum, 61 jaar oud. Doetje trouwde voorheen met Fokke Lieuwes Lieuwma (1762-1829).
Kinderen van Popke en Geertje:
1 Hendrik Popkes Popma, geboren op 24-02-1773 in Boornbergum. Zie V-a.
2 Geert Popkes Popkema, geboren op 03-11-1775 in Boornbergum. Geert is overleden op 14-01-1848 in Boornbergum, 72 jaar oud.
3 Mintje Popkes Popma, geboren op 19-11-1776 in Boornbergum. Zie V-b.
4 Gjalt Popkes Popma, geboren op 12-10-1779 in Boornbergum.
Kinderen van Popke en Doetje:
5 Jeltje Popkes Popma, geboren op 13-08-1788 in Boornbergum. Zie V-c.
6 Roel Popkes Popma, geboren op 08-09-1790 in Boornbergum. Zie V-d.
7 Martje Popkes Popma, geboren op 18-11-1792 in Boornbergum. Zie V-e.
8 Joukjen Popkes Popma, geboren op 30-03-1795 in Boornbergum. Zie V-f.
9 Stijntje Popkes Popma, geboren op 08-05-1797 in Boornbergum. Zie V-g.
10 Aldert Popkes Popma, geboren op 09-08-1799 in Boornbergum. Zie V-h.
V-a Hendrik Popkes Popma is geboren op 24-02-1773 in Boornbergum, zoon van Popke Hendriks (zie IV) en Geertje Geerts. Hendrik is overleden op 28-01-1829 in Boornbergum, 55 jaar oud. Hendrik trouwde met Tjitske Durks van der Mei.
Kinderen van Hendrik en Tjitske:
1 Popke Hendriks Popma, geboren omstreeks 1798. Zie VI-a.
2 Geertje Hendriks Popma, geboren omstreeks 1799. Zie VI-b.
3 Durk Hendriks Popma, geboren omstreeks 1802. Zie VI-c.
4 Rinskje Hendriks Popma, geboren omstreeks 1808. Zie VI-d.
5 Gjalt Hendriks Popma, geboren omstreeks 1810. Zie VI-e.
6 Joeke Hendriks Popma, geboren op 14-03-1813 in Beetsterzwaag. Zie VI-f.
7 Roelof Hendriks Popma, geboren op 10-06-1815 in Beetsterzwaag. Zie VI-g.
VI-a Popke Hendriks Popma is geboren omstreeks 1798, zoon van Hendrik Popkes Popma (zie V-a) en Tjitske Durks van der Mei. Popke is overleden op 05-07-1885 in Smallingerland, ongeveer 87 jaar oud. Popke trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 05-06-1823 met Aukjen Wiegers Wiegersma.
Kinderen van Popke en Aukjen:
1 Tjitske Popkes Popma, geboren op 24-10-1824 in Opsterland. Zie VII-a.
2 Antje Popkes Popma, geboren op 24-02-1827 in Opsterland. Antje is overleden op 18-09-1828 in Opsterland, 1 jaar oud.
3 Hendrik Popkes Popma, geboren op 31-01-1829 in Opsterland. Zie VII-b.
4 Geertje Popkes Popma, geboren op 09-01-1833 in Smallingerland. Geertje is overleden op 05-08-1891 in Utingeradeel, 58 jaar oud. Geertje bleef ongehuwd.
5 Wieger Popkes Popma, geboren op 04-12-1835 in Boornbergum. Zie VII-c.
6 Antje Popkes Popma, geboren op 25-01-1840 in Smallingerland. Zie VII-d.
7 Gerbrig Popkes Popma, geboren op 30-04-1843 in Smallingerland. Gerbrig is overleden op 26-08-1845 in Smallingerland, 2 jaar oud.
8 Gerben Popma, geboren op 29-12-1847 in Smallingerland. Zie VII-e.
VII-a Tjitske Popkes Popma is geboren op 24-10-1824 in Opsterland, dochter van Popke Hendriks Popma (zie VI-a) en Aukjen Wiegers Wiegersma. Tjitske is overleden op 23-12-1879 in Ooststellingwerf, 55 jaar oud. Tjitske trouwde, 23 jaar oud, op 22-04-1848 in Opsterland met Albert Tammes van den Berg.
VII-b Hendrik Popkes Popma is geboren op 31-01-1829 in Opsterland, zoon van Popke Hendriks Popma (zie VI-a) en Aukjen Wiegers Wiegersma. Hendrik is overleden op 13-06-1913 in Smallingerland, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-06-1913. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 07-05-1853 met Caroline Jans Adema.
VII-c Wieger Popkes Popma is geboren op 04-12-1835 in Boornbergum, zoon van Popke Hendriks Popma (zie VI-a) en Aukjen Wiegers Wiegersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1835. Wieger is overleden op 01-04-1923, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-04-1923. Wieger trouwde, 27 jaar oud, op 16-05-1863 in Smallingerland met Jeltje Popkes van der Meulen, 21 jaar oud. Zie VII-m voor persoonsgegevens van Jeltje.
Kinderen van Wieger en Jeltje:
1 Antje Popma, geboren op 19-04-1864. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-04-1864. Antje is overleden op 18-12-1865, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-12-1865.
2 Popke Popma, geboren op 30-12-1865 in Kortehemmen. Zie VIII-a.
3 Antje Popma, geboren op 08-07-1868. Zie VIII-b.
4 Akke Popma, geboren op 31-01-1876 in Kortehemmen. Zie VIII-c.
VIII-a Popke Popma is geboren op 30-12-1865 in Kortehemmen, zoon van Wieger Popkes Popma (zie VII-c) en Jeltje Popkes van der Meulen (zie VII-m). Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-12-1865. Popke:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 16-05-1891 in Smallingerland met Wypkje Hendriks van der Meer, 25 jaar oud. Wypkje is geboren op 21-06-1865 in Garijp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-06-1865. Wypkje is overleden op 18-02-1908, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-02-1908.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 06-08-1910 in Smallingerland met Iebeltje Stelma, 31 jaar oud. Iebeltje is geboren op 02-11-1878 in Makkinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-11-1878. Iebeltje is weduwe van Sjerp van Dijk (1873-1908), met wie zij trouwde op 22-05-1902 in Utingeradeel.
Kinderen van Popke en Wypkje:
1 Wieger Popma, geboren omstreeks 1906. Wieger is overleden op 20-04-1938, ongeveer 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-04-1938.
2 Hendrik Popma, geboren op 09-02-1908. Hendrik is overleden op 11-02-1908, 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-02-1908.
VIII-b Antje Popma is geboren op 08-07-1868, dochter van Wieger Popkes Popma (zie VII-c) en Jeltje Popkes van der Meulen (zie VII-m). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-07-1868. Antje trouwde, 21 jaar oud, op 17-05-1890 in Smallingerland met Bonne Altena, 24 jaar oud. Zie VII-w voor persoonsgegevens van Bonne.
Kinderen van Antje en Bonne:
1 Jeltje Altena, geboren op 26-12-1890 in Boornbergum. Zie IX-a.
2 Makke Altena, geboren op 22-05-1892 in Boornbergum. Zie IX-b.
IX-a Jeltje Altena is geboren op 26-12-1890 in Boornbergum, dochter van Bonne Altena (zie VII-w) en Antje Popma (zie VIII-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1890. Jeltje trouwde, 19 jaar oud, op 13-05-1910 in Smallingerland met Jan Altena, 24 jaar oud. Jan is geboren op 18-01-1886 in Kortehemmen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1886.
IX-b Makke Altena is geboren op 22-05-1892 in Boornbergum, dochter van Bonne Altena (zie VII-w) en Antje Popma (zie VIII-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-05-1892. Makke trouwde, 28 jaar oud, op 10-12-1920 in Smallingerland met Auke Altena, 30 jaar oud. Auke is geboren op 20-05-1890 in Kortehemmen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-05-1890.
VIII-c Akke Popma is geboren op 31-01-1876 in Kortehemmen, dochter van Wieger Popkes Popma (zie VII-c) en Jeltje Popkes van der Meulen (zie VII-m). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1876. Akke trouwde, 18 jaar oud, op 17-11-1894 in Smallingerland met Klaas Egberts Kuipers, ongeveer 20 jaar oud. Klaas is geboren omstreeks 1874 in Oldeboorn.
VII-d Antje Popkes Popma is geboren op 25-01-1840 in Smallingerland, dochter van Popke Hendriks Popma (zie VI-a) en Aukjen Wiegers Wiegersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-01-1840. Antje is overleden op 20-09-1903 in Utingeradeel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-09-1903. Antje trouwde, 29 jaar oud, op 24-04-1869 in Smallingerland met Wieger Jans de With.
VII-e Gerben Popma is geboren op 29-12-1847 in Smallingerland, zoon van Popke Hendriks Popma (zie VI-a) en Aukjen Wiegers Wiegersma. Gerben is overleden op 20-01-1928 in Utingeradeel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-01-1928. Gerben trouwde, 28 jaar oud, op 18-05-1876 in Smallingerland met Jipkje Heeres Rijpkema.
VI-b Geertje Hendriks Popma is geboren omstreeks 1799, dochter van Hendrik Popkes Popma (zie V-a) en Tjitske Durks van der Mei. Geertje is overleden op 05-08-1859 in Workum, ongeveer 60 jaar oud. Geertje trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 31-05-1828 in Smallingerland met Wijnand Ulbes Bruining.
VI-c Durk Hendriks Popma is geboren omstreeks 1802, zoon van Hendrik Popkes Popma (zie V-a) en Tjitske Durks van der Mei. Durk is overleden op 25-02-1883, ongeveer 81 jaar oud. Durk trouwde met Aaltjen Hendriks Oosterhof. Aaltjen is geboren op 18-10-1828 in Aengwirden.
Kinderen van Durk en Aaltjen:
1 Hendrik Durks Popma, geboren op 10-01-1829 in Smallingerland. Hendrik is overleden op 28-12-1830 in Aengwirden, 1 jaar oud.
2 Hendrik Durks Popma, geboren op 09-03-1831 in Aengwirden. Zie VII-f.
3 Tjitske Durks Popma, geboren op 12-01-1834 in Aengwirden. Zie VII-g.
4 Emmigjen Durks Popma, geboren op 06-12-1836 in Opsterland. Zie VII-h.
5 NN Popma, levenloos geboren kind, geboren op 27-07-1840.
6 Geertje Durks Popma, geboren op 14-06-1841 in Opsterland. Zie VII-i.
7 Meintje Durks Popma, geboren op 30-05-1845 in Opsterland. Zie VII-j.
8 Gjalt Durks Popma, geboren op 07-05-1849 in Opsterland.
VII-f Hendrik Durks Popma is geboren op 09-03-1831 in Aengwirden, zoon van Durk Hendriks Popma (zie VI-c) en Aaltjen Hendriks Oosterhof. Hendrik is overleden op 19-09-1908 in Ooststellingwerf, 77 jaar oud. Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op 10-04-1858 met Elisabeth Tjeerds Dolstra.
VII-g Tjitske Durks Popma is geboren op 12-01-1834 in Aengwirden, dochter van Durk Hendriks Popma (zie VI-c) en Aaltjen Hendriks Oosterhof. Tjitske is overleden op 05-12-1903, 69 jaar oud. Tjitske trouwde, 28 jaar oud, op 28-08-1862 in Smallingerland met Klaas Hertogs Hes.
VII-h Emmigjen Durks Popma is geboren op 06-12-1836 in Opsterland, dochter van Durk Hendriks Popma (zie VI-c) en Aaltjen Hendriks Oosterhof. Emmigjen is overleden op 15-04-1894 in Smallingerland, 57 jaar oud. Emmigjen trouwde, 23 jaar oud, op 05-05-1860 met Kornelis Aukes de Vries.
VII-i Geertje Durks Popma is geboren op 14-06-1841 in Opsterland, dochter van Durk Hendriks Popma (zie VI-c) en Aaltjen Hendriks Oosterhof. Geertje is overleden op 04-03-1927 in Ooststellingwerf, 85 jaar oud. Geertje trouwde, 22 jaar oud, op 14-05-1864 met Jan Harmens Dam.
VII-j Meintje Durks Popma is geboren op 30-05-1845 in Opsterland, dochter van Durk Hendriks Popma (zie VI-c) en Aaltjen Hendriks Oosterhof. Meintje is overleden op 04-03-1927 in Ooststellingwerf, 81 jaar oud. Meintje trouwde, 17 jaar oud, op 11-04-1863 met Jacob Jans Boek. Jacob is overleden op 16-03-1874.
Kinderen van Meintje uit onbekende relatie:
1 ? Popma, geboren omstreeks 1882.
2 NN Bosscher, levenloos geboren kind, geboren omstreeks 1888.
VI-d Rinskje Hendriks Popma is geboren omstreeks 1808, dochter van Hendrik Popkes Popma (zie V-a) en Tjitske Durks van der Mei. Rinskje is overleden op 01-06-1893, ongeveer 85 jaar oud.
