Parenteel van Johan Willems

I Johan Willems. Johan is overleden omstreeks 1582.
Notitie bij Johan: Woonde op het erve Willems te Onstwedde
Kind van Johan uit onbekende relatie:
1 Sicke (Johans) Willems. Zie II.
II Sicke (Johans) Willems, zoon van Johan Willems (zie I). Sicke is overleden vóór 1624. Sicke trouwde omstreeks 1565 met Hille Willems oder Sickes. Hille is overleden op 11-09-1589 in Wedde.
Notitie bij Hille: Den elfften Septembris 89 halsgerichte geholden ende sinnen die vier delinquanten oder tovenaerschen voirs, tweten Johan Tonies, Hille Sickes, Geeske Hummelincks en Talke Albers gebrant worden [...].
Kind van Sicke en Hille:
1 Johan Sickes offte Willems. Zie III.
III Johan Sickes offte Willems, zoon van Sicke (Johans) Willems (zie II) en Hille Willems oder Sickes. Johan trouwde met N.N..
Kinderen van Johan en N.N.:
1 Balster Jans. Zie IV-a.
2 Sicke Jans. Zie IV-b.
IV-a Balster Jans, zoon van Johan Sickes offte Willems (zie III) en N.N.. Balster is overleden na 1665.
Beroep:
    gortmolenaar    
Balster trouwde vóór 1631 met Geeske Geerts. Geeske is overleden na 1665.
Kinderen van Balster en Geeske:
1 Berent Balsters. Zie V-a.
2 Jan Balsters. Zie V-b.
3 Trijntje Balsters. Zie V-c.
4 Geertje Balsters. Zie V-d.
5 Sicko Balsters. Zie V-e.
6 Harm Balsters. Zie V-f.
V-a Berent Balsters, zoon van Balster Jans (zie IV-a) en Geeske Geerts. Berent is overleden in 1691 in Blijham (gem. Wedde).
Beroep:
    meester-timmerman    
Berent:
(1) trouwde met Aaltje Hindricks. Aaltje is geboren in Blijham (gem. Wedde).
(2) trouwde met Antje Hindricks. Zij is gedoopt op 01-04-1655 in Blijham (gem. Wedde).
(3) trouwde op 02-01-1691 in Blijham (gem. Wedde) met Maria Tobias.
Kinderen van Berent en Aaltje:
1 Roelf Berents Haen. Roelf is overleden in 1719.
2 Hindrick Berents Haan, gedoopt in 06-1670 in Blijham (gem. Wedde). Zie VI-a.
3 Jan Berents, gedoopt op 20-10-1678 in Blijham (gem. Wedde). Zie VI-b.
Kinderen van Berent en Antje:
4 Anna Berents. Zij is gedoopt op 27-11-1686 in Blijham (gem. Wedde).
5 Balster Berents, gedoopt op 08-01-1688 in Blijham (gem. Wedde). Zie VI-c.
VI-a Hindrick Berents Haan, zoon van Berent Balsters (zie V-a) en Aaltje Hindricks. Hij is gedoopt in 06-1670 in Blijham (gem. Wedde).
Beroep:
    (meester-)wieldraaier    
Hindrick:
(1) ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op 03-07-1692 in Meeden met Jantien Eltjes. Jantien is een dochter van Eltjo Rempkes en Anna Geerts. Jantien trouwde voorheen op 19-08-1688 met Willo Heerens.
(2) trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 22-06-1703 in Meeden met Wipke Jans. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-05-1703 in Meeden.
Kinderen van Hindrick en Jantien:
1 Berent Hindricks Haan. Hij is gedoopt op 25-11-1694 in Meeden. Berent is overleden vóór 09-12-1732, ten hoogste 38 jaar oud. Hij is begraven in 1732.
2 Eltjo Hindricks Haan, gedoopt op 20-12-1696 in Meeden. Zie VII.
Kinderen van Hindrick en Wipke:
3 Jan Hindricks, zoon van Wipke Jans. Hij is gedoopt op 20-07-1704 in Meeden.
4 Roelof Hindricks, zoon van Wipke Jans. Hij is gedoopt op 05-12-1706 in Meeden.
5 Aeltijn Hindricks, dochter van Wipke Jans. Zij is gedoopt op 07-09-1710 in Meeden.
VII Eltjo Hindricks Haan, zoon van Hindrick Berents Haan (zie VI-a) en Jantien Eltjes. Hij is gedoopt op 20-12-1696 in Meeden. Eltjo is overleden vóór 27-05-1743, ten hoogste 46 jaar oud. Hij is begraven in Meeden. Eltjo:
(1) ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op 24-10-1723 in Meeden met Hillechien Hindricks, 24 jaar oud. Hillechien is een dochter van Hindrick Thomas en Maria Tonnijs. Zij is gedoopt op 19-02-1699 in Woldendorp. Hillechien is overleden in 1741, 41 of 42 jaar oud. Zij is begraven in Meeden.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 06-03-1742 in Meeden met Aaltje Tonnis.
Kinderen van Eltjo en Hillechien:
1 Jantje Eltjes Haan. Zij is gedoopt op 16-09-1724 in Meeden.
2 Hindrick Eltjes. Hij is gedoopt op 30-05-1726 in Meeden.
3 Tonnijs Eltjes. Hij is gedoopt op 09-05-1728 in Meeden.
4 Thomas Eltjes Stuut, geboren op 20-06-1730 in Meeden. Zie VIII.
5 Maria Eltjes. Zij is gedoopt op 14-06-1733 in Meeden.
17560222_huw_thomaseltjesstuut.jpg
1 17560222_huw_thomaseltjesstuut
VIII Thomas Eltjes Stuut (afb. 1) is geboren op 20-06-1730 in Meeden, zoon van Eltjo Hindricks Haan (zie VII) en Hillechien Hindricks. Hij is gedoopt op 20-06-1730 in Meeden. Thomas is overleden in 1773 in Finsterwolde, 42 of 43 jaar oud.
Beroep:
    landbouwer, substituut wedman    
Thomas trouwde, 25 jaar oud, op 22-02-1756 in Finsterwolde met Imke Jans Wegman, 26 jaar oud. Imke is een dochter van Jan Geerts Stuut en Trijntje Berends Wegman. Zij is gedoopt op 30-10-1729 in Finsterwolde. Imke is overleden, 60 jaar oud. Zij is begraven op 07-05-1790 in Finsterwolde.
Notitie bij Imke: 1. Op 7 november 1785 betaalt de kerk van Finsterwolde 2 gulden aan Imke Jans voor het wegbrengen met de wagen van een ziek mensch naar de Nieuwbeerta.
2. Blijkbaar overleed deze zieke, wiens indentiteit overigens onbekend bleef, want de kerk betaalde aan Eltjo Thomas 10 stuivers voor het halen van noodholten tot de doodskist van de Beerta, d.d. 3 januari 1786.
3. Imke Jans Wegman komt verder nog voor op 3 november 1789 op een gerechtelijk stuk. Ze wordt dan voor het gerecht gesommeerd om ter voorkoming van een geldstraf, binnen vier weken het door haar op 27 december 1773 van Aldert Jans en Jantje Geerts geleende bedrag, inclusief renten, terug te betalen.
4. Reeds eerder, 31 maart en 27 oktober 1789 moest zij wegens niet verschijnen op een dagvaarding, de contunacie breuken betalen.
5. Op 1 mei 1790 betaalt de kerk haar 51 gulden en 15 stuivers wegens voerloon. Kort nadien is zij overleden, 7 mei 1790. De nabestaanden moesten 3 gulden en 5 stuivers betalen wegens ter aardebestelling.
Kinderen van Thomas en Imke:
1 Eltjo Thomas Stuut, gedoopt op 23-05-1756 in Finsterwolde. Zie IX-a.
2 Jan Geerts Thomas Stuut, geboren op 20-11-1757 in Finsterwolde. Zie IX-b.
3 Pieter Thomas Stuut, geboren in Finsterwolde. Zie IX-c.
4 Hillechien Tomas Stuut, geboren in 1764 in Finsterwolde. Zie IX-d.
5 Geert Thomas Stuut, gedoopt op 08-03-1767 in Finsterwolde. Zie IX-e.
6 Trijntje Thomas Wegman, gedoopt op 04-07-1770 in Finsterwolde. Zie IX-f.
17560523_doop_eltjothomasstuut.jpg 17850516_huw_eltjostuut.jpg overlijdensakte_stuit_eltjo_tomas.jpg 17630501_doop_renskeboedeltje.jpg overlijdensakte_boedeltje_renske_hendriks.jpg
2 17560523_doop_eltjothomasstuut
3 17850516_huw_eltjostuut
4 Overlijdensakte Thomas Eltjes Stuut
5 17630501_doop_renskeboedeltje
6 Overlijdensakte Renske Hendriks Boedeltje
IX-a Eltjo Thomas Stuut (afb. 2 t/m 4), zoon van Thomas Eltjes Stuut (zie VIII) en Imke Jans Wegman. Hij is gedoopt op 23-05-1756 in Finsterwolde. Eltjo is overleden op 05-12-1820 in Finsterwolde, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-12-1820.
Notitie bij overlijden van Eltjo: nalatende 6 kinderen
Beroep:
    landbouwer, knecht    
Eltjo trouwde, 28 jaar oud, op 16-05-1785 in Finsterwolde met Renske Hendriks Boedeltje (afb. 5 en 6), 22 jaar oud. Renske is een dochter van Hindrik Jans Boedeltje en Talje Hindriks. Zij is gedoopt op 01-05-1763 in Midwolda. Renske is overleden op 01-12-1830 in Finsterwolde, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1830.
Notitie bij overlijden van Renske: nalatende 5 kinderen
Kinderen van Eltjo en Renske:
1 Imke Eltjes Stuut. Zij is gedoopt op 17-10-1785 in Finsterwolde. Imke is overleden op 21-10-1790 in Finsterwolde, 5 jaar oud.
2 Thomas Eltjes Kantelberg, gedoopt op 07-09-1788 in Finsterwolde. Zie X-a.
3 Hindrik Eltjes Stuut, geboren op 02-10-1791 in Finsterwolde. Zie X-b.
4 Imke Eltjes Stuut, geboren op 04-01-1794 in Finsterwolde. Zij is gedoopt op 19-01-1794 in Finsterwolde. Imke is overleden vóór 03-11-1797, ten hoogste 3 jaar oud.
5 Imke Eltjes Stuut, geboren op 03-11-1797 in Finsterwolde. Zie X-c.
6 Talje Eltjes Stuut, geboren op 30-11-1799 in Finsterwolde. Zie X-d.
7 Jan Eltjes Stuut, geboren op 28-12-1802. Zie X-e.
8 Trijntje Eltjes Stuut, geboren op 05-02-1807 in Finsterwolde. Zie X-f.
X-a Thomas Eltjes Kantelberg, zoon van Eltjo Thomas Stuut (zie IX-a) en Renske Hendriks Boedeltje. Hij is gedoopt op 07-09-1788 in Finsterwolde. Thomas is overleden op 16-04-1826 in Beerta, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-04-1826.
Notitie bij Thomas: Hij komt voor als getuige in twee verzegelingen d.d.30 aug 1810 en 8 okt. 1819 wanneer hij een aantal deimten land gelegen te Beerta koopt. Op 10 febr.1821 komt hij voor als Kantelberg. Zijn broers en zussen worden echter allen Stuut genoemd. Ook zijn vader en grootvader noemden zich Stuut, de overgrootvader echter weer Kantelberg. Op 2 juni 1824 doet hij belijdenis en wordt aangenomen als lidmaat der Herv.Gem. te Beerta onder de geslachtsnaam Stuut.
Thomas trouwde, 22 jaar oud, op 28-10-1810 in Beerta met Elsijn Hindriks de Groot, 29 jaar oud. Elsijn is een dochter van Hindrik Jurjens de Groot en Trijntje Arents. Zij is gedoopt op 10-12-1780 in Beerta. Elsijn is overleden op 14-09-1827 in Beerta, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-09-1827.
Kind van Thomas en Elsijn:
1 Renske Kantelberg, geboren omstreeks 1811 in Beerta. Renske is overleden op 24-10-1861 in Finsterwolde, ongeveer 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-10-1861.
Notitie bij overlijden van Renske: nalatende een dochter
Beroep:
    naaister    
X-b Hindrik Eltjes Stuut is geboren op 02-10-1791 in Finsterwolde, zoon van Eltjo Thomas Stuut (zie IX-a) en Renske Hendriks Boedeltje. Hij is gedoopt op 09-10-1791 in Finsterwolde. Hindrik is overleden op 21-09-1872 in Ekamp (gem. Finsterwolde), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-09-1872.
Beroep:
    arbeider    
Hindrik trouwde, 21 jaar oud, op 04-09-1813 in Finsterwolde met Janna Roberts Woltjer, 24 jaar oud. Janna is geboren op 02-03-1789 in Finsterwolde, dochter van Robert Hindriks en Martje Geerts. Janna is overleden op 27-01-1864 in Ekamp, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-01-1864.
Kinderen van Hindrik en Janna:
1 Eltje Hindriks Stuut, geboren op 27-11-1815 in Finsterwolde. Zie XI-a.
2 Robert Hindriks Stuut, geboren op 28-11-1817 in Finsterwolde. Zie XI-b.
3 Renske Hindriks Stuut, geboren op 07-03-1822 in Finsterwolde. Zie XI-c.
4 Thomas Hendriks Stuut, geboren op 17-01-1825 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-01-1825. Thomas is overleden op 22-09-1827 in Finsterwolde, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-09-1827.
XI-a Eltje Hindriks Stuut is geboren op 27-11-1815 in Finsterwolde, dochter van Hindrik Eltjes Stuut (zie X-b) en Janna Roberts Woltjer. Eltje is overleden op 27-01-1904 in Finsterwolde, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-01-1904. Eltje trouwde, 23 jaar oud, op 09-03-1839 in Beerta met Eltjo Wijcherts Kolthof, 25 jaar oud. Eltjo is geboren op 27-07-1813 in Nieuw Beerta, zoon van Wijchert Berends Kolthof en Antje Aeikes Jonas. Eltjo is overleden op 23-10-1897 in Finsterwolde, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-10-1897.
Kinderen van Eltje en Eltjo:
1 Antje Kolthof, geboren op 10-06-1841 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-06-1841. Antje is overleden op 02-06-1843 in Finsterwolde, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-06-1843.
2 Hindrik Eltjes Stuut Kolthof, geboren op 21-09-1842. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-09-1842. Hindrik is overleden op 30-09-1887 in Finsterwolde, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-09-1887.
3 Antje Kolthof, geboren op 16-11-1844 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-11-1844. Antje is overleden op 24-11-1848 in Finsterwolde, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-11-1848.
4 Wijgchert Kolthof, geboren op 16-03-1847 in Finsterwolde. Zie XII-a.
5 Robert Kolthof, geboren op 10-03-1849 in Finsterwolde. Zie XII-b.
6 ? Kolthof, levenloos geboren zoon, geboren op 01-12-1850 in Finsterwolde. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-12-1850.
7 Heiko Kolthof, geboren op 01-02-1852 in Finsterwolde. Zie XII-c.
8 ? Kolthof, levenloos geboren zoon, geboren op 24-03-1854 in Finsterwolde. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-03-1854.
9 Antje Kolthof, geboren op 15-04-1855 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-04-1855. Antje is overleden op 17-05-1855 in Finsterwolde, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1855.
10 Antje Kolthof, geboren op 20-04-1858 in Finsterwolde. Zie XII-d.
XII-a Wijgchert Kolthof is geboren op 16-03-1847 in Finsterwolde, zoon van Eltjo Wijcherts Kolthof en Eltje Hindriks Stuut (zie XI-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-03-1847. Wijgchert is overleden op 01-01-1929 in Muntendam, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-01-1929. Wijgchert trouwde, 31 jaar oud, op 30-10-1878 in Finsterwolde met Annechien Pijning, 26 jaar oud. Annechien is geboren op 20-12-1851 in Midwolda, dochter van Pieter Hindriks Piening en Wupke Hindriks Broesder. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-12-1851. Annechien is overleden op 15-11-1944 in Muntendam, 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-11-1944.
Kinderen van Wijgchert en Annechien:
1 Eltjo Kolthof, geboren op 16-12-1878 in Winschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1878. Eltjo is overleden op 04-08-1882 in Borgercompagnie (gem. Muntendam), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-08-1882.
2 Wubbina Pieterdina Kolthof, geboren op 27-08-1881 in Borgercompagnie (gem. Muntendam). Zie XIII-a.
3 Eltje Henderika Kolthof, geboren op 14-08-1883 in Borgercompagnie (gem. Muntendam). Zie XIII-b.
4 Jantje Kolthof, geboren op 26-02-1885 in Borgercompagnie (gem. Muntendam). Zie XIII-c.
5 Janna Aissina Kolthof, geboren op 21-01-1887 in Borgercompagnie (gem. Muntendam). Zie XIII-d.
6 Eltjo Kolthof, geboren op 10-01-1889 in Borgercompagnie (gem. Muntendam). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-01-1889. Eltjo is overleden op 31-10-1889 in Borgercompagnie (gem. Muntendam), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-11-1889.
7 Pietertje Kolthof, geboren op 07-11-1890 in Borgercompagnie (gem. Muntendam). Zie XIII-e.
XIII-a Wubbina Pieterdina Kolthof is geboren op 27-08-1881 in Borgercompagnie (gem. Muntendam), dochter van Wijgchert Kolthof (zie XII-a) en Annechien Pijning. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-08-1881. Wubbina trouwde, 24 jaar oud, op 07-06-1906 in Veendam met Thijs Gols, 22 jaar oud. Thijs is geboren op 10-09-1883 in Wildervank. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-09-1883.
Kind van Wubbina en Thijs:
1 Frederik Gols, geboren op 25-05-1907 in Borgercompagnie (gem. Veendam). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-05-1907.
XIII-b Eltje Henderika Kolthof is geboren op 14-08-1883 in Borgercompagnie (gem. Muntendam), dochter van Wijgchert Kolthof (zie XII-a) en Annechien Pijning. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-08-1883. Eltje is overleden op 08-12-1955 in Schildwolde, 72 jaar oud. Eltje trouwde, 27 jaar oud, op 08-06-1911 in Muntendam met Jan Knapper, 25 jaar oud. Jan is geboren op 11-04-1886 in Slochteren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1886.
Kinderen van Eltje en Jan:
1 Grietine Annechiene Knapper, geboren op 14-08-1912 in Schildwolda. Zie XIV-a.
2 Annechiena Wubbiena Knapper, geboren op 10-09-1913 in Schildwolde (gem. Slochteren). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-09-1913. Annechiena is overleden op 07-08-1922 in Schildwolde (gem. Slochteren), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-08-1922.
3 Jantina Knapper, geboren omstreeks 1917 in Slochteren. Jantina is overleden op 16-04-1964 in Groningen, ongeveer 47 jaar oud.
XIV-a Grietine Annechiene Knapper is geboren op 14-08-1912 in Schildwolda, dochter van Jan Knapper en Eltje Henderika Kolthof (zie XIII-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-08-1912. Grietine trouwde, 23 jaar oud, op 11-02-1936 in Slochteren met Jan Bouwman, 28 jaar oud. Jan is geboren op 29-01-1908 in Hellum (gem. Slochteren). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-01-1908.
XIII-c Jantje Kolthof is geboren op 26-02-1885 in Borgercompagnie (gem. Muntendam), dochter van Wijgchert Kolthof (zie XII-a) en Annechien Pijning. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1885. Jantje is overleden op 23-08-1958 in Groningen, 73 jaar oud. Jantje trouwde, 29 jaar oud, op 04-06-1914 in Muntendam met Harm Jan Tulp, 28 jaar oud. Harm is geboren op 30-03-1886 in Midwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-03-1886.
Kind van Jantje en Harm:
1 Jan Harm Tulp, geboren op 24-02-1915 in Oostwold (gem. Midwolda). Zie XIV-b.
XIV-b Jan Harm Tulp is geboren op 24-02-1915 in Oostwold (gem. Midwolda), zoon van Harm Jan Tulp en Jantje Kolthof (zie XIII-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1915. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 29-04-1938 in Slochteren met Tjawina Bronts, ongeveer 21 jaar oud. Tjawina is geboren omstreeks 1917 in Slochteren.
XIII-d Janna Aissina Kolthof is geboren op 21-01-1887 in Borgercompagnie (gem. Muntendam), dochter van Wijgchert Kolthof (zie XII-a) en Annechien Pijning. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-01-1887. Janna trouwde, 31 jaar oud, op 27-12-1918 in Muntendam met Elias Mandema, 29 jaar oud. Elias is geboren op 29-08-1889 in Bovensmilde, zoon van Anthonie Mandema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-08-1889.
Kind van Janna en Elias:
1 Anthonie Mandema, geboren omstreeks 1919 in Muntendam. Anthonie is overleden op 29-06-1949 in Groningen, ongeveer 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-06-1949.
XIII-e Pietertje Kolthof is geboren op 07-11-1890 in Borgercompagnie (gem. Muntendam), dochter van Wijgchert Kolthof (zie XII-a) en Annechien Pijning. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-11-1890. Pietertje is overleden op 06-11-1918 in Sappemeer, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-11-1918. Pietertje trouwde, 19 jaar oud, op 13-10-1910 in Sappemeer met Gerhardus Schut, 23 jaar oud. Gerhardus is geboren op 02-10-1887 in Westerbroek (gem. Hoogezand). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-10-1887. Gerhardus is overleden op 17-11-1918 in Borgercompagnie (gem. Sappemeer, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-11-1918.
Kind van Pietertje en Gerhardus:
1 Nieske Jantine Schut, geboren op 28-04-1911 in Muntendam. Zie XIV-c.
XIV-c Nieske Jantine Schut is geboren op 28-04-1911 in Muntendam, dochter van Gerhardus Schut en Pietertje Kolthof (zie XIII-e). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-04-1911. Nieske trouwde, 19 jaar oud, op 12-11-1930 in Muntendam met Berend Schut, 37 jaar oud. Berend is geboren op 06-09-1893 in Hoogezand. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-09-1893.
XII-b Robert Kolthof is geboren op 10-03-1849 in Finsterwolde, zoon van Eltjo Wijcherts Kolthof en Eltje Hindriks Stuut (zie XI-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-03-1849. Robert is overleden op 29-06-1935 in Finsterwolde, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-06-1935. Robert trouwde, 29 jaar oud, op 24-05-1878 in Midwolda met Onje Heijes, 29 jaar oud. Onje is geboren op 31-01-1849 in Beerta. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-02-1849. Onje is overleden op 11-11-1907 in Finsterwolde, 58 jaar oud.
Kinderen van Robert en Onje:
1 ? Kolthof, levenloos geboren zoon, geboren op 19-02-1879 in Finsterwolde.
2 Eltjo Kolthof, geboren op 03-08-1880 in Finsterwolde. Zie XIII-f.
3 Trientje Kolthof, geboren op 20-02-1884 in Finsterwolde. Zie XIII-g.
XIII-f Eltjo Kolthof is geboren op 03-08-1880 in Finsterwolde, zoon van Robert Kolthof (zie XII-b) en Onje Heijes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-08-1880. Eltjo trouwde, 33 jaar oud, op 09-07-1914 in Winschoten met Hindrikje van der Molen, 32 jaar oud. Hindrikje is geboren op 18-07-1881 in Winschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-07-1881. Hindrikje is overleden op 04-08-1932 in Finsterwolde, 51 jaar oud.
XIII-g Trientje Kolthof is geboren op 20-02-1884 in Finsterwolde, dochter van Robert Kolthof (zie XII-b) en Onje Heijes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-02-1884. Trientje is overleden op 17-03-1949 in Finsterwolde, 65 jaar oud. Trientje trouwde, 30 jaar oud, op 29-04-1914 in Finsterwolde met Geert Koopman, 33 jaar oud. Geert is geboren op 21-03-1881 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-03-1881.
XII-c Heiko Kolthof is geboren op 01-02-1852 in Finsterwolde, zoon van Eltjo Wijcherts Kolthof en Eltje Hindriks Stuut (zie XI-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1852. Heiko is overleden op 08-03-1922 in Finsterwolde, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-03-1922. Heiko trouwde, 38 jaar oud, op 23-05-1890 in Finsterwolde met Geesien Loos, 35 jaar oud. Geesien is geboren op 01-07-1854 in Nieuwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-07-1854.
Notitie bij de geboorte van Geesien: wettiging 1 kind
Geesien is overleden op 30-09-1923, 69 jaar oud.
Kind van Heiko en Geesien:
1 Jan Fokko Kolthof, geboren op 29-01-1880 in Midwolda. Zie XIII-h.
XIII-h Jan Fokko Kolthof is geboren op 29-01-1880 in Midwolda, zoon van Heiko Kolthof (zie XII-c) en Geesien Loos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-01-1880. Jan trouwde, 26 jaar oud, op 19-05-1906 in Beerta met Tettje Koens, 22 jaar oud. Tettje is geboren op 31-07-1883 in Beerta. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1883. Tettje is overleden op 06-01-1909 in Beerta, 25 jaar oud.
Kinderen van Jan en Tettje:
1 Geessien Kolthof, geboren op 23-10-1906 in Beerta. Zie XIV-d.
2 Hindrik Kolthof, geboren op 06-01-1909 in Finsterwolde. Zie XIV-e.
XIV-d Geessien Kolthof is geboren op 23-10-1906 in Beerta, dochter van Jan Fokko Kolthof (zie XIII-h) en Tettje Koens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-10-1906. Geessien trouwde, 24 jaar oud, op 27-12-1930 in Finsterwolde met Derk Majeur, ongeveer 25 jaar oud. Derk is geboren omstreeks 1905 in Finsterwolde.
XIV-e Hindrik Kolthof is geboren op 06-01-1909 in Finsterwolde, zoon van Jan Fokko Kolthof (zie XIII-h) en Tettje Koens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-01-1909. Hindrik is overleden op 08-05-1944 in Finsterwolde, 35 jaar oud. Hindrik trouwde, 28 jaar oud, op 19-11-1937 in Finsterwolde met Christina Drenth, 27 jaar oud. Christina is geboren op 11-10-1910 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1910.
XII-d Antje Kolthof is geboren op 20-04-1858 in Finsterwolde, dochter van Eltjo Wijcherts Kolthof en Eltje Hindriks Stuut (zie XI-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-04-1858. Antje is overleden op 25-04-1922 in Finsterwolde, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-04-1922. Antje trouwde, 26 jaar oud, op 30-05-1884 in Finsterwolde met Heike Klap, 24 jaar oud. Heike is geboren op 08-09-1859 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-09-1859. Heike is overleden op 02-03-1944 in Winschoten, 84 jaar oud.
Kinderen van Antje en Heike:
1 Roelf Klap, geboren op 20-07-1885 in Finsterwolde. Zie XIII-i.
2 Eltjo Klap, geboren op 03-07-1887 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-07-1887.
3 Geertje Klap, geboren op 24-07-1889 in Finsterwolde. Zie XIII-j.
4 Hindrik Klap, geboren op 02-01-1891 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-01-1891.
5 Eltje Klap, geboren op 26-10-1892 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-10-1892. Eltje is overleden op 23-11-1896 in Finsterwolde, 4 jaar oud.
6 Heike Klap, geboren op 29-04-1895 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-04-1895. Heike is overleden op 06-12-1896 in Finsterwolde, 1 jaar oud.
7 Haiko Klap, geboren op 21-10-1897 in Finsterwolde. Zie XIII-k.
XIII-i Roelf Klap is geboren op 20-07-1885 in Finsterwolde, zoon van Heike Klap en Antje Kolthof (zie XII-d). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-07-1885. Roelf is overleden op 21-07-1948 in Veendam, 63 jaar oud. Roelf trouwde, 23 jaar oud, op 19-05-1909 in Wedde met Gesina Ottjes, 20 jaar oud. Gesina is geboren op 06-07-1888 in Wedderveer (gem. Wedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-07-1888.
Kinderen van Roelf en Gesina:
1 ? Klap, levenloos geboren dochter, geboren op 12-09-1909 in Blijham (gem. Wedde).
2 Heiko Hendrik Klap, geboren op 18-09-1910 in Wedderveer (gem. Wedde). Zie XIV-f.
3 Hillegina Antje Klap, geboren op 13-05-1915 in Hoorn (gem. Wedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1915.
4 Gesina Klap, geboren omstreeks 1925 in Veendam. Gesina is overleden op 22-09-1928 in Veendam, ongeveer 3 jaar oud.
XIV-f Heiko Hendrik Klap is geboren op 18-09-1910 in Wedderveer (gem. Wedde), zoon van Roelf Klap (zie XIII-i) en Gesina Ottjes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-09-1910. Heiko trouwde, 25 jaar oud, op 28-09-1935 in Veendam met Annechien Por, 20 jaar oud. Annechien is geboren op 22-11-1914 in Muntendam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-11-1914.
XIII-j Geertje Klap is geboren op 24-07-1889 in Finsterwolde, dochter van Heike Klap en Antje Kolthof (zie XII-d). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-07-1889. Geertje is overleden op 08-10-1934 in Woldendorp (gem. Termunten), 45 jaar oud. Geertje trouwde, 28 jaar oud, op 04-01-1918 in Finsterwolde met Sievert Stubbe, 19 jaar oud. Sievert is geboren op 22-12-1898 in Oostwold (gem. Midwolda). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-12-1898. Sievert trouwde later op 09-05-1936 in Nieuwolda met Anna Houtman (1891-1958).
XIII-k Haiko Klap is geboren op 21-10-1897 in Finsterwolde, zoon van Heike Klap en Antje Kolthof (zie XII-d). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1897. Haiko trouwde, 23 jaar oud, op 03-06-1921 in Finsterwolde met Elliena Blaauw, 19 jaar oud. Elliena is geboren op 09-08-1901 in Reiderwolderpolder (gem. Finsterwolde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1901.
Kind van Haiko en Elliena:
1 Johanna Klap, geboren omstreeks 06-1926 in Nieuw Beerta (gem. Beerta). Johanna is overleden op 22-08-1927 in Nieuw Beerta (gem. Beerta), ongeveer 1 jaar oud.
XI-b Robert Hindriks Stuut is geboren op 28-11-1817 in Finsterwolde, zoon van Hindrik Eltjes Stuut (zie X-b) en Janna Roberts Woltjer. Robert is overleden op 14-08-1867 in Nieuwe Pekela, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-08-1867.
Beroep:
    kleermaker    
Robert trouwde, 26 jaar oud, op 23-11-1844 in Nieuwe Pekela met Aaltje Hindriks van Iren, 29 jaar oud. Aaltje is geboren op 04-07-1815 in Nieuwe Pekela, dochter van Hindrik Eppes van Iren en Aaltje Beerents Pathuis. Aaltje is overleden op 25-06-1870 in Nieuwe Pekela, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-06-1870.
Kinderen van Robert en Aaltje:
1 Janna Stuut, geboren op 12-04-1845 in Nieuwe Pekela. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1845. Janna is overleden op 20-12-1931 in Nieuwe Pekela, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-12-1931. Janna bleef ongehuwd.
2 Hindrik Stuut, geboren op 07-10-1847 in Nieuwe Pekela. Zie XII-e.
3 Eltje Roberts Stuut, geboren op 10-03-1851. Eltje is overleden op 18-03-1851 in Nieuwe Pekela, 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-03-1851.
4 Aaltje Stuut, geboren op 04-08-1855 in Nieuwe Pekela. Zie XII-f.
5 Eltjo Stuut, geboren op 14-04-1859 in Nieuwe Pekela. Zie XII-g.
XII-e Hindrik Stuut is geboren op 07-10-1847 in Nieuwe Pekela, zoon van Robert Hindriks Stuut (zie XI-b) en Aaltje Hindriks van Iren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-10-1847. Hindrik is overleden op 02-03-1917 in Nieuwe Pekela, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-03-1917. Hindrik:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 11-05-1871 met Lummechien Bakker, 27 jaar oud. Lummechien is geboren op 16-10-1843 in Stadskanaal, dochter van Jurjen Remmerts Bakker en Harmke Harms Warta. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-10-1843.
(2) trouwde, 64 jaar oud, op 28-10-1911 in Nieuwe Pekela met Janna de Vries, ongeveer 56 jaar oud. Janna is geboren omstreeks 1855 in Odoorn. Janna is weduwe van Lambertus Kars (geb. ±1855).
Kinderen van Hindrik en Lummechien:
1 Aaltje Stuut, geboren op 01-02-1872 in Nieuwe Pekela. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-02-1872.
2 Jurjen Stuut, geboren op 29-05-1875 in Nieuwe Pekela. Zie XIII-l.
3 Roberta Stuut, geboren op 01-12-1876 in Nieuwe Pekela. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-12-1876. Roberta is overleden op 01-07-1878 in Nieuwe Pekela, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-07-1878.
Notitie bij overlijden van Roberta: Akte noemt abusievelijk 1 juni als overlijdensdatum
4 Robertus Stuut, geboren op 30-08-1879 in Nieuwe Pekela. Zie XIII-m.
5 Harmke Henderika Stuut, geboren op 16-07-1884 in Musselkanaal (gem. Onstwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-07-1884.
bewijs_nl_schap_jurjen_stuut.jpg bewijs_nl_schap_jurjen_stuut2.jpg identiteitskaart_jurjen_stuut.jpg jurjen_stuut.jpg krant_jurjen_stuut.jpg krant_jurjen_stuut2.jpg
7 bewijs nl-schap Jurjen Stuut
8 bewijs nl-schap Jurjen Stuut2
9 identiteitskaart Jurjen Stuut
10 Jurjen Stuut
11 krant Jurjen Stuut
12 krant Jurjen Stuut2
krant_jurjen_stuut3.jpg bewijs_nl_schap_helena_de_jonge.jpg paspoort_helena_de_jonge.jpg identiteitskaart_helena_de_jonge.jpg rouwkaart_helena_de_jonge.jpg
13 krant Jurjen Stuut3
14 bewijs nl-schap Helena de Jonge
15 paspoort Helena de Jonge
16 identiteitskaart Helena de Jonge
17 rouwkaart Helena de Jonge
XIII-l Jurjen Stuut (afb. 7 t/m 13) is geboren op 29-05-1875 in Nieuwe Pekela, zoon van Hindrik Stuut (zie XII-e) en Lummechien Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-05-1875. Jurjen is overleden op 04-10-1929 in Avereest, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-10-1929. Jurjen trouwde, 23 jaar oud, op 19-11-1898 in Wildervank met Helena de Jonge (afb. 14 t/m 17), 19 jaar oud. Helena is geboren op 15-03-1879 in Stadskanaal. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1879. Helena is overleden op 11-08-1956 in Veendam, 77 jaar oud.
