Parenteel van Klaas Klazes Wedzinga

I Klaas Klazes Wedzinga. Klaas trouwde met Jisseltje Andries. Jisseltje is een dochter van Andries Pieters.
Kinderen van Klaas en Jisseltje:
1 Klaas Klazes Wedzinga, geboren omstreeks 01-09-1770 in Twijzel. Zie II-a.
2 Alle Klazes Wedzinga, geboren omstreeks 1771. Zie II-b.
3 Andries Klazes, geboren op 13-08-1775 in Twijzel. Andries is overleden vóór 1778, ten hoogste 3 jaar oud.
4 Andries Klazes Wedzinga, geboren in 1778. Zie II-c.
II-a Klaas Klazes Wedzinga is geboren omstreeks 01-09-1770 in Twijzel, zoon van Klaas Klazes Wedzinga (zie I) en Jisseltje Andries. Hij is gedoopt op 14-10-1770 in Twijzel. Klaas is overleden op 09-05-1845 in Achtkarspelen, ongeveer 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-05-1845. Klaas trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 24-04-1796 in Oostermeer met Frouwkjen Douwes de Vries, ongeveer 25 jaar oud. Frouwkjen is geboren omstreeks 1771 in Eestrum. Frouwkjen is overleden op 02-01-1825 in Achtkarspelen, ongeveer 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1825.
Kinderen van Klaas en Frouwkjen:
1 Maayke Klases Wedzinga, geboren op 01-10-1796 in Kooten. Zie III-a.
2 Jisseltje Klazes (Jitske) Wedzinga, geboren op 10-01-1799 in Kooten. Zie III-b.
3 Klaaske Klazes Wedzinga, geboren op 06-11-1801 in Kooten. Zie III-c.
4 Klaas Klazes Wedzinga, geboren op 29-10-1804 in Kooten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-01-1847. Hij is gedoopt op 02-12-1804 in Kooten. Klaas is overleden op 21-01-1847 in Achtkarspelen, 42 jaar oud. Klaas bleef ongehuwd.
5 Antje Klazes Wedzinga, geboren in 1808 in Kooten. Zie III-d.
6 Douwe Klazes Wedzinga, geboren in 1810 in Kooten. Zie III-e.
7 Andries Klazes Wedzinga, geboren op 27-12-1813 in Buitenpost. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-12-1813. Andries is overleden op 09-09-1830 in Achtkarspelen, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-09-1830.
III-a Maayke Klases Wedzinga is geboren op 01-10-1796 in Kooten, dochter van Klaas Klazes Wedzinga (zie II-a) en Frouwkjen Douwes de Vries. Zij is gedoopt op 06-11-1796 in Kooten. Maayke is overleden op 17-04-1871 in Tietjerksteradeel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-04-1871. Maayke trouwde, 30 jaar oud, op 30-12-1826 in Tietjerksteradeel met Piebe Rommerts Kingsbergen, ongeveer 27 jaar oud. Piebe is geboren omstreeks 1799 in Hardegarijp (gem. Tietjerksteradeel), zoon van Rommert Piebes Kingsbergen en Dieuwke Heines Klijnstra. Piebe is overleden op 05-10-1881 in Tietjerksteradeel, ongeveer 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-10-1881.
Kinderen van Maayke en Piebe:
1 Rommert Piebes Kingsbergen, geboren op 14-09-1826 in Hardegarijp (gem. Tietjerksteradeel). Zie IV-a.
2 Froukje Pybes Kingsbergen, geboren op 26-12-1828 in Hardegarijp (gem. Tietjerksteradeel). Zie IV-b.
3 Klaas Kingsbergen, geboren op 03-03-1832 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1832. Klaas is overleden op 18-06-1832 in Tietjerksteradeel, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-06-1832.
4 Dieuwke Kingsbergen, geboren op 07-01-1834. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-01-1834. Dieuwke is overleden op 17-03-1852, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-03-1852.