Kinderen van Rinskje uit onbekende relatie:
1 Geert Geertses Geertsema, geboren op 19-01-1838 in Opsterland.
2 Hendrik Geertses Geertsema, geboren op 05-03-1842 in Opsterland.
3 Tjeert Geertses Geertsema, geboren op 30-01-1847 in Opsterland.
VI-e Gjalt Hendriks Popma is geboren omstreeks 1810, zoon van Hendrik Popkes Popma (zie V-a) en Tjitske Durks van der Mei. Gjalt is overleden op 23-05-1850 in Opsterland, ongeveer 40 jaar oud.
Kinderen van Gjalt uit onbekende relatie:
1 Sybrand Gjalts Popma, geboren op 04-08-1844 in Opsterland.
2 Tjitske Gjalts Popma, geboren op 23-09-1847 in Opsterland. Tjitske is overleden op 10-05-1919 in Schoterland, 71 jaar oud.
VI-f Joeke Hendriks Popma is geboren op 14-03-1813 in Beetsterzwaag, zoon van Hendrik Popkes Popma (zie V-a) en Tjitske Durks van der Mei. Joeke is overleden op 07-12-1892 in Schoterland, 79 jaar oud.
Kinderen van Joeke uit onbekende relatie:
1 Hendrik Popma, geboren op 11-12-1841 in Smallingerland. Hendrik is overleden op 16-11-1872 in Haskerland, 30 jaar oud.
2 Oebele Popma, geboren op 26-08-1845 in Opsterland. Oebele is overleden op 18-02-1892 in Schoterland, 46 jaar oud.
3 Rindert Popma, geboren op 04-02-1849 in Opsterland.
4 Grietje Popma, geboren op 22-03-1853 in Opsterland. Grietje is overleden op 29-12-1902 in Schoterland, 49 jaar oud.
5 Tjitske Popma, geboren op 22-11-1856 in Smallingerland. Tjitske is overleden op 18-10-1876, 19 jaar oud.
VI-g Roelof Hendriks Popma is geboren op 10-06-1815 in Beetsterzwaag, zoon van Hendrik Popkes Popma (zie V-a) en Tjitske Durks van der Mei. Roelof is overleden op 08-11-1866 in Smallingerland, 51 jaar oud.
Kinderen van Roelof uit onbekende relatie:
1 Wemmigje Roelofs Popma, geboren op 21-02-1845 in Smallingerland. Zie VII-k.
2 Tjitske Roelofs Popma, geboren op 17-03-1847 in Smallingerland. Tjitske is overleden op 22-09-1931 in Utingeradeel, 84 jaar oud.
3 Ids Roelofs Popma, geboren op 29-04-1849 in Smallingerland. Ids is overleden op 18-07-1851, 2 jaar oud.
4 Hendrik Roelofs Popma, geboren op 30-05-1851 in Smallingerland. Hendrik is overleden op 10-04-1926 in Schoterland, 74 jaar oud.
5 Ids Roelofs Popma, geboren op 23-04-1855 in Smallingerland. Zie VII-l.
6 Egbert Roelofs Popma, geboren op 12-04-1859 in Smallingerland. Egbert is overleden op 23-02-1860 in Smallingerland, 10 maanden oud.
7 Rinske Roelofs Popma, geboren op 22-05-1863 in Smallingerland. Rinske is overleden op 06-10-1930 in Smallingerland, 67 jaar oud.
VII-k Wemmigje Roelofs Popma is geboren op 21-02-1845 in Smallingerland, dochter van Roelof Hendriks Popma (zie VI-g). Wemmigje trouwde, 23 jaar oud, op 04-06-1868 met Hendrik Sietzes Veenstra.
VII-l Ids Roelofs Popma is geboren op 23-04-1855 in Smallingerland, zoon van Roelof Hendriks Popma (zie VI-g). Ids is overleden op 26-01-1936 in Boornbergum, 80 jaar oud. Ids trouwde met Joukje Haisma. Joukje is geboren op 28-05-1866 in Boornbergum. Joukje is overleden op 22-12-1948 in Boornbergum, 82 jaar oud.
V-b Mintje Popkes Popma is geboren op 19-11-1776 in Boornbergum, dochter van Popke Hendriks (zie IV) en Geertje Geerts. Mintje is overleden op 05-12-1845 in Smallingerland, 69 jaar oud.
Kinderen van Mintje uit onbekende relatie:
1 Jitske Johannes Talman, geboren omstreeks 1804 in Oldeboorn. Zie VI-h.
2 Douwe Johannes Talman, geboren omstreeks 1808 in Oldeboorn. Zie VI-i.
3 Popke Johannes Talman, geboren omstreeks 1815 in Oldeboorn. Zie VI-j.
4 Engeltje Johannes Talman, geboren omstreeks 1817 in Oldeboorn. Zie VI-k.
5 Jan Johannes Talman, geboren op 07-08-1819 in Oldeboorn. Zie VI-l.
VI-h Jitske Johannes Talman is geboren omstreeks 1804 in Oldeboorn, dochter van Mintje Popkes Popma (zie V-b). Jitske trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 14-05-1825 in Utingeradeel met Marten Gatzes van Kalsbeek, ongeveer 28 jaar oud. Marten is geboren omstreeks 1797 in Oldeboorn.
VI-i Douwe Johannes Talman is geboren omstreeks 1808 in Oldeboorn, zoon van Mintje Popkes Popma (zie V-b). Douwe trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 20-02-1836 in Utingeradeel met Yke Hotzes Hofstra, ongeveer 24 jaar oud. Yke is geboren omstreeks 1812 in Oldeboorn.
VI-j Popke Johannes Talman is geboren omstreeks 1815 in Oldeboorn, zoon van Mintje Popkes Popma (zie V-b). Popke trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 31-07-1842 in Utingeradeel met Yke Symons Hofstra, ongeveer 27 jaar oud. Yke is geboren omstreeks 1815 in Haskerdijken.
VI-k Engeltje Johannes Talman is geboren omstreeks 1817 in Oldeboorn, dochter van Mintje Popkes Popma (zie V-b). Engeltje trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 11-05-1845 in Utingeradeel met Sybren Roels Smit, ongeveer 24 jaar oud. Sybren is geboren omstreeks 1821 in Beetsterzwaag.
VI-l Jan Johannes Talman is geboren op 07-08-1819 in Oldeboorn, zoon van Mintje Popkes Popma (zie V-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1819. Jan trouwde, 32 jaar oud, op 23-05-1852 in Utingeradeel met Janke Symons Hofstra, ongeveer 30 jaar oud. Janke is geboren omstreeks 1822 in Haskerdijken.
V-c Jeltje Popkes Popma is geboren op 13-08-1788 in Boornbergum, dochter van Popke Hendriks (zie IV) en Doetje Hendriks. Jeltje is overleden op 23-11-1858 in Boornbergum, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-11-1858. Jeltje trouwde, 26 jaar oud, op 12-01-1815 in Opsterland met Klaas Alles van der Meulen, ongeveer 28 jaar oud. Klaas is geboren omstreeks 1787, zoon van Alle Jacobs van der Meulen en Joukjen Jans de Jong. Klaas is overleden op 06-09-1859, ongeveer 72 jaar oud.
Kinderen van Jeltje en Klaas:
1 Popke Klazes van der Meulen, geboren op 18-04-1815 in Boornbergum. Zie VI-m.
2 Joukjen van der Meulen, geboren op 12-03-1817 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-03-1817. Joukjen is overleden op 10-04-1870, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-04-1870.
3 Doetje Klazes van der Meulen, geboren op 21-01-1819 in Smallingerland. Zie VI-n.
4 Alle Klazes van der Meulen, geboren op 02-07-1821 in Boornbergum. Zie VI-o.
5 Fimke van der Meulen, geboren op 04-04-1823. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-04-1823. Fimke is overleden op 27-05-1824, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-05-1824.
6 Fimmigje Klazes (Fimke) van der Meulen, geboren op 26-05-1825 in Boornbergum. Zie VI-p.
7 Roel Klazes van der Meulen, geboren op 27-04-1830 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-04-1830. Roel is overleden op 21-05-1852 in Smallingerland, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-05-1852. Roel bleef ongehuwd.
VI-m Popke Klazes van der Meulen is geboren op 18-04-1815 in Boornbergum, zoon van Klaas Alles van der Meulen en Jeltje Popkes Popma (zie V-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-04-1815. Popke is overleden op 26-08-1881 in Smallingerland, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-08-1881. Popke trouwde, 23 jaar oud, op 03-04-1839 in Smallingerland met Antje Jans Nijboer, ongeveer 24 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1815 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Jan Jans Nijboer en Joukjen Wobbes.
Kinderen van Popke en Antje:
1 Klaas Popkes van der Meulen, geboren op 15-01-1840. Klaas is overleden op 26-01-1840, 11 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-01-1840.
2 Jeltje Popkes van der Meulen, geboren op 02-06-1841. Zie VII-m.
3 Joukje Popkes van der Meulen, geboren op 23-02-1847. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1847. Joukje is overleden op 16-01-1857, 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-01-1857.
VII-m Jeltje Popkes van der Meulen is geboren op 02-06-1841, dochter van Popke Klazes van der Meulen (zie VI-m) en Antje Jans Nijboer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-06-1841. Jeltje is overleden op 09-03-1927 in Boornbergum, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-03-1927. Jeltje trouwde, 21 jaar oud, op 16-05-1863 in Smallingerland met Wieger Popkes Popma, 27 jaar oud. Zie VII-c voor persoonsgegevens van Wieger.
Kinderen van Jeltje en Wieger: zie VII-c.
VI-n Doetje Klazes van der Meulen is geboren op 21-01-1819 in Smallingerland, dochter van Klaas Alles van der Meulen en Jeltje Popkes Popma (zie V-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-01-1819. Doetje is overleden op 25-09-1866, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-09-1866. Doetje trouwde, 22 jaar oud, op 26-11-1841 in Idaarderadeel met Hendrik Jans Noorderhaven, 20 jaar oud. Hendrik is geboren op 11-06-1821 in Grouw, zoon van Jan Aukes Noorderhaven en Janke Tjeerds Deelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-06-1821. Hendrik is overleden op 13-01-1892, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1892.
Kinderen van Doetje en Hendrik:
1 Janke Hendriks Noorderhaven, geboren op 11-03-1842 in Grouw. Zie VII-n.
2 Jan Hendriks Noorderhaven, geboren op 02-08-1844 in Grouw. Zie VII-o.
3 Jeltje Hendriks Noorderhaven, geboren op 31-07-1847 in Grouw. Zie VII-p.
4 Klaas Hendriks Noorderhaven, geboren op 11-10-1852 in Grouw. Zie VII-q.
5 Boukje Noorderhaven, geboren op 01-10-1857. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1857. Boukje is overleden op 20-02-1867, 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1867.
6 Auke Noorderhaven, geboren op 13-03-1860. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1860. Auke is overleden op 12-05-1860, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1860.
7 Auke Noorderhaven, geboren op 06-06-1864. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-06-1864. Auke is overleden op 21-08-1871, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-08-1871.
VII-n Janke Hendriks Noorderhaven is geboren op 11-03-1842 in Grouw, dochter van Hendrik Jans Noorderhaven en Doetje Klazes van der Meulen (zie VI-n). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-03-1842. Janke is overleden op 20-07-1880, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-07-1880. Janke trouwde, 24 jaar oud, op 24-05-1866 in Idaarderadeel met Sjoerd Jans van Stralen, 25 jaar oud. Sjoerd is geboren op 08-01-1841 in Grouw, zoon van Jan Sjoerds van Stralen en Geertje Jans Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-01-1841. Sjoerd is overleden op 16-02-1891, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-02-1891. Sjoerd trouwde later op 27-12-1882 in Idaarderadeel met Tjitske Libertus Andringa (geb. ±1857).
Kinderen van Janke en Sjoerd:
1 Jan Sjoerds van Stralen, geboren op 28-04-1867. Zie VIII-d.
2 Doetje van Stralen, geboren op 22-05-1869 in Grouw. Zie VIII-e.
3 Geertje van Stralen, geboren op 24-06-1871 in Grouw. Zie VIII-f.
4 Jeltje van Stralen, geboren op 18-08-1873. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-08-1873. Jeltje is overleden op 14-02-1899, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1899. Jeltje bleef ongehuwd.
5 Hendrik van Stralen, geboren op 18-06-1875. Zie VIII-g.
VIII-d Jan Sjoerds van Stralen is geboren op 28-04-1867, zoon van Sjoerd Jans van Stralen en Janke Hendriks Noorderhaven (zie VII-n). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-04-1867. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1891 in Baarderadeel met Elisabeth Tjeerds Joustra, 26 jaar oud. Elisabeth is geboren op 14-02-1865. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-02-1865.
Kinderen van Jan en Elisabeth:
1 Jitske van Stralen, geboren op 05-05-1892. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-05-1892.
2 Sjoerd van Stralen, geboren op 05-01-1895. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1895.
3 Janke van Stralen, geboren op 28-03-1897. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-03-1897.
4 Tjeerd van Stralen, geboren omstreeks 1904 in Leeuwarden. Tjeerd is overleden op 22-09-1928, ongeveer 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-09-1928. Tjeerd bleef ongehuwd.