Kinderen van Jurjen en Helena:
1 Lummechinus Stuut, geboren op 22-03-1899 in Stadskanaal (gem. Onstwedde). Zie XIV-g.
2 Harm Stuut, geboren op 26-12-1901 in Stadskanaal (gem. Onstwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1901. Harm is overleden op 11-02-1908 in Wildervank, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-02-1908.
3 Robertus Stuut, geboren op 23-10-1903 in Wildervank. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-10-1903. Robertus is overleden op 18-11-1903 in Stadskanaal, 26 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-11-1903.
4 Robertus Stuut, geboren op 18-04-1906 in Stadskanaal. Zie XIV-h.
5 Harm Stuut, geboren op 28-03-1908 in Stadskanaal. Zie XIV-i.
6 Aaldrik Stuut, geboren op 24-09-1909 in Stadskanaal. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-09-1909. Aaldrik is overleden op 22-04-1917 in Wildervank, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-04-1917.
7 Elisabeth Elsina Stuut, geboren op 18-10-1913 in Stadskanaal. Zie XIV-j.
8 Aaldrik Stuut, geboren omstreeks 1919 in Wildervank. Aaldrik is overleden op 01-09-1920 in Emmen, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-09-1920.
identiteitskaart_eltjo_stuut.jpg paspoort_eltjo_stuut.jpg rouwadvertentie_eljo_stuut.jpg
18 identiteitskaart Eltjo Stuut
19 Paspoort Eltjo Stuut
20 rouwadvertentie Eljo Stuut
9 Eltjo Stuut (afb. 18 t/m 20), geboren op 19-08-1919 in Wildervank. Eltjo is overleden op 31-07-1947 in Angerlo, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-08-1947. Hij is begraven op 02-08-1947 in De Krim.
XIV-g Lummechinus Stuut is geboren op 22-03-1899 in Stadskanaal (gem. Onstwedde), zoon van Jurjen Stuut (zie XIII-l) en Helena de Jonge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-03-1899. Lummechinus trouwde, 21 jaar oud, op 12-06-1920 in Nieuwe Pekela met Derkje Bijl, 20 jaar oud. Zie XIII-dk voor persoonsgegevens van Derkje.
XIV-h Robertus Stuut is geboren op 18-04-1906 in Stadskanaal, zoon van Jurjen Stuut (zie XIII-l) en Helena de Jonge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-04-1906. Robertus trouwde, 27 jaar oud, op 15-03-1934 in Groningen met Jantje Viswat, 22 jaar oud. Jantje is geboren op 22-02-1912 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-02-1912.
XIV-i Harm Stuut is geboren op 28-03-1908 in Stadskanaal, zoon van Jurjen Stuut (zie XIII-l) en Helena de Jonge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-03-1908. Harm trouwde, 30 jaar oud, op 20-09-1938 in Wildervank met Derkje van der Werf, 26 jaar oud. Derkje is geboren op 22-05-1912 in Nieuwe Pekela. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-05-1912.
XIV-j Elisabeth Elsina Stuut is geboren op 18-10-1913 in Stadskanaal, dochter van Jurjen Stuut (zie XIII-l) en Helena de Jonge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-10-1913. Elisabeth trouwde, 21 jaar oud, op 29-06-1935 in Wildervank met Hinderk Wieringa, 28 jaar oud. Hinderk is geboren op 26-12-1906 in Ommelanderwijk (gem. Veendam). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1906. Hinderk is overleden op 28-07-1954 in Groningen, 47 jaar oud.
rouwkaart_robertus_stuut.jpg
21 rouwkaart Robertus Stuut
XIII-m Robertus Stuut (afb. 21) is geboren op 30-08-1879 in Nieuwe Pekela, zoon van Hindrik Stuut (zie XII-e) en Lummechien Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-08-1879. Robertus is overleden op 02-02-1950 in Stadskanaal (gem. Onstwedde), 70 jaar oud. Hij is begraven op 07-02-1950. Robertus trouwde, 21 jaar oud, op 20-07-1901 in Nieuwe Pekela met Lipke Bruinsma, 27 jaar oud. Lipke is geboren op 26-07-1873 in Stadskanaal (gem. Onstwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-07-1873. Lipke is overleden op 04-06-1954 in Stadskanaal (gem. Onstwedde), 80 jaar oud.
XII-f Aaltje Stuut is geboren op 04-08-1855 in Nieuwe Pekela, dochter van Robert Hindriks Stuut (zie XI-b) en Aaltje Hindriks van Iren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-08-1855. Aaltje is overleden op 09-02-1940 in Vlagtwedde, 84 jaar oud. Aaltje trouwde, 25 jaar oud, op 30-04-1881 in Nieuwe Pekela met Steven Brinks, 25 jaar oud. Steven is geboren op 04-03-1856 in Emmen, zoon van Geert Brinks en Geessien te Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1856. Steven is overleden op 11-09-1935 in Vlagtwedde, 79 jaar oud.
Beroep:
    bakker    
Kinderen van Aaltje en Steven:
1 Gesina Brinks, geboren op 04-03-1882 in Ter Apel (gem. Vlagtwedde). Zie XIII-n.
2 Robertus Brinks, geboren op 20-02-1884 in Ter Apel (gem. Vlagtwedde). Robertus is overleden op 05-02-1895 in Vlagtwedde, 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1884.
3 Aaltje Brinks, geboren op 16-09-1885 in Ter Apel (gem. Vlagtwedde). Zie XIII-o.
4 Geert Brinks, geboren op 17-10-1887 in Ter Apel (gem. Vlagtwedde). Zie XIII-p.
5 Roelof Brinks, geboren op 02-10-1889 in Vlagtwedde. Zie XIII-q.
6 Jan Brinks, geboren op 18-04-1894 in Ter Apelkanaal (gem. Vlagtwedde). Zie XIII-r.
7 Robertus Brinks, geboren op 29-08-1895 in Vlagtwedde. Zie XIII-s.
8 Catharina Brinks, geboren op 05-04-1897 in Vlagtwedde. Zie XIII-t.
XIII-n Gesina Brinks is geboren op 04-03-1882 in Ter Apel (gem. Vlagtwedde), dochter van Steven Brinks en Aaltje Stuut (zie XII-f). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-03-1882. Gesina is overleden op 10-11-1951 in Emmen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-11-1951. Gesina trouwde, 38 jaar oud, op 03-04-1920 in Vlagtwedde met Wilto Eelsing, 58 jaar oud. Wilto is geboren op 29-08-1978 in Onstwedde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-08-1978. Wilto is overleden op 23-03-1962 in Vlagtwedde, 16 jaar oud.
XIII-o Aaltje Brinks is geboren op 16-09-1885 in Ter Apel (gem. Vlagtwedde), dochter van Steven Brinks en Aaltje Stuut (zie XII-f). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-09-1885. Aaltje trouwde, 20 jaar oud, op 14-04-1906 in Vlagtwedde met Tjipke Boersma, 29 jaar oud. Tjipke is geboren op 24-05-1876 in Opende (gem. Grootegast). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-05-1876. Tjipke is overleden op 12-12-1934 in Groningen, 58 jaar oud.
Kinderen van Aaltje en Tjipke:
1 Riekeltje Boersma, geboren op 14-12-1906 in Opende (gem. Grootegast). Zie XIV-k.
2 Anne Boersma, geboren op 18-09-1908 in Opende (gem. Grootegast). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-09-1908. Anne is overleden op 03-04-1955 in Groningen, 46 jaar oud.
3 Steven Boersma, geboren op 12-08-1910 in Opende (gem. Grootegast). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-08-1910.
4 Aaltje Boersma, geboren op 09-03-1912 in Opende (gem. Grootegast). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-03-1912.
5 Sietze Gezinus Boersma, geboren op 27-07-1914 in Ter Apelkanaal (gem. Vlagtwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-07-1914.
XIV-k Riekeltje Boersma is geboren op 14-12-1906 in Opende (gem. Grootegast), dochter van Tjipke Boersma en Aaltje Brinks (zie XIII-o). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-12-1906. Riekeltje trouwde, 26 jaar oud, op 18-05-1933 in Oldehove met Sjouke Senneker, 26 jaar oud. Sjouke is geboren op 04-01-1907 in Ruigezand (gem. Oldehove). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-01-1907.
Kind van Riekeltje en Sjouke:
1 Baukje Berendje Senneker, geboren omstreeks 05-1942 in Westerwijtwerd (gem. Middelstum). Baukje is overleden op 19-09-1942 in Westerwijtwerd (gem. Middelstum), ongeveer 4 maanden oud.
XIII-p Geert Brinks is geboren op 17-10-1887 in Ter Apel (gem. Vlagtwedde), zoon van Steven Brinks en Aaltje Stuut (zie XII-f). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1887. Geert trouwde, 44 jaar oud, op 20-07-1932 in Vlagtwedde met Grietje Meijer.
XIII-q Roelof Brinks is geboren op 02-10-1889 in Vlagtwedde, zoon van Steven Brinks en Aaltje Stuut (zie XII-f). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-10-1889. Roelof is overleden op 27-06-1942 in Meppel, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-06-1942.
Beroep:
    bakker    
Roelof:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 02-12-1916 in Marum met Grietje Veenstra, 36 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 16-04-1920. Grietje is geboren op 20-05-1880 in Nuis (gem. Marum). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-05-1880. Grietje is weduwe van Riemer Klinker (1883-1914), met wie zij trouwde op 13-07-1907 in Marum.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 08-11-1934 in Bellingwolde met Menna Hulzebos, 73 jaar oud. Menna is geboren op 31-08-1861 in Bellingwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-09-1861. Menna is overleden op 20-03-1940 in Bellingwolde, 78 jaar oud. Menna is weduwe van Hendrik Schut (1860-1922), met wie zij trouwde op 14-05-1892 in Bellingwolde. Menna is weduwe van Harm Kuil (1859-1933), met wie zij trouwde op 15-03-1924 in Bellingwolde.
(3) trouwde, 36 jaar oud, op 20-11-1925 in Midwolda met Jantine Adriaantje Oorlog, 33 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 23-09-1931 in Winschoten. Jantine is geboren op 21-03-1892 in Midwolda, dochter van Arent Oorlog en Jantje Molenkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-03-1892. Jantine is overleden op 05-11-1941 in Midwolda, 49 jaar oud. Jantine is weduwe van Jan Dijk (geb. 1896), met wie zij trouwde op 03-07-1920 in Midwolda.
XIII-r Jan Brinks is geboren op 18-04-1894 in Ter Apelkanaal (gem. Vlagtwedde), zoon van Steven Brinks en Aaltje Stuut (zie XII-f). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-04-1894. Jan trouwde, 31 jaar oud, op 16-05-1925 in Vlagtwedde met Grietje Smits, ongeveer 21 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1904 in Emmen.
XIII-s Robertus Brinks is geboren op 29-08-1895 in Vlagtwedde, zoon van Steven Brinks en Aaltje Stuut (zie XII-f). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-08-1895. Robertus trouwde, 22 jaar oud, op 15-09-1917 in Vlagtwedde met Tenberta Johanna ter Haar, ongeveer 19 jaar oud. Tenberta is geboren omstreeks 1898 in Odoorn.
XIII-t Catharina Brinks is geboren op 05-04-1897 in Vlagtwedde, dochter van Steven Brinks en Aaltje Stuut (zie XII-f). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-04-1897. Catharina trouwde, 25 jaar oud, op 06-05-1922 in Vlagtwedde met Geert Koster, 25 jaar oud. Geert is geboren op 24-09-1896 in Musselkanaal (gem. Onstwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-09-1896.
XII-g Eltjo Stuut is geboren op 14-04-1859 in Nieuwe Pekela, zoon van Robert Hindriks Stuut (zie XI-b) en Aaltje Hindriks van Iren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-04-1859. Eltjo is overleden op 09-04-1931 in Winschoten, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-04-1931.
Beroep:
    timmerman, kuiper    
Eltjo trouwde, 31 jaar oud, op 24-05-1890 in Nieuwe Pekela met Trijntje Huttenga, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op 23-12-1866 in Bellingwolde, dochter van Gerhard Huttenga en Fennechien Huizing. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-12-1866. Trijntje is overleden op 15-09-1904 in Nieuwe Pekela, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-09-1904.
Kinderen van Eltjo en Trijntje:
1 Fennechien Stuut, geboren op 10-12-1890 in Nieuwe Pekela. Zie XIII-u.
2 Robert Stuut, geboren op 10-12-1890 in Nieuwe Pekela. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1890.
3 Aaltje Stuut, geboren op 18-03-1892 in Nieuwe Pekela. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-03-1892.
4 Gerharda Stuut, geboren op 28-01-1894 in Nieuwe Pekela. Zie XIII-v.
5 Janna Stuut, geboren op 24-09-1895 in Nieuwe Pekela. Zie XIII-w.
6 Alida Stuut, geboren op 03-05-1897 in Nieuwe Pekela. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-05-1897.
7 Henderika Stuut, geboren op 12-03-1901 in Nieuwe Pekela. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1901. Henderika is overleden op 29-03-1905 in Nieuwe Pekela, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-03-1905.
8 Catharina Stuut, geboren op 30-03-1902 in Nieuwe Pekela. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-04-1902.
9 Maria Stuut, geboren op 02-04-1903 in Nieuwe Pekela. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1903.
10 Petrus Stuut, geboren op 11-08-1904 in Nieuwe Pekela. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1904. Petrus is overleden op 04-09-1904 in Nieuwe Pekela, 24 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-09-1904.
XIII-u Fennechien Stuut is geboren op 10-12-1890 in Nieuwe Pekela, dochter van Eltjo Stuut (zie XII-g) en Trijntje Huttenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1890. Fennechien trouwde, 31 jaar oud, op 08-09-1922 in Nieuwe Pekela met Beno Dijk, 26 jaar oud. Beno is geboren op 10-10-1895 in Winschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1895.
XIII-v Gerharda Stuut is geboren op 28-01-1894 in Nieuwe Pekela, dochter van Eltjo Stuut (zie XII-g) en Trijntje Huttenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-01-1894. Gerharda trouwde, 27 jaar oud, op 20-05-1921 in Nieuwe Pekela met Berend Dijk, 23 jaar oud. Berend is geboren op 24-10-1897 in Winschoten.
Beroep:
    schoenmaker    
Kind van Gerharda en Berend:
1 Pieter Dijk, geboren omstreeks 1922 in Nieuwe Pekela. Pieter is overleden op 27-11-1944 in Schwesing Engelsburg (Duitsland), ongeveer 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-11-1943.
Beroep:
    schoenmaker    
XIII-w Janna Stuut is geboren op 24-09-1895 in Nieuwe Pekela, dochter van Eltjo Stuut (zie XII-g) en Trijntje Huttenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1895. Janna trouwde, 21 jaar oud, op 05-07-1917 in Nieuwe Pekela met Hendrik Kanning, 20 jaar oud. Hendrik is geboren op 13-05-1897 in Nieuwe Pekela. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-1897.
Beroep:
    bankwerker, leerling-machinist    
Kind van Janna en Hendrik:
1 Robert Kanning, geboren omstreeks 1926 in Nieuweschans. Robert is overleden op 08-11-1949 in Groningen, ongeveer 23 jaar oud.
XI-c Renske Hindriks Stuut is geboren op 07-03-1822 in Finsterwolde, dochter van Hindrik Eltjes Stuut (zie X-b) en Janna Roberts Woltjer. Renske is overleden op 30-01-1902 in Finsterwolde, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-01-1902. Renske trouwde, 20 jaar oud, op 14-10-1842 in Finsterwolde met Pieter Egberts Oosterhuis, 29 jaar oud. Zie XI-x voor persoonsgegevens van Pieter.
Kinderen van Renske en Pieter:
1 Geessien Oosterhuis, geboren op 06-02-1843 in Finsterwolde. Zie XII-h.
2 Hindrik Eltjes Oosterhuis, geboren op 12-11-1845 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-11-1845. Hindrik is overleden op 07-11-1869 in Ekamp, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-11-1869.
3 Bieke Oosterhuis, geboren op 03-11-1848 in Finsterwolde. Zie XII-i.
4 Egbert Oosterhuis, geboren op 12-09-1853 in Finsterwolde. Egbert is overleden op 26-09-1853 in Finsterwolde, 14 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-09-1853.
5 Janna Oosterhuis, geboren op 30-07-1856 in Finsterwolde. Zie XII-j.
XII-h Geessien Oosterhuis is geboren op 06-02-1843 in Finsterwolde, dochter van Pieter Egberts Oosterhuis (zie XI-x) en Renske Hindriks Stuut (zie XI-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-02-1843. Geessien is overleden op 20-10-1927 in Siddeburen (gem. Slochteren), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-10-1927. Geessien trouwde, 26 jaar oud, op 26-11-1869 in Finsterwolde met Hindrik Brouwer, ongeveer 25 jaar oud. Hindrik is geboren omstreeks 1844 in Nieuwe Pekela, zoon van Wiepke Derks Brouwer. Hindrik is overleden op 26-07-1911 in Midwolda, ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-07-1911.
Kinderen van Geessien en Hindrik:
1 Pieter Brouwer, geboren op 15-02-1870 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-02-1870. Pieter is overleden op 23-08-1913 in Noordbroek, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-08-1913. Pieter bleef ongehuwd.
2 Hindrik Brouwer, geboren op 06-01-1873 in Midwolda. Zie XIII-x.
3 Wiebegien Brouwer, geboren op 10-04-1875 in Midwolda. Zie XIII-y.
4 Renske Brouwer, geboren op 13-04-1877 in Midwolda. Zie XIII-z.
5 Kenna Brouwer, geboren op 14-05-1879 in Midwolda. Zie XIII-aa.
6 Elsien Brouwer, geboren op 19-03-1883 in Midwolda. Zie XIII-ab.
XIII-x Hindrik Brouwer is geboren op 06-01-1873 in Midwolda, zoon van Hindrik Brouwer en Geessien Oosterhuis (zie XII-h). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-01-1873. Hindrik is overleden op 05-12-1931 in Siddeburen (gem. Slochteren), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1931. Hindrik trouwde, 21 jaar oud, op 14-09-1894 in Midwolda met Lammechien Roelfsema, 16 jaar oud. Lammechien is geboren op 15-12-1877 in Midwolda, dochter van Pieter Roelfs Roelfsema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1877.
Kinderen van Hindrik en Lammechien:
1 Hendrik Brouwer, geboren op 08-11-1894 in Midwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-11-1894.
2 Pieter Brouwer, geboren op 21-06-1897 in Midwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-06-1897. Pieter is overleden op 28-05-1912 in Nieuwolda, 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-05-1912.
3 Gezinus Brouwer, geboren op 27-11-1900 in Midwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1900.
4 Hindrikje Brouwer, geboren op 06-09-1907 in Nieuwolda. Zie XIV-l.
5 Berend Brouwer, geboren op 22-10-1910 in Nieuwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1910.
6 Pieter Roelf Brouwer, geboren op 31-10-1914 in Nieuwolda. Zie XIV-m.
XIV-l Hindrikje Brouwer is geboren op 06-09-1907 in Nieuwolda, dochter van Hindrik Brouwer (zie XIII-x) en Lammechien Roelfsema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-09-1907. Hindrikje trouwde, 22 jaar oud, op 12-08-1930 in Slochteren met Willem Meijer, 29 jaar oud. Willem is geboren op 21-01-1901 in Slochteren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-01-1901.
XIV-m Pieter Roelf Brouwer is geboren op 31-10-1914 in Nieuwolda, zoon van Hindrik Brouwer (zie XIII-x) en Lammechien Roelfsema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-10-1914. Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 24-05-1937 in Slochteren met Janna Jantina Meijer, ongeveer 21 jaar oud. Janna is geboren omstreeks 1916 in Slochteren.
XIII-y Wiebegien Brouwer is geboren op 10-04-1875 in Midwolda, dochter van Hindrik Brouwer en Geessien Oosterhuis (zie XII-h). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1875. Wiebegien is overleden op 26-04-1941 in Groningen, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-04-1941. Wiebegien trouwde, 25 jaar oud, op 08-06-1900 in Bierum met Jan Smidt, 23 jaar oud. Jan is geboren op 24-10-1876 in Losdorp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-10-1876. Jan is overleden op 29-12-1961 in Groningen, 85 jaar oud.
Kinderen van Wiebegien en Jan:
1 Jantina Geessiena Smidt, geboren op 18-11-1901 in Losdorp (gem. Bierum). Zie XIV-n.
2 Hindrik Smidt, geboren op 21-09-1903 in Losdorp (gem. Bierum). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1903.
3 Jan Smidt, geboren op 08-02-1905 in Losdorp (gem. Bierum). Zie XIV-o.
4 Geessien Smidt, geboren op 08-06-1906 in Losdorp (gem. Bierum). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-06-1906.
5 Grietje Smidt, geboren op 31-05-1911 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-05-1911.
6 Wiebegiena Jantina Smidt, geboren op 12-08-1912 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-08-1912.
XIV-n Jantina Geessiena Smidt is geboren op 18-11-1901 in Losdorp (gem. Bierum), dochter van Jan Smidt en Wiebegien Brouwer (zie XIII-y). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-11-1901. Jantina trouwde, 23 jaar oud, op 29-08-1925 in Haren met Izaak Poutsma, ongeveer 30 jaar oud. Izaak is geboren omstreeks 1895 in Engwirden.
XIV-o Jan Smidt is geboren op 08-02-1905 in Losdorp (gem. Bierum), zoon van Jan Smidt en Wiebegien Brouwer (zie XIII-y). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1905. Jan trouwde, 34 jaar oud, op 22-05-1939 in Groningen met Henderika Geertruida Braaksma, 30 jaar oud. Henderika is geboren op 25-12-1908 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-12-1908.
XIII-z Renske Brouwer is geboren op 13-04-1877 in Midwolda, dochter van Hindrik Brouwer en Geessien Oosterhuis (zie XII-h). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-04-1877. Renske is overleden op 04-07-1946 in Kolham, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-07-1946. Renske trouwde, 20 jaar oud, op 06-08-1897 in Midwolda met Berend Bos, 25 jaar oud. Berend is geboren op 15-04-1872 in Midwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-04-1872. Berend is overleden op 10-09-1949 in Groningen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-09-1949.
Kinderen van Renske en Berend:
1 Anna Bos, geboren op 31-05-1898 in Midwolda. Zie XIV-p.
2 Geziena Harmanna Bos, geboren op 17-03-1902 in Oostwold (gem. Midwolda). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-03-1902.
3 Harmannus Bos, geboren op 01-02-1909 in Oostwold (gem. Midwolda). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-02-1909.
XIV-p Anna Bos is geboren op 31-05-1898 in Midwolda, dochter van Berend Bos en Renske Brouwer (zie XIII-z). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-06-1898. Anna trouwde, 19 jaar oud, op 26-01-1918 in Muntendam met Wiebo Gruben, 19 jaar oud. Wiebo is geboren op 07-12-1898 in Muntendam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-12-1898. Wiebo is overleden op 25-12-1918 in Muntendam, 20 jaar oud.
XIII-aa Kenna Brouwer is geboren op 14-05-1879 in Midwolda, dochter van Hindrik Brouwer en Geessien Oosterhuis (zie XII-h). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-05-1879. Kenna is overleden op 28-07-1903 in Midwolda, 24 jaar oud. Kenna trouwde, 23 jaar oud, op 28-11-1902 in Midwolda met Harm Vedder, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Kenna en Harm: wettiging 1 kind
Harm is geboren op 21-04-1879 in Scheemdermeer (gem. Midwolda), zoon van Luitjen Vedder en Egbertje Smit. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-04-1879. Harm is overleden op 28-02-1945 in Scheemda, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-03-1945. Harm trouwde later op 21-05-1909 in Midwolda met Tjaardina Oorlog (1872-1943).
Kind van Kenna en Harm:
1 Hendrik Vedder, geboren op 27-12-1900 in Midwolda. Zie XIV-q.
XIV-q Hendrik Vedder is geboren op 27-12-1900 in Midwolda, zoon van Harm Vedder en Kenna Brouwer (zie XIII-aa). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-12-1900.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: erkend bij huwelijk 28-11-1902 met Harm Vedder
Hendrik is overleden op 30-03-1964, 63 jaar oud. Hij is begraven in Joure. Hendrik:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 03-10-1925 in Noorddijk met Zwaantje Kremer, 20 jaar oud. Zwaantje is geboren op 07-08-1905 in Engelbert (gem. Noorddijk). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-08-1905. Zwaantje is overleden op 28-06-1932 in Groningen, 26 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1933 met Trijntje Scheppink, ongeveer 15 jaar oud. Trijntje is geboren op 27-04-1918. Trijntje is overleden op 24-07-1982 in Joure, 64 jaar oud.
Kind van Hendrik en Trijntje:
1 Herman Vedder, geboren omstreeks 10-1937 in Leeuwarderadeel. Herman is overleden omstreeks 1956, ongeveer 19 jaar oud.
XIII-ab Elsien Brouwer is geboren op 19-03-1883 in Midwolda, dochter van Hindrik Brouwer en Geessien Oosterhuis (zie XII-h). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-03-1883. Elsien is overleden op 10-01-1964 in Midwolda, 80 jaar oud. Elsien trouwde, 21 jaar oud, op 20-05-1904 in Midwolda met Zwier Perdok, 24 jaar oud. Zwier is geboren op 13-09-1879 in Scheemdermeer (gem. Midwolda). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-09-1879.
XII-i Bieke Oosterhuis is geboren op 03-11-1848 in Finsterwolde, dochter van Pieter Egberts Oosterhuis (zie XI-x) en Renske Hindriks Stuut (zie XI-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1848. Bieke is overleden op 05-04-1932 in Ekamp, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-04-1932. Bieke trouwde, 23 jaar oud, op 31-05-1872 in Midwolda met Roelf Remeijer, 27 jaar oud. Roelf is geboren op 30-09-1844 in Midwolda, zoon van Boelo Remeijer en Diever Bodde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-10-1844. Roelf is overleden op 17-03-1900 in Ekamp (gem. Finsterwolde), 55 jaar oud.
Kinderen van Bieke en Roelf:
1 ? Remeijer, levenloos geboren dochter, geboren op 11-09-1872 in Midwolda.
2 Boelo Remeijer, geboren op 02-11-1873 in Meerland (gem. Finsterwolde). Zie XIII-ac.
3 Pieter Remeijer, geboren op 14-04-1876 in Meerland (gem. Finsterwolde). Zie XIII-ad.
4 Hindrik Remeijer, geboren op 27-04-1878 in Ekamp (gem. Finsterwolde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-04-1878.
XIII-ac Boelo Remeijer is geboren op 02-11-1873 in Meerland (gem. Finsterwolde), zoon van Roelf Remeijer en Bieke Oosterhuis (zie XII-i). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1873. Boelo is overleden op 13-01-1964 in Finsterwolde, 90 jaar oud. Boelo trouwde, 22 jaar oud, op 01-08-1896 in Beerta met Gepke Kolkman, 18 jaar oud. Gepke is geboren op 04-06-1878 in Beerta. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-06-1878. Gepke is overleden op 05-10-1929 in Winschoten, 51 jaar oud.
Kinderen van Boelo en Gepke:
1 Roelf Remeijer, geboren op 07-01-1897 in Beerta. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-01-1897. Roelf is overleden op 02-02-1897 in Beerta, 26 dagen oud.
2 Roelf Remeijer, geboren op 28-02-1898 in Beerta. Zie XIV-r.
3 Pieter Remeijer, geboren omstreeks 1904 in Zuidwolde. Zie XIV-s.
4 Fokke Hendrik Remeijer, geboren omstreeks 1907 in Ambt Hardenberg. Zie XIV-t.
5 Bieka Remeijer, geboren omstreeks 1913 in Hardenberg. Zie XIV-u.
XIV-r Roelf Remeijer is geboren op 28-02-1898 in Beerta, zoon van Boelo Remeijer (zie XIII-ac) en Gepke Kolkman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-02-1898. Roelf trouwde, 23 jaar oud, op 02-09-1921 in Finsterwolde met Attina Smit, 17 jaar oud. Attina is geboren op 21-12-1903 in Midwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-12-1903.
Kind van Roelf en Attina:
1 Gepkea Boelina Remeijer, geboren omstreeks 1922 in Finsterwolde. Gepkea is overleden op 15-08-1925 in Groningen, ongeveer 3 jaar oud.
XIV-s Pieter Remeijer is geboren omstreeks 1904 in Zuidwolde, zoon van Boelo Remeijer (zie XIII-ac) en Gepke Kolkman. Pieter trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 16-05-1930 in Finsterwolde met Grietje Keizer, 25 jaar oud. Grietje is geboren op 13-07-1904 in Munnekemoer (gem. Vlagtwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-07-1904.
XIV-t Fokke Hendrik Remeijer is geboren omstreeks 1907 in Ambt Hardenberg, zoon van Boelo Remeijer (zie XIII-ac) en Gepke Kolkman. Fokke trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 03-06-1932 in Finsterwolde met Frederika Jansina Hagenus, 25 jaar oud. Frederika is geboren op 05-03-1907 in Midwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-03-1907.
XIV-u Bieka Remeijer is geboren omstreeks 1913 in Hardenberg, dochter van Boelo Remeijer (zie XIII-ac) en Gepke Kolkman. Bieka trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 09-12-1932 in Finsterwolde met Theo Tjark Johann Wesselink, ongeveer 21 jaar oud. Theo is geboren omstreeks 1911 in Rüstringen (D).
XIII-ad Pieter Remeijer is geboren op 14-04-1876 in Meerland (gem. Finsterwolde), zoon van Roelf Remeijer en Bieke Oosterhuis (zie XII-i). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-04-1876. Pieter is overleden op 15-11-1957 in Finsterwolde, 81 jaar oud. Pieter trouwde, 41 jaar oud, op 09-11-1917 in Finsterwolde met Metje Timmer, 37 jaar oud. Metje is geboren op 29-12-1879 in Ekamp (gem. Finsterwolde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-01-1878. Metje is overleden op 31-05-1955 in Winschoten, 75 jaar oud. Metje is weduwe van Albert Plat (1872-1907), met wie zij trouwde op 25-05-1900 in Finsterwolde.
Kind van Pieter en Metje:
1 Fiebo Remeijer, geboren omstreeks 1920 in Finsterwolde. Fiebo is overleden op 22-08-1921 in Ekamp (gem. Finsterwolde), ongeveer 1 jaar oud.
XII-j Janna Oosterhuis is geboren op 30-07-1856 in Finsterwolde, dochter van Pieter Egberts Oosterhuis (zie XI-x) en Renske Hindriks Stuut (zie XI-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1856. Janna is overleden op 20-02-1928 in Finsterwolde, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1928. Janna trouwde, 19 jaar oud, op 13-05-1876 in Finsterwolde met Robert Woltjer, 22 jaar oud. Robert is geboren op 30-10-1853 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-10-1853. Robert is overleden op 12-02-1935 in Finsterwolde, 81 jaar oud. Robert is weduwnaar van Grietje Plat (1852-1875), met wie hij trouwde op 12-03-1875 in Finsterwolde.
Kinderen van Janna en Robert:
1 Klaassien Woltjer, geboren op 26-05-1878 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-05-1878. Klaassien is overleden op 18-09-1878 in Finsterwolde, 3 maanden oud.
2 Klaas Woltjer, geboren op 11-01-1880 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-01-1880.
3 Renske Woltjer, geboren op 19-10-1882 in Finsterwolde. Zie XIII-ae.
4 Klaassien Woltjer, geboren op 05-06-1885 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-06-1885. Klaassien is overleden op 27-07-1886 in Finsterwolde, 1 jaar oud.
5 Pieter Woltjer, geboren op 23-08-1887 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-08-1887. Pieter is overleden op 03-09-1887 in Finsterwolde, 11 dagen oud.
6 Klaassien Woltjer, geboren op 29-04-1889 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-04-1889.
7 Janna Woltjer, geboren op 13-04-1892 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-04-1892.
8 Pieterke Woltjer, geboren op 28-10-1895 in Finsterwolde. Zie XIII-af.
9 Jan Woltjer, geboren op 29-12-1896 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-12-1896. Jan is overleden op 02-06-1897 in Finsterwolde, 5 maanden oud.
10 Jan Woltjer, geboren op 16-05-1898 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-05-1898. Jan is overleden op 22-01-1899 in Finsterwolde, 8 maanden oud.
11 Hendrik Jan Woltjer, geboren op 09-09-1899 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-09-1899.
XIII-ae Renske Woltjer is geboren op 19-10-1882 in Finsterwolde, dochter van Robert Woltjer en Janna Oosterhuis (zie XII-j). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-10-1882. Renske is overleden op 30-11-1906 in Midwolda, 24 jaar oud. Renske trouwde, 21 jaar oud, op 27-02-1904 in Finsterwolde met Kasper van Buuren, 22 jaar oud. Kasper is geboren op 13-11-1881 in Midwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-11-1881. Kasper is overleden op 01-07-1907 in Midwolda, 25 jaar oud.