IV-a Rommert Piebes Kingsbergen is geboren op 14-09-1826 in Hardegarijp (gem. Tietjerksteradeel), zoon van Piebe Rommerts Kingsbergen en Maayke Klases Wedzinga (zie III-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-09-1826. Rommert is overleden op 25-12-1899 in Tietjerksteradeel, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-12-1899. Rommert:
(1) trouwde, 36 jaar oud, op 16-05-1863 in Tietjerksteradeel met Trijntje Feitzes Westra, ongeveer 35 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1828 in Rijperkerk.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 08-06-1871 in Tietjerksteradeel met Sytske Tjeerds Hiemstra, ongeveer 57 jaar oud. Sytske is geboren omstreeks 1814 in Suawoude.
Kinderen van Rommert en Trijntje:
1 Piebe Rommerts Kingsbergen, geboren op 03-03-1865 in Tietjerk. Zie V-a.
2 Feitze Rommerts Kingsbergen, geboren op 12-02-1866 in Tietjerk. Zie V-b.
3 Maaike Rommerts Kingsbergen, geboren op 28-11-1869 in Tietjerk. Zie V-c.
4 NN Kingsbergen, levenloos geboren dochter, geboren op 29-11-1869 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-11-1869.
V-a Piebe Rommerts Kingsbergen is geboren op 03-03-1865 in Tietjerk, zoon van Rommert Piebes Kingsbergen (zie IV-a) en Trijntje Feitzes Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-03-1865. Piebe is overleden op 12-02-1937 in Tietjerksteradeel, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-02-1937. Piebe trouwde, 33 jaar oud, op 21-05-1898 in Tietjerksteradeel met Trijntje Doekes Tulp, ongeveer 28 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1870 in Giekerk.
Kind van Piebe en Trijntje:
1 Rommert Kingsbergen, geboren op 27-08-1899 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-08-1899.
V-b Feitze Rommerts Kingsbergen is geboren op 12-02-1866 in Tietjerk, zoon van Rommert Piebes Kingsbergen (zie IV-a) en Trijntje Feitzes Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-02-1866. Feitze is overleden op 25-11-1935 in Tietjerksteradeel, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-11-1935. Feitze trouwde, 30 jaar oud, op 16-05-1896 in Tietjerksteradeel met Hiltje Tjitske van Huizen, ongeveer 25 jaar oud. Hiltje is geboren omstreeks 1871 in Eestrum.
Kinderen van Feitze en Hiltje:
1 Rommert Kingsbergen, geboren op 22-07-1897 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-07-1897.
2 Symke Rommerts Kingsbergen, geboren op 02-04-1899 in Dronrijp. Zie VI-a.
3 Trijntje Kingsbergen, geboren op 21-07-1900 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-07-1900.
4 Maaike Kingsbergen, geboren omstreeks 06-1911. Maaike is overleden op 26-10-1911 in Tietjerksteradeel, ongeveer 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-10-1911.
VI-a Symke Rommerts Kingsbergen is geboren op 02-04-1899 in Dronrijp, dochter van Feitze Rommerts Kingsbergen (zie V-b) en Hiltje Tjitske van Huizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-04-1899. Symke trouwde, 21 jaar oud, op 11-09-1920 in Tietjerksteradeel met Romke Bosma, ongeveer 20 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 18-07-1955. Romke is geboren omstreeks 1900 in Rijperkerk.
V-c Maaike Rommerts Kingsbergen is geboren op 28-11-1869 in Tietjerk, dochter van Rommert Piebes Kingsbergen (zie IV-a) en Trijntje Feitzes Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-11-1869. Maaike trouwde, 24 jaar oud, op 12-05-1894 in Tietjerksteradeel met Pieter Sipkes Bouma, ongeveer 22 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1872 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel).
IV-b Froukje Pybes Kingsbergen is geboren op 26-12-1828 in Hardegarijp (gem. Tietjerksteradeel), dochter van Piebe Rommerts Kingsbergen en Maayke Klases Wedzinga (zie III-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1828. Froukje is overleden op 28-08-1919 in Tietjerksteradeel, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-08-1919. Froukje trouwde, 28 jaar oud, op 16-05-1857 in Tietjerksteradeel met Keimpe Wygers Veenstra, ongeveer 27 jaar oud. Keimpe is geboren omstreeks 1830 in Tietjerk.