VIII-e Doetje van Stralen is geboren op 22-05-1869 in Grouw, dochter van Sjoerd Jans van Stralen en Janke Hendriks Noorderhaven (zie VII-n). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-05-1869. Doetje is overleden op 03-01-1935, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1935. Doetje trouwde, 21 jaar oud, op 21-05-1891 in Idaarderadeel met Klaas Boukes Budstra, 23 jaar oud. Klaas is geboren op 02-09-1867 in Grouw. Klaas is overleden op 22-10-1907, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-10-1907.
Kinderen van Doetje en Klaas:
1 Bouke Budstra, geboren op 02-06-1892. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-06-1892. Bouke is overleden op 14-05-1897, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-05-1897.
2 Sjoerd Budstra, geboren op 16-12-1893. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-12-1893.
3 Froukje Budstra, geboren op 29-06-1897. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-06-1897.
4 Janke Budstra, geboren op 24-02-1900. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1900.
VIII-f Geertje van Stralen is geboren op 24-06-1871 in Grouw, dochter van Sjoerd Jans van Stralen en Janke Hendriks Noorderhaven (zie VII-n). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-06-1871. Geertje:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 03-08-1901 in Idaarderadeel met Johannes Leistra, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 13-07-1877 in Grouw. Johannes is overleden op 20-05-1903, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-05-1903.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 11-07-1907 in Idaarderadeel met Jan Dral, ongeveer 41 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1866 in Venhuizen.
Kind van Geertje en Johannes:
1 Aafke Leistra, geboren op 04-06-1902. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-06-1902.
VIII-g Hendrik van Stralen is geboren op 18-06-1875, zoon van Sjoerd Jans van Stralen en Janke Hendriks Noorderhaven (zie VII-n). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-06-1875. Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op 12-01-1898 in Leeuwarden met Ybeltje van Egten.
Kinderen van Hendrik en Ybeltje:
1 Sjoerd van Stralen, geboren op 08-07-1898. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-07-1898. Sjoerd is overleden op 08-05-1902, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-05-1902.
2 Antje van Stralen, geboren op 23-01-1900. Zie IX-c.
IX-c Antje van Stralen is geboren op 23-01-1900, dochter van Hendrik van Stralen (zie VIII-g) en Ybeltje van Egten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1900. Antje trouwde, 22 jaar oud, op 10-05-1922 in Idaarderadeel met Christiaan van Wamel, ongeveer 31 jaar oud. Christiaan is geboren omstreeks 1891 in Wijk bij Duurstede.
VII-o Jan Hendriks Noorderhaven is geboren op 02-08-1844 in Grouw, zoon van Hendrik Jans Noorderhaven en Doetje Klazes van der Meulen (zie VI-n). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-08-1844. Jan is overleden op 05-05-1869, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-05-1869. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 16-05-1868 in Idaarderadeel met Dirkje Klazes Riemersma, 23 jaar oud. Dirkje is geboren op 06-03-1845 in Grouw. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1845. Dirkje is overleden op 08-08-1877, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-08-1877. Dirkje trouwde later op 08-05-1872 in Idaarderadeel met Thomas Gooyes Brouwer (geb. ±1849).
Kind van Jan en Dirkje:
1 Yttje Noorderhaven, geboren op 16-03-1869 in Grouw. Zie VIII-h.
VIII-h Yttje Noorderhaven is geboren op 16-03-1869 in Grouw, dochter van Jan Hendriks Noorderhaven (zie VII-o) en Dirkje Klazes Riemersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1869. Yttje trouwde, 23 jaar oud, op 18-05-1892 in Idaarderadeel met Johannes Elzenga, ongeveer 25 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1867 in Grouw.
Kinderen van Yttje en Johannes:
1 Dirkje Elzenga, geboren op 07-05-1893. Zie IX-d.
2 Klaaske Elzenga, geboren op 09-07-1895 in Grouw. Zie IX-e.
3 Anna Elzenga, geboren op 21-08-1900. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-08-1900.
4 Hylke Elzenga, geboren op 08-02-1902. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1902.
IX-d Dirkje Elzenga is geboren op 07-05-1893, dochter van Johannes Elzenga en Yttje Noorderhaven (zie VIII-h). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-05-1893. Dirkje trouwde, 25 jaar oud, op 12-10-1918 in Idaarderadeel met Albert Brouwer, ongeveer 28 jaar oud. Albert is geboren omstreeks 1890 in Tirns.
IX-e Klaaske Elzenga is geboren op 09-07-1895 in Grouw, dochter van Johannes Elzenga en Yttje Noorderhaven (zie VIII-h). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-07-1895. Klaaske trouwde, 21 jaar oud, op 18-05-1917 in Idaarderadeel met Johannes van der Schaaf, ongeveer 25 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1892 in Grouw.
VII-p Jeltje Hendriks Noorderhaven is geboren op 31-07-1847 in Grouw, dochter van Hendrik Jans Noorderhaven en Doetje Klazes van der Meulen (zie VI-n). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-07-1847. Jeltje is overleden op 13-08-1870, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-08-1870. Jeltje trouwde, 20 jaar oud, op 16-05-1868 in Idaarderadeel met Tjeerd Annes Bouma, 25 jaar oud. Tjeerd is geboren op 26-10-1842 in Grouw, zoon van Anne Barteles Bouma. Tjeerd is overleden op 17-05-1923, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1923. Tjeerd trouwde later op 15-05-1873 in Idaarderadeel met Antje Klazes Riemersma (1847-1917).
Kind van Jeltje en Tjeerd:
1 Doetje Bouma, geboren op 06-03-1869. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-03-1869.
VII-q Klaas Hendriks Noorderhaven is geboren op 11-10-1852 in Grouw, zoon van Hendrik Jans Noorderhaven en Doetje Klazes van der Meulen (zie VI-n). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1852. Klaas is overleden op 23-09-1908, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-09-1908. Klaas:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 26-07-1872 in Idaarderadeel met Gelske Freerks Hiemstra, 21 jaar oud. Gelske is geboren op 03-01-1851 in Grouw. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-01-1851. Gelske is overleden op 16-09-1888, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-09-1888.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 02-11-1889 in Idaarderadeel met Geeske Broersma, 31 jaar oud. Geeske is geboren op 28-10-1858 in Grouw. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-10-1858. Geeske is overleden op 01-02-1940, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-02-1940.
Kinderen van Klaas en Geeske:
1 NN Noorderhaven, levenloos geboren zoon, geboren op 19-07-1891. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-07-1891.
2 Hendrik Noorderhaven, geboren op 20-12-1892 in Grouw. Zie VIII-i.
3 Tjitze Noorderhaven, geboren op 14-12-1894. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-12-1894.
VIII-i Hendrik Noorderhaven is geboren op 20-12-1892 in Grouw, zoon van Klaas Hendriks Noorderhaven (zie VII-q) en Geeske Broersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-12-1892. Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op 16-05-1919 in Utingeradeel met Maria Holtrop, 26 jaar oud. Maria is geboren op 15-04-1893 in Akkrum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-04-1893.
VI-o Alle Klazes van der Meulen is geboren op 02-07-1821 in Boornbergum, zoon van Klaas Alles van der Meulen en Jeltje Popkes Popma (zie V-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-07-1821. Alle is overleden op 17-02-1878, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-02-1878. Alle trouwde, 22 jaar oud, op 16-02-1844 in Smallingerland met Fokjen Sietzes Sietzema, 23 jaar oud. Fokjen is geboren op 01-09-1820 in Boornbergum, dochter van Sietze Wiebes Sietzema en Antje Aukes de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-09-1820.
Kinderen van Alle en Fokjen:
1 Antje van der Meulen, geboren op 20-11-1844 in Boornbergum. Zie VII-r.
2 Klaas Alles van der Meulen, geboren op 27-02-1847 in Boornbergum. Zie VII-s.
3 Sietze van der Meulen, geboren op 15-10-1849. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-10-1849. Sietze is overleden op 13-10-1870, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-10-1870.
4 Roel Alles van der Meulen, geboren op 23-05-1852 in Boornbergum. Zie VII-t.
5 Jeltje van der Meulen, geboren op 30-04-1855 in Boornbergum. Zie VII-u.
6 Auke van der Meulen, geboren op 26-03-1858. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-03-1858. Auke is overleden op 09-02-1878, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-02-1878. Auke bleef ongehuwd.
7 Popke van der Meulen, geboren op 18-07-1860. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-07-1860. Popke is overleden op 30-09-1865, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-10-1865.
VII-r Antje van der Meulen is geboren op 20-11-1844 in Boornbergum, dochter van Alle Klazes van der Meulen (zie VI-o) en Fokjen Sietzes Sietzema. Antje is overleden op 13-02-1907, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-02-1907. Antje trouwde, 26 jaar oud, op 03-09-1871 in Smallingerland met Geert Minderts Lukkes, 23 jaar oud. Geert is geboren op 20-01-1848 in Het Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-01-1848. Geert is overleden op 15-05-1909, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-05-1909.
VII-s Klaas Alles van der Meulen is geboren op 27-02-1847 in Boornbergum, zoon van Alle Klazes van der Meulen (zie VI-o) en Fokjen Sietzes Sietzema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-03-1847. Klaas is overleden op 08-02-1908, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1908. Klaas:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 22-05-1879 in Smallingerland met Grietje Hessels Hoekstra, 23 jaar oud. Grietje is geboren op 23-07-1855 in Oudega. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-07-1855. Grietje is overleden op 16-02-1892, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-02-1892.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 20-05-1893 in Smallingerland met Trientje van Houten, ongeveer 34 jaar oud. Trientje is geboren omstreeks 1859 in De Wilp (gem. Marum). Trientje is overleden op 21-03-1935, ongeveer 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-03-1935.
Kinderen van Klaas en Grietje:
1 Alle van der Meulen, geboren op 05-09-1879 in Boornbergum. Zie VIII-j.
2 Sietske van der Meulen, geboren op 01-06-1881. Zie VIII-k.
3 Fokje van der Meulen, geboren op 17-01-1884. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1884.
4 Hessel van der Meulen, geboren op 29-08-1886. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-08-1886. Hessel is overleden op 04-04-1893, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-04-1893.
5 Andreas van der Meulen, geboren op 10-11-1889. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-11-1889. Andreas is overleden op 10-12-1896 in Beetsterzwaag, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-12-1896.
Kind van Klaas en Trientje:
6 Roel van der Meulen, geboren op 14-08-1895. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1895. Roel is overleden op 15-03-1896, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1896.
VIII-j Alle van der Meulen is geboren op 05-09-1879 in Boornbergum, zoon van Klaas Alles van der Meulen (zie VII-s) en Grietje Hessels Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-09-1879. Alle trouwde, 22 jaar oud, op 12-05-1902 in Smallingerland met Rinskje van der Wey, 22 jaar oud. Rinskje is geboren op 08-05-1880 in Rottevalle. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-05-1880.
VIII-k Sietske van der Meulen is geboren op 01-06-1881, dochter van Klaas Alles van der Meulen (zie VII-s) en Grietje Hessels Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-06-1881. Sietske is overleden op 30-01-1932, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-02-1932. Sietske trouwde, 20 jaar oud, op 10-05-1902 in Smallingerland met Lambertus de Kroon, 26 jaar oud. Lambertus is geboren op 10-05-1876. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-05-1876.
Kind van Sietske en Lambertus:
1 Grietje de Kroon, geboren omstreeks 02-1906. Grietje is overleden op 23-10-1906, ongeveer 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-10-1906.
VII-t Roel Alles van der Meulen is geboren op 23-05-1852 in Boornbergum, zoon van Alle Klazes van der Meulen (zie VI-o) en Fokjen Sietzes Sietzema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-05-1852. Roel is overleden op 06-01-1930, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-01-1930. Roel trouwde, 24 jaar oud, op 19-05-1877 in Leeuwarderadeel met Rigtje Sipkes Dorhout, ongeveer 19 jaar oud. Rigtje is geboren omstreeks 1858 in Marum.
Kinderen van Roel en Rigtje:
1 Alle van der Meulen, geboren op 30-06-1878. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-07-1878. Alle is overleden op 15-03-1895, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1895.
2 Japke van der Meulen, geboren op 04-03-1881. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1881.
3 Fokje van der Meulen, geboren op 08-02-1883. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1883.
4 Sipke van der Meulen, geboren op 10-11-1885. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-11-1885.
5 Popke van der Meulen, geboren op 03-07-1888. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-07-1888.
6 Dirk van der Meulen, geboren op 25-06-1891. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-06-1891.
7 Antje van der Meulen, geboren op 17-06-1894. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-06-1894.
8 Alle van der Meulen, geboren op 01-11-1898. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-11-1898.
VII-u Jeltje van der Meulen is geboren op 30-04-1855 in Boornbergum, dochter van Alle Klazes van der Meulen (zie VI-o) en Fokjen Sietzes Sietzema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-05-1855. Jeltje is overleden op 12-04-1920, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-04-1920. Jeltje trouwde, 32 jaar oud, op 24-12-1887 in Smallingerland met Diemer van der Woude, 38 jaar oud. Diemer is geboren op 21-08-1849 in Drachten (gem. Smallingerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-08-1849.