Kinderen van Renske en Kasper:
1 Janna van Buuren, geboren op 16-06-1904 in Midwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-06-1904.
2 Jantje van Buuren, geboren op 24-01-1906 in Midwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-01-1906.
XIII-af Pieterke Woltjer is geboren op 28-10-1895 in Finsterwolde, dochter van Robert Woltjer en Janna Oosterhuis (zie XII-j). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-10-1895. Pieterke trouwde, 26 jaar oud, op 27-04-1922 in Finsterwolde met Tonko Jan Blokzijl, 27 jaar oud. Tonko is geboren op 27-04-1895 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-04-1895.
X-c Imke Eltjes Stuut is geboren op 03-11-1797 in Finsterwolde, dochter van Eltjo Thomas Stuut (zie IX-a) en Renske Hendriks Boedeltje. Zij is gedoopt op 12-11-1797 in Finsterwolde. Imke is overleden op 25-12-1836 in Winschoten, 39 jaar oud. Imke trouwde, 25 jaar oud, op 12-06-1823 in Nieuwolda met Pieter Hindriks Pot, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 12-10-1797 in Nieuwolda, zoon van Hindrik Pieters Pot en Engel Arends Pot. Pieter is overleden op 02-02-1837 in Winschoten, 39 jaar oud.
Kinderen van Imke en Pieter:
1 NN Pot, geboren op 02-08-1823. NN is overleden op 03-08-1823 in Wagenborgen (gem. Termunten), 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-08-1823.
Notitie bij overlijden van NN: 11 uren oud, nog niet gedoopt
2 Engel Pot, geboren op 02-08-1823 in Wagenborgen (gem. Termunten). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-08-1823.
3 Hendrik Pot, geboren op 23-04-1826 in Winschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-04-1826.
4 Eltje Pot, geboren op 27-11-1827 in Winschoten. Zie XI-d.
5 ? Pot, levenloos geboren dochter, geboren op 21-01-1832 in Winschoten. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-09-3528.
6 Jan Pieters Pot, geboren op 13-08-1833 in Winschoten. Zie XI-e.
7 ? Pot, levenloos geboren zoon, geboren op 05-08-1835 in Winschoten. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-08-1835.
8 ? Pot, levenloos geboren dochter, geboren op 11-12-1836 in Winschoten. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-12-1836.
XI-d Eltje Pot is geboren op 27-11-1827 in Winschoten, zoon van Pieter Hindriks Pot en Imke Eltjes Stuut (zie X-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-11-1827. Eltje is overleden op 20-05-1855 in Zuidbroek, 27 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Eltje: nalatende zijn vrouw en 1 minderjarig kind
Eltje trouwde, 26 jaar oud, op 28-09-1854 in Zuidbroek met Fenna Kaspers Geertsema, 21 jaar oud. Fenna is geboren op 08-07-1833 in Finsterwolde, dochter van Kasper Jurjens Geertsema en Grietje Jans Koning. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-07-1833. Fenna is overleden op 04-04-1878 in Nieuwolda, 44 jaar oud. Fenna trouwde later op 14-12-1860 in Finsterwolde met Haijo Gernant (1836-1864). Fenna trouwde later op 09-11-1866 in Finsterwolde met Hindrik Pot (1829-1882).
Kind van Eltje en Fenna:
1 Emka Pot, geboren op 21-12-1854 in Zuidbroek. Zie XII-k.
XII-k Emka Pot is geboren op 21-12-1854 in Zuidbroek, dochter van Eltje Pot (zie XI-d) en Fenna Kaspers Geertsema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-12-1854. Emka is overleden op 22-04-1910 in Nieuwolda, 55 jaar oud. Emka trouwde, 25 jaar oud, op 29-05-1880 in Nieuwolda met Heiko Jan van Iddekinge, 31 jaar oud. Heiko is geboren op 18-04-1849 in Eexta (gem. Scheemda). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-04-1849. Heiko is overleden op 08-09-1919 in Nieuwolda, 70 jaar oud.
Kinderen van Emka en Heiko:
1 Pieter van Iddekinge, geboren op 09-12-1880 in Nieuwolda. Zie XIII-ag.
2 Grietje van Iddekinge, geboren op 28-04-1883 in Nieuwolda. Zie XIII-ah.
3 Eltjo van Iddekinge, geboren op 21-10-1885 in Nieuwolda. Zie XIII-ai.
4 Lammertdina van Iddekinge, geboren op 05-09-1887 in Nieuwolda. Zie XIII-aj.
XIII-ag Pieter van Iddekinge is geboren op 09-12-1880 in Nieuwolda, zoon van Heiko Jan van Iddekinge en Emka Pot (zie XII-k). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-12-1880. Pieter is overleden op 15-04-1961 in Hoogezand-Sappemeer, 80 jaar oud. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 13-04-1905 in Winschoten met Antjedina Boekhoff, 25 jaar oud. Antjedina is geboren op 17-01-1880 in Winschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1880.
Kinderen van Pieter en Antjedina:
1 Heiko Jan van Iddekinge, geboren op 13-07-1905 in Winschoten. Zie XIV-v.
2 Henderikus Heije van Iddekinge, geboren op 30-11-1906 in Winschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-12-1906.
3 Emka van Iddekinge, geboren op 13-05-1908 in Winschoten. Zie XIV-w.
4 Clara Johanna van Iddekinge, geboren op 08-04-1910 in Winschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1910.
5 Eltjo van Iddekinge, geboren op 15-08-1911 in Winschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-08-1911.
6 Antjediena Pietronella Antonia Adriana van Iddekinge, geboren op 05-02-1914 in Winschoten. Zie XIV-x.
XIV-v Heiko Jan van Iddekinge is geboren op 13-07-1905 in Winschoten, zoon van Pieter van Iddekinge (zie XIII-ag) en Antjedina Boekhoff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-07-1905. Heiko trouwde, 30 jaar oud, op 05-02-1936 in Onstwedde met Hendrika Klasina van der Molen, ongeveer 25 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1911 in Winschoten.
XIV-w Emka van Iddekinge is geboren op 13-05-1908 in Winschoten, dochter van Pieter van Iddekinge (zie XIII-ag) en Antjedina Boekhoff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1908. Emka trouwde, 26 jaar oud, op 01-06-1934 in Sappemeer met Gerrit Koopmans, ongeveer 27 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1907 in Hilversum.
XIV-x Antjediena Pietronella Antonia Adriana van Iddekinge is geboren op 05-02-1914 in Winschoten, dochter van Pieter van Iddekinge (zie XIII-ag) en Antjedina Boekhoff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-02-1914. Antjediena trouwde, 22 jaar oud, op 28-11-1936 in Sappemeer met Franciscus Ties Venema, 26 jaar oud. Franciscus is geboren op 03-09-1910 in Delfzijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-09-1910. Franciscus is overleden op 09-04-1949 in Kampong Denasri (Indonesië), 38 jaar oud.
XIII-ah Grietje van Iddekinge is geboren op 28-04-1883 in Nieuwolda, dochter van Heiko Jan van Iddekinge en Emka Pot (zie XII-k). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-05-1883. Grietje is overleden op 29-07-1955 in Nieuwolda, 72 jaar oud. Grietje trouwde, 39 jaar oud, op 27-05-1922 in Nieuwolda met Willem Bos, 34 jaar oud. Willem is geboren op 16-01-1888 in Oterdum (gem. Delfijl). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-01-1888.
XIII-ai Eltjo van Iddekinge is geboren op 21-10-1885 in Nieuwolda, zoon van Heiko Jan van Iddekinge en Emka Pot (zie XII-k). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1885. Eltjo is overleden op 07-02-1964 in Groningen, 78 jaar oud. Eltjo trouwde, 26 jaar oud, op 30-04-1912 in Beerta met Grietje Pothuis, 26 jaar oud. Grietje is geboren op 16-09-1885 in Beerta. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-09-1885. Grietje is overleden op 24-04-1961 in Groningen, 75 jaar oud.
Kinderen van Eltjo en Grietje:
1 Geziena Emka van Iddekinge, geboren op 19-09-1913 in Drieborg (gem. Beerta). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1913. Geziena is overleden op 27-09-1913 in Drieborg (gem. Beerta), 8 dagen oud.
2 Geziena Emka van Iddekinge, geboren op 08-07-1915 in Drieborg (gem. Beerta). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-07-1915.
XIII-aj Lammertdina van Iddekinge is geboren op 05-09-1887 in Nieuwolda, dochter van Heiko Jan van Iddekinge en Emka Pot (zie XII-k). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-09-1887. Lammertdina trouwde, 26 jaar oud, op 16-05-1914 in Nieuwolda met Martinus Theodorus van Beukering, ongeveer 31 jaar oud. Martinus is geboren omstreeks 1883 in Renkum.
Kind van Lammertdina en Martinus:
1 Emka Grada van Beukering, geboren op 10-07-1915 in Nieuwe Pekela. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-07-1915.
XI-e Jan Pieters Pot is geboren op 13-08-1833 in Winschoten, zoon van Pieter Hindriks Pot en Imke Eltjes Stuut (zie X-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1833. Jan is overleden op 25-09-1866 in Woldendorp (gem. Termunten), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-09-1866.
Beroep:
    arbeider    
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 09-04-1857 in Termunten met Klaassien Trof, 20 jaar oud. Klaassien is geboren op 08-05-1836 in Nieuw Scheemda (gem. Scheemda). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-05-1836. Klaassien is overleden op 08-01-1864 in Woldendorp, 27 jaar oud.
Kinderen van Jan en Klaassien:
1 Pieter Pot, geboren op 30-10-1857 in Woldendorp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-10-1857. Pieter is overleden op 03-11-1857 in Woldendorp, 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-11-1857.
2 Pieter Pot, geboren op 21-09-1859 in Woldendorp (gem. Termunten). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-09-1859.
3 Reint Pot, geboren op 25-10-1861 in Woldendorp (gem. Termunten). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-10-1861.
4 Jan Pot, geboren op 16-12-1863 in Woldendorp (gem. Termunten). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-12-1863.
X-d Talje Eltjes Stuut is geboren op 30-11-1799 in Finsterwolde, dochter van Eltjo Thomas Stuut (zie IX-a) en Renske Hendriks Boedeltje. Zij is gedoopt op 08-12-1799 in Finsterwolde. Talje is overleden op 04-10-1838 in Finsterwolde, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-10-1838.
Notitie bij overlijden van Talje: nalatende 3 kinderen
Beroep:
    arbeidster    
Talje trouwde, 22 jaar oud, op 14-08-1822 in Finsterwolde met Jakob Harms Albrink, 25 jaar oud. Jakob is geboren op 19-12-1796 in Finsterwolde, zoon van Harm Roelfs Albrink en Grietje Jakobs. Jakob trouwde later op 09-05-1843 in Finsterwolde met Grietje Arends Gelling (1795-1857).
Beroep:
    dagloner    
Kinderen van Talje en Jakob:
1 Jakob Albrink, geboren omstreeks 1822 in Finsterwolde. Jakob is overleden op 10-01-1843 in Finsterwolde, ongeveer 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-01-1843.
Beroep:
    schoenmakersknecht    
2 Harm Albrink, geboren op 13-12-1822 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1822.
3 Renske Albrink, geboren op 25-03-1824 in Finsterwolde. Zie XI-f.
4 Rienste Albrink, geboren omstreeks 1833 in Finsterwolde. Zie XI-g.
XI-f Renske Albrink is geboren op 25-03-1824 in Finsterwolde, dochter van Jakob Harms Albrink en Talje Eltjes Stuut (zie X-d). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-03-1824. Renske trouwde, 26 jaar oud, op 23-05-1850 in Winschoten met Sitte Berends van den Bosch, 36 jaar oud. Sitte is geboren op 05-12-1813 in Gorredijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-12-1813. Sitte trouwde later op 09-12-1861 in Winschoten met Janna Luppes (geb. ±1825).
Kinderen van Renske en Sitte:
1 Geeske van den Bosch, geboren omstreeks 1851 in Winschoten. Zie XII-l.
2 Jakob van den Bosch, geboren omstreeks 1854 in Winschoten. Zie XII-m.
XII-l Geeske van den Bosch is geboren omstreeks 1851 in Winschoten, dochter van Sitte Berends van den Bosch en Renske Albrink (zie XI-f). Geeske is overleden op 01-07-1931 in Winschoten, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-07-1931. Geeske trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 26-04-1883 in Winschoten met Ofke Aapkens, ongeveer 34 jaar oud. Ofke is geboren omstreeks 1849 in Winschoten. Ofke is overleden op 01-08-1935 in Winschoten, ongeveer 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-08-1935.
XII-m Jakob van den Bosch is geboren omstreeks 1854 in Winschoten, zoon van Sitte Berends van den Bosch en Renske Albrink (zie XI-f). Jakob is overleden op 18-06-1924 in Zuidlaren, ongeveer 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-06-1924. Jakob trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 15-09-1881 in Winschoten met Jantje Kruizinga, ongeveer 22 jaar oud. Jantje is geboren omstreeks 1859 in Wedde.
Kinderen van Jakob en Jantje:
1 Antje van den Bosch, geboren omstreeks 1882 in Winschoten. Zie XIII-ak.
2 Renske van den Bosch, geboren omstreeks 1885 in Winschoten. Zie XIII-al.
3 Henderika van den Bosch, geboren omstreeks 1886 in Winschoten. Zie XIII-am.
4 Siete Berend van den Bosch, geboren omstreeks 1891 in Winschoten. Siete is overleden op 17-01-1927 in Zuidlaren, ongeveer 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-01-1927.
XIII-ak Antje van den Bosch is geboren omstreeks 1882 in Winschoten, dochter van Jakob van den Bosch (zie XII-m) en Jantje Kruizinga. Antje trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 12-05-1910 in Winschoten met Kristiaan Drenth, ongeveer 29 jaar oud. Kristiaan is geboren omstreeks 1881 in Finsterwolde.
XIII-al Renske van den Bosch is geboren omstreeks 1885 in Winschoten, dochter van Jakob van den Bosch (zie XII-m) en Jantje Kruizinga. Renske trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 03-06-1909 in Winschoten met Karssien Drenth, ongeveer 26 jaar oud. Karssien is geboren omstreeks 1883 in Finsterwolde.
XIII-am Henderika van den Bosch is geboren omstreeks 1886 in Winschoten, dochter van Jakob van den Bosch (zie XII-m) en Jantje Kruizinga. Henderika trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 29-12-1910 in Winschoten met Swier Jakob Hemmen, ongeveer 23 jaar oud. Swier is geboren omstreeks 1887 in Scheemda.
XI-g Rienste Albrink is geboren omstreeks 1833 in Finsterwolde, dochter van Jakob Harms Albrink en Talje Eltjes Stuut (zie X-d). Rienste trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 13-06-1856 in Midwolda met Roelf Dijkhuis, ongeveer 23 jaar oud. Roelf is geboren omstreeks 1833 in Oostwold (gem. Midwolda).
18030109_doop_janeltjesstuut.jpg 18360402_huw_janeltjesstuut_1.jpg 18360402_huw_janeltjesstuut_2.jpg 18740613_ovl_janeltjesstuut.jpg 18140201_geb_aukeblink.jpg 18581004_ovl_aukeblink.jpg
22 18030109_doop_janeltjesstuut
23 18360402_huw_janeltjesstuut_1
24 18360402_huw_janeltjesstuut_2
25 18740613_ovl_janeltjesstuut
26 18140201_geb_aukeblink
27 18581004_ovl_aukeblink
X-e Jan Eltjes Stuut (afb. 22 t/m 25) is geboren op 28-12-1802, zoon van Eltjo Thomas Stuut (zie IX-a) en Renske Hendriks Boedeltje. Hij is gedoopt op 09-01-1803 in Finsterwolde. Jan is overleden op 13-06-1874 in Oostwold (gem. Midwolda), 71 jaar oud.
Beroep:
    kastelein, winkelier, wagenaar, tapper, daglooner    
Jan trouwde, 33 jaar oud, op 02-04-1836 in Slochteren met Auke Hindriks Blink (afb. 26 en 27), 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Auke: Op de huwelijksakte staan de grootouders van de bruid vermeld.
Auke is geboren op 01-02-1814 in Hellum (gem. Slochteren), dochter van Hindrik Derks Blink en Grietje Jans Arkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1814. Auke is overleden op 04-10-1858 in Oostwold (gem. Midwolda), 44 jaar oud.
Kinderen van Jan en Auke:
1 Eltjo Tooms Stuut, geboren op 13-10-1836 in Oostwold (gem. Midwolda). Zie XI-h.
2 Jan Stuut, geboren op 13-05-1838 in Midwolda. Zie XI-i.
3 Grietje Stuut, geboren op 15-10-1840 in Oostwold (gem. Midwolda). Zie XI-j.
4 Renske Stuut, geboren op 25-01-1843 in Oostwold (gem. Midwolda). Zie XI-k.
5 Thomas Stuut, geboren op 26-02-1845 in Oostwold (gem. Midwolda). Zie XI-l.
6 Kornelis Stuut, geboren op 08-03-1848 in Oostwold (gem. Midwolda). Zie XI-m.
7 Imke Stuut, geboren op 21-08-1850 in Oostwold (gem. Midwolda). Zie XI-n.
8 Hendrik Stuut, geboren op 24-02-1853 in Oostwold (gem. Midwolda). Zie XI-o.
9 Talje Stuut, geboren op 30-03-1855 in Oostwold (gem. Midwolda). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-04-1855. Talje is overleden op 24-06-1878 in Groningen, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-06-1878.
10 Trijntje Stuut, geboren op 10-11-1857 in Oostwold (gem. Midwolda). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-11-1857. Trijntje is overleden op 13-05-1864 in Oostwold (gem. Midwolda), 6 jaar oud.
XI-h Eltjo Tooms Stuut is geboren op 13-10-1836 in Oostwold (gem. Midwolda), zoon van Jan Eltjes Stuut (zie X-e) en Auke Hindriks Blink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-10-1836. Eltjo is overleden op 12-09-1896 in Sappemeer, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-09-1896.
Beroep:
    broodbakker, fabrieksarbeider    
Eltjo trouwde, 27 jaar oud, op 07-09-1864 in Sappemeer met Berendina Huges, 36 jaar oud. Berendina is geboren op 24-05-1828 in Sappemeer, dochter van Gerrit Jans Huges en Trijntje Alberts Bakker. Berendina is overleden op 07-05-1898 in Sappemeer, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-05-1898.
Kinderen van Eltjo en Berendina:
1 Auktje Stuut, geboren op 27-10-1864 in Sappemeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-10-1864. Auktje is overleden op 15-08-1865 in Sappemeer, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-08-1865.
2 Jan Stuut, geboren op 30-12-1866 in Sappemeer. Zie XII-n.
3 Gerrit Stuut, geboren op 28-08-1868 in Sappemeer. Zie XII-o.
XII-n Jan Stuut is geboren op 30-12-1866 in Sappemeer, zoon van Eltjo Tooms Stuut (zie XI-h) en Berendina Huges. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-12-1866. Jan is overleden op 15-07-1945 in Sappemeer, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-07-1945.
Beroep:
    fabrieksarbeider    
Jan trouwde, 30 jaar oud, op 11-12-1897 in Sappemeer met Trientje Veentjer, 22 jaar oud. Trientje is geboren op 29-11-1875 in Leermens (gem. ’t Zandt). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-11-1875. Trientje is overleden op 10-05-1957 in Sappemeer, 81 jaar oud.
Kinderen van Jan en Trientje:
1 Eltjo Toom Stuut, geboren op 06-09-1898 in Sappemeer. Zie XIII-an.
2 Hendrik Stuut, geboren op 15-11-1899 in Sappemeer. Zie XIII-ao.
3 Berendina Stuut, geboren op 04-07-1901 in Sappemeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-07-1901. Berendina is overleden op 26-08-1901 in Kleinemeer (gem. Sappemeer), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-08-1901.
Notitie bij overlijden van Berendina: 7 wekwn oud
XIII-an Eltjo Toom Stuut is geboren op 06-09-1898 in Sappemeer, zoon van Jan Stuut (zie XII-n) en Trientje Veentjer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-09-1898. Eltjo trouwde, 24 jaar oud, op 31-03-1923 in Hoogezand met Geertruida Blik, 24 jaar oud. Geertruida is geboren op 16-03-1899 in Sappemeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-03-1899.
XIII-ao Hendrik Stuut is geboren op 15-11-1899 in Sappemeer, zoon van Jan Stuut (zie XII-n) en Trientje Veentjer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1899.
Beroep:
         
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 10-05-1924 in Sappemeer met Adriaantje van der Post, 21 jaar oud. Adriaantje is geboren op 15-06-1902 in Sappemeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-06-1902.
Kind van Hendrik en Adriaantje:
1 Grietje Stuut, geboren omstreeks 05-1925 in Workum. Grietje is overleden op 21-03-1926 in Groningen, ongeveer 10 maanden oud.
XII-o Gerrit Stuut is geboren op 28-08-1868 in Sappemeer, zoon van Eltjo Tooms Stuut (zie XI-h) en Berendina Huges. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-08-1868. Gerrit is overleden op 21-01-1940 in Sappemeer, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-01-1940.
Beroep:
    fabrieksarbeider    
Gerrit:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 01-06-1895 met Antonetta Reinek, 21 jaar oud. Antonetta is geboren op 15-03-1874 in Sappemeer. Antonetta is overleden op 08-03-1903 in Sappemeer, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-03-1903.
Beroep:
    dienstmeid    
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 25-06-1904 in Sappemeer met Alida Reinek, 24 jaar oud. Alida is geboren op 07-09-1879 in Kleinemeer (gem. Sappemeer). Alida is overleden op 05-07-1971 in Zuidlaren, 91 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Antonetta:
1 Berendina Stuut, geboren omstreeks 1896 in Sappemeer. Zie XIII-ap.
2 Antje Stuut, geboren omstreeks 1897 in Sappemeer. Zie XIII-aq.
XIII-ap Berendina Stuut is geboren omstreeks 1896 in Sappemeer, dochter van Gerrit Stuut (zie XII-o) en Antonetta Reinek. Berendina trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 05-10-1922 in Sappemeer met Carel Johannes Habiecht, ongeveer 30 jaar oud. Carel is geboren omstreeks 1892 in Alkmaar.
XIII-aq Antje Stuut is geboren omstreeks 1897 in Sappemeer, dochter van Gerrit Stuut (zie XII-o) en Antonetta Reinek. Antje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 22-10-1921 in Sappemeer met Albert Roek, ongeveer 22 jaar oud. Albert is geboren omstreeks 1899 in Sappemeer.
XI-i Jan Stuut is geboren op 13-05-1838 in Midwolda, zoon van Jan Eltjes Stuut (zie X-e) en Auke Hindriks Blink.
Beroep:
    boerenknecht    
Jan trouwde, 29 jaar oud, op 01-06-1867 in Nieuwolda met Trientje Rosenboom, 21 jaar oud. Trientje is geboren op 15-07-1845 in Nieuwolda.
Beroep:
    boerenmeid    
Kinderen van Jan en Trientje:
1 Reupke Stuut, geboren op 14-11-1867 in Nieuwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1867. Reupke is overleden op 02-12-1868 in Nieuwolda, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1868.
2 Jan Stuut, geboren op 16-04-1870 in Nieuwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-04-1870.
3 Reupko Stuut, geboren op 15-09-1872 in Nieuwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-09-1872.
XI-j Grietje Stuut is geboren op 15-10-1840 in Oostwold (gem. Midwolda), dochter van Jan Eltjes Stuut (zie X-e) en Auke Hindriks Blink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-10-1840. Grietje is overleden op 10-03-1903 in Sappemeer, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-03-1903. Grietje trouwde, 28 jaar oud, op 16-06-1869 in Sappemeer met Jakob Voorzee, 26 jaar oud. Jakob is geboren op 03-06-1843 in Sappemeer, zoon van Arend Voorzee en Elsjen Feiken. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-06-1843. Jakob is overleden op 26-06-1895 in Sappemeer, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-06-1895.
Beroep:
    fabrieksarbeider    
Kinderen van Grietje en Jakob:
1 Arend Voorzee, geboren op 24-06-1869 in Sappemeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1869. Arend is overleden op 13-05-1870 in Sappemeer, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-05-1870.
2 Arend Voorzee, geboren op 15-09-1870 in Sappemeer. Zie XII-p.
3 Auke Voorzee, geboren op 26-03-1873 in Sappemeer. Zie XII-q.
4 Elsjen Voorzee, geboren op 28-01-1876 in Sappemeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-01-1876. Elsjen is overleden op 10-02-1877 in Sappemeer, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-02-1877.
5 Jan Voorzee, geboren op 20-06-1878 in Sappemeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-06-1878. Jan is overleden op 05-07-1879 in Sappemeer, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-07-1879.
6 Jan Voorzee, geboren op 25-06-1880 in Sappemeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-06-1880. Jan is overleden op 14-10-1906 in Sappemeer, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-10-1906.
Beroep:
    venter in groenten    
7 Imke Voorzee, geboren op 31-10-1882 in Sappemeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-10-1882. Imke is overleden op 14-02-1887 in Sappemeer, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-02-1887.
XII-p Arend Voorzee is geboren op 15-09-1870 in Sappemeer, zoon van Jakob Voorzee en Grietje Stuut (zie XI-j). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-09-1870. Arend is overleden op 16-02-1957 in Appingedam, 86 jaar oud.
Beroep:
    dagloner    
Arend trouwde, 24 jaar oud, op 08-12-1894 in Sappemeer met Johanna Patje, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 18-03-1874 in Slochteren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-03-1874. Johanna is overleden op 10-01-1943 in Appingedam, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-01-1943.
Kinderen van Arend en Johanna:
1 Grietje Voorzee, geboren op 24-03-1895 in Slochteren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-03-1895. Grietje is overleden op 23-11-1895 in Slochteren, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-11-1895.
2 Anna Voorzee, geboren op 14-04-1896 in Slochteren. Zie XIII-ar.
3 Jakob Voorzee, geboren op 23-07-1898 in Sappemeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-07-1898.
4 Wicherdina Voorzee, geboren op 18-01-1901 in Sappemeer. Zie XIII-as.
5 Grietje Voorzee, geboren op 20-01-1903 in Achterdiep (gem. Sappemeer). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-01-1903. Grietje is overleden op 16-12-1904 in Achterdiep (gem. Sappemeer), 1 jaar oud.
6 Geert Voorzee, geboren op 27-02-1905 in Achterdiep (gem. Sappemeer). Zie XIII-at.
7 Grietje Voorzee, geboren op 12-01-1907 in Sappemeer. Zie XIII-au.
8 Klaas Jan Voorzee, geboren op 28-02-1914 in Sappemeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-02-1914. Klaas is overleden op 17-02-1920 in Veendam, 5 jaar oud.
XIII-ar Anna Voorzee is geboren op 14-04-1896 in Slochteren, dochter van Arend Voorzee (zie XII-p) en Johanna Patje. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-04-1896. Anna trouwde, 28 jaar oud, op 09-08-1924 in Veendam met Hendrik Fabritius, 31 jaar oud. Hendrik is geboren op 03-05-1893 in Sappemeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-05-1893.
Kind van Anna en Hendrik:
1 Joan Herman Fabritius, geboren omstreeks 1925 in Sappemeer. Joan is overleden op 05-12-1946 in Batavia Stad (Nederlands Indië), ongeveer 21 jaar oud.
Beroep:
         
XIII-as Wicherdina Voorzee is geboren op 18-01-1901 in Sappemeer, dochter van Arend Voorzee (zie XII-p) en Johanna Patje. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-01-1901. Wicherdina trouwde, 18 jaar oud, op 06-11-1919 in Winschoten met Geert van der Laan, 23 jaar oud. Geert is geboren op 07-05-1896 in Winschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-05-1896. Geert is overleden op 11-12-1951 in Groningen, 55 jaar oud.
Kind van Wicherdina en Geert:
1 Arend van der Laan, geboren omstreeks 08-1921 in Winschoten. Arend is overleden op 27-02-1922 in Winschoten, ongeveer 6 maanden oud.
XIII-at Geert Voorzee is geboren op 27-02-1905 in Achterdiep (gem. Sappemeer), zoon van Arend Voorzee (zie XII-p) en Johanna Patje. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-02-1905. Geert trouwde, 20 jaar oud, op 03-05-1925 in Veendam met Annechien Hinderika Schuur, 20 jaar oud. Annechien is geboren op 12-02-1905 in Veendam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1905.
XIII-au Grietje Voorzee is geboren op 12-01-1907 in Sappemeer, dochter van Arend Voorzee (zie XII-p) en Johanna Patje. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-01-1907. Grietje is overleden. Grietje trouwde, 21 jaar oud, op 18-08-1928 in Veendam met Jakob Ketelaar, 29 jaar oud. Jakob is geboren op 14-12-1898 in Veendam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-12-1898.
XII-q Auke Voorzee is geboren op 26-03-1873 in Sappemeer, dochter van Jakob Voorzee en Grietje Stuut (zie XI-j). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-03-1873. Auke is overleden op 26-05-1962 in Groningen, 89 jaar oud. Auke trouwde, 27 jaar oud, op 21-07-1900 in Sappemeer met Reinder Hekert, 22 jaar oud. Reinder is geboren op 08-09-1877 in Kolham (gem. Slochteren). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-09-1877. Reinder is overleden op 03-08-1957 in Kolham (gem. Slochteren), 79 jaar oud.
Beroep:
    boerenarbeider    
Kinderen van Auke en Reinder:
1 Lammechien Hekert, geboren op 23-07-1900 in Sappemeer. Zie XIII-av.
2 Jakob Hekert, geboren op 18-10-1901 in Sappemeer. Zie XIII-aw.
3 Grietje Hekert, geboren op 18-10-1902 in Sappemeer. Zie XIII-ax.
4 Berendina Hekert, geboren op 02-09-1904 in Sappemeer. Zie XIII-ay.
5 Berend Hekert, geboren op 06-11-1905 in Sappemeer. Zie XIII-az.
6 Johanna Hekert, geboren op 13-08-1907 in Sappemeer. Zie XIII-ba.
7 Luktje Hekert, geboren op 21-02-1909 in Sappemeer. Zie XIII-bb.
8 Klaassie Hekert, geboren op 20-06-1910 in Sappemeer. Zie XIII-bc.
9 Arendina Hekert, geboren op 05-11-1911 in Sappemeer. Zie XIII-bd.
10 Henderkie Hekert, geboren op 10-12-1914 in Kolham (gem. Slochteren). Zie XIII-be.
XIII-av Lammechien Hekert is geboren op 23-07-1900 in Sappemeer, dochter van Reinder Hekert en Auke Voorzee (zie XII-q). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-07-1900. Lammechien trouwde, 22 jaar oud, op 28-04-1923 in Hoogezand met Gabe Westerdiep, 25 jaar oud. Gabe is geboren op 14-08-1897 in Westerbroek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-08-1897.
XIII-aw Jakob Hekert is geboren op 18-10-1901 in Sappemeer, zoon van Reinder Hekert en Auke Voorzee (zie XII-q). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1901. Jakob trouwde, 1709 jaar oud, op 21-05-192 in Slochteren met Wieke Perdon, 1710 jaar oud. Wieke is geboren op 29-09-1902 in Slochteren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1902.
XIII-ax Grietje Hekert is geboren op 18-10-1902 in Sappemeer, dochter van Reinder Hekert en Auke Voorzee (zie XII-q). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1902. Grietje is overleden op 03-08-1931 in Groningen, 28 jaar oud. Grietje trouwde, 28 jaar oud, op 16-05-1931 in Slochteren met Hendrik Venema, ongeveer 28 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1903 in Zuidlaren.
XIII-ay Berendina Hekert is geboren op 02-09-1904 in Sappemeer, dochter van Reinder Hekert en Auke Voorzee (zie XII-q). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-09-1904. Berendina is overleden op 20-07-1988, 83 jaar oud. Zij is begraven in Assen Boskamp. Berendina trouwde met Willem Mulder. Willem is geboren op 27-05-1902. Willem is overleden op 01-03-1965, 62 jaar oud.
XIII-az Berend Hekert is geboren op 06-11-1905 in Sappemeer, zoon van Reinder Hekert en Auke Voorzee (zie XII-q). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-11-1905. Berend trouwde, 29 jaar oud, op 21-08-1935 in Veendam met Maria Kliphuis, 25 jaar oud. Maria is geboren op 27-07-1910 in Molenstreek (gem. Veendam). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-07-1910.
XIII-ba Johanna Hekert is geboren op 13-08-1907 in Sappemeer, dochter van Reinder Hekert en Auke Voorzee (zie XII-q). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-08-1907. Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 29-09-1934 in Slochteren met August Caesar, 26 jaar oud. August is geboren op 01-02-1908 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-02-1908.
Kind van Johanna en August:
1 Johanna Caesar, geboren omstreeks 1943 in Groningen. Johanna is overleden op 23-12-1945 in Groningen, ongeveer 2 jaar oud.
XIII-bb Luktje Hekert is geboren op 21-02-1909 in Sappemeer, dochter van Reinder Hekert en Auke Voorzee (zie XII-q). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1909. Luktje is overleden op 08-08-1951 in Groningen, 42 jaar oud. Luktje trouwde, 25 jaar oud, op 01-10-1934 in Groningen met Jan Drenth, 24 jaar oud. Jan is geboren op 20-10-1909 in Vierverlaten (gem. Hoogkerk). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1909.
XIII-bc Klaassie Hekert is geboren op 20-06-1910 in Sappemeer, dochter van Reinder Hekert en Auke Voorzee (zie XII-q). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-06-1910. Klaassie trouwde, 26 jaar oud, op 18-07-1936 in Slochteren met Ietse Stokroos, 24 jaar oud. Ietse is geboren op 26-09-1911 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1911.