Kinderen van Jeltje en Diemer:
1 NN van der Woude, levenloos geboren dochter, geboren op 21-02-1889. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-02-1889.
2 Alle van der Woude, geboren op 21-03-1890 in Boornbergum. Zie VIII-l.
3 Sipke van der Woude, geboren op 20-06-1893 in Boornbergum. Zie VIII-m.
VIII-l Alle van der Woude is geboren op 21-03-1890 in Boornbergum, zoon van Diemer van der Woude en Jeltje van der Meulen (zie VII-u). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-03-1890. Alle trouwde, 30 jaar oud, op 07-01-1921 in Smallingerland met Antje Vis, 24 jaar oud. Antje is geboren op 31-08-1896 in Nieuwehorne, dochter van Anne Vis en Imkje Vis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-08-1896.
VIII-m Sipke van der Woude is geboren op 20-06-1893 in Boornbergum, zoon van Diemer van der Woude en Jeltje van der Meulen (zie VII-u). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-06-1893. Sipke trouwde, 24 jaar oud, op 29-03-1918 in Smallingerland met Tjetje de Graaf, ongeveer 20 jaar oud. Tjetje is geboren omstreeks 1898 in Opeinde.
VI-p Fimmigje Klazes (Fimke) van der Meulen is geboren op 26-05-1825 in Boornbergum, dochter van Klaas Alles van der Meulen en Jeltje Popkes Popma (zie V-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-05-1825. Fimke is overleden op 08-04-1876, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-04-1876. Fimke trouwde, 32 jaar oud, op 30-05-1857 in Idaarderadeel met Ysk Ypes Sytema, 31 jaar oud. Ysk is geboren op 18-05-1826 in Grouw. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1826. Ysk is overleden op 14-01-1918, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1918. Ysk trouwde later op 16-05-1878 in Idaarderadeel met Wiepkjen Hiddes Westra (1845-1909).
Kinderen van Fimke en Ysk:
1 Ype Sytema, geboren op 03-09-1859. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-09-1859. Ype is overleden op 06-02-1860, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-02-1860.
2 Klaas Sytema, geboren op 08-05-1861 in Grouw. Zie VII-v.
VII-v Klaas Sytema is geboren op 08-05-1861 in Grouw, zoon van Ysk Ypes Sytema en Fimmigje Klazes (Fimke) van der Meulen (zie VI-p). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-05-1861. Klaas trouwde, 26 jaar oud, op 28-05-1887 in Idaarderadeel met Yttje de Vries, ongeveer 25 jaar oud. Yttje is geboren omstreeks 1862 in Grouw.
Kinderen van Klaas en Yttje:
1 Jisk Sytema, geboren op 05-03-1888 in Grouw. Zie VIII-n.
2 Fimke Sytema, geboren op 21-02-1901. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1901.
VIII-n Jisk Sytema is geboren op 05-03-1888 in Grouw, zoon van Klaas Sytema (zie VII-v) en Yttje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1888. Jisk trouwde, 23 jaar oud, op 27-05-1911 in Idaarderadeel met Maaike Ypinga, ongeveer 24 jaar oud. Maaike is geboren omstreeks 1887 in Grouw.
V-d Roel Popkes Popma is geboren op 08-09-1790 in Boornbergum, zoon van Popke Hendriks (zie IV) en Doetje Hendriks. Roel is overleden op 23-12-1832 in Beetsterzwaag, 42 jaar oud. Roel trouwde, 27 jaar oud, op 09-04-1818 in Boornbergum met Fettje Alberts Hofman, 20 jaar oud. Fettje is geboren op 23-07-1797. Fettje is overleden op 23-07-1841 in Boornbergum, 44 jaar oud.
Kinderen van Roel en Fettje:
1 Doetje Roels Popma, geboren op 05-10-1818 in Opsterland. Zie VI-q.
2 Froukjen Roels Popma, geboren op 09-03-1820 in Opsterland. Zie VI-r.
3 Grietje Roels Popma, geboren op 10-08-1821 in Opsterland. Zie VI-s.
4 Popke Roels Popma, geboren op 16-04-1823 in Opsterland. Popke is overleden op 16-08-1852, 29 jaar oud.
5 Hiltje Roels Popma, geboren op 22-01-1825 in Opsterland. Zie VI-t.
6 Albert Roels Popma, geboren op 20-07-1829 in Opsterland. Zie VI-u.
7 Jeltje Roels Popma, geboren op 29-05-1831 in Opsterland. Zie VI-v.
VI-q Doetje Roels Popma is geboren op 05-10-1818 in Opsterland, dochter van Roel Popkes Popma (zie V-d) en Fettje Alberts Hofman. Doetje is overleden op 19-11-1869, 51 jaar oud. Doetje bleef ongehuwd.
Kind van Doetje uit onbekende relatie:
1 Eewe Popma, geboren op 30-03-1853 in Opsterland.
VI-r Froukjen Roels Popma is geboren op 09-03-1820 in Opsterland, dochter van Roel Popkes Popma (zie V-d) en Fettje Alberts Hofman. Froukjen is overleden op 08-10-1877 in Opsterland, 57 jaar oud. Froukjen trouwde, 28 jaar oud, op 12-05-1848 in Opsterland met Jan Sjoukes Hemminga.
Kind van Froukjen uit onbekende relatie:
1 Roel Popma, geboren op 08-02-1847 in Opsterland.
Kinderen van Froukjen en Jan:
2 Grietje Jans Hemminga, geboren op 28-09-1849 in Opsterland.
3 Sjouke Jans Hemminga, geboren op 29-09-1852 in Opsterland.
4 Fedde Jans Hemminga, geboren op 07-02-1857 in Opsterland.
5 Aaltje Jans Hemminga, geboren op 13-03-1859 in Opsterland.
VI-s Grietje Roels Popma is geboren op 10-08-1821 in Opsterland, dochter van Roel Popkes Popma (zie V-d) en Fettje Alberts Hofman. Grietje is overleden op 14-12-1902 in Opsterland, 81 jaar oud. Grietje trouwde, 25 jaar oud, op 02-06-1847 in Opsterland met Teye Halbes Veenstra.
Kinderen van Grietje en Teye:
1 Halbe Teyes Veenstra, geboren op 19-12-1847 in Opsterland.
2 Aaltje Teyes Veenstra, geboren op 01-11-1849 in Opsterland.
3 Roelof Teyes Veenstra, geboren op 29-12-1851 in Opsterland.
4 Fedde Teyes Veenstra, geboren op 31-05-1854 in Opsterland.
5 Jan Teyes Veenstra, geboren op 07-09-1856 in Opsterland.
6 Albert Teyes Veenstra, geboren op 15-03-1859 in Opsterland.
7 NN Veenstra, levenloos geboren kind, geboren op 15-05-1862.
8 Evert Teyes Veenstra, geboren op 10-03-1864 in Opsterland.
VI-t Hiltje Roels Popma is geboren op 22-01-1825 in Opsterland, dochter van Roel Popkes Popma (zie V-d) en Fettje Alberts Hofman. Hiltje is overleden op 13-07-1891 in Opsterland, 66 jaar oud. Hiltje trouwde, 32 jaar oud, op 15-05-1857 in Opsterland met Jacob Jans Hamstra.
VI-u Albert Roels Popma is geboren op 20-07-1829 in Opsterland, zoon van Roel Popkes Popma (zie V-d) en Fettje Alberts Hofman. Albert is overleden op 06-08-1919 in Opsterland, 90 jaar oud. Albert trouwde, 30 jaar oud, op 08-12-1859 in Opsterland met Lutske Renzes Jager.
Kinderen van Albert en Lutske:
1 Fettje Alberts Popma, geboren op 06-03-1860 in Smallingerland. Fettje is overleden op 24-03-1915 in Ooststellingwerf, 55 jaar oud.
2 Grietje Alberts Popma, geboren op 28-10-1863 in Opsterland. Grietje is overleden op 12-10-1921 in Schoterland, 57 jaar oud.
3 Hiltje Alberts Popma, geboren op 06-04-1867 in Opsterland.
4 Roelof Alberts Popma, geboren op 27-01-1871 in Opsterland.
VI-v Jeltje Roels Popma is geboren op 29-05-1831 in Opsterland, dochter van Roel Popkes Popma (zie V-d) en Fettje Alberts Hofman. Jeltje is overleden op 01-06-1866 in Opsterland, 35 jaar oud. Jeltje trouwde, 26 jaar oud, op 14-05-1858 in Opsterland met Gerlof Jans Elzinga.
Kinderen van Jeltje en Gerlof:
1 Jan Gerlofs Elzinga, geboren op 18-05-1859 in Smallingerland. Jan is overleden op 09-05-1864 in Smallingerland, 4 jaar oud.
2 Roel Gerlofs Elzinga, geboren op 02-09-1861 in Smallingerland.
3 Martzen Gerlofs Elzinga, geboren op 12-05-1864 in Smallingerland. Martzen is overleden op 07-12-1927 in Tietjerksteradeel, 63 jaar oud.
V-e Martje Popkes Popma is geboren op 18-11-1792 in Boornbergum, dochter van Popke Hendriks (zie IV) en Doetje Hendriks. Martje is overleden op 12-05-1860 in Boornbergum, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1860. Martje trouwde, 30 jaar oud, op 17-05-1823 in Smallingerland met Bonne Wiebes Altena, ongeveer 35 jaar oud. Bonne is geboren omstreeks 1788 in Boornbergum, zoon van Wiebe Arends Altena en Jeltje Bonnes. Bonne is overleden op 12-03-1867, ongeveer 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1867.
Kinderen van Martje en Bonne:
1 Wiebe Bonnes Altena, geboren op 04-10-1823 in Boornbergum. Zie VI-w.
2 Doetje Bonnes Altena, geboren op 14-05-1826 in Smallingerland. Zie VI-x.
3 Stijntje Bonnes Altena, geboren op 16-10-1829 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-10-1829. Stijntje is overleden op 21-08-1873 in Smallingerland, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-08-1873.
4 Popke Bonnes Altena, geboren op 24-07-1833 in Boornbergum. Zie VI-y.
5 Doetje Bonnes Altena, geboren op 08-03-1838. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-03-1838. Doetje is overleden op 17-05-1838 in Smallingerland, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1838.
VI-w Wiebe Bonnes Altena is geboren op 04-10-1823 in Boornbergum, zoon van Bonne Wiebes Altena en Martje Popkes Popma (zie V-e). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-10-1823. Wiebe is overleden op 31-07-1889 in Smallingerland, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-08-1889. Wiebe:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 16-05-1857 in Tietjerksteradeel met Grietje Petrus Feitsma, 30 jaar oud. Grietje is geboren op 24-03-1827. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-03-1827. Grietje is overleden op 01-04-1862, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-04-1862.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 29-04-1865 in Smallingerland met Maaike Libbes Veenstra, ongeveer 38 jaar oud. Maaike is geboren omstreeks 1827 in Ureterp (gem. Opsterland).
(3) trouwde, 50 jaar oud, op 24-04-1874 in Smallingerland met Jitske van der Kooi, ongeveer 40 jaar oud. Jitske is geboren omstreeks 1834 in Oudega.
Kind van Wiebe en Grietje:
1 Bonne Wybes Altena, geboren op 08-08-1858. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1858. Bonne is overleden op 01-06-1863, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-06-1863.
Kind van Wiebe en Maaike:
2 Stijntje Altena, geboren op 03-03-1867. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1867. Stijntje is overleden op 03-07-1867, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-07-1867.
VI-x Doetje Bonnes Altena is geboren op 14-05-1826 in Smallingerland, dochter van Bonne Wiebes Altena en Martje Popkes Popma (zie V-e). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1826. Doetje is overleden op 18-09-1857 in Smallingerland, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-09-1857. Doetje trouwde, 30 jaar oud, op 15-05-1856 in Opsterland met Kornelis Jakobs de Jong, 26 jaar oud. Kornelis is geboren op 25-04-1830 in Lippenhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-04-1830. Kornelis is overleden op 11-09-1863, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-09-1863. Kornelis trouwde later op 16-08-1860 in Smallingerland met Antje Jans Mulder (geb. 1831).
Kind van Doetje en Kornelis:
1 NN de Jong, levenloos geboren zoon, geboren op 16-09-1857. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-09-1857.
VI-y Popke Bonnes Altena is geboren op 24-07-1833 in Boornbergum, zoon van Bonne Wiebes Altena en Martje Popkes Popma (zie V-e). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-07-1833. Popke is overleden op 06-09-1898 in Smallingerland, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-09-1898. Popke trouwde, 31 jaar oud, op 13-05-1865 in Smallingerland met Makke Sietses Minks, 28 jaar oud. Makke is geboren op 14-04-1837 in Workum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-04-1837. Makke is overleden op 25-04-1906, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-04-1906.
Kinderen van Popke en Makke:
1 Bonne Altena, geboren op 11-04-1866 in Boornbergum. Zie VII-w.
2 Sietze Altena, geboren op 29-05-1868. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-05-1868. Sietze is overleden op 18-01-1870, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1870.