XIII-bd Arendina Hekert is geboren op 05-11-1911 in Sappemeer, dochter van Reinder Hekert en Auke Voorzee (zie XII-q). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-11-1911. Arendina trouwde, 23 jaar oud, op 08-07-1935 in Groningen met Wessel Steenbergen, 23 jaar oud. Wessel is geboren op 29-06-1912 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-06-1912.
XIII-be Henderkie Hekert is geboren op 10-12-1914 in Kolham (gem. Slochteren), dochter van Reinder Hekert en Auke Voorzee (zie XII-q). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1914. Henderkie trouwde, 25 jaar oud, op 23-07-1940 in Slochteren met Johannes Peter Rehwinkel, ongeveer 25 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1915 in Sappemeer.
XI-k Renske Stuut is geboren op 25-01-1843 in Oostwold (gem. Midwolda), dochter van Jan Eltjes Stuut (zie X-e) en Auke Hindriks Blink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-01-1843. Renske is overleden op 01-09-1874 in Groningen, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-09-1874. Renske trouwde, 27 jaar oud, op 30-06-1870 in Sappemeer met Kornelis Poelstra, 23 jaar oud. Kornelis is geboren op 04-12-1846 in Zandeweer (gem. Kantens). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-12-1846. Kornelis is overleden op 14-04-1914, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-04-1914. Kornelis trouwde later op 24-05-1876 in Haren met Willemtien Gramsbergen (1855-1938).
Beroep:
    olieslagersknecht    
Kind van Renske en Kornelis:
1 Anje Poelstra, geboren op 28-09-1870 in Sappemeer. Zie XII-r.
XII-r Anje Poelstra is geboren op 28-09-1870 in Sappemeer, dochter van Kornelis Poelstra en Renske Stuut (zie XI-k). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1870. Anje trouwde, 24 jaar oud, op 18-11-1894 in Groningen met Berend Pieper, 23 jaar oud. Berend is geboren op 02-10-1871 in Groningen. Berend is overleden op 11-10-1942 in Groningen, 71 jaar oud.
Beroep:
    gasfitter    
Kinderen van Anje en Berend:
1 Klaas Pieper, geboren op 01-03-1895 in Groningen. Zie XIII-bf.
2 Renske Pieper, geboren op 22-10-1896 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1896.
3 Pietertje Pieper, geboren op 06-11-1897 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-11-1897. Pietertje is overleden op 05-10-1898 in Groningen, 10 maanden oud.
4 Pietertje Pieper, geboren op 23-01-1899 in Groningen. Zie XIII-bg.
5 Cekadina Pieper, geboren op 15-05-1900 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-05-1900.
6 Anje Pieper, geboren op 14-02-1902 in Groningen. Zie XIII-bh.
7 Cornelis Pieper, geboren op 08-08-1903 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1903.
8 Berend Pieper, geboren op 27-03-1905 in Groningen. Zie XIII-bi.
9 Ida Pieper, geboren op 28-04-1907 in Groningen. Zie XIII-bj.
10 Arend Hendrik Pieper, geboren op 30-06-1910 in Groningen. Zie XIII-bk.
11 Jacobus Pieper, geboren op 28-06-1912 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-06-1912. Jacobus is overleden op 17-08-1948 in Groningen, 36 jaar oud. Jacobus bleef ongehuwd.
XIII-bf Klaas Pieper is geboren op 01-03-1895 in Groningen, zoon van Berend Pieper en Anje Poelstra (zie XII-r). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1895.
Beroep:
    wijnkopersknecht    
Klaas trouwde, 24 jaar oud, op 30-06-1919 in Groningen met Johanna Magrieta Sieverts, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 10-03-1899 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-03-1899. Johanna is overleden op 19-11-1944 in Groningen, 45 jaar oud.
XIII-bg Pietertje Pieper is geboren op 23-01-1899 in Groningen, dochter van Berend Pieper en Anje Poelstra (zie XII-r). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-01-1899. Pietertje trouwde, 24 jaar oud, op 24-12-1923 in Groningen met Hendrik de Vries, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 15-03-1897 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-03-1897.
XIII-bh Anje Pieper is geboren op 14-02-1902 in Groningen, dochter van Berend Pieper en Anje Poelstra (zie XII-r). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-02-1902. Anje trouwde, 24 jaar oud, op 02-08-1926 in Groningen met Dirk Jacob Dalhuisen, ongeveer 29 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1897 in Heerde.
XIII-bi Berend Pieper is geboren op 27-03-1905 in Groningen, zoon van Berend Pieper en Anje Poelstra (zie XII-r). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-03-1905. Berend trouwde, 26 jaar oud, op 18-02-1932 in Groningen met Helena Elizabeth Folkers, 28 jaar oud. Helena is geboren op 20-12-1903 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-11-1903.
XIII-bj Ida Pieper is geboren op 28-04-1907 in Groningen, dochter van Berend Pieper en Anje Poelstra (zie XII-r). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-04-1907. Ida is overleden op 12-07-1952 in Groningen, 45 jaar oud. Ida trouwde, 22 jaar oud, op 30-12-1929 in Groningen met Eltje Veldman, 25 jaar oud. Eltje is geboren op 11-02-1904 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-02-1904.
XIII-bk Arend Hendrik Pieper is geboren op 30-06-1910 in Groningen, zoon van Berend Pieper en Anje Poelstra (zie XII-r). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-07-1910. Arend trouwde, 26 jaar oud, op 17-01-1937 in Groningen met Geesjen Borghuis, 24 jaar oud. Geesjen is geboren op 10-10-1912 in Hoogezand. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1912.
18450226_geb_thomasstuut.jpg 18680207_huw_thomasstuut.jpg 19170219_ovl_thomasstuut.jpg 18450406_geb_annaklooster.jpg 18950202_ovl_annaklooster.jpg
28 18450226_geb_thomasstuut
29 18680207_huw_thomasstuut
30 19170219_ovl_thomasstuut
31 18450406_geb_annaklooster
32 18950202_ovl_annaklooster
XI-l Thomas Stuut (afb. 28 t/m 30) is geboren op 26-02-1845 in Oostwold (gem. Midwolda), zoon van Jan Eltjes Stuut (zie X-e) en Auke Hindriks Blink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1845. Thomas is overleden op 19-02-1917 in Nieuwolda, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-02-1917.
Beroep:
    arbeider    
Thomas trouwde, 22 jaar oud, op 07-02-1868 in Midwolda met Anna Klooster (afb. 31 en 32), 22 jaar oud. Anna is geboren op 06-04-1845 in Midwolda, dochter van Berend Jans Klooster en Trijntje Geerts Strijker. Anna is overleden op 02-02-1895 in Nieuwolda, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-02-1895.
Beroep:
    arbeidster    
Kinderen van Thomas en Anna:
1 Auke Stuut, geboren op 12-05-1868 in Midwolda. Zie XII-s.
2 Trijntje Stuut, geboren op 25-12-1869 in Midwolda. Zie XII-t.
3 Jan Stuut, geboren op 18-07-1872 in Nieuwolda. Zie XII-u.
4 Berend Stuut, geboren op 28-08-1874 in Nieuwolda. Zie XII-v.
5 Eltjo Stuut, geboren op 22-08-1878 in Nieuwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-08-1878. Eltjo is overleden op 27-09-1878 in Nieuwolda, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-09-1878.
6 Eltjo Thomas Stuut, geboren op 03-02-1880 in Nieuwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-02-1880. Eltjo is overleden op 28-06-1953 in Groningen, 73 jaar oud.
XII-s Auke Stuut is geboren op 12-05-1868 in Midwolda, dochter van Thomas Stuut (zie XI-l) en Anna Klooster. Auke is overleden op 21-05-1945 in Nieuwolda, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-05-1945.
Beroep:
    boerenmeid    
Auke trouwde, 20 jaar oud, op 15-05-1888 in Nieuwolda met Meindert Hemmo Muntingh, 28 jaar oud. Meindert is geboren op 05-12-1859 in Nieuwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-12-1859. Meindert is overleden op 10-11-1911 in Groningen, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1911.
Beroep:
    boerenknecht    
Kinderen van Auke en Meindert:
1 Hemmo Meindert Muntingh, geboren op 30-01-1889 in Nieuwolda. Zie XIII-bl.
2 Thomas Muntingh, geboren op 07-10-1890 in Nieuwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-10-1890.
3 Anna Muntingh, geboren op 19-06-1892 in Nieuwolda. Zie XIII-bm.
4 Fenna Muntingh, geboren op 17-12-1896 in Nieuwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1896.
5 Trijntje Muntingh, geboren op 26-07-1900 in Nieuwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-07-1900. Trijntje is overleden op 14-10-1932 in Nieuwolda, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-10-1932. Trijntje bleef ongehuwd.
XIII-bl Hemmo Meindert Muntingh is geboren op 30-01-1889 in Nieuwolda, zoon van Meindert Hemmo Muntingh en Auke Stuut (zie XII-s). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-01-1889. Hemmo is overleden op 27-12-1961 in Nieuwolda, 72 jaar oud. Hemmo trouwde, 26 jaar oud, op 11-11-1915 in Nieuwolda met Emka Homan, 24 jaar oud. Emka is geboren op 05-04-1891 in Wagenborgen (gem. Termunten). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-04-1891.
Kinderen van Hemmo en Emka:
1 Meindert Muntingh, geboren op 28-12-1915 in Nieuwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-12-1915.
2 Gerdijna Greta Frouwina Muntingh, geboren omstreeks 1926 in Nieuwolda. Gerdijna is overleden op 27-11-1928 in Nieuwolda, ongeveer 2 jaar oud.
XIII-bm Anna Muntingh is geboren op 19-06-1892 in Nieuwolda, dochter van Meindert Hemmo Muntingh en Auke Stuut (zie XII-s). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-06-1892. Anna is overleden op 17-01-1922 in Groningen, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-01-1922. Anna trouwde, 20 jaar oud, op 03-05-1913 in Nieuwolda met Klaas Mennes, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Klaas: wettiging 1 kind
Klaas is geboren op 11-08-1890 in Woldendorp (gem. Termunten). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-08-1890. Klaas is overleden op 20-06-1923 in Termunten, 32 jaar oud.
XII-t Trijntje Stuut is geboren op 25-12-1869 in Midwolda, dochter van Thomas Stuut (zie XI-l) en Anna Klooster. Trijntje is overleden op 02-05-1945 in Scheemda, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-05-1945. Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op 31-08-1895 in Nieuwolda met Stoffer Udema, 25 jaar oud. Stoffer is geboren op 07-03-1870 in Scheemda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1870. Stoffer is overleden op 16-09-1953 in Nieuwolda, 83 jaar oud.
Beroep:
    schipper    
XII-u Jan Stuut is geboren op 18-07-1872 in Nieuwolda, zoon van Thomas Stuut (zie XI-l) en Anna Klooster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-07-1872. Jan is overleden op 11-06-1945 in Wagenborgen (gem. Termunten), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-07-1945. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 22-05-1897 in Nieuwolda met Maria Flap, 22 jaar oud. Maria is geboren op 06-09-1874 in Nieuwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-09-1874. Maria is overleden op 11-05-1946 in Nieuwolda, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-05-1946.
Kinderen van Jan en Maria:
1 Thomas Jan Stuut, geboren op 18-09-1898 in Nieuwolda. Zie XIII-bn.
2 Otto Stuut, geboren op 28-06-1900 in Nieuwolda. Zie XIII-bo.
XIII-bn Thomas Jan Stuut is geboren op 18-09-1898 in Nieuwolda, zoon van Jan Stuut (zie XII-u) en Maria Flap. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1898. Thomas:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 12-05-1927 in Ten Boer met Harmke Tiglaar, 22 jaar oud. Harmke is geboren op 12-11-1904 in Woltersum (gem. Ten Boer). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-11-1904. Harmke is overleden op 23-04-1932 in Woldendorp (gem. Termunten), 27 jaar oud.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 15-10-1936 in Termunten met Aaltje Annechiena Volhand, 38 jaar oud. Aaltje is geboren op 10-07-1898 in Wagenborgen (gem. Termunten). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-07-1898.
XIII-bo Otto Stuut is geboren op 28-06-1900 in Nieuwolda, zoon van Jan Stuut (zie XII-u) en Maria Flap. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-06-1900. Otto is overleden op 18-04-1945 in Woldendorp, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-05-1945.
Beroep:
    landbouwer    
Otto trouwde, 31 jaar oud, op 16-06-1932 in Appingedam met Grietje Jantina Idema, 21 jaar oud. Grietje is geboren op 24-12-1910 in Eenum (gem. ’t Zandt). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-12-1910.
18740828_geb_berendstuut.jpg 18970512_huw_berendstuut.jpg berend_stuut_met_kornelis_en_jantje_rond1950.jpg 19560225_ovl_berendstuut.jpg graf_berend_stuut.jpg 18760309_geb_abelinadeisz.jpg
33 18740828_geb_berendstuut
34 18970512_huw_berendstuut
35 Berend Stuut met Kornelis en Jantje rond 1950
36 19560225_ovl_berendstuut
37 graf Berend Stuut
38 18760309_geb_abelinadeisz
19290421_ovl_abelinadeisz.jpg graf_abelina_deisz.jpg
39 19290421_ovl_abelinadeisz
40 graf Abelina Deisz
XII-v Berend Stuut (afb. 33 t/m 37) is geboren op 28-08-1874 in Nieuwolda, zoon van Thomas Stuut (zie XI-l) en Anna Klooster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-08-1874. Berend is overleden op 25-02-1956 in Wagenborgen (gem. Termunten), 81 jaar oud. Hij is begraven in Nieuwolda.
Beroep:
    zetboer, arbeider    
Berend trouwde, 22 jaar oud, op 12-05-1897 in Nieuwolda met Abelina Deisz (afb. 38 t/m 40), 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Berend en Abelina: wettiging 1 kind
Abelina is geboren op 09-03-1876 in Harkstede, dochter van Kornelis Jakobus Deisz en Anna Aeilkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-03-1876. Abelina is overleden op 21-04-1929 in Nieuwolda, 53 jaar oud (oorzaak: zelfmoord). Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-04-1929. Zij is begraven in Nieuwolda.
Kinderen van Berend en Abelina:
1 Thomas Stuut, geboren op 26-12-1896 in Nieuwolda. Zie XIII-bp.
2 Anna Stuut, geboren op 10-08-1899 in Nieuwolda. Zie XIII-bq.
3 Auke Stuut, geboren op 05-10-1900 in Nieuwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-10-1900. Auke is overleden op 26-11-1900 in Nieuwolda, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-11-1900.
Notitie bij overlijden van Auke: 7 weken oud
4 Kornelis Stuut, geboren op 20-12-1901 in Nieuwolda. Zie XIII-br.
5 Jan Stuut, geboren op 08-04-1904 in Nieuwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1904. Jan is overleden op 27-04-1904 in Nieuwolda, 19 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-04-1904.
graf_berend_jan_stuut.jpg
41 graf Berend Jan Stuut
6 Berend-Jan Stuut (afb. 41), geboren op 24-08-1905 in Nieuwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1905. Berend-Jan is overleden op 19-01-1922 in Nieuwolda, 16 jaar oud (oorzaak: Spaanse griep). Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-01-1922.
Beroep:
    kleermaker    
7 Abel Stuut, geboren op 08-11-1907 in Nieuwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-11-1907. Abel is overleden op 15-07-1908 in Nieuwolda, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-07-1908.
Notitie bij overlijden van Abel: 8 maanden oud
8 Abel Stuut, geboren op 20-08-1910 in Nieuwolda. Zie XIII-bs.
9 Jan Stuut, geboren op 04-05-1915 in Nieuwolda. Zie XIII-bt.
kornelis_met_anna_en_thomas.jpg rouwkaart_thomas_stuut_1980.jpg graf_thomas_stuut.jpg
42 Kornelis met Anna en Thomas
43 rouwkaart Thomas Stuut 1980
44 graf Thomas Stuut
XIII-bp Thomas Stuut (afb. 42 t/m 44) is geboren op 26-12-1896 in Nieuwolda, zoon van Berend Stuut (zie XII-v) en Abelina Deisz. Thomas is overleden op 14-11-1980 in Delfzijl, 83 jaar oud. Hij is begraven op 19-11-1980.
Notitie bij Thomas: wettiging van zoon Thomas
Thomas trouwde, 21 jaar oud, op 29-06-1918 met Grietje Hoving, 20 jaar oud. Grietje is geboren op 09-09-1897 in Tange (gem. Onstwedde), dochter van Grietje Hoving. Grietje is overleden op 04-03-1978 in Delfzijl, 80 jaar oud.
Kind van Thomas en Grietje:
1 Abel Stuut, geboren op 03-05-1921 in Nieuwolda. Zie XIV-y.
XIV-y Abel Stuut is geboren op 03-05-1921 in Nieuwolda, zoon van Thomas Stuut (zie XIII-bp) en Grietje Hoving. Abel is overleden op 16-09-1943 om 03:45 in Ittenburen (Duitsland), 22 jaar oud (oorzaak: voltreffer op boot in 2e Wereld Oorlog). Abel trouwde met Mettje Veldman. Mettje is geboren op 02-10-1920 in Oude Pekela. Mettje is overleden op 16-09-1943 om 03:45 in Ittenburen (Duitsland), 22 jaar oud (oorzaak: voltreffer op boot in 2e Wereld Oorlog). Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-09-1943.
abelina__grietje_en_doetina_vlnr.jpg gezin_harm_en_anna.jpg harm_en_anna_brouwer_stuut.jpg anna_met_kornelis_en_jantje_01041977.jpg rouwkaart_anna_stuut.jpg graf_harm_brouwer_en_anna_stuut.jpg
45 Abelina, Grietje en Doetina vlnr
46 gezin Harm en Anna
47 Harm en Anna Brouwer-Stuut
48 Anna (midden) met Kornelis en Jantje 01041977
49 rouwkaart Anna Stuut
50 graf Harm Brouwer en Anna Stuut
XIII-bq Anna Stuut (afb. 45 t/m 50) is geboren op 10-08-1899 in Nieuwolda, dochter van Berend Stuut (zie XII-v) en Abelina Deisz. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-08-1899. Anna is overleden op 26-08-1979 in Woldendorp, 80 jaar oud. Zij is begraven op 30-08-1979 in Woldendorp. Anna trouwde, 25 jaar oud, op 16-04-1925 met Harm Brouwer, 26 jaar oud. Harm is geboren op 24-02-1899 in Termunten. Harm is overleden op 28-07-1961 in Woldendorp, 62 jaar oud.
Beroep:
    landarbeider    
Kinderen van Anna en Harm:
1 Grietje Brouwer, geboren op 12-12-1926 in Woldendorp. Grietje is overleden op 22-01-1927 in Woldendorp, 1 maand oud.
abelina_brouwer.jpg graf_abelina_brouwer.jpg
51 Abelina Brouwer
52 graf Abelina Brouwer
2 Abelina Brouwer (afb. 51 en 52), geboren op 04-01-1936 in Woldendorp. Abelina is overleden op 30-08-1948 in Woldendorp, 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-09-1948.
19011220_geb_kornelisstuut.jpg 19220401_huw_kornelisstuut.jpg trouwboekje_kornelis_en_jantje.jpg gezin_kornelis_en_jantje.jpg kornelis_en_jantje_stuut_vedder_dec1969.jpg rijbewijs_kornelis_stuut.jpg
53 19011220_geb_kornelisstuut
54 19220401_huw_kornelisstuut
55 trouwboekje kornelis en jantje
56 gezin Kornelis en Jantje
57 kornelis en jantje stuut-vedder dec1969
58 rijbewijs kornelis stuut
kornelis_stuut_1950.jpg familie_kornelis_en_jantje.jpg kornelis_en_jantje_01041977.jpg kornelis_en_jantje_met_kinderen_en_japien_vedder.jpg kornelis_en_jantje_met_schoonkinderen_01_04_1977.jpg kornelis_en_jantje_met_kleinkinderen_01041977.jpg
59 kornelis stuut 1950
60 familie Kornelis en Jantje
61 Kornelis en Jantje 01041977
62 Kornelis en Jantje met kinderen en Japien Vedder
63 kornelis en jantje met schoonkinderen 01-04-1977
64 Kornelis en Jantje met kleinkinderen 01041977
kornelis_stuut_dec1977.jpg rouwkaart_kornelis_3jan1978.jpg graf_kornelis_stuut_en_jantje_vedder.jpg 19050304_geb_jantjevedder.jpg jantje_vedder_rond_1920.jpg jantje_vedder_met_kinderen.jpg
65 Kornelis Stuut dec1977
66 rouwkaart kornelis 3jan1978
67 graf kornelis stuut en jantje vedder
68 19050304_geb_jantjevedder
69 Jantje Vedder rond 1920
70 Jantje Vedder met kinderen
gezin_jantje_vedder.jpg paspoort_jantje_vedder_8juni1979.jpg rouwkaart_jantje_vedder.jpg overlijdensaangifte_jantje_vedder.jpg
71 gezin Jantje Vedder
72 paspoort jantje vedder 8juni1979
73 rouwkaart Jantje Vedder
74 overlijdensaangifte jantje vedder
XIII-br Kornelis Stuut (afb. 53 t/m 67) is geboren op 20-12-1901 in Nieuwolda, zoon van Berend Stuut (zie XII-v) en Abelina Deisz. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-12-1901. Kornelis is overleden op 03-01-1978 in Nieuwolda, 76 jaar oud. Hij is begraven in Nieuw Scheemda (gem. Scheemda).
Beroep:
    arbeider    
Kornelis trouwde, 20 jaar oud, op 01-04-1922 in Nieuwolda met Jantje Vedder (afb. 68 t/m 74), 17 jaar oud. Jantje is geboren op 04-03-1905 in Scheemda, dochter van Harm Vedder en Japien Koster. Jantje is overleden op 10-12-1991 in Nieuwolda, 86 jaar oud. Zij is begraven op 13-12-1991 in Nieuw Scheemda (gem. Scheemda).
Kinderen van Kornelis en Jantje:
19220710_ovl_berendjanstuut.jpg
75 19220710_ovl_berendjanstuut
1 Berend Jan Stuut (afb. 75), geboren op 28-06-1922 in Scheemda. Berend is overleden op 10-07-1922 in ’t Waar (gem. Scheemda), 12 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-07-1922.
19251210_ovl_abelienastuut.jpg
76 19251210_ovl_abelienastuut
2 Abeliena Stuut (afb. 76), geboren op 04-06-1923 in Scheemda. Abeliena is overleden op 10-12-1925 in Nieuwolda, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-12-1925.
abel_en_martje.jpg graf_abel_en_martje.jpg
77 Abel en Martje
78 graf Abel en Martje
XIII-bs Abel Stuut (afb. 77 en 78) is geboren op 20-08-1910 in Nieuwolda, zoon van Berend Stuut (zie XII-v) en Abelina Deisz. Abel is overleden op 16-04-1945 in Heveskes, 34 jaar oud (oorzaak: voltreffer op huis in 2e Wereld Oorlog). Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-04-1945. Hij is begraven op 29-04-1945 in Heveskes. Abel trouwde, 20 jaar oud, op 16-04-1931 met Martje Nieland, 21 jaar oud. Martje is geboren op 06-04-1910 in ’t Waar (gem. Scheemda). Martje is overleden op 16-04-1945 in Heveskes, 35 jaar oud (oorzaak: voltreffer op huis in 2e Wereld Oorlog). Zij is begraven op 29-04-1945 in Heveskes.
Kinderen van Abel en Martje:
1 Berend Eilt Stuut, geboren op 12-09-1931 in Nieuw Scheemda (gem. Scheemda). Berend is overleden op 16-04-1945 in Heveskes, 13 jaar oud (oorzaak: voltreffer op huis in 2e Wereld Oorlog). Hij is begraven op 29-04-1945 in Heveskes.
Notitie bij Berend: Op de grafsteen staat abusievelijk 12 december 1931 als geboortedatum vermeld (moet zijn: 12 september 1931)
2 Tiessijn Abelina Stuut, geboren op 10-05-1934 in Nieuwolda. Tiessijn is overleden op 16-04-1945 in Heveskes, 10 jaar oud (oorzaak: voltreffer op huis in 2e Wereld Oorlog). Zij is begraven op 29-04-1945 in Heveskes.
3 Abel Stuut, geboren op 14-07-1936 in Heveskes. Abel is overleden op 16-04-1945 in Heveskes, 8 jaar oud (oorzaak: voltreffer op huis in 2e Wereld Oorlog). Hij is begraven op 29-04-1945 in Heveskes.
jan_stuut.jpg rouwadvertentie_jan_stuut.jpg graf_jan_en_pieterdina.jpg mina_smit__l__en_abelina_stuut__r_.jpg
79 Jan Stuut
80 rouwadvertentie Jan Stuut
81 graf Jan en Pieterdina
82 Mina Smit (l) en Abelina Stuut (r)
XIII-bt Jan Stuut (afb. 79 t/m 81) is geboren op 04-05-1915 in Nieuwolda, zoon van Berend Stuut (zie XII-v) en Abelina Deisz. Jan is overleden op 19-10-1978 in Emmeloord, 63 jaar oud.
Beroep:
    bedrijfsleider loonbedrijf    
Jan trouwde, 18 jaar oud, op 09-12-1933 in Middelstum met Mina Smit (afb. 82), 18 jaar oud. Mina is geboren op 05-04-1915 in Leermens. Mina is overleden op 14-04-2005, 90 jaar oud.
Kind van Jan uit onbekende relatie:
graf_alida_stuut.jpg
83 graf Alida Stuut
1 Alida Ellij Stuut (afb. 83), geboren op 27-01-1958. Alida is overleden op 30-01-1958, 3 dagen oud.
XI-m Kornelis Stuut is geboren op 08-03-1848 in Oostwold (gem. Midwolda), zoon van Jan Eltjes Stuut (zie X-e) en Auke Hindriks Blink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-03-1848. Kornelis is overleden op 09-01-1889 in Oostwold (gem. Midwolda), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-01-1889.
Beroep:
    arbeider, winkelier    
Kornelis trouwde, 27 jaar oud, op 19-05-1875 in Winschoten met Geertruida Weert, 26 jaar oud. Geertruida is geboren op 01-10-1848 in Winschoten, dochter van Evert Jacobs Weert en Willemtje Geerts Boven. Geertruida is overleden op 06-02-1890 in Oostwold (gem. Midwolda), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-02-1890.
Beroep:
    dienstmeid    
Kinderen van Kornelis en Geertruida:
1 Jan Everardus Stuut, geboren op 19-03-1876 in Oostwold (gem. Midwolda). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-03-1876. Jan is overleden op 09-10-1876 in Midwolda, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-10-1876.
2 Everardus Stuut, geboren op 11-07-1877 in Meerland. Zie XII-w.
3 Jan Stuut, geboren op 15-07-1879 in Midwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-07-1879.
4 Willem Stuut, geboren op 23-01-1881 in Oostwold (gem. Midwolda). Zie XII-x.
5 Kornelis Stuut, geboren op 21-07-1883 in Oostwold (gem. Midwolda). Zie XII-y.
6 Auke Stuut, geboren op 18-12-1885 in Oostwold (gem. Midwolda). Zie XII-z.
7 Eisso Stuut, geboren op 05-01-1889 in Midwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-01-1889. Eisso is overleden op 16-06-1889 in Midwolda, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-06-1889.
XII-w Everardus Stuut is geboren op 11-07-1877 in Meerland, zoon van Kornelis Stuut (zie XI-m) en Geertruida Weert. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-07-1877. Everardus is overleden op 01-01-1950 in Nieuwe Pekela, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-01-1950.
Beroep:
    arbeider    
Everardus trouwde, 22 jaar oud, op 13-07-1899 in Scheemda met Maria Drenth, 25 jaar oud. Maria is geboren op 01-05-1874 in Eexta. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-05-1874. Maria is overleden op 09-01-1940 in Nieuwe Pekela, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-01-1940.
Kinderen van Everardus en Maria:
1 Kornelis Stuut, geboren op 17-01-1900 in Scheemda. Zie XIII-bu.
2 Udo Stuut, geboren op 02-01-1902 in Scheemda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-01-1902.
3 Geertruida Stuut, geboren op 16-01-1904 in Scheemda. Zie XIII-bv.
4 Everhardus Stuut, geboren op 01-08-1906 in Oude Pekela. Zie XIII-bw.
5 Paul Stuut, geboren op 06-06-1908 in Oude Pekela. Zie XIII-bx.
6 Christiaan Stuut, geboren op 18-06-1910 in Oude Pekela. Zie XIII-by.
7 Willem Stuut, geboren op 11-08-1912 in Oude Pekela. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-08-1912. Willem is overleden op 08-05-1914 in Oude Pekela, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-05-1914.
8 Aaltje Maria Stuut, geboren op 08-08-1915 in Oude Pekela. Zie XIII-bz.
XIII-bu Kornelis Stuut is geboren op 17-01-1900 in Scheemda, zoon van Everardus Stuut (zie XII-w) en Maria Drenth. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-01-1900. Kornelis:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 03-05-1923 in Winschoten met Geertruida Pel, 23 jaar oud. Geertruida is geboren op 18-03-1900 in Winschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-03-1900. Geertruida is overleden op 30-03-1925 in Nieuwe Pekela, 25 jaar oud.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 15-05-1926 in Nieuwe Pekela met Theodora van der Haag, 23 jaar oud. Theodora is geboren op 09-06-1902 in Groningen, dochter van Alle van der Haag en Anje Weemeijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-06-1902.
XIII-bv Geertruida Stuut is geboren op 16-01-1904 in Scheemda, dochter van Everardus Stuut (zie XII-w) en Maria Drenth. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-01-1904. Geertruida trouwde, 26 jaar oud, op 17-05-1930 in Nieuwe Pekela met Daniël Huizinga, 24 jaar oud. Daniël is geboren op 29-10-1905 in Winschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1905. Daniël is overleden op 11-01-1958 in Winschoten, 52 jaar oud.
Kind van Geertruida en Daniël:
1 Aaltje Huizinga, geboren omstreeks 1941 in Winschoten. Aaltje is overleden op 01-12-1942 in Winschoten, ongeveer 1 jaar oud.
XIII-bw Everhardus Stuut is geboren op 01-08-1906 in Oude Pekela, zoon van Everardus Stuut (zie XII-w) en Maria Drenth. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1906. Everhardus trouwde, 19 jaar oud, op 22-05-1926 in Oude Pekela met Henderika Begeman, 21 jaar oud. Henderika is geboren op 28-12-1904 in Oude Pekela. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-12-1904.
XIII-bx Paul Stuut is geboren op 06-06-1908 in Oude Pekela, zoon van Everardus Stuut (zie XII-w) en Maria Drenth. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-06-1908. Paul trouwde, 23 jaar oud, op 06-06-1931 in Onstwedde met Jobkie Goeree, ongeveer 22 jaar oud. Jobkie is geboren omstreeks 1909 in Odoorn.
XIII-by Christiaan Stuut is geboren op 18-06-1910 in Oude Pekela, zoon van Everardus Stuut (zie XII-w) en Maria Drenth. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-06-1910. Christiaan trouwde, 19 jaar oud, op 03-08-1929 in Oude Pekela met Jantje Bunk, 19 jaar oud. Jantje is geboren op 20-10-1909 in Oude Pekela. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1909.
Notitie bij de geboorte van Jantje: erkend bij huw. van Geessein Meijer met Hendrik Bunk op 06-04-1912
Kind van Christiaan en Jantje:
1 Hendrik Stuut, geboren omstreeks 08-1931 in Nieuwe Pekela. Hendrik is overleden op 01-05-1932 in Nieuwe Pekela, ongeveer 9 maanden oud.
XIII-bz Aaltje Maria Stuut is geboren op 08-08-1915 in Oude Pekela, dochter van Everardus Stuut (zie XII-w) en Maria Drenth. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1915. Aaltje trouwde, 20 jaar oud, op 06-06-1936 in Veendam met Jan Muurman, ongeveer 20 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1916 in Veendam.
willem_stuut.jpg
84 Willem Stuut
XII-x Willem Stuut (afb. [niet gevonden] en 84) is geboren op 23-01-1881 in Oostwold (gem. Midwolda), zoon van Kornelis Stuut (zie XI-m) en Geertruida Weert. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-01-1881. Willem is overleden op 13-07-1960 in Scheemda, 79 jaar oud.
Beroep:
    kleermaker    
Willem trouwde, 22 jaar oud, op 18-12-1903 met Heika Everharda Johanna Wieringa, 25 jaar oud. Heika is geboren op 16-08-1878 in Oostwold (gem. Midwolda), dochter van Harm Wieringa en Annechien Heikens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-08-1878. Heika is overleden op 14-11-1929 in Noordbroek, 51 jaar oud.
Beroep:
    naaister    
Kinderen van Willem en Heika:
1 Kornelis Stuut, geboren op 21-03-1904 in Oostwold (gem. Midwolda). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-03-1904. Kornelis is overleden op 27-03-1904 in Oostwold (gem. Midwolda), 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-03-1904.
2 Annechien Stuut, geboren op 09-06-1906 in Noordbroek. Zie XIII-ca.
3 Cornelis Stuut, geboren op 12-06-1907 in Noordbroek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-06-1907.
4 Harm Willem Stuut, geboren op 28-05-1912 in Finsterwolde. Zie XIII-cb.
5 Willem Stuut, geboren omstreeks 1919 in Noordbroek. Zie XIII-cc.
XIII-ca Annechien Stuut is geboren op 09-06-1906 in Noordbroek, dochter van Willem Stuut (zie XII-x) en Heika Everharda Johanna Wieringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-06-1906. Annechien trouwde, 17 jaar oud, op 23-02-1924 in Zuidbroek met Barteld van der Woude, 19 jaar oud. Barteld is geboren op 25-09-1904 in Zuidbroek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1904.