3 Wikje Altena, geboren op 06-05-1872 in Boornbergum. Zie VII-x.
4 Sietze Altena, geboren op 06-10-1874 in Boornbergum. Zie VII-y.
5 Wiebe Altena, geboren op 27-06-1878 in Boornbergum. Zie VII-z.
VII-w Bonne Altena is geboren op 11-04-1866 in Boornbergum, zoon van Popke Bonnes Altena (zie VI-y) en Makke Sietses Minks. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1866. Bonne is overleden op 28-11-1928, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-11-1928. Bonne trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1890 in Smallingerland met Antje Popma, 21 jaar oud. Zie VIII-b voor persoonsgegevens van Antje.
Kinderen van Bonne en Antje: zie VIII-b.
VII-x Wikje Altena is geboren op 06-05-1872 in Boornbergum, dochter van Popke Bonnes Altena (zie VI-y) en Makke Sietses Minks. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-05-1872. Wikje trouwde, 20 jaar oud, op 28-05-1892 in Smallingerland met Sietze Veenstra, 21 jaar oud. Sietze is geboren op 03-06-1870 in Drachten (gem. Smallingerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-06-1870. Sietze is overleden op 22-09-1940, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-09-1940.
Kinderen van Wikje en Sietze:
1 Makke Veenstra, geboren op 19-11-1892. Zie VIII-o.
2 Pietje Veenstra, geboren op 10-08-1896. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1896.
3 Jitske Veenstra, geboren op 11-01-1900. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-01-1900.
VIII-o Makke Veenstra is geboren op 19-11-1892, dochter van Sietze Veenstra en Wikje Altena (zie VII-x). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-11-1892. Makke is overleden op 02-10-1920, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-10-1920. Makke trouwde, 24 jaar oud, op 14-06-1917 in Opsterland met Folkert Veenstra.
VII-y Sietze Altena is geboren op 06-10-1874 in Boornbergum, zoon van Popke Bonnes Altena (zie VI-y) en Makke Sietses Minks. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-10-1874. Sietze is overleden op 20-09-1936, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-09-1936. Sietze trouwde, 28 jaar oud, op 16-05-1903 in Smallingerland met Fokje Stelmaker, 23 jaar oud. Fokje is geboren op 07-02-1880 in Darchten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1880.
VII-z Wiebe Altena is geboren op 27-06-1878 in Boornbergum, zoon van Popke Bonnes Altena (zie VI-y) en Makke Sietses Minks. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-06-1878. Wiebe is overleden op 26-02-1941, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-02-1941. Wiebe trouwde, 29 jaar oud, op 27-09-1907 in Smallingerland met Pietje Reitsma, 19 jaar oud. Pietje is geboren op 16-02-1888 in Boornbergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-02-1888. Pietje is overleden op 10-09-1929, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-09-1929.
Kinderen van Wiebe en Pietje:
1 Pieter Altena, geboren omstreeks 01-1912. Pieter is overleden op 18-02-1912, ongeveer 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-02-1912.
2 Berend Altena, geboren omstreeks 06-1924. Berend is overleden op 22-01-1924, ongeveer 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-01-1924.
3 Sietze Altena, geboren omstreeks 11-1924. Sietze is overleden op 19-05-1925, ongeveer 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-05-1925.
4 Aaltje Altena, geboren omstreeks 1925. Aaltje is overleden op 26-04-1926, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-04-1926.
V-f Joukjen Popkes Popma is geboren op 30-03-1795 in Boornbergum, dochter van Popke Hendriks (zie IV) en Doetje Hendriks. Joukjen is overleden op 28-06-1867 in Boornbergum, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-06-1867. Joukjen trouwde, 27 jaar oud, op 18-05-1822 in Smallingerland met Sander Kornelis de Graaf, ongeveer 23 jaar oud. Sander is geboren omstreeks 1799 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Kornelis Sanders en Marijke Jacobus de Graaf. Sander is overleden op 10-08-1860, ongeveer 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-08-1860.
Kinderen van Joukjen en Sander:
1 Kornelis Sanders de Graaf, geboren op 15-02-1821 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie VI-z.
2 Popke Sanders de Graaf, geboren op 15-08-1824 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-08-1824. Popke is overleden op 07-01-1892 in Smallingerland, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1892.
3 Maria Sanders de Graaf, geboren op 05-11-1827 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-11-1827. Maria is overleden op 22-01-1897 in Smallingerland, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-01-1897. Maria bleef ongehuwd.
VI-z Kornelis Sanders de Graaf is geboren op 15-02-1821 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Sander Kornelis de Graaf en Joukjen Popkes Popma (zie V-f). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-02-1821. Kornelis is overleden op 09-05-1883 in Smallingerland, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-05-1883. Kornelis:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 17-11-1849 in Smallingerland met Iemkjen Annes Bijlsma, 26 jaar oud. Iemkjen is geboren op 01-12-1822 in Drachten (gem. Smallingerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-12-1822. Iemkjen is overleden op 12-03-1854, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1854.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 28-04-1855 in Smallingerland met Trijntje Sjoerds de Jong, ongeveer 22 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1833 in Drachten (gem. Smallingerland).
Kind van Kornelis en Iemkjen:
1 Sanders Kornelis de Graaf, geboren op 24-06-1851. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-06-1851. Sanders is overleden op 06-06-1854, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-06-1854.
Kinderen van Kornelis en Trijntje:
2 Sander de Graaf, geboren op 23-02-1856. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-02-1856.
3 Sjoerd de Graaf, geboren op 13-02-1858. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1858.
4 Popke de Graaf, geboren op 30-12-1860. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-12-1860.
5 Aaltje de Graaf, geboren op 20-12-1863. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-12-1863.
6 Joukje de Graaf, geboren op 17-06-1867 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie VII-aa.
7 Maria de Graaf, geboren op 06-07-1870. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-07-1870.
8 Sjutje de Graaf, geboren op 01-04-1875. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-04-1875.
VII-aa Joukje de Graaf is geboren op 17-06-1867 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Kornelis Sanders de Graaf (zie VI-z) en Trijntje Sjoerds de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-06-1867. Joukje is overleden op 16-01-1941, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-01-1941. Joukje trouwde, 27 jaar oud, op 13-10-1894 in Smallingerland met Douwe Douwstra, 27 jaar oud. Douwe is geboren op 24-12-1866 in Drachten (gem. Smallingerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-12-1866. Douwe is overleden op 23-01-1937, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-01-1937.
Kinderen van Joukje en Douwe:
1 Trijntje Douwstra, geboren op 23-01-1893. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-01-1893.
2 Heinze Douwstra, geboren op 04-01-1896. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-01-1896.
3 Kornelis Douwstra, geboren op 28-11-1898. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-11-1898.
4 Willem Douwstra, geboren op 15-01-1901. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1901.
V-g Stijntje Popkes Popma is geboren op 08-05-1797 in Boornbergum, dochter van Popke Hendriks (zie IV) en Doetje Hendriks. Stijntje is overleden op 14-05-1833 in Utingeradeel, 36 jaar oud. Stijntje trouwde, 30 jaar oud, op 28-12-1827 in Opsterland met Hyltje Jacobs Verwer.
Kind van Stijntje en Hyltje:
1 Verwer, levenloos geboren kind, geboren op 05-05-1833.
V-h Aldert Popkes Popma is geboren op 09-08-1799 in Boornbergum, zoon van Popke Hendriks (zie IV) en Doetje Hendriks. Aldert is overleden op 19-06-1847, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-06-1847. Aldert trouwde, 22 jaar oud, op 18-05-1822 met Houkjen Nannes Visser, ongeveer 27 jaar oud. Houkjen is geboren omstreeks 1795 in Friens, dochter van Nanne Eesges en Mintje Gerbens.
Kinderen van Aldert en Houkjen:
1 Popke Alderts Popma, geboren op 31-12-1822 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Zie VI-aa.
2 Meintje Alderts Popma, geboren op 01-01-1825 in Tietjerksteradeel. Zie VI-ab.
3 Doetje Alderts Popma, geboren op 28-09-1826 in Boornbergum. Zie VI-ac.
4 Gerben Alderts Popma, geboren op 11-05-1830 in Boornbergum. Zie VI-ad.
5 Nanne Alderts Popma, geboren op 29-12-1833 in Smallingerland. Zie VI-ae.
6 Eesge Alderts Popma, geboren op 12-03-1841 in Boornbergum. Zie VI-af.
VI-aa Popke Alderts Popma is geboren op 31-12-1822 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), zoon van Aldert Popkes Popma (zie V-h) en Houkjen Nannes Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-01-1823. Popke trouwde, 25 jaar oud, op 02-05-1848 in Smallingerland met Pietertje Franses de Boer, 21 jaar oud. Pietertje is geboren op 02-12-1826 in Jorwerd. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1826.
Kinderen van Popke en Pietertje:
1 Catharina Popkes Popma, geboren op 03-05-1849 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-05-1849.
2 Aldert Popkes Popma, geboren op 17-03-1851 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1851.
3 Frans Popkes Popma, geboren op 17-10-1853 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-10-1853.
4 Leendert Popkes Popma, geboren op 02-12-1855 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1855.
5 Houkje Popkes Popma, geboren op 24-05-1858. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-05-1858. Houkje is overleden op 22-07-1865 in Smallingerland, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-07-1865.
6 Gerben Popkes Popma, geboren op 26-03-1861. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-03-1861.
7 Froukjen Popkes Popma, geboren op 13-11-1864. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1864. Froukjen is overleden op 29-08-1866, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-08-1866.
8 Frouwkjen Popkes Popma, geboren op 28-07-1867. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1867.
VI-ab Meintje Alderts Popma is geboren op 01-01-1825 in Tietjerksteradeel, dochter van Aldert Popkes Popma (zie V-h) en Houkjen Nannes Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-01-1825. Meintje is overleden op 03-03-1887 in Idaarderadeel, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-03-1887. Meintje trouwde, 26 jaar oud, op 02-07-1851 in Baarderadeel met Marten Luitjes Kingma, ongeveer 54 jaar oud. Marten is geboren omstreeks 1797 in Jellum, zoon van Luitje Ymkes Kingma en Trijntje Cornelis. Marten is overleden op 23-03-1873, ongeveer 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-03-1873. Marten is weduwnaar van Trijntje Kornelis Sikma (±1804-1846), met wie hij trouwde op 06-03-1839 in Baarderadeel.
Kinderen van Meintje en Marten:
1 Aldert Martens Kingma, geboren op 14-08-1851 in Huins. Zie VII-ab.
2 Catharinus Martens Kingma, geboren op 14-03-1856 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1856. Catharinus is overleden op 17-03-1864 in Baarderadeel, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-03-1864.
3 Kornelis Martens Kingma, geboren op 14-02-1858 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-02-1858. Kornelis is overleden op 20-02-1858 in Smallingerland, 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1858.
4 Kornelis Martens Kingma, geboren op 05-12-1863 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-12-1863. Kornelis is overleden op 27-03-1864 in Smallingerland, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1864.
5 Frouwkjen Martens Kingma, geboren op 16-07-1867 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-07-1867. Frouwkjen is overleden op 16-11-1886, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-11-1886. Frouwkjen bleef ongehuwd.
VII-ab Aldert Martens Kingma is geboren op 14-08-1851 in Huins, zoon van Marten Luitjes Kingma en Meintje Alderts Popma (zie VI-ab). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-08-1851. Aldert is overleden op 12-02-1926, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1926. Aldert trouwde, 29 jaar oud, op 11-05-1881 in Baarderadeel met Trijntje Ymes de Jong, ongeveer 27 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1854 in Berlikum.
Kind van Aldert en Trijntje:
1 Maartje Kingma, geboren op 25-09-1882 in Jellum. Zie VIII-p.
VIII-p Maartje Kingma is geboren op 25-09-1882 in Jellum, dochter van Aldert Martens Kingma (zie VII-ab) en Trijntje Ymes de Jong. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-09-1882. Maartje trouwde, 25 jaar oud, op 21-05-1908 in Baarderadeel met Syds Beimers, 30 jaar oud. Syds is geboren op 09-09-1877 in St. Annaparochie (gem. Het Bildt). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-09-1877.
VI-ac Doetje Alderts Popma is geboren op 28-09-1826 in Boornbergum, dochter van Aldert Popkes Popma (zie V-h) en Houkjen Nannes Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-09-1826. Doetje is overleden op 21-12-1873 in Drachten (gem. Smallingerland), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-12-1873. Doetje trouwde, 28 jaar oud, op 11-05-1855 in Smallingerland met Jacob Sieberens Keuning, 27 jaar oud. Jacob is geboren op 17-12-1827 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Sieberen Sietzes Keuning en Catharina Harmens Rietmeijer. Jacob is overleden op 22-04-1900 in Drachten (gem. Smallingerland), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-04-1900. Jacob trouwde later op 26-10-1877 in Smallingerland met Sjoukje Jans Veenstra (1850-1943).
Beroep:
gardenier, waagmeester
Kinderen van Doetje en Jacob:
1 Catharina Jacobs Keuning, geboren op 19-02-1856 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie VII-ac.
2 Aldert Jacobs Keuning, geboren op 31-08-1857 in Drachten (gem. Smallingerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-09-1857. Aldert is overleden op 06-01-1859 in Drachten (gem. Smallingerland), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1859.
3 ? Keuning, levenloos geboren dochter, geboren op 04-02-1860 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-02-1860.
4 Aldert Jacobs Keuning, geboren op 08-04-1861 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie VII-ad.
5 Houkje Jacobs Keuning, geboren op 16-11-1863 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie VII-ae.
6 Fintje Jacobs Keuning, geboren op 26-06-1866 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie VII-af.
7 Sieberen Jacobs Keuning, geboren op 06-11-1868 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie VII-ag.
8 Gerben Jacobs Keuning, geboren op 12-09-1872 in Drachten (gem. Smallingerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-09-1872. Gerben is overleden op 22-12-1873 in Eernewoude, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-12-1873.
VII-ac Catharina Jacobs Keuning is geboren op 19-02-1856 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Jacob Sieberens Keuning en Doetje Alderts Popma (zie VI-ac). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-02-1856. Catharina is overleden op 05-05-1895 in Smallingerland, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-05-1895. Catharina trouwde, 30 jaar oud, op 20-05-1886 in Utingeradeel met Arjen Gerrits van der Vegt, 37 jaar oud. Arjen is geboren op 24-07-1848 in Oldeboorn. Arjen is overleden op 10-06-1897 in Drachten (gem. Smallingerland), 48 jaar oud.
Beroep:
schippersknecht
Kinderen van Catharina en Arjen:
1 Alletha van der Vegt, geboren op 01-08-1887 in Opsterland.
2 NN van der Vegt, levenloos geboren dochter, geboren op 11-02-1895 in Drachten (gem. Smallingerland).
VII-ad Aldert Jacobs Keuning is geboren op 08-04-1861 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Jacob Sieberens Keuning en Doetje Alderts Popma (zie VI-ac). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-04-1861. Aldert is overleden op 25-04-1936 in Drachten (gem. Smallingerland), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-04-1936.
Beroep:
arbeider
Aldert trouwde, 30 jaar oud, op 06-06-1891 in Smallingerland met Elisabeth de Vries, 23 jaar oud. Elisabeth is geboren op 17-03-1868 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Meine Sjoerds de Vries en Akke Wiebes de Haan. Elisabeth is overleden op 20-03-1941 in Drachten (gem. Smallingerland), 73 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Aldert en Elisabeth:
1 Doetje Alderts Keuning, geboren op 13-05-1892 in Drachten (gem. Smallingerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1892. Doetje is overleden op 23-12-1911 in Drachten (gem. Smallingerland), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-12-1911.
2 Aukje Alderts Keuning, geboren op 11-09-1894 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie VIII-q.
3 Jacob Alderts Keuning, geboren op 14-03-1897 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie VIII-r.
4 Meine Alderts Keuning, geboren op 14-04-1903 in Drachten (gem. Smallingerland). Meine is overleden op 07-02-1910 in Drachten (gem. Smallingerland), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1910.
5 Catharina Alderts Keuning, geboren op 31-05-1905 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie VIII-s.
6 Fintje Alderts (Finny) Keuning, geboren op 18-08-1909 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie VIII-t.
VIII-q Aukje Alderts Keuning is geboren op 11-09-1894 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Aldert Jacobs Keuning (zie VII-ad) en Elisabeth de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1894. Aukje is overleden op 15-09-1925 in Drachten (gem. Smallingerland), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-09-1925. Aukje trouwde, 24 jaar oud, op 07-06-1919 in Smallingerland met Auke Postma, 19 jaar oud. Auke is geboren op 29-11-1899 in Drachten (gem. Smallingerland). Auke is overleden op 01-11-1926 in Drachten (gem. Smallingerland), 26 jaar oud.
VIII-r Jacob Alderts Keuning is geboren op 14-03-1897 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Aldert Jacobs Keuning (zie VII-ad) en Elisabeth de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1897. Jacob is overleden op 13-10-1985 in Drachten (gem. Smallingerland), 88 jaar oud.
Beroep:
winkelbediende, botermaker
Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 14-10-1921 in Smallingerland met Aaltje Boonstra, 20 jaar oud. Aaltje is geboren op 20-07-1901 in Grouw, dochter van Nutte Hendriks Boonstra en Janke Jacobus Bijlsma. Aaltje is overleden op 20-10-1969 in Smallingerland, 68 jaar oud.
VIII-s Catharina Alderts Keuning is geboren op 31-05-1905 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Aldert Jacobs Keuning (zie VII-ad) en Elisabeth de Vries. Catharina trouwde, 27 jaar oud, op 20-05-1933 in Smallingerland met Hendrik Bons, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op 18-10-1905 in Drachten (gem. Smallingerland). Hendrik is overleden in 02-1983, 77 jaar oud.
Beroep:
kantoorloper
VIII-t Fintje Alderts (Finny) Keuning is geboren op 18-08-1909 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Aldert Jacobs Keuning (zie VII-ad) en Elisabeth de Vries. Finny is overleden op 19-02-1983 in Appelscha, 73 jaar oud. Zij is begraven op 24-02-1983 in Donkerbroek (gem. Ooststellingwerf). Finny:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 20-05-1933 in Smallingerland met Jitte van der Veen, 23 jaar oud. Jitte is geboren op 17-02-1910 in Baard. Jitte is overleden op 06-01-1937 in Opsterland, 26 jaar oud.
Beroep:
arbeider
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 08-05-1942 in Smallingerland met Evert Knijpstra, 44 jaar oud. Evert is geboren op 30-08-1897 in Smallingerland. Evert is overleden in 04-1969, 71 jaar oud.
VII-ae Houkje Jacobs Keuning is geboren op 16-11-1863 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Jacob Sieberens Keuning en Doetje Alderts Popma (zie VI-ac). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-11-1863.
Beroep:
dienstbode
Houkje trouwde, 26 jaar oud, op 24-05-1890 in Smallingerland met Johannes Rood, 22 jaar oud. Johannes is geboren op 19-09-1867 in Kuinre, zoon van Johannes Jacobs Rood en Aaltje Hendriks Netters.
Beroep:
kleermaker
Kinderen van Houkje en Johannes:
1 Aaltje Rood, geboren omstreeks 1891 in Kuinre. Zie VIII-u.
2 Doetje Rood, geboren op 20-05-1893 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie VIII-v.
3 Jacob Petrus Rood, geboren omstreeks 1895 in Amsterdam. Zie VIII-w.
4 Jacoba Johanna Rood, geboren op 12-10-1900 in Leeuwarden. Zie VIII-x.
VIII-u Aaltje Rood is geboren omstreeks 1891 in Kuinre, dochter van Johannes Rood en Houkje Jacobs Keuning (zie VII-ae). Aaltje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 09-11-1912 in Wymbritseradeel met Jacob de Jong, ongeveer 22 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1890 in Woudsend.
VIII-v Doetje Rood is geboren op 20-05-1893 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Johannes Rood en Houkje Jacobs Keuning (zie VII-ae). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-05-1893. Doetje trouwde, 23 jaar oud, op 20-07-1916 in Haskerland met Roelof Otter, ongeveer 23 jaar oud. Roelof is geboren omstreeks 1893 in Joure.
VIII-w Jacob Petrus Rood is geboren omstreeks 1895 in Amsterdam, zoon van Johannes Rood en Houkje Jacobs Keuning (zie VII-ae). Jacob trouwde met Geertruida Johanna Nagelmakers. Geertruida is geboren omstreeks 1894 in Utrecht.
VIII-x Jacoba Johanna Rood is geboren op 12-10-1900 in Leeuwarden, dochter van Johannes Rood en Houkje Jacobs Keuning (zie VII-ae). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1900. Jacoba trouwde, 28 jaar oud, op 21-03-1929 in Haskerland met Wigle Steunebrink, ongeveer 28 jaar oud. Wigle is geboren omstreeks 1901 in Joure.
VII-af Fintje Jacobs Keuning is geboren op 26-06-1866 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Jacob Sieberens Keuning en Doetje Alderts Popma (zie VI-ac). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-06-1866. Fintje is overleden op 09-05-1956 in Leeuwarden, 89 jaar oud. Fintje trouwde, 23 jaar oud, op 08-03-1890 in Smallingerland met Bauke Pieters van der Goot, 28 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 03-03-1922 in Amsterdam. Bauke is geboren op 21-09-1861 in Hallum. Bauke is overleden op 01-05-1929 in Amsterdam, 67 jaar oud.
Kinderen van Fintje en Bauke:
1 Jacob van der Goot, geboren op 06-08-1890. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-08-1890.
2 Meintje van der Goot, geboren op 13-12-1892. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-12-1892.
3 Doetje van der Goot, geboren omstreeks 1896 in Amsterdam. Zie VIII-y.
4 Pieter van der Goot, geboren op 15-01-1902. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-01-1902.
VIII-y Doetje van der Goot is geboren omstreeks 1896 in Amsterdam, dochter van Bauke Pieters van der Goot en Fintje Jacobs Keuning (zie VII-af). Doetje is overleden op 23-11-1937 in Heerlen, ongeveer 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-11-1937. Doetje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 09-04-1920 in Hoensbroek met Jan Toren. Jan is geboren in Veendam. Jan is overleden op 21-11-1937 in Heerlen.
VII-ag Sieberen Jacobs Keuning is geboren op 06-11-1868 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Jacob Sieberens Keuning en Doetje Alderts Popma (zie VI-ac). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-11-1868. Sieberen is overleden op 02-09-1943 in Boornbergum, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-09-1943.
Beroep:
sigarenmaker
Sieberen trouwde, 23 jaar oud, op 04-06-1892 in Smallingerland met Siebrigje Haarsma, 24 jaar oud. Siebrigje is geboren op 02-02-1868 in Siegerswoude (gem. Opsterland), dochter van Auke Siebes Haarsma en Antje Siebrens Roelsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-02-1868. Siebrigje is overleden op 20-05-1940 in Smallingerland, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-05-1940.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Sieberen en Siebrigje:
1 Anna Keuning, geboren op 24-02-1893 in Drachten (gem. Smallingerland). Anna is overleden op 05-12-1932 in Drachten (gem. Smallingerland), 39 jaar oud.
2 Jacob Keuning, geboren op 01-12-1894 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie VIII-z.
3 Auke Keuning, geboren op 26-11-1898 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie VIII-aa.
4 Doetje Sjoukje Keuning, geboren op 10-10-1904 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie VIII-ab.
5 Aldert Jan Keuning, geboren op 28-01-1907 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie VIII-ac.
VIII-z Jacob Keuning is geboren op 01-12-1894 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Sieberen Jacobs Keuning (zie VII-ag) en Siebrigje Haarsma. Jacob is overleden op 01-04-1949 in Deventer, 54 jaar oud.
Beroep:
timmerman
Jacob trouwde, 22 jaar oud, op 09-06-1917 in Smallingerland met Maaike Meijer, 24 jaar oud. Maaike is geboren op 30-10-1892 in Smallingerland. Maaike is overleden op 20-10-1958 in Deventer, 65 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
VIII-aa Auke Keuning is geboren op 26-11-1898 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Sieberen Jacobs Keuning (zie VII-ag) en Siebrigje Haarsma. Auke is overleden op 02-11-1961 in Heerenveen, 62 jaar oud. Hij is begraven op 06-11-1961 in Terband.
Beroep:
sigarenmaker, slager
Auke trouwde, 27 jaar oud, op 16-01-1926 in Smallingerland met Trijntje Bosma, 22 jaar oud. Trijntje is geboren op 05-12-1903 in Drachten (gem. Smallingerland). Trijntje is overleden op 02-05-1984, 80 jaar oud. Zij is begraven in Terband.
VIII-ab Doetje Sjoukje Keuning is geboren op 10-10-1904 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Sieberen Jacobs Keuning (zie VII-ag) en Siebrigje Haarsma. Doetje is overleden op 10-12-1978 in Drachten (gem. Smallingerland), 74 jaar oud. Zij is begraven op 14-12-1978 in Oudega. Doetje trouwde, 22 jaar oud, op 05-02-1927 in Smallingerland met Johannes de Boer, 20 jaar oud. Johannes is geboren op 10-07-1906 in Opsterland. Johannes is overleden op 10-08-1958 in Harlingen, 52 jaar oud.
Beroep:
assuradeur
VIII-ac Aldert Jan Keuning is geboren op 28-01-1907 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Sieberen Jacobs Keuning (zie VII-ag) en Siebrigje Haarsma. Aldert is overleden op 16-04-1958 in Leeuwarden, 51 jaar oud. Hij is begraven op 19-04-1958 in Leeuwarden (Noorderbegraafplaats). Aldert trouwde, 21 jaar oud, op 01-12-1928 in Smallingerland met Wilhelmina Tuinstra, 20 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 26-04-1908 in Smallingerland, dochter van Binne Tuinstra en Willemke Wedzinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-04-1908.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aangegeven door de vroedvrouw; vader is arbeider en beroepshalve afwezig
Wilhelmina is overleden op 16-08-2000 in Leeuwarden, 92 jaar oud.