Kind van Annechien en Barteld:
1 Rinko van der Woude, geboren op 31-01-1925 in Zuidbroek. Rinko is overleden op 01-02-1925 in Zuidbroek, 1 dag oud.
XIII-cb Harm Willem Stuut is geboren op 28-05-1912 in Finsterwolde, zoon van Willem Stuut (zie XII-x) en Heika Everharda Johanna Wieringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1912. Harm trouwde, 20 jaar oud, op 31-12-1932 in Slochteren met Martje Kamminga.
XIII-cc Willem Stuut is geboren omstreeks 1919 in Noordbroek, zoon van Willem Stuut (zie XII-x) en Heika Everharda Johanna Wieringa. Willem trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 02-11-1940 in Noordbroek met Geeske Viel, ongeveer 21 jaar oud. Geeske is geboren omstreeks 1919 in Termunten.
stuut_children_1915.jpg joe_gertrude_dickvanderroest_emmastuut.jpg cornelius__pete__emmo___john.jpg cornelius_en_betje_stuut.jpg elizabeth_drenth.jpg betje__gertrude__emma___agnes.jpg
85 Stuut Children 1915
86 Gertrude Stuut & Joe VandenBerg, Emma Stuut & Dick VanderRoest
87 Cornelius, Pete, Emmo & John
88 Cornelius en Betje Stuut
89 Elizabeth Drenth
90 Betje, Gertrude, Emma & Agnes
XII-y Kornelis Stuut (afb. 85 t/m 88) is geboren op 21-07-1883 in Oostwold (gem. Midwolda), zoon van Kornelis Stuut (zie XI-m) en Geertruida Weert. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-07-1883. Kornelis is overleden op 25-10-1934 om 18:30 in Kalamazoo, Michigan (USA), 51 jaar oud. Hij is begraven in Riverside Cemetery, Kalamazoo, Michigan (USA).
Notitie bij Kornelis: His homeaddress was 2888 Gilbert Road in Comstock, Michigan (USA), now called Market Street.
He registered for WW1 on Sept. 12, 1918. He was a declarant alien. He lived at 1407 Church Street and 35 years old. He was a paper maker at Standard Paper Company on 1407 N. Pitcher Street.
He was of medium height and build with blue eyes and dark hair.
Beroep:
    boerenknecht, celery grower    
Kornelis trouwde, 19 jaar oud, op 20-02-1903 in Midwolda met Elizabeth Drenth (afb. 89 en 90), 20 jaar oud. Elizabeth is geboren op 21-04-1882 in Oostwold (gem. Midwolda), dochter van Pieter Drenth en Imke Schreuder. Elizabeth is overleden op 11-10-1954 om 15:05 in Kalamazoo, Michigan (USA), 72 jaar oud. Zij is begraven in Riverside Cemetery, Kalamazoo, Michigan (USA).
Notitie bij Elizabeth: She lived in Kalamazoo for 45 year. She had no middle name listed. Her residence at the time of her death was 855 Fulton. She was a US citizen.
Beroep:
    midwife and maintanance worker at Gilmores Department Store    
Kinderen van Kornelis en Elizabeth:
gertrudestuut.jpg joe_en_gertrude_vandenberg_met_richard_en_marguerite.jpg joe_en_gertrude_vandenberg.jpg
91 Gertrude Stuut
92 Joe en Gertrude VandenBerg met Richard en Marguerite
93 Joe en Gertrude VandenBerg
1 Gertrude Stuut (afb. 91 t/m 93), geboren op 01-03-1903 in Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1903. Gertrude is overleden op 27-07-1960 in Kalamazoo, Michigan (USA), 57 jaar oud.
2 Imka/Emma Stuut, geboren op 26-08-1904 in Oostwold (gem. Midwolda). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1904. Imka/Emma is overleden op 24-04-1989 in Plainwell, Michigan (USA), 84 jaar oud.
3 Kornelis (Neil) Stuut, geboren op 26-04-1906 in Oostwold (gem. Midwolda). Zie XIII-cd.
petestuut.jpg pete_en_eleanor_stuut.jpg
94 PeteStuut
95 Pete en Eleanor Stuut
4 Peter Stuut (afb. 94 en 95), geboren op 16-09-1907 in George, Iowa (USA). Peter is overleden op 28-04-1981 in Bangor, Michigan (USA), 73 jaar oud.
5 Agnes Stuut, geboren op 25-09-1909. Agnes is overleden op 10-02-1969, 59 jaar oud.
6 Emmo Stuut, geboren op 31-07-1912 in Kalamazoo, Michigan (USA). Zie XIII-ce.
7 John Stuut, geboren op 31-07-1914 in Kalamazoo, Michigan (USA). John is overleden op 25-04-1976 in Kalamazoo, Michigan (USA), 61 jaar oud.

alice_cornelia_vandyke.jpg
96 Alice Cornelia VanDyke
XIII-cd Kornelis (Neil) Stuut is geboren op 26-04-1906 in Oostwold (gem. Midwolda), zoon van Kornelis Stuut (zie XII-y) en Elizabeth Drenth. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-04-1906. Neil is overleden op 26-11-1995, 89 jaar oud. Neil trouwde, 25 jaar oud, op 03-07-1931 in Kalamazoo, Michigan (USA) met Alice Cornelia VanDyke (afb. 96), 24 jaar oud. Alice is geboren op 27-10-1906, dochter van John VanDyke en Grace Meyer. Alice is overleden op 02-07-2007, 100 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Alice: overleden op 100-jarige leeftijd
XIII-ce Emmo Stuut is geboren op 31-07-1912 in Kalamazoo, Michigan (USA), zoon van Kornelis Stuut (zie XII-y) en Elizabeth Drenth. Emmo is overleden op 08-05-1991, 78 jaar oud. Emmo trouwde, 22 jaar oud, op 19-04-1935 met Anna DeVries.
XII-z Auke Stuut is geboren op 18-12-1885 in Oostwold (gem. Midwolda), dochter van Kornelis Stuut (zie XI-m) en Geertruida Weert. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-12-1885. Auke is overleden op 30-06-1954 in Stadskanaal (gem. Onstwedde), 68 jaar oud.
Beroep:
onderwijzeres
Auke trouwde, 25 jaar oud, op 03-11-1911 in Midwolda met Wolko Bos, 30 jaar oud. Wolko is geboren op 05-10-1881 in Blijham (gem. Wedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-10-1881. Wolko is overleden op 12-09-1934 in Onstwedde, 52 jaar oud.
Beroep:
onderwijzer
Kinderen van Auke en Wolko:
1 Gerrit Abel Bos, geboren op 27-01-1913 in Oostwold (gem. Midwolda). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-01-1913.
2 Geertruida Bos, geboren omstreeks 1916 in Midwolda. Zie XIII-cf.
XIII-cf Geertruida Bos is geboren omstreeks 1916 in Midwolda, dochter van Wolko Bos en Auke Stuut (zie XII-z). Geertruida trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 30-10-1939 in Onstwedde met Meinto Bos, ongeveer 31 jaar oud. Meinto is geboren omstreeks 1908 in Borger.
XI-n Imke Stuut is geboren op 21-08-1850 in Oostwold (gem. Midwolda), dochter van Jan Eltjes Stuut (zie X-e) en Auke Hindriks Blink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-08-1850. Imke is overleden op 10-02-1886 in Finsterwolde, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-02-1886.
Beroep:
dienstmeid
Imke trouwde, 30 jaar oud, op 18-05-1881 in Finsterwolde met Dethmer Jans Paap, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Imke en Dethmer: wettiging 1 kind
Dethmer is geboren op 19-01-1857 in Finsterwolde, zoon van Luitjen Klaassens Paap en Janna Huttinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1857. Dethmer is overleden op 15-03-1945 in Winschoten, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1945. Dethmer trouwde later op 29-04-1892 in Finsterwolde met Wesselina Kuiper (1859-1913). Dethmer trouwde later op 20-12-1917 in Winschoten met Mentje Soldaat (1860-1941).
Beroep:
timmerman
Kinderen van Imke en Dethmer:
1 Thalia Johanna Paap, geboren op 21-09-1879 in Finsterwolde. Zie XII-aa.
2 Luijtjen Klaas Paap, geboren op 27-02-1882 in Finsterwolde. Zie XII-ab.
3 Jan Paap, geboren op 05-11-1883 in Finsterwolde. Zie XII-ac.
XII-aa Thalia Johanna Paap is geboren op 21-09-1879 in Finsterwolde, dochter van Dethmer Jans Paap en Imke Stuut (zie XI-n). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-09-1879.
Notitie bij de geboorte van Thalia: Bij huw.18-05-1881 door Dethmer J.Paap erkend en gewettigd
Thalia is overleden op 04-08-1945 in Leens, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-08-1945. Thalia trouwde, 23 jaar oud, op 26-03-1903 in Winschoten met Derk Bos, 32 jaar oud. Derk is geboren op 10-12-1870 in Uithuizermeeden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-12-1870. Derk is overleden op 08-02-1952 in Leens, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-02-1952.
Beroep:
meubelmaker
XII-ab Luijtjen Klaas Paap is geboren op 27-02-1882 in Finsterwolde, zoon van Dethmer Jans Paap en Imke Stuut (zie XI-n). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-02-1882.
Beroep:
timmerman
Luijtjen trouwde, 21 jaar oud, op 24-12-1903 in Winschoten met Roelfien de Vries, 26 jaar oud. Roelfien is geboren op 09-07-1877 in Winschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-07-1877.
Kinderen van Luijtjen en Roelfien:
1 Imke Wesselina Paap, geboren op 29-07-1904 in Winschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1904.
2 Trijntje Paap, geboren op 04-12-1905 in Winschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-12-1905. Trijntje is overleden.
XII-ac Jan Paap is geboren op 05-11-1883 in Finsterwolde, zoon van Dethmer Jans Paap en Imke Stuut (zie XI-n). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-11-1883. Jan is overleden op 22-05-1956 in Winschoten, 72 jaar oud.
Beroep:
metselaar
Jan trouwde, 21 jaar oud, op 18-05-1905 in Winschoten met Lientje Kuiper, 18 jaar oud. Lientje is geboren op 07-10-1886 in Winschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-10-1886.
Kinderen van Jan en Lientje:
1 Dethmer Jans Paap, geboren omstreeks 03-1906 in Winschoten. Dethmer is overleden op 26-11-1906 in Winschoten, ongeveer 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-11-1906.
2 Dethmer Jans Paap, geboren omstreeks 1910 in Coevorden. Zie XIII-cg.
XIII-cg Dethmer Jans Paap is geboren omstreeks 1910 in Coevorden, zoon van Jan Paap (zie XII-ac) en Lientje Kuiper. Dethmer trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 31-10-1935 in Scheemda met IJktje Feikens, ongeveer 19 jaar oud. IJktje is geboren omstreeks 1916 in Scheemda.
Kind van Dethmer en IJktje:
1 Berend Lientjo Paap, geboren omstreeks 12-1943 in Winschoten. Berend is overleden op 23-09-1944 in Winschoten, ongeveer 9 maanden oud.
XI-o Hendrik Stuut is geboren op 24-02-1853 in Oostwold (gem. Midwolda), zoon van Jan Eltjes Stuut (zie X-e) en Auke Hindriks Blink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-02-1853. Hendrik is overleden op 05-03-1944 in Groningen, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1944.
Beroep:
bakker
Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 29-05-1878 in Midwolda met Maria Helena Rouppé, 27 jaar oud. Maria is geboren op 10-02-1851 in Winschoten, dochter van Mattheus Rouppé en Frouwe Timmer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1851. Maria is overleden op 31-08-1924 in Groningen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-09-1924.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Hendrik en Maria:
1 Jan Stuut, geboren op 19-07-1879 in Finsterwolde. Zie XII-ad.
2 Mattheus Stuut, geboren op 19-07-1879 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-07-1879. Mattheus is overleden op 06-08-1879 in Finsterwolde, 18 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-08-1879.
3 Frouwina Stuut, geboren op 21-08-1880 in Finsterwolde. Zie XII-ae.
4 Aukina Stuut, geboren omstreeks 1884 in Zwolle. Zie XII-af.
5 Helena Maria Stuut, geboren op 27-02-1885 in Groningen. Zie XII-ag.
6 Henderina Stuut, geboren op 28-03-1887 in Groningen. Zie XII-ah.
7 Maria Helena Stuut, geboren op 12-05-1889 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1889.
8 Matthias Frederik Stuut, geboren op 16-04-1891 in Groningen. Zie XII-ai.
9 Unko Johannes Stuut, geboren op 28-10-1893 in Groningen. Zie XII-aj.
10 Hendrik Stuut, geboren op 26-11-1895 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1895.
XII-ad Jan Stuut is geboren op 19-07-1879 in Finsterwolde, zoon van Hendrik Stuut (zie XI-o) en Maria Helena Rouppé. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-07-1879. Jan is overleden op 26-04-1941 in Groningen, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-04-1941.
Beroep:
kleermaker
Jan trouwde, 29 jaar oud, op 20-05-1909 in Groningen met Grietje Bosma, 32 jaar oud. Grietje is geboren op 12-08-1876 in Nieuw Scheemda (gem. Scheemda). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1876. Grietje is overleden op 09-06-1944 in Groningen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-06-1944.
XII-ae Frouwina Stuut is geboren op 21-08-1880 in Finsterwolde, dochter van Hendrik Stuut (zie XI-o) en Maria Helena Rouppé. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-08-1880. Frouwina trouwde, 28 jaar oud, op 26-11-1908 in Groningen met Pieter Sijtsema, 28 jaar oud. Pieter is geboren op 22-06-1880 in Groningen, zoon van Albert Sijtsema en Magdalena Voske Hamstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-06-1880.
Kinderen van Frouwina en Pieter:
1 Albert Hendrik Sijtsema, geboren op 16-11-1909 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1909.
2 Maria Helena Sijtsema, geboren op 10-05-1911 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-05-1911. Maria is overleden op 19-11-1918 in Groningen, 7 jaar oud.
XII-af Aukina Stuut is geboren omstreeks 1884 in Zwolle, dochter van Hendrik Stuut (zie XI-o) en Maria Helena Rouppé. Aukina trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 03-03-1910 in Groningen met Klaas Dijkstra, 26 jaar oud. Klaas is geboren op 11-10-1883 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1883.
Beroep:
behanger
XII-ag Helena Maria Stuut is geboren op 27-02-1885 in Groningen, dochter van Hendrik Stuut (zie XI-o) en Maria Helena Rouppé. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-02-1885. Helena trouwde, 27 jaar oud, op 26-12-1912 in Groningen met Albert Klebach, 29 jaar oud. Albert is geboren op 21-02-1883 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-02-1883.
XII-ah Henderina Stuut is geboren op 28-03-1887 in Groningen, dochter van Hendrik Stuut (zie XI-o) en Maria Helena Rouppé. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-03-1887. Henderina trouwde, 25 jaar oud, op 16-05-1912 in Groningen met Derk Dijk, ongeveer 25 jaar oud. Derk is geboren omstreeks 1887 in Lekkum (gem. Leeuwarderadeel).
XII-ai Matthias Frederik Stuut is geboren op 16-04-1891 in Groningen, zoon van Hendrik Stuut (zie XI-o) en Maria Helena Rouppé. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-04-1891.
Beroep:
coupeur
Matthias trouwde, 25 jaar oud, op 22-06-1916 in Groningen met Jantje Oostman, 25 jaar oud. Jantje is geboren op 28-06-1890 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-06-1890.
XII-aj Unko Johannes Stuut is geboren op 28-10-1893 in Groningen, zoon van Hendrik Stuut (zie XI-o) en Maria Helena Rouppé.
Beroep:
kantoorbediende
Unko trouwde, 25 jaar oud, op 22-05-1919 in Groningen met Betje Bamberger, 23 jaar oud. Betje is geboren op 09-02-1896 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-02-1896.
doop_stuit_trijntje_eltjes.jpg
97 doop_stuit_trijntje_eltjes
X-f Trijntje Eltjes Stuut (afb. 97) is geboren op 05-02-1807 in Finsterwolde, dochter van Eltjo Thomas Stuut (zie IX-a) en Renske Hendriks Boedeltje. Zij is gedoopt op 15-02-1807. Trijntje is overleden op 09-04-1886 in Woldendorp (gem. Termunten), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1886. Trijntje:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 24-02-1833 in Midwolda met Pieter Jans Rozema, 24 jaar oud. Pieter is geboren op 21-01-1809 in Woldendorp, zoon van Jan Pieters Bakker en Wijke Pieters Mulder. Pieter is overleden op 10-08-1850 in Woldendorp, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-08-1850.
Beroep:
broodbakker
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 20-03-1852 in Termunten met Christiaan Jans van der Laan, 48 jaar oud. Christiaan is geboren op 24-07-1803 in Midwolda, zoon van Jan Kristiaans van der Laan en Albertje Derks Schoonbeek. Christiaan is overleden op 02-12-1869 in Woldendorp, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1869. Christiaan is weduwnaar van Grietje Jans Buiten (geb. 1802), met wie hij trouwde op 02-06-1827 in Termunten.
Beroep:
kleermaker
Kinderen van Trijntje en Pieter:
1 Jan Rozema, geboren op 28-05-1833 in Woldendorp (gem. Termunten). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-05-1833. Jan is overleden op 05-06-1833 in Woldendorp (gem. Termunten), 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-05-1834.
2 Jan Rozema, geboren op 28-05-1834 in Woldendorp (gem. Termunten). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-05-1834. Jan is overleden in Woldendorp (gem. Termunten). Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-06-1833.
3 Jan Pieters Rozema, geboren op 21-05-1835 in Woldendorp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-05-1835. Jan is overleden op 01-01-1846 in Termunten, 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1846.
4 Eltje Pieters Rozema, geboren op 13-04-1837 in Woldendorp (gem. Termunten). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-04-1837. Eltje is overleden op 15-02-1838 in Woldendorp (gem. Termunten), 10 maanden oud.
5 Eltje Rozema, geboren op 15-12-1838 in Woldendorp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-12-1838. Eltje is overleden op 01-05-1881 in Woldendorp, 42 jaar oud.
Beroep:
arbeider
6 Wijke Pieters Rozema, geboren op 22-11-1840 in Woldendorp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-11-1840. Wijke is overleden op 17-12-1847 in Woldendorp, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-12-1847.
7 Renske Rozema, geboren op 29-09-1843 in Woldendorp. Zie XI-p.
Kind van Trijntje en Christiaan:
8 Martje van der Laan, geboren op 20-08-1853 in Woldendorp. Zie XI-q.
XI-p Renske Rozema is geboren op 29-09-1843 in Woldendorp, dochter van Pieter Jans Rozema en Trijntje Eltjes Stuut (zie X-f). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-09-1843. Renske is overleden op 17-06-1906 in Woldendorp, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-06-1906. Renske trouwde, 21 jaar oud, op 13-09-1865 in Termunten met Berend de Boer, 27 jaar oud. Berend is geboren op 12-11-1837 in Weiwerd, zoon van Lammert Arends de Boer en Yda Abels Veldman. Berend is overleden op 04-04-1912 in Woldendorp, 74 jaar oud.
Kinderen van Renske en Berend:
1 Trijntje de Boer, geboren op 17-10-1865 in Woldendorp. Zie XII-ak.
2 Lammert de Boer, geboren op 23-07-1867 in Woldendorp (gem. Termunten). Zie XII-al.
3 Pieter de Boer, geboren op 16-09-1869 in Woldendorp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-09-1869. Pieter is overleden op 19-04-1927 in Bedum, 57 jaar oud. Pieter bleef ongehuwd.
4 Eltjo de Boer, geboren op 07-04-1873 in Woldendorp (gem. Termunten). Zie XII-am.
XII-ak Trijntje de Boer is geboren op 17-10-1865 in Woldendorp, dochter van Berend de Boer en Renske Rozema (zie XI-p). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1865. Trijntje is overleden op 28-03-1932 in Woldendorp, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1932. Zij is begraven in Woldendorp. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op 13-05-1887 in Termunten met Arend Meijerhof, 24 jaar oud. Arend is geboren op 08-10-1862 in Woldendorp, zoon van Eltjo Arends Meijerhof en Antje Pieper. Arend is overleden op 12-01-1934 in Woldendorp, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-01-1934. Hij is begraven in Woldendorp.
Kinderen van Trijntje en Arend:
1 Berend Meijerhof, geboren op 14-06-1887 in Termunten.
2 Eltjo Meijerhof, geboren op 19-02-1889 in Termunten. Zie XIII-ch.
3 Jacobus Meijerhof, geboren op 07-09-1890 in Woldendorp. Zie XIII-ci.
4 Renske Meijerhof, geboren op 27-08-1892 in Woldendorp. Renske is overleden op 09-03-1927 in Woldendorp, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-03-1927. Zij is begraven in Woldendorp.
5 Antje Meijerhof, geboren op 20-10-1894 in Termunten. Antje is overleden op 02-03-1913 in Woldendorp, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-03-1913.
6 Lammert Meijerhof, geboren op 08-08-1896 in Termunten. Zie XIII-cj.
7 Rikste Meijerhof, geboren op 05-11-1898 in Termunten. Rikste is overleden op 18-05-1911 in Termunten, 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-05-1911.
8 Abeltje Meijerhof, geboren op 29-04-1900 in Termunten. Zie XIII-ck.
9 Pieterke Meijerhof, geboren op 11-03-1903. Zie XIII-cl.
10 Arend Meijerhof, geboren op 03-06-1905 in Woldendorp. Arend is overleden op 05-05-1929 in Woldendorp, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-05-1929. Hij is begraven in Woldendorp.
11 Geerdina Meijerhof, geboren op 23-08-1907 in Woldendorp. Zie XIII-cm.
12 NN Meijerhof, levenloos geboren kind, geboren op 15-06-1910 in Woldendorp. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-06-1910.
XIII-ch Eltjo Meijerhof is geboren op 19-02-1889 in Termunten, zoon van Arend Meijerhof en Trijntje de Boer (zie XII-ak). Eltjo is overleden op 15-12-1955 in Woldendorp, 66 jaar oud. Eltjo trouwde, 30 jaar oud, op 23-05-1919 in Finsterwolde met Albertje Welp, 24 jaar oud. Albertje is geboren op 14-04-1895 in Finsterwolde. Albertje is overleden op 15-11-1968 in Woldendorp, 73 jaar oud.
XIII-ci Jacobus Meijerhof is geboren op 07-09-1890 in Woldendorp, zoon van Arend Meijerhof en Trijntje de Boer (zie XII-ak). Jacobus trouwde, 30 jaar oud, op 20-05-1921 in Termunten met Everdiena de Vries, ongeveer 18 jaar oud. Everdiena is geboren omstreeks 1903 in Woldendorp.
XIII-cj Lammert Meijerhof is geboren op 08-08-1896 in Termunten, zoon van Arend Meijerhof en Trijntje de Boer (zie XII-ak). Lammert is overleden op 17-04-1985 in Woldendorp, 88 jaar oud. Lammert trouwde, 21 jaar oud, op 01-02-1918 in Termunten met Anje Maathuis, 19 jaar oud. Anje is geboren op 09-01-1899 in Termunten. Anje is overleden op 25-11-1991 in Woldendorp, 92 jaar oud.
XIII-ck Abeltje Meijerhof is geboren op 29-04-1900 in Termunten, dochter van Arend Meijerhof en Trijntje de Boer (zie XII-ak). Abeltje trouwde, 24 jaar oud, op 20-11-1924 in Termunten met Pieter Huizinga, 27 jaar oud. Pieter is geboren op 20-05-1897 in Termunten.
Kind van Abeltje en Pieter:
1 Arend Huizinga, geboren omstreeks 1927 in Termunten. Arend is overleden op 02-11-1946 in Groningen, ongeveer 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-11-1946.
XIII-cl Pieterke Meijerhof is geboren op 11-03-1903, dochter van Arend Meijerhof en Trijntje de Boer (zie XII-ak). Pieterke trouwde, 24 jaar oud, op 07-07-1927 in Termunten met Hendrik Uil.
Kind van Pieterke en Hendrik:
1 Tammo Uil, geboren omstreeks 1927 in Nieuwolda. Tammo is overleden op 30-01-1945 in Siddeburen (gem. Slochteren), ongeveer 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-02-1945.
XIII-cm Geerdina Meijerhof is geboren op 23-08-1907 in Woldendorp, dochter van Arend Meijerhof en Trijntje de Boer (zie XII-ak). Geerdina is overleden op 05-05-1999 in Amsterdam, 91 jaar oud. Geerdina trouwde, 22 jaar oud, op 07-02-1930 met Tjark Kamp, 25 jaar oud. Tjark is geboren op 03-02-1905 in Woldendorp, zoon van Henderikus Kamp en Elizabeth Landman. Tjark is overleden op 06-10-1991 in Amsterdam, 86 jaar oud.
XII-al Lammert de Boer is geboren op 23-07-1867 in Woldendorp (gem. Termunten), zoon van Berend de Boer en Renske Rozema (zie XI-p). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-07-1867. Lammert is overleden op 28-12-1935 in Woldendorp, 68 jaar oud. Lammert trouwde, 27 jaar oud, op 15-05-1895 in Termunten met Ida Brouwer, 19 jaar oud. Ida is geboren op 03-08-1875 in Borgsweer (gem. Termunten). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-08-1875. Ida is overleden op 15-04-1922 in Groningen, 46 jaar oud.
Kinderen van Lammert en Ida:
1 Berend de Boer, geboren op 02-12-1895 in Woldendorp (gem. Termunten). Zie XIII-cn.
2 Catharina de Boer, geboren op 02-11-1897 in Woldendorp (gem. Termunten). Zie XIII-co.
3 Jan de Boer, geboren op 04-02-1900 in Woldendorp (gem. Termunten). Zie XIII-cp.
4 Renske de Boer, geboren op 12-10-1908 in Woldendorp. Zie XIII-cq.
XIII-cn Berend de Boer is geboren op 02-12-1895 in Woldendorp (gem. Termunten), zoon van Lammert de Boer (zie XII-al) en Ida Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1895. Berend is overleden op 07-01-1952 in Wedde, 56 jaar oud. Berend trouwde, 28 jaar oud, op 30-04-1924 in Midwolda met Barteldina Anna van Zuilen, 23 jaar oud. Barteldina is geboren op 18-05-1900 in Oostwold (gem. Midwolda). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1900.
XIII-co Catharina de Boer is geboren op 02-11-1897 in Woldendorp (gem. Termunten), dochter van Lammert de Boer (zie XII-al) en Ida Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1897. Catharina is overleden op 29-01-1965 in Midwolda, 67 jaar oud. Catharina trouwde, 23 jaar oud, op 13-05-1921 in Termunten met Harm Gernaat, 26 jaar oud. Harm is geboren op 20-12-1894 in Midwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-12-1894.
XIII-cp Jan de Boer is geboren op 04-02-1900 in Woldendorp (gem. Termunten), zoon van Lammert de Boer (zie XII-al) en Ida Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-02-1900. Jan trouwde, 22 jaar oud, op 19-01-1923 in Middelstum met Geesina de Vries, 19 jaar oud. Geesina is geboren op 05-09-1903 in Huizinge (gem. Middelstum). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-09-1903. Geesina is overleden op 24-11-1961 in Groningen, 58 jaar oud.
Kind van Jan en Geesina:
1 Willy Ida de Boer, geboren omstreeks 1932 in Groningen. Willy is overleden op 21-05-1945 in Groningen, ongeveer 13 jaar oud.
XIII-cq Renske de Boer is geboren op 12-10-1908 in Woldendorp, dochter van Lammert de Boer (zie XII-al) en Ida Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1908. Renske trouwde, 19 jaar oud, op 23-08-1928 in Termunten met Jan Pieter van der Laan, 23 jaar oud. Jan is geboren op 08-10-1904 in Termunterzijl (gem. Termunten). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1904.
XII-am Eltjo de Boer is geboren op 07-04-1873 in Woldendorp (gem. Termunten), zoon van Berend de Boer en Renske Rozema (zie XI-p). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1873. Eltjo is overleden op 13-02-1953 in Sappemeer, 79 jaar oud. Eltjo trouwde, 21 jaar oud, op 18-05-1894 in Delfzijl met Janna Dallinga, 21 jaar oud. Janna is geboren op 28-07-1872 in Weiwerd (gem. Delfzijl). Janna is overleden op 12-05-1933 in Delfzijl, 60 jaar oud.
Kinderen van Eltjo en Janna:
1 Berend de Boer, geboren op 20-07-1894 in Weiwerd (gem. Delfzijl). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-07-1894. Berend is overleden op 08-01-1895 in Weiwerd (gem. Delfzijl), 5 maanden oud.
2 Hindrikje de Boer, geboren op 27-10-1895 in Weiwerd. Zie XIII-cr.
3 Berend Jan de Boer, geboren op 12-05-1898 in Woldendorp. Zie XIII-cs.
4 Renske de Boer, geboren op 21-09-1901 in Farmsum (gem. Delfzijl). Zie XIII-ct.
5 Eltjo de Boer, geboren op 16-11-1906 in Farmsum (gem. Delfzijl). Zie XIII-cu.
XIII-cr Hindrikje de Boer is geboren op 27-10-1895 in Weiwerd, dochter van Eltjo de Boer (zie XII-am) en Janna Dallinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-10-1895. Hindrikje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 27-10-1916 in Delfzijl met Petrus Verschragen, 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 21-06-1929 in Groningen. Petrus is geboren op 26-07-1890 in Delfzijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-07-1890. Petrus is overleden op 30-11-1941 in Groningen, 51 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 14-09-1935 in Appingedam met Bonno Blaauw, 36 jaar oud. Bonno is geboren op 22-03-1899 in Slochteren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-03-1899.
Kinderen van Hindrikje en Petrus:
1 Johanna Jozephiena Verschragen, geboren op 14-03-1914 in Delfzijl. Zie XIV-z.
2 Hendrik Eltjo Blaauw, geboren omstreeks 1929 in Appingedam. Hendrik is overleden op 31-12-1962 in Groningen, ongeveer 33 jaar oud.
XIV-z Johanna Jozephiena Verschragen is geboren op 14-03-1914 in Delfzijl, dochter van Petrus Verschragen en Hindrikje de Boer (zie XIII-cr). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1914. Johanna trouwde, 19 jaar oud, op 05-05-1933 in Delfzijl met Berend Bouwman, 27 jaar oud. Berend is geboren op 04-12-1905 in Farmsum (gem. Delfzijl). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-12-1905.
XIII-cs Berend Jan de Boer is geboren op 12-05-1898 in Woldendorp, zoon van Eltjo de Boer (zie XII-am) en Janna Dallinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-1898. Berend trouwde, 24 jaar oud, op 20-12-1922 in Zuidbroek met Fennechien Bulthuis, 26 jaar oud. Fennechien is geboren op 19-02-1896 in Schildwolde (gem. Slochteren). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-02-1896.
Kind van Berend en Fennechien:
1 Eltjo de Boer, geboren omstreeks 1923 in Farmsum (gem. Delfzijl). Eltjo is overleden op 19-10-1944 in Modlin (Polen), ongeveer 21 jaar oud.
XIII-ct Renske de Boer is geboren op 21-09-1901 in Farmsum (gem. Delfzijl), dochter van Eltjo de Boer (zie XII-am) en Janna Dallinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-09-1901. Renske is overleden op 13-04-1963 in Farmsum (gem. Delfzijl), 61 jaar oud. Renske trouwde, 20 jaar oud, op 01-09-1922 in Delfzijl met Derk Schuurman, 23 jaar oud. Derk is geboren op 08-10-1898 in Farmsum (gem. Delfzijl). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1898.
XIII-cu Eltjo de Boer is geboren op 16-11-1906 in Farmsum (gem. Delfzijl), zoon van Eltjo de Boer (zie XII-am) en Janna Dallinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-11-1906. Eltjo trouwde, 26 jaar oud, op 01-07-1933 in Appingedam met Johanna Heersema, ongeveer 24 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1909 in Gelsenkirchen (D).
XI-q Martje van der Laan is geboren op 20-08-1853 in Woldendorp, dochter van Christiaan Jans van der Laan en Trijntje Eltjes Stuut (zie X-f). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-08-1853. Martje is overleden op 11-05-1926 in Delfzijl, 72 jaar oud. Martje trouwde, 23 jaar oud, op 25-05-1877 in Termunten met Jan Döling, 37 jaar oud. Jan is geboren op 10-08-1839 in Woldendorp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1839. Jan is overleden op 04-05-1919 in Delfzijl, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-10-1859.
Kinderen van Martje en Jan:
1 Jan Döling, geboren op 02-05-1878 in Termunten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-05-1878. Jan is overleden op 09-07-1950 in Hoogezand-Sappemeer, 72 jaar oud. Jan bleef ongehuwd.
2 Eltjo Döling, geboren op 30-12-1879 in Woldendorp. Zie XII-an.
3 Christiaan Döling, geboren op 19-10-1883 in Woldendorp. Zie XII-ao.
4 Hendrik Döling, geboren op 05-07-1887 in Termunten. Zie XII-ap.
5 Trijntje Döling, geboren op 08-02-1890 in Woldendorp (gem. Termunten). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1890.
6 Fenna Döling, geboren op 20-06-1892 in Woldendorp. Zie XII-aq.
XII-an Eltjo Döling is geboren op 30-12-1879 in Woldendorp, zoon van Jan Döling en Martje van der Laan (zie XI-q). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-12-1879. Eltjo is overleden op 12-05-1938 in Sappemeer, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1938. Eltjo trouwde, 25 jaar oud, op 31-03-1905 in Termunten met Ellechiena Bultje, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Eltjo en Ellechiena: wettiging 1 kind
Ellechiena is geboren op 19-01-1884 in Termunten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-01-1884. Ellechiena is overleden op 20-01-1949 in Sappemeer, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-01-1949.
Kinderen van Eltjo en Ellechiena:
1 Geessien Döling, geboren op 13-02-1905 in Termunten. Zie XIII-cv.
2 Martje Döling, geboren op 08-04-1906 in Termunten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1906.
3 Maria Döling, geboren op 16-10-1907 in Termunten. Zie XIII-cw.
4 Jan Döling, geboren op 28-04-1910 in Termunten. Zie XIII-cx.
5 NN Döling, levenloos geboren kind, geboren op 19-04-1912 in Termunten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-04-1912.
6 Marten Döling, geboren op 20-05-1913 in Sappemeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-05-1913.
7 Christiaan Döling, geboren op 28-12-1914 in Sappemeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-12-1914.
XIII-cv Geessien Döling is geboren op 13-02-1905 in Termunten, dochter van Eltjo Döling (zie XII-an) en Ellechiena Bultje. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-02-1905.
Notitie bij de geboorte van Geessien: erkend door Eltjo Doling+Ellechien Bultje bij huw 31-3-1905
Geessien trouwde, 19 jaar oud, op 02-09-1924 in Delfzijl met Eppe Hauschild, 31 jaar oud. Eppe is geboren op 05-02-1893 in Delfzijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-02-1893.
XIII-cw Maria Döling is geboren op 16-10-1907 in Termunten, dochter van Eltjo Döling (zie XII-an) en Ellechiena Bultje. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1907. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 03-06-1929 in Sappemeer met Henderikus Jacobus Franciscus Gort, 25 jaar oud. Henderikus is geboren op 07-06-1903 in Veendam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-06-1903.
XIII-cx Jan Döling is geboren op 28-04-1910 in Termunten, zoon van Eltjo Döling (zie XII-an) en Ellechiena Bultje. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-04-1910. Jan trouwde, 27 jaar oud, op 29-05-1937 in Sappemeer met Antine Jelline Muller, ongeveer 26 jaar oud. Antine is geboren omstreeks 1911 in Westerhauderfehn (D).
XII-ao Christiaan Döling is geboren op 19-10-1883 in Woldendorp, zoon van Jan Döling en Martje van der Laan (zie XI-q). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1883. Christiaan trouwde, 33 jaar oud, op 11-11-1916 in Delfzijl met Wijerdina Bakker, ongeveer 35 jaar oud. Wijerdina is geboren omstreeks 1881 in Emden (Duitsland).
XII-ap Hendrik Döling is geboren op 05-07-1887 in Termunten, zoon van Jan Döling en Martje van der Laan (zie XI-q). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-07-1887. Hendrik is overleden op 11-04-1946 in Westerbork, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-04-1946. Hendrik:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 27-12-1913 in Veendam met Aaltje Post, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Aaltje: 27-04-1946
Aaltje is geboren op 04-05-1887 in Winschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-05-1887. Aaltje is overleden op 09-05-1915 in Veendam, 28 jaar oud.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 11-12-1915 in Veendam met Johanna Kootstra, ongeveer 27 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1888 in Appelscha (gem. Ooststellingwerf).
XII-aq Fenna Döling is geboren op 20-06-1892 in Woldendorp, dochter van Jan Döling en Martje van der Laan (zie XI-q). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-06-1892. Fenna trouwde, 24 jaar oud, op 05-10-1916 in Delfzijl met Jacop de Vries, 27 jaar oud. Jacop is geboren op 20-11-1888 in Delfzijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-11-1888.
IX-b Jan Geerts Thomas Stuut is geboren op 20-11-1757 in Finsterwolde, zoon van Thomas Eltjes Stuut (zie VIII) en Imke Jans Wegman. Jan is overleden op 19-10-1825 in Finsterwolde, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-10-1825.
Beroep:
voerman, arbeider
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 30-07-1780 in Finsterwolde met Aafke Hindriks Reems, 22 jaar oud. Aafke is geboren op 09-04-1758 in Nieuw Beerta, dochter van Hindrik Riemts en Trijntje Hendriks. Zij is gedoopt op 23-04-1758 in Nieuw Beerta. Aafke is overleden op 09-03-1823 in Finsterwolde, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-05-1823.
Kinderen van Jan en Aafke:
1 Trijntje Jans Stuut, geboren omstreeks 1781. Zie X-g.
2 Hindrik Reimts Jans Stuut, geboren op 20-11-1788 in Finsterwolde. Zie X-h.
3 Imke Jans Stuut, geboren op 07-05-1791 in Finsterwolde. Zie X-i.
X-g Trijntje Jans Stuut is geboren omstreeks 1781, dochter van Jan Geerts Thomas Stuut (zie IX-b) en Aafke Hindriks Reems. Trijntje trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 23-05-1818 in Finsterwolde met Elle Roelfs Jonker, ongeveer 25 jaar oud. Elle is geboren omstreeks 1793.
Kinderen van Trijntje en Elle:
1 Roelf Jonker, geboren op 24-06-1819 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-06-1819. Roelf is overleden op 15-02-1889 in Finsterwolde, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-02-1889.
Beroep:
schoenmaker
2 Jan Jonker, geboren op 20-09-1821 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1821. Jan is overleden op 09-08-1843 in Finsterwolde, 21 jaar oud.
3 Tomas Jonker, geboren op 24-02-1824 in Finsterwolde. Zie XI-r.
4 Aafke Elles Jonker, geboren op 23-02-1828 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-02-1828. Aafke is overleden op 20-10-1829 in Finsterwolde, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-10-1829.
XI-r Tomas Jonker is geboren op 24-02-1824 in Finsterwolde, zoon van Elle Roelfs Jonker en Trijntje Jans Stuut (zie X-g). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-02-1824. Tomas is overleden op 22-11-1903 in Finsterwolde, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-11-1903. Tomas trouwde, 38 jaar oud, op 24-05-1862 in Scheemda met Elsien Pleisier, 31 jaar oud. Elsien is geboren op 26-02-1831 in Eexta. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-02-1831. Elsien is overleden op 10-02-1868 in Finsterwolde, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-02-1868.
Kinderen van Tomas en Elsien:
1 Trijntje Jonker, geboren omstreeks 1864 in Finsterwolde. Zie XII-ar.
2 NN Jonker, levenloos geboren zoon, geboren op 24-04-1866 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-04-1866.
XII-ar Trijntje Jonker is geboren omstreeks 1864 in Finsterwolde, dochter van Tomas Jonker (zie XI-r) en Elsien Pleisier. Trijntje is overleden op 10-11-1925 in Haren, ongeveer 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-11-1925. Trijntje trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 18-05-1904 in Haren met Enne Tammens, ongeveer 33 jaar oud. Enne is geboren omstreeks 1871 in Leens.
X-h Hindrik Reimts Jans Stuut is geboren op 20-11-1788 in Finsterwolde, zoon van Jan Geerts Thomas Stuut (zie IX-b) en Aafke Hindriks Reems. Hindrik trouwde, 35 jaar oud, op 20-05-1824 in Beerta met Elizabeth Warntjes Timmer, 26 jaar oud. Elizabeth is geboren op 12-05-1798 in Nieuw Beerta, dochter van Warrentje Ekkes Timmer en Albertje Jans Kiel. Elizabeth is overleden op 25-12-1853 in Finsterwolde, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1853.
Kind van Hindrik en Elizabeth:
1 Warntje Hindriks Stuut, geboren op 12-12-1825 in Finsterwolde. Zie XI-s.
XI-s Warntje Hindriks Stuut is geboren op 12-12-1825 in Finsterwolde, zoon van Hindrik Reimts Jans Stuut (zie X-h) en Elizabeth Warntjes Timmer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1825. Warntje is overleden op 07-01-1889 in Mussel (gem. Onstwedde), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-01-1889. Warntje trouwde, 26 jaar oud, op 04-05-1852 in Termunten met Anna Simons Wezeman, 23 jaar oud. Anna is geboren op 01-08-1828 in Midwolda, dochter van Simon Beerents Wezeman en Dingel Adriaans Blok. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1828. Anna is overleden op 18-04-1902 in Mussel (gem. Onstwedde), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-04-1902.
Kinderen van Warntje en Anna:
1 Hendrik Stuut, geboren op 01-07-1852 in Finsterwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-07-1852. Hendrik is overleden op 08-03-1854 in Finsterwolde, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-03-1854.
2 Siemon Stuut, geboren op 23-01-1854 in Finsterwolde. Zie XII-as.
3 Elizabeth Stuut, geboren op 21-10-1855 in Finsterwolde. Zie XII-at.
4 Hindrik Stuut, geboren op 02-08-1857 in Finsterwolde. Zie XII-au.
5 Dinel Stuut, geboren op 11-01-1859 in Finsterwolde. Zie XII-av.
6 Jan Stuut, geboren op 05-11-1860 in Mussel (gem. Onstwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-11-1860. Jan is overleden op 08-01-1864 in Mussel (gem. Onstwedde), 3 jaar oud.
7 Trijntje Stuut, geboren op 12-08-1863 in Onstwedde. Zie XII-aw.
8 Warntje Stuut, geboren op 18-10-1866 in Onstwedde. Zie XII-ax.
XII-as Siemon Stuut is geboren op 23-01-1854 in Finsterwolde, zoon van Warntje Hindriks Stuut (zie XI-s) en Anna Simons Wezeman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-01-1854. Siemon is overleden op 30-09-1924 in Mussel (gem. Onstwedde), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-10-1924. Siemon trouwde, 32 jaar oud, op 29-06-1886 in Onstwedde met Willemtje Boelm, 19 jaar oud. Willemtje is geboren op 07-07-1866 in Onstwedde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-07-1866. Willemtje is overleden op 14-06-1951 in Mussel (gem. Onstwedde), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-06-1951.
Kinderen van Siemon en Willemtje:
1 Warntje Siemon Stuut, geboren op 17-08-1887 in Mussel (gem. Onstwedde). Zie XIII-cy.
2 Wessel Stuut, geboren op 28-08-1889 in Mussel (gem. Onstwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-08-1889. Wessel is overleden op 12-03-1890 in Mussel (gem. Onstwedde), 6 maanden oud.
3 Anna Stuut, geboren op 05-01-1891 in Mussel (gem. Onstwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-01-1891. Anna is overleden op 17-03-1891 in Mussel (gem. Onstwedde), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-03-1891.
4 Willemtje Stuut, geboren op 20-10-1892 in Onstwedde. Zie XIII-cz.
5 Wessel Stuut, geboren op 09-10-1895 in Mussel (gem. Onstwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-10-1895. Wessel is overleden op 29-07-1899 in Mussel (gem. Onstwedde), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-07-1899.
6 Wesseldina Stuut, geboren op 05-02-1901 in Onstwedde. Zie XIII-da.
7 Siemon Stuut, geboren op 28-06-1903 in Mussel (gem. Onstwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-06-1903.
8 Wessel Stuut, geboren op 09-04-1908 in Mussel (gem. Onstwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-04-1908. Wessel is overleden op 24-04-1913 in Mussel (gem. Onstwedde), 5 jaar oud.
XIII-cy Warntje Siemon Stuut is geboren op 17-08-1887 in Mussel (gem. Onstwedde), zoon van Siemon Stuut (zie XII-as) en Willemtje Boelm. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-08-1887. Warntje is overleden op 10-02-1959 in Mussel (gem. Onstwedde), 71 jaar oud. Warntje trouwde, 49 jaar oud, op 03-05-1937 in Onstwedde met Albertje Meesters, 36 jaar oud. Albertje is geboren op 08-10-1900 in Onstwedde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-10-1900.
XIII-cz Willemtje Stuut is geboren op 20-10-1892 in Onstwedde, dochter van Siemon Stuut (zie XII-as) en Willemtje Boelm. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-10-1892. Willemtje trouwde, 24 jaar oud, op 18-11-1916 in Onstwedde met Hilvert Huiting, 29 jaar oud. Hilvert is geboren op 22-12-1886 in Onstwedde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-12-1886. Hilvert is overleden op 04-11-1954 in Onstwedde, 67 jaar oud.
XIII-da Wesseldina Stuut is geboren op 05-02-1901 in Onstwedde, dochter van Siemon Stuut (zie XII-as) en Willemtje Boelm. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-02-1901. Wesseldina trouwde, 19 jaar oud, op 05-06-1920 in Onstwedde met Hendrik Santing, 29 jaar oud. Hendrik is geboren op 21-09-1890 in Sellingerbeetse (gem. Vlagtwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-09-1890.
XII-at Elizabeth Stuut is geboren op 21-10-1855 in Finsterwolde, dochter van Warntje Hindriks Stuut (zie XI-s) en Anna Simons Wezeman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1855. Elizabeth is overleden op 23-10-1915 in Musselkanaal (gem. Onstwedde), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-10-1915. Elizabeth trouwde, 30 jaar oud, op 04-09-1886 in Onstwedde met Hironimus Rijnsbergen, 37 jaar oud. Hironimus is geboren op 21-11-1848 in Weiwerd (gem. Delfzijl). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-11-1848. Hironimus is overleden op 25-12-1934 in Stadskanaal (gem. Onstwedde), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1934.
Kinderen van Elizabeth en Hironimus:
1 Anna Rijnsbergen, geboren op 08-05-1887 in Musselkanaal (gem. Onstwedde). Zie XIII-db.
2 Janna Rijnsbergen, geboren op 08-05-1887 in Musselkanaal (gem. Onstwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-05-1887. Janna is overleden op 19-11-1887 in Onstwedde, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-11-1887.
3 Janna Rijnsbergen, geboren op 07-06-1890 in Musselkanaal. Zie XIII-dc.
4 Warntje Rijnsbergen, geboren op 26-05-1895 in Onstwedde. Zie XIII-dd.
XIII-db Anna Rijnsbergen is geboren op 08-05-1887 in Musselkanaal (gem. Onstwedde), dochter van Hironimus Rijnsbergen en Elizabeth Stuut (zie XII-at). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-05-1887. Anna trouwde, 24 jaar oud, op 20-05-1911 in Onstwedde met Hinderikus Middel, 25 jaar oud. Hinderikus is geboren op 20-02-1886 in Stadskanaal (gem. Onstwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-02-1886. Hinderikus is overleden op 18-12-1945 in Stadskanaal (gem. Onstwedde), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-12-1945.
Kinderen van Anna en Hinderikus:
1 Geert Middel, geboren op 01-09-1911 in Stadskanaal (gem. Onstwedde). Zie XIV-aa.
2 Elizabeth Middel, geboren omstreeks 1916 in Onstwedde. Zie XIV-ab.
3 Anna Middel, geboren omstreeks 1918 in Onstwedde. Zie XIV-ac.
XIV-aa Geert Middel is geboren op 01-09-1911 in Stadskanaal (gem. Onstwedde), zoon van Hinderikus Middel en Anna Rijnsbergen (zie XIII-db). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-09-1911. Geert trouwde met Cornelia Kiewiet. Cornelia is geboren omstreeks 1914 in Wildervank.
XIV-ab Elizabeth Middel is geboren omstreeks 1916 in Onstwedde, dochter van Hinderikus Middel en Anna Rijnsbergen (zie XIII-db). Elizabeth trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 22-05-1939 in Onstwedde met Bouwe Hazewinkel.
XIV-ac Anna Middel is geboren omstreeks 1918 in Onstwedde, dochter van Hinderikus Middel en Anna Rijnsbergen (zie XIII-db). Anna trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 28-03-1938 in Onstwedde met Jan de Vries, ongeveer 25 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1913 in Onstwedde.
XIII-dc Janna Rijnsbergen is geboren op 07-06-1890 in Musselkanaal, dochter van Hironimus Rijnsbergen en Elizabeth Stuut (zie XII-at). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-06-1890. Janna trouwde, 21 jaar oud, op 29-07-1911 in Onstwedde met Anne Hollander, 20 jaar oud. Anne is geboren op 07-05-1891 in Exloermond (Odoorn). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-05-1891. Anne is overleden op 08-03-1951 in Emmen, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-03-1951.
Kinderen van Janna en Anne:
1 Ebeltje Hollander, geboren op 07-11-1911 in Musselkanaal (gem. Onstwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-11-1911. Ebeltje is overleden op 11-09-1912 in Musselkanaal (gem. Onstwedde), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-09-1912.
2 Hironimus Hollander, geboren op 07-08-1913 in Musselkanaal (gem. Onstwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1913.
XIII-dd Warntje Rijnsbergen is geboren op 26-05-1895 in Onstwedde, zoon van Hironimus Rijnsbergen en Elizabeth Stuut (zie XII-at). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-05-1895. Warntje trouwde, 24 jaar oud, op 01-05-1920 in Vlagtwedde met Jantina Bakker, 22 jaar oud. Jantina is geboren op 07-07-1897 in Ter Apelkanaal (gem. Vlagtwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-07-1897.
XII-au Hindrik Stuut is geboren op 02-08-1857 in Finsterwolde, zoon van Warntje Hindriks Stuut (zie XI-s) en Anna Simons Wezeman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-08-1857. Hindrik is overleden op 21-04-1918 in Mussel (gem. Onstwedde), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-04-1918. Hindrik trouwde, 23 jaar oud, op 12-03-1881 in Onstwedde met Geessien Boelen, 21 jaar oud. Geessien is geboren op 25-09-1859 in Horsten (gem. Onstwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1859. Geessien is overleden op 29-01-1936 in Onstwedde, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-01-1936.
Kinderen van Hindrik en Geessien:
1 Hinderkien Stuut, geboren op 15-10-1881 in Mussel (gem. Onstwedde). Zie XIII-de.
2 Anna Stuut, geboren op 25-12-1882 in Mussel (gem. Onstwedde). Zie XIII-df.
3 Elisabeth Stuut, geboren op 19-07-1888 in Mussel (gem. Onstwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-07-1888.
4 Albertje Stuut, geboren op 25-04-1891 in Mussel (gem. Onstwedde). Zie XIII-dg.
5 Dina Stuut, geboren op 16-08-1893 in Mussel (gem. Onstwedde). Zie XIII-dh.
6 Roelfien Stuut, geboren op 17-12-1895 in Mussel (gem. Onstwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-12-1895. Roelfien is overleden op 28-12-1895 in Mussel (gem. Onstwedde), 11 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-12-1895.
XIII-de Hinderkien Stuut is geboren op 15-10-1881 in Mussel (gem. Onstwedde), dochter van Hindrik Stuut (zie XII-au) en Geessien Boelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-10-1881. Hinderkien trouwde, 20 jaar oud, op 28-12-1901 in Onstwedde met Jan Brouwer, 23 jaar oud. Jan is geboren op 13-07-1878 in Vlagtwedde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-07-1878.
Kinderen van Hinderkien en Jan:
1 Harm Brouwer, geboren op 21-07-1902 in Harpel (gem. Vlagtwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-07-1902.
2 Geessien Brouwer, geboren op 03-05-1904 in Harpel (gem. Vlagtwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-05-1904.
XIII-df Anna Stuut is geboren op 25-12-1882 in Mussel (gem. Onstwedde), dochter van Hindrik Stuut (zie XII-au) en Geessien Boelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-12-1882. Anna is overleden op 21-06-1920 in Vledder (gem. Onstwedde), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-06-1920. Anna trouwde, 24 jaar oud, op 07-12-1907 in Onstwedde met Roelf Groenewold, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Roelf: Bruidegom ook genaamd Reiner Grunewald
Roelf is geboren op 30-12-1884 in Vledderveen (gem. Onstwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-12-1884.
Kind van Anna en Roelf:
1 Reinder Groenewold, geboren omstreeks 1915 in Mussel (gem. Onstwedde). Reinder is overleden op 13-06-1919 in Groningen, ongeveer 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-06-1919.
XIII-dg Albertje Stuut is geboren op 25-04-1891 in Mussel (gem. Onstwedde), dochter van Hindrik Stuut (zie XII-au) en Geessien Boelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-04-1891. Albertje trouwde, 25 jaar oud, op 18-11-1916 in Onstwedde met Hindrik Smith, ongeveer 27 jaar oud. Hindrik is geboren omstreeks 1889 in Onstwedde.
XIII-dh Dina Stuut is geboren op 16-08-1893 in Mussel (gem. Onstwedde), dochter van Hindrik Stuut (zie XII-au) en Geessien Boelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-08-1893. Dina trouwde, 26 jaar oud, op 21-02-1920 in Onstwedde met Jan Klaas Meesters, ongeveer 26 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1894 in Onstwedde.
XII-av Dinel Stuut is geboren op 11-01-1859 in Finsterwolde, dochter van Warntje Hindriks Stuut (zie XI-s) en Anna Simons Wezeman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-01-1859. Dinel is overleden op 01-06-1924 in Maassluis, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-06-1924. Dinel:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 20-05-1893 in Onstwedde met Albertus Vrielink, ongeveer 31 jaar oud. Albertus is geboren omstreeks 1862 in Hengelo.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 11-05-1899 in Maassluis met Pieter van der Ende, ongeveer 43 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1856 in Maassluis.
XII-aw Trijntje Stuut is geboren op 12-08-1863 in Onstwedde, dochter van Warntje Hindriks Stuut (zie XI-s) en Anna Simons Wezeman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-08-1863. Trijntje is overleden op 28-06-1939 in Nieuwe Pekela, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-06-1939. Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op 25-05-1889 in Onstwedde met Reinder Bijl, 27 jaar oud. Reinder is geboren op 03-03-1862 in Nieuwe Pekela. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1862. Reinder is overleden op 21-02-1930 in Nieuwe Pekela, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1930.
Kinderen van Trijntje en Reinder:
1 Jantje Bijl, geboren op 30-06-1889 in Stadskanaal. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-07-1889.
2 Anna Bijl, geboren op 02-06-1891 in Stadskanaal. Anna is overleden op 08-05-1900 in Nieuwe Pekela, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-05-1900.
3 Fijbe Bijl, geboren op 08-02-1894 in Wildervank. Zie XIII-di.
4 Warnder Bijl, geboren op 14-09-1896 in Wildervank. Zie XIII-dj.
5 Derkje Bijl, geboren op 06-03-1900 in Nieuwe Pekela. Zie XIII-dk.
6 Anno Bijl, geboren op 22-07-1905 in Nieuwe Pekela. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-07-1905.
XIII-di Fijbe Bijl is geboren op 08-02-1894 in Wildervank, zoon van Reinder Bijl en Trijntje Stuut (zie XII-aw). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-02-1894. Fijbe trouwde, 26 jaar oud, op 08-05-1920 in Veendam met Martje Bakker, 23 jaar oud. Martje is geboren op 27-10-1896 in Veendam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-10-1896.
XIII-dj Warnder Bijl is geboren op 14-09-1896 in Wildervank, zoon van Reinder Bijl en Trijntje Stuut (zie XII-aw). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-09-1896. Warnder trouwde, 23 jaar oud, op 15-05-1920 in Nieuwe Pekela met Grietje Poppen, ongeveer 22 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1898 in Nieuwe Pekela.
XIII-dk Derkje Bijl is geboren op 06-03-1900 in Nieuwe Pekela, dochter van Reinder Bijl en Trijntje Stuut (zie XII-aw). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1900. Derkje is overleden op 30-12-1955 in Groningen, 55 jaar oud. Derkje trouwde, 20 jaar oud, op 12-06-1920 in Nieuwe Pekela met Lummechinus Stuut, 21 jaar oud. Zie XIV-g voor persoonsgegevens van Lummechinus.
XII-ax Warntje Stuut is geboren op 18-10-1866 in Onstwedde, zoon van Warntje Hindriks Stuut (zie XI-s) en Anna Simons Wezeman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-10-1866. Warntje is overleden op 12-04-1942 in Onstwedde, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-04-1942. Warntje trouwde, 33 jaar oud, op 21-04-1900 in Onstwedde met Klasina Ottes, ongeveer 23 jaar oud. Klasina is geboren omstreeks 1877 in Onstwedde.
Kinderen van Warntje en Klasina:
1 Anna Stuut, geboren op 01-03-1901 in Mussel (gem. Onstwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1901.
2 Trijntje Stuut, geboren op 09-02-1903 in Mussel (gem. Onstwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1903.
3 Warntje Stuut, geboren op 31-07-1905 in Mussel (gem. Onstwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1905.
4 Elizabeth Stuut, geboren op 15-03-1912 in Mussel (gem. Onstwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-03-1912. Elizabeth is overleden op 08-06-1913 in Mussel (gem. Onstwedde), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1913.
5 NN Stuut, levenloos geboren zoon, geboren op 11-11-1914 in Mussel (gem. Onstwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-11-1914.
X-i Imke Jans Stuut is geboren op 07-05-1791 in Finsterwolde, dochter van Jan Geerts Thomas Stuut (zie IX-b) en Aafke Hindriks Reems. Imke is overleden op 09-07-1859 in Beerta, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-07-1859.
Beroep:
schippersvrouw
Imke:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1815 in Beerta met Bartelt Mennes Geertsema, 26 jaar oud. Bartelt is geboren op 13-10-1788 in Nieuw Beerta, zoon van Menno Willems Geertsema en Grietje Bartels. Bartelt is overleden op 02-08-1819 in Beerta, 30 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Bartelt: nalatende zijn vrouw en 3 kinder.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 14-04-1821 in Beerta met Jan Berents Harkema, 27 jaar oud. Jan is geboren op 10-11-1793 in Bellingwolde, zoon van Berent Harkes Harkema en Aaltjen Jans Vink. Jan is overleden op 02-08-1857 in Beerta, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-08-1857.
Beroep:
boerenknecht, zakkenverhuurder
Kinderen van Imke en Bartelt:
1 Aafke Geertsema, geboren op 03-08-1815 in Nieuw Beerta (gem. Beerta). Aafke is overleden op 17-02-1832 in Winschoten, 16 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aafke: woonplaats Nieuweschans, overleden in het schip Aafien
2 Jan Geertsema, geboren omstreeks 1817 in Groningen. Zie XI-t.
3 Menno Geertsema, geboren op 21-12-1818 in Nieuw Beerta (gem. Beerta). Zie XI-u.
Kinderen van Imke en Jan:
4 Berend Harkema, geboren op 30-07-1823 in Bellingwolde. Zie XI-v.
5 Thomas Jan Harkema, geboren op 30-03-1827 in Nieuw Beerta. Zie XI-w.
6 Harko Harkema, geboren omstreeks 06-1838 in Nieuw Beerta. Harko is overleden op 23-02-1839 in Groningen, ongeveer 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-02-1839.
XI-t Jan Geertsema is geboren omstreeks 1817 in Groningen, zoon van Bartelt Mennes Geertsema en Imke Jans Stuut (zie X-i). Jan is overleden vóór 1870, ten hoogste 53 jaar oud. Jan trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op 07-01-1858 in Oude Pekela met Lammechien ten Cate, ongeveer 40 jaar oud. Lammechien is geboren omstreeks 1818 in Oude Pekela.
XI-u Menno Geertsema is geboren op 21-12-1818 in Nieuw Beerta (gem. Beerta), zoon van Bartelt Mennes Geertsema en Imke Jans Stuut (zie X-i). Menno trouwde, 26 jaar oud, op 09-08-1845 in Nieuweschans met Elzien Kranenborg Wubbens, 27 jaar oud. Elzien is geboren op 25-07-1818 in Nieuweschans, dochter van Wubbo Geerts Wubbens en Alegonda Warffemius. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-07-1818. Elzien is overleden op 22-07-1900 in Groningen, 81 jaar oud.
Kinderen van Menno en Elzien:
1 Imke Geertsema, geboren op 15-11-1846 in Oudezijl. Zie XII-ay.
2 Jan Geertsema, geboren op 12-05-1854 in Oudezijl.
XII-ay Imke Geertsema is geboren op 15-11-1846 in Oudezijl, dochter van Menno Geertsema (zie XI-u) en Elzien Kranenborg Wubbens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1846. Imke is overleden op 03-12-1888 in Groningen, 42 jaar oud. Imke trouwde, 29 jaar oud, op 18-05-1876 in Groningen met Reinko Siersema, 29 jaar oud. Reinko is geboren op 09-07-1846 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-07-1846. Reinko is overleden op 01-12-1916 in Groningen, 70 jaar oud. Reinko trouwde later op 23-06-1889 in Groningen met Jantje Hein (1861-1932).
Kinderen van Imke en Reinko:
1 Elzien Siersema, geboren op 20-03-1878 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-03-1878. Elzien is overleden op 28-04-1885 in Groningen, 7 jaar oud.
2 IJsbrand Siersema, geboren op 10-08-1880 in Groningen. Zie XIII-dl.
XIII-dl IJsbrand Siersema is geboren op 10-08-1880 in Groningen, zoon van Reinko Siersema en Imke Geertsema (zie XII-ay). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1880. IJsbrand trouwde, 23 jaar oud, op 12-11-1903 in Groningen met Johanna Jacoba de Waal, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 30-01-1880 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-01-1880.
Kinderen van IJsbrand en Johanna:
1 Reina Jantiena Siersema, geboren op 19-11-1904 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-11-1904.
2 Johanna Jacoba Siersema, geboren op 28-10-1906 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-10-1906.
XI-v Berend Harkema is geboren op 30-07-1823 in Bellingwolde, zoon van Jan Berents Harkema en Imke Jans Stuut (zie X-i). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1823. Berend:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 20-12-1849 in Groningen met Maiske Folkers, 26 jaar oud. Maiske is geboren op 13-07-1823 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-07-1823. Maiske is overleden op 27-05-1858 in Groningen, 34 jaar oud.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 08-02-1872 in Groningen met Aaltje Bartels, 41 jaar oud. Aaltje is geboren op 23-08-1830 in Groningen. Aaltje is weduwe van Mattheus Kwint (geb. 1832), met wie zij trouwde op 07-02-1856.
Kinderen van Berend en Maiske:
1 Sara Harkema, geboren op 17-10-1850 in Groningen. Zie XII-az.
2 Jan Berends Harkema, geboren op 11-02-1852 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-02-1852.
3 Imke Harkema, geboren op 27-12-1856 in Nieuweschans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1856. Imke is overleden op 19-06-1858 in Groningen, 1 jaar oud.
XII-az Sara Harkema is geboren op 17-10-1850 in Groningen, dochter van Berend Harkema (zie XI-v) en Maiske Folkers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-10-1850. Sara is overleden op 13-04-1907 in Groningen, 56 jaar oud. Sara:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 27-06-1875 in Groningen met Pieter Werkman, ongeveer 23 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1852 in Stitswerd. Pieter is overleden op 27-01-1878 in Groningen, ongeveer 26 jaar oud.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 24-10-1880 in Groningen met Jentje Bleeker, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sara en Jentje: wettiging van 1 kind
Jentje is geboren omstreeks 1850 in Franeker.
XI-w Thomas Jan Harkema is geboren op 30-03-1827 in Nieuw Beerta, zoon van Jan Berents Harkema en Imke Jans Stuut (zie X-i). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-03-1827. Thomas is overleden op 11-05-1881 in Oude Pekela, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1881.
Beroep:
schipper
Thomas trouwde, 27 jaar oud, op 12-10-1854 in Nieuweschans met Harmke van Baalen, ongeveer 23 jaar oud. Harmke is geboren omstreeks 1831 in Bunderneuland (Duitsland), dochter van Freerk van Baalen en Hindertje Geerts Wiertsema. Harmke is overleden op 12-01-1894 in Oude Pekela, ongeveer 63 jaar oud. Harmke trouwde later op 17-01-1891 in Oude Pekela met Derk Brouwer Wiskman (geb. 1826).
Kinderen van Thomas en Harmke:
1 Jan Harkema, geboren op 10-03-1855 in Oudezijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-03-1855. Jan is overleden op 30-10-1855 in Oudezijl, 7 maanden oud.
2 Freerk Harkema, geboren op 28-06-1856 in Oudezijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-07-1856.
3 Jan Harkema, geboren op 13-10-1858 in Groningen. Zie XII-ba.
4 Geert Pouël Harkema, geboren op 01-10-1860 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-10-1860. Geert is overleden op 20-02-1862 in Groningen, 1 jaar oud.
5 Imke Harkema, geboren op 12-09-1862 in Zoutkamp (gem. Ulrum). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-09-1862. Imke is overleden op 04-06-1877 in Oude Pekela, 14 jaar oud.
6 Hindertje Harkema, geboren op 15-12-1864 in Groningen. Zie XII-bb.
7 Berend Harkema, geboren omstreeks 1868 in Amsterdam. Zie XII-bc.
8 Trientje Harkema, geboren op 23-01-1872 in Solwerd. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1872.
XII-ba Jan Harkema is geboren op 13-10-1858 in Groningen, zoon van Thomas Jan Harkema (zie XI-w) en Harmke van Baalen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-10-1858. Jan is overleden op 09-08-1934 in Nieuweschans, 75 jaar oud. Jan:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 05-03-1881 in Oude Pekela met Grietje Prenger, 23 jaar oud. Grietje is geboren op 14-10-1857 in Oude Pekela. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-10-1857. Grietje is overleden op 27-02-1908 in Bellingwolde, 50 jaar oud.
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 24-10-1908 in Onstwedde met Geerdina Schuitema, 50 jaar oud. Geerdina is geboren op 02-04-1858 in Nieuwe Pekela. Van de geboorte is aangifte gedaan. Geerdina is overleden op 05-10-1926 in Alteveer (gem. Onstwedde), 68 jaar oud.
Kind van Jan en Grietje:
1 Thomas Harkema, geboren op 27-11-1895 in Oude Pekela. Zie XIII-dm.
XIII-dm Thomas Harkema is geboren op 27-11-1895 in Oude Pekela, zoon van Jan Harkema (zie XII-ba) en Grietje Prenger. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1895. Thomas trouwde, 22 jaar oud, op 23-11-1918 in Onstwedde met Jantina Orsel, 25 jaar oud. Jantina is geboren op 12-12-1892 in Tange (gem. Onstwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-12-1892. Jantina is weduwe van Albert van der Laan (1891-1917), met wie zij trouwde op 29-03-1913 in Onstwedde.
Kind van Thomas en Jantina:
1 Hendrikje Harkema, geboren omstreeks 01-1925 in Onstwedde. Hendrikje is overleden op 30-05-1925 in Tange (gem. Onstwedde), ongeveer 4 maanden oud.