VI-ad Gerben Alderts Popma is geboren op 11-05-1830 in Boornbergum, zoon van Aldert Popkes Popma (zie V-h) en Houkjen Nannes Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-05-1830. Gerben is overleden op 16-09-1900 in Tietjerksteradeel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-09-1900. Gerben trouwde, 25 jaar oud, op 11-05-1855 in Smallingerland met Sybrigje Hillebrands van Warners, ongeveer 26 jaar oud. Sybrigje is geboren omstreeks 1829 in Oostermeer, dochter van Hillebrand Johannes van Warners en Esther Halbes Venema.
Kinderen van Gerben en Sybrigje:
1 Esther Gerbens Popma, geboren op 19-02-1856 in Boornbergum. Zie VII-ah.
2 Houkjen Gerbens Popma, geboren op 09-04-1857. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1857. Houkjen is overleden op 24-04-1858, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-04-1858.
3 Houkjen Popma, geboren op 26-08-1858. Zie VII-ai.
4 Meintje Popma, geboren op 01-09-1859. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-09-1859. Meintje is overleden op 20-03-1862, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-03-1862.
5 Aldert Gerbens Popma, geboren op 02-08-1861. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-08-1861. Aldert is overleden op 10-08-1861, 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-08-1861.
6 Meintje Gerbens Popma, geboren op 04-05-1863. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-05-1863. Meintje is overleden op 16-05-1863, 12 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1863.
7 Aldert Gerbens Popma, geboren op 05-08-1864. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-08-1864. Aldert is overleden op 14-12-1864, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-12-1864.
8 Meintje Gerbens Popma, geboren op 27-09-1868. Zie VII-aj.
9 Heere Gerbens Popma, geboren omstreeks 1875 in Tietjerksteradeel. Heere is overleden op 05-02-1877 in Utingeradeel, ongeveer 2 jaar oud.
VII-ah Esther Gerbens Popma is geboren op 19-02-1856 in Boornbergum, dochter van Gerben Alderts Popma (zie VI-ad) en Sybrigje Hillebrands van Warners. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-02-1856. Esther is overleden op 12-09-1921 in Grouw, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-09-1921. Esther trouwde, 20 jaar oud, op 03-06-1876 in Tietjerksteradeel met Anne Johannes Stenekes, 26 jaar oud. Anne is geboren op 04-05-1850 in Wartena, zoon van Johannes Bernardus Stenekes en Jetske Durks Helfrich. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-05-1850. Anne is overleden op 22-11-1946 in Grouw, 96 jaar oud.
Kinderen van Esther en Anne:
1 Sybrigje Annes Stenekes, geboren op 12-05-1877 in Eernewoude. Zie VIII-ad.
2 Johannes Annes Stenekes, geboren op 31-01-1879 in Eernewoude. Zie VIII-ae.
3 Jetske Annes Stenekes, geboren op 13-10-1880 in Eernewoude. Zie VIII-af.
4 Gerben Annes Stenekes, geboren op 12-10-1882 in Eernewoude. Zie VIII-ag.
5 Houkje Stenekes, geboren op 04-12-1884 in Tietjerksteradeel. Zie VIII-ah.
6 Geert Stenekes, geboren op 18-12-1886 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-12-1886. Geert is overleden op 21-09-1887, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-09-1887.
7 Meintje Stenekes, geboren op 16-11-1888 in Eernewoude. Zie VIII-ai.
8 Aaltje Stenekes, geboren op 07-04-1891 in Eernewoude. Zie VIII-aj.
9 Aldert Stenekes, geboren op 30-11-1894 in Tietjerksteradeel. Zie VIII-ak.
10 Geert Stenekes, geboren op 30-11-1894 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-11-1894. Geert is overleden op 26-06-1895 in Tietjerksteradeel, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-06-1895.
11 Geertje Stenekes, geboren op 24-01-1897 in Eernewoude. Zie VIII-al.
12 Anna Gezina Stenekes, geboren op 13-08-1899 in Eernewoude. Zie VIII-am.
VIII-ad Sybrigje Annes Stenekes is geboren op 12-05-1877 in Eernewoude, dochter van Anne Johannes Stenekes en Esther Gerbens Popma (zie VII-ah). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1877. Sybrigje is overleden op 27-04-1917 in Utingeradeel, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-04-1917. Sybrigje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 17-05-1902 in Baarderadeel met Hette Pieters Jellema, 26 jaar oud. Hette is geboren op 29-02-1876 in Bozum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1876. Hette is overleden op 10-12-1903, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-12-1903.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 11-05-1907 in Leeuwarderadeel met Age Kalsbeek, 29 jaar oud. Age is geboren op 09-11-1877 in Hempens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-11-1877. Age is overleden op 19-03-1953 in Terhorne, 75 jaar oud.
Kind van Sybrigje en Age:
1 Anne Johannes Kalsbeek, geboren op 18-12-1911 in Grouw.
VIII-ae Johannes Annes Stenekes is geboren op 31-01-1879 in Eernewoude, zoon van Anne Johannes Stenekes en Esther Gerbens Popma (zie VII-ah). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-02-1879. Johannes is overleden op 26-08-1907, 28 jaar oud. Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 22-05-1902 in Rauwerderhem met Janke Offringa, 22 jaar oud. Janke is geboren op 23-07-1879 in Sijbrandaburen, dochter van Klaas Wytzes Offringa en Jitske Teyes de Vos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-07-1879. Janke is overleden op 02-07-1937 in Heerenveen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-07-1937.
Kinderen van Johannes en Janke:
1 Jitske Stenekes, geboren omstreeks 1906. Jitske is overleden op 29-01-1928, ongeveer 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-01-1928.
2 Pieter Stenekes, geboren op 06-05-1911 in Holwerd. Zie IX-f.
IX-f Pieter Stenekes is geboren op 06-05-1911 in Holwerd, zoon van Johannes Annes Stenekes (zie VIII-ae) en Janke Offringa. Pieter is overleden op 14-12-1974 in Assen, 63 jaar oud. Pieter trouwde, 31 jaar oud, op 31-07-1942 in Assen met Trijntje Catharina de Bruijn, 27 jaar oud. Trijntje is geboren op 28-02-1915 in Assen. Trijntje is overleden op 15-02-1993 in Zuidlaren, 77 jaar oud.
VIII-af Jetske Annes Stenekes is geboren op 13-10-1880 in Eernewoude, dochter van Anne Johannes Stenekes en Esther Gerbens Popma (zie VII-ah). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-10-1880. Jetske is overleden omstreeks 11-1951 in Bozum, ongeveer 71 jaar oud. Jetske trouwde, 25 jaar oud, op 24-05-1906 in Idaarderadeel met Gerben Douwes Zijlstra, 26 jaar oud. Gerben is geboren op 31-07-1879 in Deersum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-07-1879. Gerben is overleden omstreeks 1943, ongeveer 64 jaar oud.
VIII-ag Gerben Annes Stenekes is geboren op 12-10-1882 in Eernewoude, zoon van Anne Johannes Stenekes en Esther Gerbens Popma (zie VII-ah). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-10-1882. Gerben is overleden op 29-06-1967 in Bolsward, 84 jaar oud. Hij is begraven in Bozum. Gerben trouwde, 33 jaar oud, op 06-05-1916 in Idaarderadeel met Romkje Sjollema, 20 jaar oud. Romkje is geboren op 27-03-1896 in Grouw. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-03-1896. Romkje is overleden op 12-07-1956 in Bozum, 60 jaar oud. Zij is begraven in Bozum.
VIII-ah Houkje Stenekes is geboren op 04-12-1884 in Tietjerksteradeel, dochter van Anne Johannes Stenekes en Esther Gerbens Popma (zie VII-ah). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1884. Houkje trouwde, 26 jaar oud, op 04-01-1911 met Tjibbe Scheepstra, 43 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 15-07-1931. Tjibbe is geboren op 13-08-1867, zoon van Daniël Scheepstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1867. Tjibbe is weduwnaar van Sieuwke van der Ploeg (1863-1906), met wie hij trouwde op 14-05-1892 in Leeuwarden.
VIII-ai Meintje Stenekes is geboren op 16-11-1888 in Eernewoude, dochter van Anne Johannes Stenekes en Esther Gerbens Popma (zie VII-ah). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-11-1888. Meintje is overleden op 07-06-1961 in Oudega, 72 jaar oud. Meintje trouwde, 25 jaar oud, op 07-05-1914 in Idaarderadeel met Jacob de Jong, 31 jaar oud. Jacob is geboren op 08-05-1882 in Oudega. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-05-1883. Jacob is overleden in 08-1964, 82 jaar oud. Hij is begraven in Oudega.
VIII-aj Aaltje Stenekes is geboren op 07-04-1891 in Eernewoude, dochter van Anne Johannes Stenekes en Esther Gerbens Popma (zie VII-ah). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1891. Aaltje trouwde, 25 jaar oud, op 06-05-1916 in Idaarderadeel met Zweitze van der Woude, 24 jaar oud. Zweitze is geboren op 17-06-1891 in Opeinde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-06-1891.
VIII-ak Aldert Stenekes is geboren op 30-11-1894 in Tietjerksteradeel, zoon van Anne Johannes Stenekes en Esther Gerbens Popma (zie VII-ah). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-11-1894. Aldert is overleden op 22-08-1984 in Grouw, 89 jaar oud. Aldert trouwde, 25 jaar oud, op 21-10-1920 in Opsterland met Imkjen de Vries, 19 jaar oud. Imkjen is geboren op 25-07-1901. Imkjen is overleden op 08-11-1979 in Grouw, 78 jaar oud. Zij is gecremeerd op 12-11-1979 in Goutum.
VIII-al Geertje Stenekes is geboren op 24-01-1897 in Eernewoude, dochter van Anne Johannes Stenekes en Esther Gerbens Popma (zie VII-ah). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1897. Geertje trouwde, 24 jaar oud, op 12-03-1921 in Idaarderadeel met Hielke van der Woude, 23 jaar oud. Hielke is geboren op 12-08-1897 in Terband. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-08-1897.
VIII-am Anna Gezina Stenekes is geboren op 13-08-1899 in Eernewoude, dochter van Anne Johannes Stenekes en Esther Gerbens Popma (zie VII-ah). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-08-1899. Anna trouwde, 20 jaar oud, op 28-11-1919 in Idaarderadeel met Alfons Petrus Louis Marie Borgonjon, ongeveer 24 jaar oud. Alfons is geboren omstreeks 1895 in Malvegem (België).
VII-ai Houkjen Popma is geboren op 26-08-1858, dochter van Gerben Alderts Popma (zie VI-ad) en Sybrigje Hillebrands van Warners. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1858. Houkjen is overleden op 13-11-1928, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-11-1928. Houkjen trouwde, 25 jaar oud, op 24-05-1884 in Tietjerksteradeel met [waarschijnlijk] Hattum Hoekstra, 24 jaar oud. Hattum is geboren op 06-07-1859.
Kinderen van Houkjen en Hattum:
1 Sybrigje Hoekstra, geboren op 16-12-1884. Zie VIII-an.
2 Trijntje Hoekstra, geboren op 31-12-1885. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-12-1885. Trijntje is overleden op 27-08-1886, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-08-1886.
3 Wiemer Hoekstra, geboren op 21-01-1887 in Eernewoude. Zie VIII-ao.
4 Gerben Hoekstra, geboren op 16-09-1888 in Eernewoude. Zie VIII-ap.
5 Trijntje Hoekstra, geboren op 01-09-1889. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-09-1889. Trijntje is overleden op 19-12-1889, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-12-1889.
6 Anne Wiemer Hoekstra, geboren op 13-03-1891. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1891. Anne is overleden op 14-12-1892, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-12-1892.
7 Anne Wiemer Hoekstra, geboren op 03-06-1893. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-06-1893. Anne is overleden op 28-03-1916, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1916. Anne bleef ongehuwd.
8 Trijntje Hoekstra, geboren op 17-08-1894. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-08-1894. Trijntje is overleden op 05-02-1896, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1896.
9 Roelof Hoekstra, geboren op 10-10-1896. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1896.
10 Aldert Hoekstra, geboren op 22-03-1898. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-03-1898.
11 Trijntje Hoekstra, geboren op 16-02-1902. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-02-1902.
VIII-an Sybrigje Hoekstra is geboren op 16-12-1884, dochter van Hattum Hoekstra en Houkjen Popma (zie VII-ai). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-12-1884. Sybrigje trouwde, 20 jaar oud, op 21-01-1905 in Tietjerksteradeel met Pieter Brouwer.
Kinderen van Sybrigje en Pieter:
1 Houkje Brouwer, geboren op 18-12-1905. Houkje is overleden op 30-12-1905, 12 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-01-1906.
2 Jan Pieters Brouwer, geboren op 10-02-1907. Jan is overleden op 25-02-1907, 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-02-1907.
3 Hattum Brouwer, geboren omstreeks 07-1917. Hattum is overleden op 25-06-1918, ongeveer 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-06-1918.
VIII-ao Wiemer Hoekstra is geboren op 21-01-1887 in Eernewoude, zoon van Hattum Hoekstra en Houkjen Popma (zie VII-ai). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-01-1887. Wiemer trouwde, 29 jaar oud, op 20-05-1916 in Idaarderadeel met Tietje Bergsma, 27 jaar oud. Tietje is geboren op 14-04-1889 in Wartena. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-04-1889.