XII-bb Hindertje Harkema is geboren op 15-12-1864 in Groningen, dochter van Thomas Jan Harkema (zie XI-w) en Harmke van Baalen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-12-1864. Hindertje trouwde, 22 jaar oud, op 03-12-1887 in Oude Pekela met Edzo de Jonge, 24 jaar oud. Edzo is geboren op 19-10-1863 in Oude Pekela. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-10-1863.
XII-bc Berend Harkema is geboren omstreeks 1868 in Amsterdam, zoon van Thomas Jan Harkema (zie XI-w) en Harmke van Baalen. Berend is overleden op 17-08-1940 in Oude Pekela, ongeveer 72 jaar oud. Berend trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 02-05-1891 in Oude Pekela met Alberdina Panjer, 19 jaar oud. Alberdina is geboren op 03-07-1871 in Oude Pekela. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-07-1871.
Kind van Berend en Alberdina:
1 Thomas Harkema, geboren op 09-01-1901 in Oude Pekela. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-01-1901. Thomas is overleden op 18-05-1901 in Oude Pekela, 4 maanden oud.
IX-c Pieter Thomas Stuut is geboren in Finsterwolde, zoon van Thomas Eltjes Stuut (zie VIII) en Imke Jans Wegman. Hij is gedoopt op 04-11-1759 in Finsterwolde. Pieter is overleden op 21-05-1827 in Finsterwolde, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-05-1827.
Beroep:
dagloner, arbeider, schoenmaker
Pieter trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 11-1783 in Finsterwolde met Els(s)ien (Elsje) Derks, 28 jaar oud, nadat zij op 19-10-1783 in Finsterwolde in ondertrouw zijn gegaan. Elsje is geboren op 29-05-1755 in Scheemda, dochter van Derk Philippus en Wya Hayckens. Zij is gedoopt op 01-06-1755. Elsje is overleden op 10-07-1824 in Finsterwolde, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-07-1824.
Beroep:
daglonersche, arbeidsvrouw
Kinderen van Pieter en Elsje:
1 Wya Pieters, geboren op 29-12-1783 in Finsterwolde. Zij is gedoopt op 11-01-1784 in Finsterwolde. Wya is overleden op 14-12-1790 in Finsterwolde, 6 jaar oud. Zij is begraven op 17-12-1790 in Finsterwolde.
2 Imke Pieters, geboren op 06-07-1785. Zij is gedoopt op 10-07-1785 in Finsterwolde. Imke is overleden op 01-10-1800, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-06-1863. Zij is begraven op 04-10-1800.
3 Geesje Pieters Stuut, geboren op 21-08-1789 in Finsterwolde. Zie X-j.
4 Thomas Pieters Stuut, geboren op 17-05-1792. Zie X-k.
5 Wea Pieters, geboren op 27-03-1794. Zij is gedoopt op 06-04-1794 in Finsterwolde.
6 Derk Pieters Stuut, geboren op 15-07-1798 in Finsterwolde. Zie X-l.
X-j Geesje Pieters Stuut is geboren op 21-08-1789 in Finsterwolde, dochter van Pieter Thomas Stuut (zie IX-c) en Els(s)ien (Elsje) Derks. Zij is gedoopt op 31-08-1789. Geesje is overleden op 14-04-1813 in Finsterwolde (huis nr. 43), 23 jaar oud.
Beroep:
dagloner
Geesje trouwde, 23 jaar oud, op 03-12-1812 in Finsterwolde met Egbert Feddens Oosterhuis, 25 jaar oud. Egbert is een zoon van Feddo Carelts Oosterhuis en Heiltje Egberts. Hij is gedoopt op 14-01-1787 in Winschoten. Egbert is overleden op 04-07-1832 in Finsterwolde (huis nr. 6), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-07-1832. Egbert trouwde later op 13-05-1815 in Beerta met Bijke Tjakkes Havenga/Nannega (geb. 1794).
Beroep:
boerenknecht, watermolenaar
Kind van Geesje en Egbert:
1 Pieter Egberts Oosterhuis, geboren op 21-01-1813 in Finsterwolde. Zie XI-x.
XI-x Pieter Egberts Oosterhuis is geboren op 21-01-1813 in Finsterwolde, zoon van Egbert Feddens Oosterhuis en Geesje Pieters Stuut (zie X-j). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-01-1813. Pieter is overleden op 26-10-1893 in Ekamp, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-10-1893. Pieter trouwde, 29 jaar oud, op 14-10-1842 in Finsterwolde met Renske Hindriks Stuut, 20 jaar oud. Zie XI-c voor persoonsgegevens van Renske.
Kinderen van Pieter en Renske: zie XI-c.
X-k Thomas Pieters Stuut is geboren op 17-05-1792, zoon van Pieter Thomas Stuut (zie IX-c) en Els(s)ien (Elsje) Derks. Hij is gedoopt op 27-05-1792 in Finsterwolde. Thomas is overleden op 18-05-1845 in Finsterwolde, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-05-1845.
Beroep:
landbouwersknecht, voetbode
Thomas trouwde, 36 jaar oud, op 24-05-1828 in Beerta met Elske/Elsien Hindriks (Hidding), 41 jaar oud. Elske/Elsien is geboren in Nieuweschans. Zij is gedoopt op 06-05-1787 in Nieuw Beerta. Elske/Elsien is overleden op 12-11-1858 in Finsterwolde, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-11-1858.
Kind van Thomas en Elske/Elsien:
1 Pieter Thomas Stuut, geboren omstreeks 1826. Zie XI-y.
XI-y Pieter Thomas Stuut is geboren omstreeks 1826, zoon van Thomas Pieters Stuut (zie X-k) en Elske/Elsien Hindriks (Hidding). Pieter is overleden op 25-11-1854 in Finsterwolde, ongeveer 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-11-1854.
Notitie bij overlijden van Pieter: laat 2 kinderen na
Beroep:
broodbakker
Pieter trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 20-04-1849 in Finsterwolde met Anna Bos, ongeveer 23 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1826 in Finsterwolde. Anna is overleden op 10-10-1857 in Finsterwolde, ongeveer 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-10-1857.
Beroep:
bakkersche
Kinderen van Pieter en Anna:
1 Thomas Stuut, geboren omstreeks 1850 in Finsterwolde. Thomas is overleden op 05-04-1872 in Groningen, ongeveer 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-04-1872.
Beroep:
bakkersknecht
2 Anna Stuut, geboren omstreeks 10-1851 in Finsterwolde. Anna is overleden op 12-06-1853 in Finsterwolde, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-06-1853.
3 Elsiena Pieters Stuut, geboren omstreeks 20-03-1853 in Finsterwolde. Elsiena is overleden op 24-04-1853 in Finsterwolde, ongeveer 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-04-1853.
X-l Derk Pieters Stuut is geboren op 15-07-1798 in Finsterwolde, zoon van Pieter Thomas Stuut (zie IX-c) en Els(s)ien (Elsje) Derks. Hij is gedoopt op 22-07-1798 in Finsterwolde. Derk is overleden op 24-04-1847 in Siddeburen (gem. Slochteren), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-04-1847. Hij is begraven op 29-04-1847.
Beroep:
onderwijzer
Derk trouwde, 26 jaar oud, op 22-05-1825 in Meeden met Geesien Sjoerts Korthuis, 25 jaar oud, nadat zij op 24-04-1825 in Muntendam in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-05-1825 in Meeden. Geesien is geboren op 03-04-1800 in Veendam, dochter van Sjoerd Harms Korthuis en Jantje Moris Klunder. Zij is gedoopt op 20-04-1800 in Veendam. Geesien is overleden op 06-05-1888 in Delfzijl, 88 jaar oud.
Beroep:
boerenmeid, werkvrouw, arbeidsvrouw
Kinderen van Derk en Geesien:
1 Elsien Derks Stuut, geboren op 18-05-1825 in Duurkenakker. Zie XI-z.
2 Jantje Derks Stuut, geboren op 15-01-1828 in Duurkenakker. Zie XI-aa.
3 Pieter Derks Stuut, geboren op 06-10-1831 in Veendijk. Zie XI-ab.
4 Imke Derks Stuut, geboren op 13-03-1834 in Veendijk. Zie XI-ac.
5 Harmina Stuut, geboren op 09-06-1839 in Siddeburen (gem. Slochteren). Zie XI-ad.
XI-z Elsien Derks Stuut is geboren op 18-05-1825 in Duurkenakker, dochter van Derk Pieters Stuut (zie X-l) en Geesien Sjoerts Korthuis. Zij is gedoopt op 11-09-1825 in Meeden. Elsien is overleden op 20-03-1883 in Nieuwe Pekela, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-03-1883. Elsien trouwde, 24 jaar oud, op 05-10-1849 in Muntendam met Geert Spieard, 39 jaar oud. Geert is geboren op 15-05-1810 in Nieuwe Pekela. Geert is overleden op 07-02-1893 in Groningen, 82 jaar oud.
Beroep:
schoolonderwijzer
Kinderen van Elsien en Geert:
1 Derk Spieard, geboren omstreeks 1850 in Muntendam. Zie XII-bd.
2 Fikko Spieard, geboren omstreeks 1856 in Muntendam. Zie XII-be.
XII-bd Derk Spieard is geboren omstreeks 1850 in Muntendam, zoon van Geert Spieard en Elsien Derks Stuut (zie XI-z). Derk trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 01-11-1873 in Wildervank met Annechien Saak, ongeveer 25 jaar oud. Annechien is geboren omstreeks 1848 in Wildervank.
XII-be Fikko Spieard is geboren omstreeks 1856 in Muntendam, zoon van Geert Spieard en Elsien Derks Stuut (zie XI-z). Fikko trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 06-04-1878 in Nieuwe Pekela met Harmke de Haan, ongeveer 19 jaar oud. Harmke is geboren omstreeks 1859 in Nieuwe Pekela.
XI-aa Jantje Derks Stuut is geboren op 15-01-1828 in Duurkenakker, dochter van Derk Pieters Stuut (zie X-l) en Geesien Sjoerts Korthuis. Zij is gedoopt op 09-03-1828 in Meeden. Jantje is overleden op 04-01-1883 in Noordbroek, 54 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid, ’zonder beroep’
Jantje trouwde, 21 jaar oud, op 26-07-1849 in Noordbroek met Frans Jans Brust, 22 of 23 jaar oud. Frans is geboren in 1826 in Noordbroek. Frans is overleden op 06-08-1891 in Noordbroek, 64 of 65 jaar oud.
Beroep:
boerenknecht, arbeider
Kinderen van Jantje en Frans:
1 Geessien Brust, geboren omstreeks 1849 in Siddeburen (gem. Slochteren). Zie XII-bf.
2 Jan Brust, geboren omstreeks 1854 in Noordbroek. Zie XII-bg.
3 Derkje Brust, geboren omstreeks 1857 in Noordbroek. Zie XII-bh.
XII-bf Geessien Brust is geboren omstreeks 1849 in Siddeburen (gem. Slochteren), dochter van Frans Jans Brust en Jantje Derks Stuut (zie XI-aa). Geessien trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 02-12-1871 in Noordbroek met Geert Streuper, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geessien en Geert: wettiging 1 kind
Geert is geboren omstreeks 1846 in Zuidbroek.
XII-bg Jan Brust is geboren omstreeks 1854 in Noordbroek, zoon van Frans Jans Brust en Jantje Derks Stuut (zie XI-aa). Jan trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 09-08-1879 in Noordbroek met Geertje Waslander, ongeveer 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Geertje: wettiging 1 kind
Geertje is geboren omstreeks 1860 in Stootshorn.
XII-bh Derkje Brust is geboren omstreeks 1857 in Noordbroek, dochter van Frans Jans Brust en Jantje Derks Stuut (zie XI-aa). Derkje:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 05-06-1880 in Noordbroek met Edo Haze, ongeveer 23 jaar oud. Edo is geboren omstreeks 1857 in Noordbroek.
(2) trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op 20-05-1905 in Zuidbroek met Jan Gruben, ongeveer 50 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1855 in Muntendam. Jan trouwde voorheen op 29-04-1882 in Zuidbroek met Fenje Mulder.
XI-ab Pieter Derks Stuut is geboren op 06-10-1831 in Veendijk, zoon van Derk Pieters Stuut (zie X-l) en Geesien Sjoerts Korthuis. Hij is gedoopt op 30-10-1831 in Siddeburen (gem. Slochteren). Pieter is overleden op 15-04-1910 in Siddeburen (gem. Slochteren), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-04-1910.
Beroep:
kleermaker, kapper
Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 05-12-1856 in Noordbroek met Harmina Egberts Deiter, 22 jaar oud. Harmina is geboren op 04-03-1834 in Noordbroek (huis nr 31), dochter van Egbert Jans Deiter en Hillechien Harms Rogaar. Harmina is overleden op 18-01-1906 in Siddeburen (gem. Slochteren), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1906.
Kinderen van Pieter en Harmina:
1 Egberdina Stuut, geboren omstreeks 1857 in Siddeburen (gem. Slochteren). Zie XII-bi.
2 Geessien Stuut, geboren omstreeks 1859 in Siddeburen (gem. Slochteren). Geessien is overleden op 09-02-1862 in Siddeburen (gem. Slochteren), ongeveer 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-02-1862.
3 Hillechien Stuut, geboren omstreeks 1861 in Slochteren. Zie XII-bj.
4 Geessien Stuut, geboren omstreeks 1864 in Siddeburen (gem. Slochteren). Geessien is overleden op 27-05-1866 in Siddeburen (gem. Slochteren), ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-05-1866.
5 Derktje Stuut, geboren omstreeks 1866 in Siddeburen (gem. Slochteren). Zie XII-bk.
6 Geessien Stuut, geboren omstreeks 20-07-1868 in Siddeburen (gem. Slochteren). Geessien is overleden op 04-08-1868 in Siddeburen (gem. Slochteren), ongeveer 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-08-1868.
7 Derk Stuut, geboren in 1869 in Slochteren. Zie XII-bl.
8 Egbert Stuut, geboren omstreeks 1873 in Siddeburen (gem. Slochteren). Zie XII-bm.
9 Gesien Stuut, geboren omstreeks 11-1876 in Siddeburen (gem. Slochteren). Gesien is overleden op 04-02-1877 in Siddeburen (gem. Slochteren), ongeveer 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-02-1877.
XII-bi Egberdina Stuut is geboren omstreeks 1857 in Siddeburen (gem. Slochteren), dochter van Pieter Derks Stuut (zie XI-ab) en Harmina Egberts Deiter. Egberdina is overleden op 27-12-1939 in Siddeburen (gem. Slochteren), ongeveer 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-12-1939. Egberdina trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 30-06-1884 in Slochteren met Harm de Vries, ongeveer 31 jaar oud. Harm is geboren omstreeks 1853 in Siddeburen (gem. Slochteren). Harm is overleden op 25-03-1939 in Siddeburen (gem. Slochteren), ongeveer 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-03-1939.
Beroep:
ijzersmid
Kinderen van Egberdina en Harm:
1 Pieter de Vries, geboren omstreeks 1886 in Siddeburen (gem. Slochteren). Zie XIII-dn.
2 Jan de Vries, geboren omstreeks 04-1888 in Siddeburen (gem. Slochteren). Jan is overleden op 26-08-1888 in Siddeburen (gem. Slochteren), ongeveer 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-08-1888.
3 Harmina de Vries, geboren omstreeks 1893 in Slochteren. Zie XIII-do.
XIII-dn Pieter de Vries is geboren omstreeks 1886 in Siddeburen (gem. Slochteren), zoon van Harm de Vries en Egberdina Stuut (zie XII-bi). Pieter trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 04-05-1915 in Hoogezand met Grietje Bouman, ongeveer 36 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1879 in Oude Pekela.
XIII-do Harmina de Vries is geboren omstreeks 1893 in Slochteren, dochter van Harm de Vries en Egberdina Stuut (zie XII-bi). Harmina trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 01-10-1918 in Slochteren met Berend Hendrik van der Laan, ongeveer 31 jaar oud. Berend is geboren omstreeks 1887 in Termunten.
XII-bj Hillechien Stuut is geboren omstreeks 1861 in Slochteren, dochter van Pieter Derks Stuut (zie XI-ab) en Harmina Egberts Deiter. Hillechien is overleden op 14-02-1924 in Siddeburen (gem. Slochteren), ongeveer 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1924. Hillechien:
(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 02-05-1889 in Slochteren met Kornelis Koning, ongeveer 37 jaar oud. Kornelis is geboren omstreeks 1852 in Siddeburen (gem. Slochteren). Kornelis is overleden op 10-03-1898 in Siddeburen (gem. Slochteren), ongeveer 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-03-1898.
Beroep:
landbouwer, commissionair
(2) trouwde, ongeveer 49 jaar oud, op 03-12-1910 in Slochteren met Derk de Vries, ongeveer 48 jaar oud. Derk is geboren omstreeks 1862 in Slochteren.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Hillechien en Kornelis:
1 Geertruid Kornelia Koning, geboren omstreeks 1893 in Slochteren. Zie XIII-dp.
2 Ties Egbert Koning, geboren omstreeks 1895 in Slochteren. Zie XIII-dq.
3 Pieter Kornelis Koning, geboren omstreeks 1896 in Slochteren. Zie XIII-dr.
XIII-dp Geertruid Kornelia Koning is geboren omstreeks 1893 in Slochteren, dochter van Kornelis Koning en Hillechien Stuut (zie XII-bj). Geertruid trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 09-04-1920 in Slochteren met Allie Blaauw, ongeveer 28 jaar oud. Allie is geboren omstreeks 1892 in Hoogezand.
XIII-dq Ties Egbert Koning is geboren omstreeks 1895 in Slochteren, zoon van Kornelis Koning en Hillechien Stuut (zie XII-bj). Ties trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 23-04-1921 in Slochteren met Harmke Battjes, ongeveer 22 jaar oud. Harmke is geboren omstreeks 1899 in Slochteren.
XIII-dr Pieter Kornelis Koning is geboren omstreeks 1896 in Slochteren, zoon van Kornelis Koning en Hillechien Stuut (zie XII-bj).
Beroep:
landbouwer
Pieter trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 19-05-1917 in Slochteren met Antje Elsina van Bruggen, ongeveer 23 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1894 in Zuidbroek.
XII-bk Derktje Stuut is geboren omstreeks 1866 in Siddeburen (gem. Slochteren), dochter van Pieter Derks Stuut (zie XI-ab) en Harmina Egberts Deiter. Derktje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 15-05-1886 in Slochteren met Eggo Tulp, ongeveer 28 jaar oud. Eggo is geboren omstreeks 1858 in Beerta.
Beroep:
timmerman, opzichter
Kinderen van Derktje en Eggo:
1 Harm Jan Tulp, geboren omstreeks 1888 in Siddeburen (gem. Slochteren). Zie XIII-ds.
2 Pieter Derk Tulp, geboren omstreeks 1889 in Siddeburen (gem. Slochteren). Zie XIII-dt.
3 Harmina Tulp, geboren omstreeks 1891 in Siddeburen (gem. Slochteren). Zie XIII-du.
4 Jantje Tulp, geboren omstreeks 01-1895 in Siddeburen (gem. Slochteren). Jantje is overleden op 02-02-1896 in Siddeburen (gem. Slochteren), ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-02-1896.
5 Jantje Tulp, geboren omstreeks 1897 in Siddeburen (gem. Slochteren). Zie XIII-dv.
6 Egberdina Tulp, geboren omstreeks 1898 in Siddeburen (gem. Slochteren). Zie XIII-dw.
XIII-ds Harm Jan Tulp is geboren omstreeks 1888 in Siddeburen (gem. Slochteren), zoon van Eggo Tulp en Derktje Stuut (zie XII-bk). Harm trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 27-05-1915 in Groningen met Stientje Kuipers, ongeveer 28 jaar oud. Stientje is geboren omstreeks 1887 in Groningen.
XIII-dt Pieter Derk Tulp is geboren omstreeks 1889 in Siddeburen (gem. Slochteren), zoon van Eggo Tulp en Derktje Stuut (zie XII-bk).
Beroep:
teekenaar
Pieter trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 04-09-1913 in Groningen met Petronella Schreuder, ongeveer 24 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1889 in Groningen.
XIII-du Harmina Tulp is geboren omstreeks 1891 in Siddeburen (gem. Slochteren), dochter van Eggo Tulp en Derktje Stuut (zie XII-bk). Harmina trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 25-11-1915 in Groningen met Frederikus Johannes Henderikus van Lingen, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Harmina en Frederikus: wettiging 1 kind
Frederikus is geboren omstreeks 1892 in Groningen.
Beroep:
drogist
XIII-dv Jantje Tulp is geboren omstreeks 1897 in Siddeburen (gem. Slochteren), dochter van Eggo Tulp en Derktje Stuut (zie XII-bk). Jantje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 20-05-1920 in Groningen met Jan Reijer à Stuling, ongeveer 23 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1897 in Groningen.
Beroep:
boekhouder
XIII-dw Egberdina Tulp is geboren omstreeks 1898 in Siddeburen (gem. Slochteren), dochter van Eggo Tulp en Derktje Stuut (zie XII-bk). Egberdina trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 27-04-1922 in Groningen met Bernardus Johannes von Hebel, ongeveer 26 jaar oud. Bernardus is geboren omstreeks 1896 in Groningen.
XII-bl Derk Stuut is geboren in 1869 in Slochteren, zoon van Pieter Derks Stuut (zie XI-ab) en Harmina Egberts Deiter. Derk:
(1) trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 22-01-1903 in Apeldoorn met Johanna Hendrika Loois, 39 of 40 jaar oud. Johanna is geboren in 1863 in Ambt Ommen.
(2) trouwde, 50 of 51 jaar oud, op 09-12-1920 in Apeldoorn met Martje Kremer, ongeveer 37 jaar oud. Martje is geboren omstreeks 1883 in Wildervank.
XII-bm Egbert Stuut is geboren omstreeks 1873 in Siddeburen (gem. Slochteren), zoon van Pieter Derks Stuut (zie XI-ab) en Harmina Egberts Deiter.
Beroep:
kleermaker
Egbert trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 07-01-1896 in Slochteren met Lubbarta Asselina Lingbeek, ongeveer 23 jaar oud. Lubbarta is geboren omstreeks 1873 in Nieuwolda.
Beroep:
dienstmeid
XI-ac Imke Derks Stuut is geboren op 13-03-1834 in Veendijk, dochter van Derk Pieters Stuut (zie X-l) en Geesien Sjoerts Korthuis. Zij is gedoopt op 26-04-1834 in Siddeburen (gem. Slochteren). Imke is overleden op 24-07-1910 in Delfzijl, 76 jaar oud.
Beroep:
zonder beroep
Imke:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 25-02-1858 in Appingedam met Homme Koerts ten Veenhuis, 60 jaar oud. Homme is geboren op 01-03-1797 in Heveskes. Hij is gedoopt op 16-03-1797 in Heveskes. Homme is overleden op 12-11-1858 in Appingedam, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-11-1858. Homme is weduwnaar van Aafke Harms Vos (geb. ±1798), met wie hij trouwde op 30-06-1820 in Delfzijl.
Beroep:
landbouwer
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 09-10-1859 in Groningen met Jan Annes Brouwer, 24 jaar oud. Jan is geboren op 28-01-1835 in Appingedam (huis nr. 115). Jan is overleden op 12-08-1880 in Wittewierum, 45 jaar oud.
Beroep:
tapper, brigadier, rijks veldwachter
(3) trouwde, 51 jaar oud, op 26-08-1885 in Delfzijl met Okko Drenth, 54 jaar oud. Okko is geboren op 06-03-1831 in Nieuwolda (huis nr. 126), zoon van Pieter Eltjes Drenth en Aaltje Jans Kleeve. Okko is overleden op 20-10-1928 in Delfzijl, 97 jaar oud. Okko is weduwnaar van Harmke Boven (±1831-1884), met wie hij trouwde op 02-04-1853 in Nieuwolda.
Beroep:
dagloner, arbeider
Kind van Imke en Homme:
1 Koert ten Veenhuis, geboren omstreeks 1859 in Appingedam. Zie XII-bn.
Kinderen van Imke en Jan:
2 Derk Brouwer, geboren omstreeks 1866 in Scheemda. Zie XII-bo.
3 Geessien Brouwer, geboren omstreeks 1867 in Eexta. Zie XII-bp.
XII-bn Koert ten Veenhuis is geboren omstreeks 1859 in Appingedam, zoon van Homme Koerts ten Veenhuis en Imke Derks Stuut (zie XI-ac). Koert trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 23-04-1885 in Leens met Johanna van Loenen, ongeveer 25 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1860 in Eenrum.
XII-bo Derk Brouwer is geboren omstreeks 1866 in Scheemda, zoon van Jan Annes Brouwer en Imke Derks Stuut (zie XI-ac). Derk trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 22-03-1889 in Delfzijl met Ida Geltes, ongeveer 21 jaar oud. Ida is geboren omstreeks 1868 in Farmsum (gem. Delfzijl).
XII-bp Geessien Brouwer is geboren omstreeks 1867 in Eexta, dochter van Jan Annes Brouwer en Imke Derks Stuut (zie XI-ac). Geessien is overleden op 14-12-1934 in Kalkwijk, ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1934. Geessien trouwde, ongeveer 51 jaar oud, op 09-11-1918 in Hoogezand met Geert Das, ongeveer 47 jaar oud. Geert is geboren omstreeks 1871 in Nieuwe Pekela. Geert is weduwnaar van Arentina Jantina Kanning (±1869-1906), met wie hij trouwde op 10-06-1897 in Nieuwe Pekela.
harmiena_stuut.jpg
98 Harmiena Stuut
XI-ad Harmina Stuut (afb. 98) is geboren op 09-06-1839 in Siddeburen (gem. Slochteren), dochter van Derk Pieters Stuut (zie X-l) en Geesien Sjoerts Korthuis. Zij is gedoopt op 28-07-1839 in Siddeburen (gem. Slochteren). Harmina is overleden op 23-05-1913 in Delfzijl, 73 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid, zonder beroep, baker
Harmina trouwde, 20 jaar oud, op 09-10-1859 in Groningen met Ari Adriaan Drewes, 24 jaar oud. Ari is geboren op 06-09-1835 in Bergeijk. Ari is overleden op 09-10-1923 in Groningen, 88 jaar oud.
Beroep:
schoenmaker
Kinderen van Harmina en Ari:
1 Roelof Drewes, geboren omstreeks 1861 in Groningen. Zie XII-bq.
2 Dirk Drewes, geboren omstreeks 1864 in Delfzijl. Zie XII-br.
3 Geessina Drewes, geboren op 29-08-1870 in Delfzijl. Zie XII-bs.
4 Aaltje Drewes, geboren op 18-03-1873 in Delfzijl. Zie XII-bt.
5 Willemina Drewes, geboren op 07-10-1876 in Delfzijl. Zie XII-bu.
6 Pieter Drewes, geboren omstreeks 1879 in Delfzijl. Zie XII-bv.
XII-bq Roelof Drewes is geboren omstreeks 1861 in Groningen, zoon van Ari Adriaan Drewes en Harmina Stuut (zie XI-ad). Roelof trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 16-01-1895 in Delfzijl met Abeltje Schuitema, ongeveer 26 jaar oud. Abeltje is geboren omstreeks 1869 in Delfzijl.
XII-br Dirk Drewes is geboren omstreeks 1864 in Delfzijl, zoon van Ari Adriaan Drewes en Harmina Stuut (zie XI-ad). Dirk trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 22-10-1896 in Veendam met Marchien Panman, ongeveer 30 jaar oud. Marchien is geboren omstreeks 1866 in Gasselte.
XII-bs Geessina Drewes is geboren op 29-08-1870 in Delfzijl, dochter van Ari Adriaan Drewes en Harmina Stuut (zie XI-ad). Geessina is overleden op 10-06-1961 in Groningen, 90 jaar oud. Zij is begraven in Groningen.
Beroep:
dienstmeid, zonder beroep
Geessina trouwde, 24 jaar oud, op 11-01-1895 in Delfzijl met Albert Rosing, 22 jaar oud, nadat zij op 23-12-1894 in Anloo in ondertrouw zijn gegaan. Albert is geboren op 06-05-1872 in Eext. Albert is overleden op 13-03-1942 in Groningen, 69 jaar oud.
Beroep:
postbode, hoofd-besteller
Kind van Geessina en Albert:
1 Jan Willem Rosing, geboren op 16-06-1897 in Groningen. Zie XIII-dx.
XIII-dx Jan Willem Rosing is geboren op 16-06-1897 in Groningen, zoon van Albert Rosing en Geessina Drewes (zie XII-bs). Jan is overleden op 17-04-1974 in Groningen, 76 jaar oud.
Beroep:
kantoorbediende, afdelingschef bij laagspanningsnetten
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 31-08-1922 in Groningen met Antje Dijk, 24 jaar oud. Antje is geboren op 13-03-1898 in Zwolle. Antje is overleden op 11-07-1983 in Groningen, 85 jaar oud.
Beroep:
handelscorrespondente, huisvrouw
XII-bt Aaltje Drewes is geboren op 18-03-1873 in Delfzijl, dochter van Ari Adriaan Drewes en Harmina Stuut (zie XI-ad). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-03-1873. Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op 02-07-1897 in Delfzijl met Jan Doornbos, 26 jaar oud. Jan is geboren op 07-05-1871 in ’t Zandt, zoon van Pieter Doornbos en Eelje Poort. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-05-1871.
Kinderen van Aaltje en Jan:
1 Pieter Doornbos, geboren op 03-08-1898 in Appingedam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-08-1898.
2 Harmina Doornbos, geboren op 24-06-1900 in Appingedam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-06-1900.
3 Geert Doornbos, geboren op 01-10-1902 in Appingedam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1902.
XII-bu Willemina Drewes is geboren op 07-10-1876 in Delfzijl, dochter van Ari Adriaan Drewes en Harmina Stuut (zie XI-ad). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-10-1876. Willemina trouwde, 29 jaar oud, op 03-05-1906 in Delfzijl met Geert Doornbos, 29 jaar oud. Geert is geboren op 15-01-1877 in Solwerd (gem. Appingedam), zoon van Pieter Doornbos en Eelje Poort. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-01-1877.
Beroep:
notarisklerk
XII-bv Pieter Drewes is geboren omstreeks 1879 in Delfzijl, zoon van Ari Adriaan Drewes en Harmina Stuut (zie XI-ad).
Beroep:
zeeman
Pieter trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 10-07-1901 in Delfzijl met Jantje Hoven, ongeveer 21 jaar oud. Jantje is geboren omstreeks 1880 in Farmsum (gem. Delfzijl).
IX-d Hillechien Tomas Stuut is geboren in 1764 in Finsterwolde, dochter van Thomas Eltjes Stuut (zie VIII) en Imke Jans Wegman. Zij is gedoopt op 03-06-1764. Hillechien is overleden op 23-10-1827 in Finsterwolde, 62 of 63 jaar oud.
Notitie bij Hillechien: Op 14 april 1815, is op verzoek van Hillegje Thomas een familieraad gehouden inzake het voogdijschap over haar minderjarige kinderen.
Uit de successiememorie blijkt waren de volgende personen haar erfgenamen: Swier Jans Koning, wonende te Oostwold, Trijntje Boelens Joostens voorheen weduwe van Thomas Jans Koning, thans hertrouwd aan Freek Wessels Plat, kuiper te Finsterwolde, in qualiteit als moeder en voogdesche over mijn minderjarig kind bij wijlen eerstgemelde echtgenoot verwekt. Getuigen: Kornelis Jurjens Flink kleermaker Onderdendam, Grietje Jurjens Flink dienstmeid te Oostwold en Imke Pieters Dik echtgenote van Jan Welp te Finsterwolde.
Beroep:
dagloonersche
Hillechien:
(1) trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 08-08-1790 in Finsterwolde met Jan Swiers Hindriks, 29 of 30 jaar oud. Jan is geboren in 1760, zoon van Swier Hindriks en Trijntje Jans. Hij is gedoopt op 11-05-1760 in Finsterwolde. Jan is overleden op 21-05-1795 in Finsterwolde, 34 of 35 jaar oud.
Beroep:
landbouwersknecht
(2) trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 26-05-1796 in Finsterwolde met Pieter Jans Dik, 29 jaar oud. Pieter is geboren op 17-08-1766 in Beerta. Pieter is overleden op 23-10-1801 in Finsterwolde, 35 jaar oud.
Beroep:
landbouwersknecht
(3) trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 21-05-1804 in Finsterwolde met Jurjen Kornelis Flink, ongeveer 31 jaar oud. Jurjen is geboren omstreeks 1773 in Finsterwolde. Jurjen is overleden op 11-09-1809 in Finsterwolde, ongeveer 36 jaar oud.
Beroep:
landbouwersknecht
(4) trouwde, 50 of 51 jaar oud, op 08-05-1815 in Finsterwolde met Friedrik Friedriks Bloem, ongeveer 37 jaar oud. Friedrik is geboren omstreeks 1778 in Temmen (Duitsland). Friedrik is overleden op 15-12-1857 in Finsterwolde, ongeveer 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-12-1857.
Beroep:
landbouwersknecht
Kinderen van Hillechien en Jan:
1 Swier Jans Koning, geboren op 24-11-1790. Zie X-m.
2 T(h)omas Jans Hindriks Koning, geboren op 21-08-1792 in Finsterwolde. T(h)omas is overleden op 18-06-1823 in Finsterwolde, 30 jaar oud.
Kind van Hillechien en Jurjen:
3 Kornelius Jurjens Flink, geboren omstreeks 1805 in Finsterwolde. Kornelius is overleden op 09-08-1885 in Mensingeweer, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-08-1885.
X-m Swier Jans Koning is geboren op 24-11-1790, zoon van Jan Swiers Hindriks en Hillechien Tomas Stuut (zie IX-d). Hij is gedoopt op 05-12-1790. Swier is overleden op 09-12-1861 in Midwolda, 71 jaar oud.
Notitie bij Swier: Swier Jans Koning woonde ten tijde van zijn huwelijk te Beerta.
Beroep:
dagloner, arbeider, boerenknegt
Swier trouwde, 27 jaar oud, op 23-05-1818 met Pieterke Jans Blaauw, 20 jaar oud. Pieterke is geboren op 10-10-1797 in Beerta, dochter van Jans Hindriks en Lamke Haykes/Heikes. Pieterke is overleden op 03-04-1885 in Oostwold (gem. Midwolda), 87 jaar oud.
Beroep:
arbeidersvrouw, boerenmeid
Kinderen van Swier en Pieterke:
1 Jan Swiers Koning, geboren op 19-02-1819 in Oostwold (gem. Midwolda). Zie XI-ae.
2 Tomas Swiers Koning, geboren op 29-08-1821 in Oostwold (gem. Midwolda). Tomas is overleden op 19-01-1908 in Oostwold (gem. Midwolda), 86 jaar oud.
Beroep:
arbeider
3 Hindrik Koning, geboren op 14-01-1824 in Oostwold (gem. Midwolda). Hindrik is overleden op 24-11-1902 in Oostwold (gem. Midwolda), 78 jaar oud.
Beroep:
boerenknecht
4 Geert Tomas Koning, geboren op 19-10-1826 in Oostwold (gem. Midwolda). Geert is overleden op 24-12-1893 in Oostwold (gem. Midwolda), 67 jaar oud.
Beroep:
kleermaker
5 Frederik Koning, geboren op 19-10-1826 in Oostwold (gem. Midwolda). Frederik is overleden op 03-11-1840 in Oostwold (gem. Midwolda), 14 jaar oud.
6 Lammert Swiers Koning, geboren op 29-10-1829 in Oostwold (gem. Midwolda). Lammert is overleden op 20-02-1869 in Oostwold (gem. Midwolda), 39 jaar oud.
Beroep:
boerenknecht, arbeider
7 Lammechien Koning, geboren op 26-06-1832 in Oostwold (gem. Midwolda). Zie XI-af.
8 Hillechien Koning, geboren op 23-04-1835 in Oostwold (gem. Midwolda). Hillechien is overleden op 16-01-1914 in Midwolda, 78 jaar oud.
Beroep:
winkelierster
9 Kornelius Koning, geboren op 29-08-1838 in Oostwold (gem. Midwolda).
Notitie bij Kornelius: Toegevoegd is aan Kornelius een dochter genaamd Pietje, zonder dat vast staat dat zij ook werkelijk een dochter is van hem.
XI-ae Jan Swiers Koning is geboren op 19-02-1819 in Oostwold (gem. Midwolda), zoon van Swier Jans Koning (zie X-m) en Pieterke Jans Blaauw. Jan is overleden op 13-01-1849 in Finsterwolde, 29 jaar oud.
Beroep:
dagloner
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 29-07-1845 in Finsterwolde met Janna Jurjen Plat, 28 jaar oud. Janna is geboren op 11-09-1816.
Kinderen van Jan en Janna:
1 Pijtje Koning, geboren op 23-04-1846.
2 Jurjen Jans Koning, geboren op 27-11-1847 in Finsterwolde. Zie XII-bw.
3 Jantje Koning, geboren op 12-03-1849 in Finsterwolde. Jantje is overleden op 22-12-1849 in Finsterwolde, 9 maanden oud.
XII-bw Jurjen Jans Koning is geboren op 27-11-1847 in Finsterwolde, zoon van Jan Swiers Koning (zie XI-ae) en Janna Jurjen Plat. Jurjen is overleden op 09-05-1925 in Oostwold (gem. Midwolda), 77 jaar oud. Hij is begraven in Finsterwolde. Jurjen trouwde, 29 jaar oud, op 18-05-1877 in Finsterwolde met Antje Gerrits Visscher, 26 jaar oud. Antje is geboren op 18-11-1850 in Reiderwolderpolder. Antje is overleden op 18-03-1917 in Finsterwolde, 66 jaar oud. Zij is begraven in Finsterwolde.
XI-af Lammechien Koning is geboren op 26-06-1832 in Oostwold (gem. Midwolda), dochter van Swier Jans Koning (zie X-m) en Pieterke Jans Blaauw.
Notitie bij de geboorte van Lammechien: Geboren op huisnummer 48
Lammechien is overleden op 18-04-1879 in Oostwold (gem. Midwolda), 46 jaar oud. Lammechien trouwde, 22 jaar oud, op 03-06-1855 in Midwolda met Hindrik Harm Broesder, 26 jaar oud. Hindrik is geboren op 10-01-1829 in Midwolda, zoon van Hindrik Harms Broesder en Aisse Tjaarts Grein. Hindrik is overleden op 22-08-1908 in Oostwold (gem. Midwolda), 79 jaar oud.
Kinderen van Lammechien en Hindrik:
1 Pietje Broesder, geboren op 29-09-1855 in Oostwold (gem. Midwolda). Zie XII-bx.
2 Eisse Broesder, geboren op 29-11-1858 in Oostwold (gem. Midwolda). Zie XII-by.
3 Swier Broesder, geboren op 06-01-1862 in Oostwold (gem. Midwolda). Zie XII-bz.
4 Hillechien Broesder, geboren op 22-09-1865 in Midwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1865. Hillechien is overleden op 25-10-1943 in Winschoten, 78 jaar oud. Hillechien bleef ongehuwd.
5 Hindrikje Broesder, geboren op 08-03-1869 in Oostwold (gem. Midwolda). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1869. Hindrikje is overleden op 20-12-1949 in Winschoten, 80 jaar oud. Hindrikje bleef ongehuwd.
6 Lammechien Broesder, geboren op 28-11-1872 in Midwolda. Zie XII-ca.
XII-bx Pietje Broesder is geboren op 29-09-1855 in Oostwold (gem. Midwolda), dochter van Hindrik Harm Broesder en Lammechien Koning (zie XI-af). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-10-1855. Pietje trouwde, 48 jaar oud, op 26-05-1904 in Alkmaar met Marten Vos. Marten is geboren in Leeuwarden.
XII-by Eisse Broesder is geboren op 29-11-1858 in Oostwold (gem. Midwolda), dochter van Hindrik Harm Broesder en Lammechien Koning (zie XI-af). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-11-1858. Eisse is overleden op 11-02-1934 in Oostwold (gem. Midwolda), 75 jaar oud. Eisse:
(1) trouwde, 40 jaar oud, op 20-01-1899 in Midwolda met Jan Smit, 40 jaar oud. Jan is geboren op 22-12-1858 in Midwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-12-1858. Jan is overleden op 14-06-1905 in Oostwold (gem. Midwolda), 46 jaar oud. Jan is weduwnaar van Wobbechien Zoutman (1861-1896), met wie hij trouwde op 12-12-1884 in Midwolda.
(2) trouwde, 56 jaar oud, op 30-07-1915 in Midwolda met Wildrik Dammer, 59 jaar oud. Wildrik is geboren op 14-05-1856 in Midwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1856. Wildrik is overleden op 20-01-1939 in Oostwold (gem. Midwolda), 82 jaar oud. Wildrik is weduwnaar van Jakobje Woltjer (1849-1914), met wie hij trouwde op 24-03-1876 in Midwolda.
XII-bz Swier Broesder is geboren op 06-01-1862 in Oostwold (gem. Midwolda), zoon van Hindrik Harm Broesder en Lammechien Koning (zie XI-af). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1862. Swier is overleden op 03-01-1931 in Haren, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-01-1931. Swier trouwde, 27 jaar oud, op 26-04-1889 in Midwolda met Luktje Neuijen, 28 jaar oud. Luktje is geboren op 21-03-1861 in Ter Apel (gem. Vlagtwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-03-1861. Luktje is overleden op 23-02-1937 in Haren, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-02-1937.
Kinderen van Swier en Luktje:
1 Lammechiena Catharina Broesder, geboren op 18-02-1890 in Oostwold (gem. Midwolda). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-02-1890. Lammechiena is overleden op 02-10-1963 in Termunten, 73 jaar oud. Lammechiena bleef ongehuwd.
2 Jan Abraham Catharinus Broesder, geboren op 16-04-1896 in Oostwold (gem. Midwolda). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-04-1896.
XII-ca Lammechien Broesder is geboren op 28-11-1872 in Midwolda, dochter van Hindrik Harm Broesder en Lammechien Koning (zie XI-af). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-11-1872. Lammechien is overleden op 29-02-1960 in Winschoten, 87 jaar oud. Lammechien trouwde, 36 jaar oud, op 11-12-1908 in Midwolda met Okko Everts, 34 jaar oud. Okko is geboren op 15-03-1874 in Winschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-03-1874. Okko is overleden op 20-02-1933 in Winschoten, 58 jaar oud.
Kinderen van Lammechien en Okko:
1 Hillechiena Pietje Everts, geboren op 14-10-1909 in Winschoten. Zie XIII-dy.
2 Hindrik Evert Everts, geboren op 19-01-1912 in Winschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-01-1912. Hindrik is overleden op 19-05-1965 in Winschoten, 53 jaar oud.
3 Evert Okko Everts, geboren op 02-12-1913 in Winschoten. Zie XIII-dz.
XIII-dy Hillechiena Pietje Everts is geboren op 14-10-1909 in Winschoten, dochter van Okko Everts en Lammechien Broesder (zie XII-ca). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-10-1909. Hillechiena trouwde, 27 jaar oud, op 22-07-1937 in Winschoten met Harm Tonko Abee, 30 jaar oud. Harm is geboren op 21-10-1906 in Veendam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1906.
XIII-dz Evert Okko Everts is geboren op 02-12-1913 in Winschoten, zoon van Okko Everts en Lammechien Broesder (zie XII-ca). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-12-1913. Evert is overleden op 20-06-1960 in Winschoten, 46 jaar oud. Evert trouwde, 26 jaar oud, op 09-05-1940 in Winschoten met Anje Bos, 25 jaar oud. Anje is geboren op 27-10-1914 in Oude Pekela. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-10-1914.
IX-e Geert Thomas Stuut, zoon van Thomas Eltjes Stuut (zie VIII) en Imke Jans Wegman. Hij is gedoopt op 08-03-1767 in Finsterwolde. Geert is overleden op 05-02-1832 in Midwolda, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geert: Hindrik Beerends Pluim en Jan Eltjes van Dijk verklaren ten overstaan van Tonnis Klaassens Kremer, officier van den burgelijke stand in de Gemeente Midwolda .... dat op zondag den vijfden februarij des jaars 1832 in het geteekend nommer 204 te Midwolda is overleden Geert Thomas Stuit oud bijna 64 jaren, zonder beroep, wonende te Midwolda, echtgenoot van Sijben Luitjens, nalatende geene kinderen, zoon van wijlen Tomas Eltjes in leven landbouwer en wijlen Imke jans Ehelieden in der tijd te Finsterwold ....
Beroep:
landbouwer
Geert trouwde, 34 jaar oud, op 25-05-1801 in Midwolda met Sijben Luitjens, 25 jaar oud. Zij is gedoopt op 29-09-1775 in Midwolda. Sijben is overleden op 07-05-1859 in Midwolda, 83 jaar oud.
IX-f Trijntje Thomas Wegman, dochter van Thomas Eltjes Stuut (zie VIII) en Imke Jans Wegman. Zij is gedoopt op 04-07-1770 in Finsterwolde. Trijntje is overleden op 29-05-1825 in Oostwold (gem. Midwolda), 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Trijntje: Nalatende 3 kinderen waarvan 1 minderjarig
Notitie bij Trijntje: 1. Trijntje komt reeds voor op 30 juli 1780 wanner zij, als 10 jarige, getuige is bij de huwelijksevoorwaarden van haar broer Jan Geerts Thomas Stuut en Aafke Hindriks. Zij ondertekent de verzegeling met: "Trientje Tomas Wegman". Dit terwijl haar broers en zusters later als Stuut vookomen (zoals hun vader), komt zij alleen als Wegman voor. Deze naam komt van moederszijde.
2. Wanneer zij op 4 mei 1794 huwt met Albert Rijkes Snak, ontvangt de kerk te Oostwold elf stuiver, uit de bekken.
Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op 04-05-1794 in Oostwold (gem. Midwolda) met Albert Rijkes Snak, 31 jaar oud. Albert is geboren op 26-10-1762 in Meeden. Hij is gedoopt op 07-11-1762 in Meeden. Albert is overleden op 13-07-1830 in Midwolda, 67 jaar oud.
Beroep:
landbouwesknecht, arbeider
Kinderen van Trijntje en Albert:
1 Imke Alberts, geboren op 09-03-1795 in Oostwold (gem. Midwolda).
2 Rikert Alberts Snak, geboren op 16-11-1796 in Oostwold (gem. Midwolda). Hij is gedoopt op 27-11-1796 in Midwolda. Rikert is overleden op 04-11-1823, 26 jaar oud.
Beroep:
kleermaker
3 Eemke Alberts Snak, geboren op 07-03-1799 in Oostwold (gem. Midwolda). Zie X-n.
4 Jantje Alberts Snak, geboren op 21-03-1803 in Oostwold (gem. Midwolda). Zie X-o.
5 Hillechien Alberts Snak, geboren op 09-08-1814 in Oostwold (gem. Midwolda). Zie X-p.
X-n Eemke Alberts Snak is geboren op 07-03-1799 in Oostwold (gem. Midwolda), dochter van Albert Rijkes Snak en Trijntje Thomas Wegman (zie IX-f). Zij is gedoopt op 17-03-1799 in Midwolda. Eemke is overleden op 19-05-1850 in Noorddijk, 51 jaar oud. Eemke trouwde, 28 jaar oud, op 28-12-1827 in Finsterwolde met Hinderikus Uipkes van Delden, 31 jaar oud. Hinderikus is geboren op 25-08-1796 in Finsterwolde. Hinderikus is overleden op 03-02-1873 in Noorddijk, 76 jaar oud.
X-o Jantje Alberts Snak is geboren op 21-03-1803 in Oostwold (gem. Midwolda), dochter van Albert Rijkes Snak en Trijntje Thomas Wegman (zie IX-f). Zij is gedoopt op 27-05-1803 in Midwolda. Jantje is overleden op 04-09-1885 in Oostwold (gem. Midwolda), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-09-1885. Jantje trouwde, 21 jaar oud, op 16-05-1824 in Midwolda met Pieter Warntjes Schipper, 20 jaar oud. Pieter is geboren op 08-08-1803 in Finsterwolde, zoon van Warntje Menses Schipper en Grietje Jans. Hij is gedoopt op 21-08-1803 in Finsterwolde. Pieter is overleden op 13-12-1873 in Finsterwolde, 70 jaar oud.
Beroep:
dagloner, arbeider
Kinderen van Jantje en Pieter:
1 Warntje Pieters Schipper, geboren op 17-09-1825 in Midwolda. Warntje is overleden op 10-12-1837 in Finsterwolde, 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-12-1837.
2 Albert Schipper, geboren op 13-09-1828 in Finsterwolde. Zie XI-ag.
3 Juurt Schipper, geboren omstreeks 1831. Juurt is overleden op 28-05-1915 in Finsterwolde, ongeveer 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-05-1915.
4 Trientje Schipper, geboren in 1833 in Finsterwolde. Zie XI-ah.
5 Grietje Schipper, geboren op 27-09-1836 in Finsterwolde. Zie XI-ai.
6 Imke Schipper, geboren omstreeks 1839. Zie XI-aj.
7 Rieka Schipper, geboren op 01-05-1842 in Finsterwolde. Zie XI-ak.
8 Jantje Alberts Schipper, geboren in 1845 in Finsterwolde. Zie XI-al.
XI-ag Albert Schipper is geboren op 13-09-1828 in Finsterwolde, zoon van Pieter Warntjes Schipper en Jantje Alberts Snak (zie X-o). Albert is overleden op 07-02-1909 in Ter Apelkanaal, 80 jaar oud.
Beroep:
nlands kramer, dagloner, boerenknecht
Albert trouwde, 20 jaar oud, op 22-06-1849 in Finsterwolde met Antje Prijt, 24 jaar oud. Antje is geboren op 21-01-1825 in Winschoten. Antje is overleden op 30-07-1895 in Ter Apelkanaal, 70 jaar oud.
Kinderen van Albert en Antje:
1 Jantjen Schipper, geboren omstreeks 1850 in Finsterwolde. Zie XII-cb.
2 Elsien Schipper, geboren in 1851 in Finsterwolde. Zie XII-cc.
3 Warntje Schipper, geboren op 18-08-1854 in Finsterwolde. Zie XII-cd.
4 Maria Schipper, geboren op 08-12-1856 in Finsterwolde. Zie XII-ce.
5 Pieter Warntje Schipper, geboren op 09-01-1862 in Onstwedde. Zie XII-cf.
6 Jantina Schipper, geboren op 04-02-1865 in Onstwedde. Zie XII-cg.
7 Trientje Schipper, geboren op 04-02-1865 in Onstwedde. Zie XII-ch.
8 Grietje Schipper, geboren op 07-05-1866 in Onstwedde. Zie XII-ci.
XII-cb Jantjen Schipper is geboren omstreeks 1850 in Finsterwolde, dochter van Albert Schipper (zie XI-ag) en Antje Prijt. Jantjen is overleden op 15-10-1928 in Ter Apelkanaal, ongeveer 78 jaar oud. Jantjen:
(1) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 10-01-1880 in Onstwedde met Meindert van der Laan, 23 jaar oud. Meindert is geboren op 20-11-1856 in Nieuw Buinen. Meindert is overleden op 18-06-1881 in Valtherveen (gem. Odoorn), 24 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 20-10-1883 in Odoorn met Tijs Wittering, 27 jaar oud. Tijs is geboren op 10-01-1856 in Borger.
XII-cc Elsien Schipper is geboren in 1851 in Finsterwolde, dochter van Albert Schipper (zie XI-ag) en Antje Prijt. Elsien trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 03-05-1879 in Vlagtwedde met Berend Hindriks, 27 jaar oud. Berend is geboren op 01-11-1851 in Weerdinge.
XII-cd Warntje Schipper is geboren op 18-08-1854 in Finsterwolde, zoon van Albert Schipper (zie XI-ag) en Antje Prijt. Warntje is overleden op 05-08-1927 in Groningen (ziekenhuis), 72 jaar oud.
Beroep:
veenarbeider
Warntje trouwde met Aukje Kornelis Mulder. Aukje is geboren op 07-05-1854 in Appelscha, dochter van Kornelis Mulder en Hendrikje Alberts van der Jagt. Aukje is overleden op 12-11-1919 in Emmen, 65 jaar oud.
Kinderen van Warntje en Aukje:
1 Albert Schipper, geboren op 25-09-1876 in Valthermond. Zie XIII-ea.
2 Kornelis Schipper, geboren op 03-08-1878 in Valthermond. Kornelis is overleden op 01-10-1882 in Valthermond, 4 jaar oud.
3 Hendrik Schipper, geboren op 01-09-1880 in Valthermond. Hendrik is overleden op 13-12-1881 in Valthermond, 1 jaar oud.
4 Hindrikje Schipper, geboren op 13-01-1882 in Valtherveen (gem. Odoorn). Zie XIII-eb.
5 Cornelis Schipper, geboren op 18-10-1884 in Valthermond. Zie XIII-ec.
6 Anne Schipper, geboren op 28-10-1886 in Zandberg. Zie XIII-ed.
7 Jantje Schipper, geboren op 16-04-1889 in Valthermond. Jantje is overleden op 11-06-1990 in Vetstukken (Odoorn), 101 jaar oud.
8 Pieter Schipper, geboren op 13-04-1891 in Vetstukken (Odoorn). Zie XIII-ee.
9 Dieuwke Schipper, geboren op 01-09-1893 in Vetstukken (Odoorn). Zie XIII-ef.
10 Warntje Schipper, geboren op 30-03-1896 in Vetstukken (Odoorn). Zie XIII-eg.
11 Hendrik Schipper, geboren op 09-08-1898 in Vetstukken (Odoorn). Hendrik is overleden op 29-08-1970 in Nieuw Weerdinge, 72 jaar oud. Hij is begraven in Nieuw Weerdinge.
XIII-ea Albert Schipper is geboren op 25-09-1876 in Valthermond, zoon van Warntje Schipper (zie XII-cd) en Aukje Kornelis Mulder. Albert is overleden op 28-11-1933 in Valthermond, 57 jaar oud.
Beroep:
café-houder
Albert trouwde, 21 jaar oud, op 05-04-1898 in Odoorn met Hinderkien Katoen, 19 jaar oud. Hinderkien is geboren op 06-05-1878 in Odoorn.
XIII-eb Hindrikje Schipper is geboren op 13-01-1882 in Valtherveen (gem. Odoorn), dochter van Warntje Schipper (zie XII-cd) en Aukje Kornelis Mulder. Hindrikje is overleden in 09-1954 in Utrecht, 72 jaar oud.
Beroep:
arbeidster
Hindrikje trouwde, 27 jaar oud, op 28-01-1909 in Emmen met Koop Schimmel, 25 jaar oud. Koop is geboren op 24-04-1883 in Valthermond, zoon van Egbert Schimmel en Ester van der Veen. Koop is overleden op 14-04-1935 in Emmen, 51 jaar oud.
Beroep:
veenarbeider
Kinderen van Hindrikje en Koop:
1 Egbert Schimmel, geboren op 28-02-1910 in Nieuw Weerdinge. Zie XIV-ad.
2 Warntje Schimmel, geboren op 28-05-1911 in Emmen. Zie XIV-ae.
3 Hendrik Schimmel, geboren op 25-02-1914 in Emmen. Hendrik is overleden op 22-12-1914 in Groningen, 9 maanden oud.
4 Hendrik Schimmel, geboren op 10-02-1916 in Emmen. Zie XIV-af.
5 Wobbe Schimmel, geboren op 29-07-1921 in Emmen. Wobbe is overleden op 25-03-1942 in Termunten, 20 jaar oud.
6 Dieuwke Schimmel, geboren op 18-05-1925 in Valthermond. Dieuwke is overleden op 06-09-1925 in Emmen, 3 maanden oud.
XIV-ad Egbert Schimmel is geboren op 28-02-1910 in Nieuw Weerdinge, zoon van Koop Schimmel en Hindrikje Schipper (zie XIII-eb). Egbert is overleden op 12-09-1991 in Nieuw Weerdinge, 81 jaar oud. Egbert trouwde, 31 jaar oud, op 30-08-1941 in Emmen met Anna Pinkster, 21 jaar oud. Anna is geboren op 13-09-1919 in Nieuw Weerdinge.
XIV-ae Warntje Schimmel is geboren op 28-05-1911 in Emmen, zoon van Koop Schimmel en Hindrikje Schipper (zie XIII-eb). Warntje is overleden op 13-01-1994 in Emmen, 82 jaar oud. Hij is gecremeerd in Emmen. Warntje trouwde met Tjitske van der Laan. Tjitske is geboren in 1916. Tjitske is overleden op 09-02-2000 in Emmen, 83 of 84 jaar oud. Zij is gecremeerd in Emmen.
XIV-af Hendrik Schimmel is geboren op 10-02-1916 in Emmen, zoon van Koop Schimmel en Hindrikje Schipper (zie XIII-eb). Hendrik is overleden op 05-07-1981 in Emmen, 65 jaar oud. Hij is begraven in Klazienaveen. Hendrik trouwde met Willemtje Jansen. Willemtje is geboren op 17-04-1915 in Erica. Willemtje is overleden op 26-01-2003 in Klazienaveen, 87 jaar oud.
XIII-ec Cornelis Schipper is geboren op 18-10-1884 in Valthermond, zoon van Warntje Schipper (zie XII-cd) en Aukje Kornelis Mulder. Cornelis is overleden op 16-03-1929 in Nieuw Weerdinge, 44 jaar oud. Hij is begraven in Nieuw Weerdinge. Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op 04-04-1907 in Emmen met Geessien Meester, 22 jaar oud. Geessien is geboren op 29-09-1884 in Borger. Geessien is overleden op 05-06-1973 in Nieuw Weerdinge, 88 jaar oud. Zij is begraven in Nieuw Weerdinge.
XIII-ed Anne Schipper is geboren op 28-10-1886 in Zandberg, zoon van Warntje Schipper (zie XII-cd) en Aukje Kornelis Mulder. Anne is overleden op 10-02-1940 in Emmen, 53 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Anne trouwde, 24 jaar oud, op 23-03-1911 in Emmen met Antje Bosma, 20 jaar oud. Antje is geboren op 06-09-1890 in Odoorn. Antje is overleden in Emmen.
XIII-ee Pieter Schipper is geboren op 13-04-1891 in Vetstukken (Odoorn), zoon van Warntje Schipper (zie XII-cd) en Aukje Kornelis Mulder. Pieter is overleden op 06-09-1975 in Emmen, 84 jaar oud. Hij is begraven in Emmen. Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 12-02-1914 in Emmen met Eelia Gringhuis, 21 jaar oud. Eelia is geboren op 25-02-1892 in Weerdingerveen. Eelia is overleden op 04-07-1974 in Emmen, 82 jaar oud. Zij is begraven in Emmen.
XIII-ef Dieuwke Schipper is geboren op 01-09-1893 in Vetstukken (Odoorn), dochter van Warntje Schipper (zie XII-cd) en Aukje Kornelis Mulder. Dieuwke is overleden op 06-06-1973 in Nieuw Weerdinge, 79 jaar oud. Zij is begraven in Nieuw Weerdinge. Dieuwke trouwde, 23 jaar oud, op 16-11-1916 in Emmen met Pieter Hummel, 22 jaar oud. Pieter is geboren op 24-03-1894 in Emmen. Pieter is overleden op 07-03-1929 in Emmen, 34 jaar oud.
XIII-eg Warntje Schipper is geboren op 30-03-1896 in Vetstukken (Odoorn), zoon van Warntje Schipper (zie XII-cd) en Aukje Kornelis Mulder. Warntje is overleden op 24-10-1934 in Emmen, 38 jaar oud. Warntje trouwde, 23 jaar oud, op 13-03-1920 in Emmen met Trijntje Meems, 24 jaar oud. Trijntje is geboren op 10-02-1896 in Emmen. Trijntje is overleden op 20-10-1923 in Emmen, 27 jaar oud.
XII-ce Maria Schipper is geboren op 08-12-1856 in Finsterwolde, dochter van Albert Schipper (zie XI-ag) en Antje Prijt. Maria is overleden op 09-12-1911 in Emmer-Compascuum, 55 jaar oud. Zij is begraven in Emmer-Compascuum. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 05-04-1883 in Vlagtwedde met Evert Staas, 23 jaar oud. Evert is geboren op 02-06-1859 in Onstwedde. Evert is overleden op 19-10-1942 in Emmer-Compascuum, 83 jaar oud. Hij is begraven in Emmer-Compascuum.
Beroep:
arbeider
XII-cf Pieter Warntje Schipper is geboren op 09-01-1862 in Onstwedde, zoon van Albert Schipper (zie XI-ag) en Antje Prijt. Pieter is overleden op 26-10-1933 in Emmerschans, 71 jaar oud.
Beroep:
veenarbeider
Pieter trouwde, 20 jaar oud, op 25-11-1882 in Vlagtwedde met Trientje Wittering, 24 jaar oud. Trientje is geboren op 05-10-1858 in Exloerveen. Trientje is overleden op 16-01-1931 in Emmerschans, 72 jaar oud.
XII-cg Jantina Schipper is geboren op 04-02-1865 in Onstwedde, dochter van Albert Schipper (zie XI-ag) en Antje Prijt. Jantina is overleden op 08-04-1948 in Nieuw Weerdinge, 83 jaar oud. Zij is begraven in Nieuw Weerdinge. Jantina trouwde, 22 jaar oud, op 29-04-1887 in Odoorn met Cornelis Lubach, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 16-11-1862 in Haulerwijk. Cornelis is overleden op 25-05-1950 in Nieuw Weerdinge, 87 jaar oud. Hij is begraven in Nieuw Weerdinge.
XII-ch Trientje Schipper is geboren op 04-02-1865 in Onstwedde, dochter van Albert Schipper (zie XI-ag) en Antje Prijt. Trientje is overleden op 28-07-1924 in Ter Apel (gem. Vlagtwedde), 59 jaar oud. Zij is begraven in Ter Apel (gem. Vlagtwedde). Trientje trouwde, 19 jaar oud, op 24-05-1884 in Vlagtwedde met Geert Klein, 26 jaar oud. Geert is geboren op 22-05-1858 in Onstwedde. Geert is overleden op 31-01-1949 in Ter Apel (gem. Vlagtwedde), 90 jaar oud. Hij is begraven in Ter Apel (gem. Vlagtwedde).
XII-ci Grietje Schipper is geboren op 07-05-1866 in Onstwedde, dochter van Albert Schipper (zie XI-ag) en Antje Prijt. Grietje is overleden op 30-04-1950 in Ter Apel (gem. Vlagtwedde), 83 jaar oud. Zij is begraven in Ter Apel (gem. Vlagtwedde). Grietje trouwde, 24 jaar oud, op 13-12-1890 in Vlagtwedde met Evert Hendriks, 25 jaar oud. Evert is geboren op 21-03-1865 in Onstwedde. Evert is overleden op 25-08-1929 in Ter Apel (gem. Vlagtwedde), 64 jaar oud. Hij is begraven in Ter Apel (gem. Vlagtwedde).
XI-ah Trientje Schipper is geboren in 1833 in Finsterwolde, dochter van Pieter Warntjes Schipper en Jantje Alberts Snak (zie X-o). Trientje trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 04-05-1860 in Finsterwolde met Peter Popkes, 25 of 26 jaar oud. Peter is geboren in 1834 in Finsterwolde.
XI-ai Grietje Schipper is geboren op 27-09-1836 in Finsterwolde, dochter van Pieter Warntjes Schipper en Jantje Alberts Snak (zie X-o). Grietje trouwde, 25 jaar oud, op 21-03-1862 in Midwolda met Jurjen Modderman, 24 jaar oud. Jurjen is geboren op 12-08-1837 in Beerta. Jurjen is overleden op 03-12-1901 in Finsterwolde, 64 jaar oud.
XI-aj Imke Schipper is geboren omstreeks 1839, dochter van Pieter Warntjes Schipper en Jantje Alberts Snak (zie X-o). Imke trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 02-08-1867 in Finsterwolde met Albert Westerhuis, 20 of 21 jaar oud. Albert is geboren in 1846 in Woldendorp.
XI-ak Rieka Schipper is geboren op 01-05-1842 in Finsterwolde, dochter van Pieter Warntjes Schipper en Jantje Alberts Snak (zie X-o). Rieka is overleden op 17-02-1929 in Finsterwolde, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-02-1929. Rieka trouwde, 21 jaar oud, op 22-05-1863 in Finsterwolde met Derk Tuin, 24 jaar oud. Derk is geboren op 04-03-1839 in Beerta. Derk is overleden op 11-06-1926 in Finsterwolde, 87 jaar oud.
Beroep:
boerenknecht
XI-al Jantje Alberts Schipper is geboren in 1845 in Finsterwolde, dochter van Pieter Warntjes Schipper en Jantje Alberts Snak (zie X-o). Jantje is overleden op 27-10-1936 in Finsterwolde, 90 of 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-10-1936. Jantje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 04-12-1868 in Finsterwolde met Fridrik Fridriks Molenkamp, 30 jaar oud. Fridrik is geboren op 18-02-1838 in Oostwold (gem. Midwolda).
X-p Hillechien Alberts Snak is geboren op 09-08-1814 in Oostwold (gem. Midwolda), dochter van Albert Rijkes Snak en Trijntje Thomas Wegman (zie IX-f). Hillechien is overleden op 15-04-1881 in Finsterwolde, 66 jaar oud. Hillechien trouwde, 20 jaar oud, op 19-06-1835 in Finsterwolde met Barteld Hendriks Smidt, 19 jaar oud. Barteld is geboren op 30-03-1816 in Nieuw Beerta. Barteld is overleden op 14-09-1857 in Finsterwolde, 41 jaar oud.
VI-b Jan Berents, zoon van Berent Balsters (zie V-a) en Aaltje Hindricks. Hij is gedoopt op 20-10-1678 in Blijham (gem. Wedde). Jan trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1700 met Wieke Harms, ongeveer 18 jaar oud. Zij is gedoopt op 31-12-1682 in Nieuw Scheemda (gem. Scheemda).
VI-c Balster Berents, zoon van Berent Balsters (zie V-a) en Antje Hindricks. Hij is gedoopt op 08-01-1688 in Blijham (gem. Wedde). Balster trouwde, 24 jaar oud, op 17-04-1712 in Veendam met Jantje Tobias.
V-b Jan Balsters, zoon van Balster Jans (zie IV-a) en Geeske Geerts. Jan trouwde op 18-01-1661 in Winschoten met Jantje Alefs.
V-c Trijntje Balsters, dochter van Balster Jans (zie IV-a) en Geeske Geerts. Trijntje:
(1) trouwde vóór 1660 met Herman Engelberts.
(2) trouwde op 24-02-1665 in Beerta met Hindrick Coerts.
V-d Geertje Balsters, dochter van Balster Jans (zie IV-a) en Geeske Geerts. Geertje trouwde vóór 24-02-1665 met Geert Geerts Cloppenborch.
V-e Sicko Balsters, zoon van Balster Jans (zie IV-a) en Geeske Geerts. Sicko trouwde in 1661 in Winschoten met Jantje Hindricks.
V-f Harm Balsters, zoon van Balster Jans (zie IV-a) en Geeske Geerts. Harm trouwde op 13-03-1670 in Winschoten met Aaltje Emes.
IV-b Sicke Jans, zoon van Johan Sickes offte Willems (zie III) en N.N.. Sicke trouwde op 22-02-1631 in Onstwedde met Mette Harms.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 02-04-2016 16:49:47 door René Stuut