VIII-ap Gerben Hoekstra is geboren op 16-09-1888 in Eernewoude, zoon van Hattum Hoekstra en Houkjen Popma (zie VII-ai). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-09-1888. Gerben trouwde, 30 jaar oud, op 26-07-1919 in Leeuwarderadeel met Antje Visser, 22 jaar oud. Antje is geboren op 05-04-1897 in Hempens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1897.
VII-aj Meintje Gerbens Popma is geboren op 27-09-1868, dochter van Gerben Alderts Popma (zie VI-ad) en Sybrigje Hillebrands van Warners. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-09-1868. Meintje trouwde, 23 jaar oud, op 24-10-1891 in Tietjerksteradeel met [waarschijnlijk] Jan Visser.
Kinderen van Meintje en Jan:
1 Sybergjen Visser, geboren op 09-12-1891. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1891.
2 Halbe Visser, geboren op 25-11-1895. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-11-1895.
3 Gerben Visser, geboren op 02-01-1901. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-01-1901.
VI-ae Nanne Alderts Popma is geboren op 29-12-1833 in Smallingerland, zoon van Aldert Popkes Popma (zie V-h) en Houkjen Nannes Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-12-1833. Nanne is overleden op 07-07-1876 in Opsterland, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-07-1876. Nanne trouwde, 29 jaar oud, op 11-04-1863 in Opsterland met Hiltje Sjoerds Blaauw, 26 jaar oud. Hiltje is geboren op 10-08-1836. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-08-1836. Hiltje is overleden op 02-06-1910, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-06-1910.
Kinderen van Nanne en Hiltje:
1 Aaldert Nannes Popma, geboren op 21-01-1864 in Lippenhuizen. Zie VII-ak.
2 Sjoerd Nannes Popma, geboren op 06-08-1866 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-08-1866. Sjoerd is overleden op 28-03-1936, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-03-1936.
3 Haukjen Nannes Popma, geboren op 23-03-1869 in Opsterland. Zie VII-al.
4 Albert Nannes Popma, geboren op 16-02-1871 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-02-1871. Albert is overleden op 03-01-1924, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1924.
5 Eedsger Nannes Popma, geboren op 30-01-1874 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1874.
6 Zwaantje Nannes Popma, geboren op 23-04-1876 in Terwispel. Zie VII-am.
VII-ak Aaldert Nannes Popma is geboren op 21-01-1864 in Lippenhuizen, zoon van Nanne Alderts Popma (zie VI-ae) en Hiltje Sjoerds Blaauw. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-01-1864. Aaldert trouwde, 34 jaar oud, op 17-12-1898 in Aengwirden met Djieuwke Melles van der Heide, ongeveer 24 jaar oud. Djieuwke is geboren omstreeks 1874 in Gersloot.
Kind van Aaldert en Djieuwke:
1 Melle Hendrikus Popma, geboren op 10-10-1901. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1901.
VII-al Haukjen Nannes Popma is geboren op 23-03-1869 in Opsterland, dochter van Nanne Alderts Popma (zie VI-ae) en Hiltje Sjoerds Blaauw. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-03-1869. Haukjen trouwde, 24 jaar oud, op 01-09-1893 in Opsterland met Wolter Hylkema, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Haukjen en Wolter: wettiging 1 kind
Wolter is geboren op 08-09-1866. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-09-1866. Wolter is overleden op 08-10-1937, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-10-1937.
Kinderen van Haukjen en Wolter:
1 Atje Hylkema, geboren op 09-08-1893 in Terwispel. Zie VIII-aq.
2 Jan Hylkema, geboren op 07-11-1894. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-11-1894.
3 Nanne Hylkema, geboren op 25-09-1896. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-09-1896.
4 Hilbert Hylkema, geboren op 18-01-1898. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1898.
5 Freerk Hylkema, geboren op 02-12-1899. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1899.
6 Aaldert Hylkema, geboren op 30-01-1902. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-01-1902.
VIII-aq Atje Hylkema is geboren op 09-08-1893 in Terwispel, dochter van Wolter Hylkema en Haukjen Nannes Popma (zie VII-al). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1893. Atje trouwde, 19 jaar oud, op 05-07-1913 in Aengwirden met Hylke Schoppen, 21 jaar oud. Hylke is geboren op 01-04-1892 in Tjalleberd. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-04-1892.
VII-am Zwaantje Nannes Popma is geboren op 23-04-1876 in Terwispel, dochter van Nanne Alderts Popma (zie VI-ae) en Hiltje Sjoerds Blaauw. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-04-1876. Zwaantje is overleden op 23-04-1936 in Schoterland, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-04-1936. Zwaantje:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 31-05-1903 in Schoterland met [waarschijnlijk] Rintze Haanstra.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 24-06-1911 in Aengwirden met Frerik Moed, ongeveer 54 jaar oud. Frerik is geboren omstreeks 1857 in Ter Idzard.
grietje_sakes_van_der_kamp.jpg
1 Grietje Sakes van der Kamp
VI-af Eesge Alderts Popma is geboren op 12-03-1841 in Boornbergum, zoon van Aldert Popkes Popma (zie V-h) en Houkjen Nannes Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-03-1841. Eesge is overleden op 08-04-1891, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-04-1891. Eesge trouwde, 24 jaar oud, op 11-05-1865 in Smallingerland met Grietje Sakes van der Kamp (afb. 1), 27 jaar oud. Grietje is geboren op 24-09-1837 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Sake Jacobs van der Kamp en Trijntje Jacobs Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1837.
Kinderen van Eesge en Grietje:
1 Aldert Eesges Popma, geboren op 01-04-1866 in Wartena. Zie VII-an.
2 Sake Eesges Popma, geboren op 23-11-1870. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1870. Sake is overleden op 19-06-1871 in Wartena, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-06-1871.
3 Trijntje Eesges Popma, geboren op 20-01-1873 in Wartena. Zie VII-ao.
4 Sake Eesges Popma, geboren op 05-01-1876 in Wartena. Zie VII-ap.
VII-an Aldert Eesges Popma is geboren op 01-04-1866 in Wartena, zoon van Eesge Alderts Popma (zie VI-af) en Grietje Sakes van der Kamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-04-1866. Aldert is overleden op 01-06-1940 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-06-1940. Aldert trouwde, 24 jaar oud, op 10-05-1890 in Idaarderadeel met Lamkje de Boer, 23 jaar oud. Lamkje is geboren op 09-08-1866 in Warstiens, dochter van Jan Sipkes de Boer en Ybeltje Johannes Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1866. Lamkje is overleden op 02-10-1925 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-10-1925.
Kinderen van Aldert en Lamkje:
1 Eesge Popma, geboren op 15-08-1892 in Wartena. Zie VIII-ar.
2 Ybeltje Popma, geboren op 02-04-1896 in Wartena. Zie VIII-as.
3 Grietje Popma, geboren op 11-08-1901. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-08-1901. Grietje is overleden op 31-07-1904 in Eernewoude, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-08-1904.
4 Jan Popma, geboren op 22-12-1902 in Eernewoude. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-12-1902. Jan is overleden in Haarlem.
5 Sake Popma, geboren op 20-05-1904 in Eernewoude. Zie VIII-at.
VIII-ar Eesge Popma is geboren op 15-08-1892 in Wartena, zoon van Aldert Eesges Popma (zie VII-an) en Lamkje de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-08-1892. Eesge is overleden in 1975 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), 82 of 83 jaar oud. Eesge trouwde, 20 jaar oud, op 06-02-1913 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel) met Swaantje van der Wal, 15 jaar oud. Swaantje is geboren op 17-08-1897 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Swaantje is overleden in 1983 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), 85 of 86 jaar oud.
Kinderen van Eesge en Swaantje:
1 Aldert Popma, geboren op 17-07-1913 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Zie IX-g.
2 Siemkje Popma, geboren op 01-12-1915 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Siemkje is overleden op 28-10-1978 in Leeuwarden, 62 jaar oud.
IX-g Aldert Popma is geboren op 17-07-1913 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), zoon van Eesge Popma (zie VIII-ar) en Swaantje van der Wal. Aldert trouwde, 26 jaar oud, op 01-06-1940 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel) met Ybeltje Grijpstra, 19 jaar oud. Ybeltje is geboren op 29-12-1920 in Hardegarijp (gem. Tietjerksteradeel).
VIII-as Ybeltje Popma is geboren op 02-04-1896 in Wartena, dochter van Aldert Eesges Popma (zie VII-an) en Lamkje de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-04-1896. Ybeltje is overleden op 01-02-1968 in Leeuwarden, 71 jaar oud. Ybeltje trouwde, 18 jaar oud, op 23-02-1915 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel) met Rinze Bloemhof, 18 jaar oud. Rinze is geboren op 06-10-1896 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Rinze is overleden op 27-07-1979 in Jelsum, 82 jaar oud.
Kind van Ybeltje en Rinze:
1 Lamkje Bloemhof, geboren op 17-03-1916 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel).
VIII-at Sake Popma is geboren op 20-05-1904 in Eernewoude, zoon van Aldert Eesges Popma (zie VII-an) en Lamkje de Boer. Sake trouwde, 32 jaar oud, op 08-05-1937 in Hypolitushoef met Fokje de Jong, 27 jaar oud. Fokje is geboren op 08-01-1910 in Terwispel. Fokje is overleden op 18-04-1977 in Beers, 67 jaar oud.
trijntje_eesges_popma.jpg
2 Trijntje Eesges Popma
VII-ao Trijntje Eesges Popma (afb. 2) is geboren op 20-01-1873 in Wartena, dochter van Eesge Alderts Popma (zie VI-af) en Grietje Sakes van der Kamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-01-1873. Trijntje is overleden in 1966, 92 of 93 jaar oud. Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op 06-05-1897 in Idaarderadeel met Herman Brouwer, ongeveer 23 jaar oud. Herman is geboren omstreeks 1874.
sake_eesges_popma.jpg sake_en_klaske.jpg klaske_tjittes_van_der_meulen.jpg
3 Sake Eesges Popma
4 Sake en Klaske
5 Klaske Tjittes van der Meulen
VII-ap Sake Eesges Popma (afb. 3 en 4) is geboren op 05-01-1876 in Wartena, zoon van Eesge Alderts Popma (zie VI-af) en Grietje Sakes van der Kamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-01-1876. Sake is overleden op 13-09-1921 in Workum, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-09-1921. Sake trouwde, 25 jaar oud, op 27-03-1901 in Idaarderadeel met Klaaske van der Meulen (afb. 5), 23 jaar oud. Klaaske is geboren op 28-09-1877 in Warga, dochter van Tjitte Fokkes van der Meulen en Antje Martens de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-09-1877.
Kinderen van Sake en Klaaske:
1 Eesge Popma, geboren op 15-05-1901 in Wartena. Zie VIII-au.
2 Antje Popma, geboren op 11-09-1903 in Wartena. Zie VIII-av.
3 Tjitte Popma, geboren op 21-07-1909 in Wartena. Zie VIII-aw.
eesge_sakes_popma.jpg eesge_sakes_popma_2.jpg eesge_en_anne.jpg eesge_en_anne_2.jpg eesge_en_anne_3.jpg anne_ultjes_hoekstra.jpg
6 Eesge Sakes Popma
7 Eesge Sakes Popma_2
8 Eesge en Anne
9 Eesge en Anne_2
10 Eesge en Anne_3
11 Anne Ultjes Hoekstra
VIII-au Eesge Popma (afb. 6 t/m 10) is geboren op 15-05-1901 in Wartena, zoon van Sake Eesges Popma (zie VII-ap) en Klaaske van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1901. Eesge is overleden op 19-09-1984 in Tzum, 83 jaar oud. Eesge trouwde, 24 jaar oud, op 15-04-1926 in Grouw met Antje Hoekstra (afb. 11), 20 jaar oud. Antje is geboren op 08-07-1905 in Warstiens. Antje is overleden op 15-06-1989 in Tzum, 83 jaar oud.
VIII-av Antje Popma is geboren op 11-09-1903 in Wartena, dochter van Sake Eesges Popma (zie VII-ap) en Klaaske van der Meulen. Antje is overleden op 11-04-1931 in Geldrop, 27 jaar oud. Antje trouwde, 20 jaar oud, op 08-11-1923 in Grouw met Wiebren Wiegers Wartena, 19 jaar oud. Wiebren is geboren op 17-03-1904 in Wartena. Wiebren is overleden op 18-10-1961 in Eindhoven, 57 jaar oud.
tjitte_sakes_popma.jpg
12 Tjitte Sakes Popma
VIII-aw Tjitte Popma (afb. 12) is geboren op 21-07-1909 in Wartena, zoon van Sake Eesges Popma (zie VII-ap) en Klaaske van der Meulen. Tjitte is overleden in 1968 in Leeuwarden, 58 of 59 jaar oud. Tjitte trouwde, 33 jaar oud, op 12-06-1943 in Leeuwarden met Heintje Speckman, 31 jaar oud. Heintje is geboren op 04-06-1912 in Leeuwarden.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 02-04-2016 17:43:56 door René Stuut