Kinderen van Froukje en Keimpe:
1 Maaike Keimpes Veenstra, geboren op 24-08-1858 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-08-1858.
2 Dieuwke Keimpes Veenstra, geboren op 02-07-1860 in Tietjerk. Zie V-d.
3 Baafke Veenstra, geboren op 30-07-1862 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1862.
4 Baafke Keimpes Veenstra, geboren op 22-09-1864 in Tietjerk. Zie V-e.
5 Wieger Keimpes Veenstra, geboren op 22-09-1864 in Tietjerk. Zie V-f.
6 Piebe Keimpes Veenstra, geboren op 16-12-1867 in Tietjerk. Zie V-g.
7 Trijntje Keimpes Veenstra, geboren op 14-01-1871 in Tietjerk. Zie V-h.
8 Rommert Keimpes Veenstra, geboren op 14-08-1874 in Tietjerk. Zie V-i.
V-d Dieuwke Keimpes Veenstra is geboren op 02-07-1860 in Tietjerk, dochter van Keimpe Wygers Veenstra en Froukje Pybes Kingsbergen (zie IV-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-07-1860. Dieuwke is overleden op 15-09-1942 in Leeuwarden, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-09-1942. Dieuwke trouwde, 24 jaar oud, op 23-05-1885 in Tietjerksteradeel met Lubbert Gerbens van Wieren, ongeveer 23 jaar oud. Lubbert is geboren omstreeks 1862 in Rijperkerk.
V-e Baafke Keimpes Veenstra is geboren op 22-09-1864 in Tietjerk, dochter van Keimpe Wygers Veenstra en Froukje Pybes Kingsbergen (zie IV-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1864. Baafke trouwde, 27 jaar oud, op 14-05-1892 in Tietjerksteradeel met Sytze Rypkes Sierksma, ongeveer 32 jaar oud. Sytze is geboren omstreeks 1860 in Rijperkerk.
V-f Wieger Keimpes Veenstra is geboren op 22-09-1864 in Tietjerk, zoon van Keimpe Wygers Veenstra en Froukje Pybes Kingsbergen (zie IV-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1864. Wieger trouwde, 40 jaar oud, op 27-05-1905 in Tietjerksteradeel met Susanna Oostenga, ongeveer 44 jaar oud. Susanna is geboren omstreeks 1861 in Birdaard.
V-g Piebe Keimpes Veenstra is geboren op 16-12-1867 in Tietjerk, zoon van Keimpe Wygers Veenstra en Froukje Pybes Kingsbergen (zie IV-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1867. Piebe:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 16-08-1902 in Tietjerksteradeel met Froukje Aukes Vlieger, ongeveer 25 jaar oud. Froukje is geboren omstreeks 1877 in Rijperkerk.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 09-05-1908 in Tietjerksteradeel met Beitske Teunis Hoekstra, ongeveer 34 jaar oud. Beitske is geboren omstreeks 1874 in Rijperkerk.
V-h Trijntje Keimpes Veenstra is geboren op 14-01-1871 in Tietjerk, dochter van Keimpe Wygers Veenstra en Froukje Pybes Kingsbergen (zie IV-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-01-1871. Trijntje trouwde, 29 jaar oud, op 02-06-1900 in Tietjerksteradeel met Klaas Hermanus Inia, ongeveer 31 jaar oud. Klaas is geboren omstreeks 1869 in Tietjerk.
V-i Rommert Keimpes Veenstra is geboren op 14-08-1874 in Tietjerk, zoon van Keimpe Wygers Veenstra en Froukje Pybes Kingsbergen (zie IV-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1874. Rommert trouwde, 27 jaar oud, op 31-05-1902 in Tietjerksteradeel met Grietje Castelein, ongeveer 26 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1876 in Wirdum.
III-b Jisseltje Klazes (Jitske) Wedzinga is geboren op 10-01-1799 in Kooten, dochter van Klaas Klazes Wedzinga (zie II-a) en Frouwkjen Douwes de Vries. Zij is gedoopt op 03-03-1799 in Kooten. Jitske is overleden op 13-12-1874 in Achtkarspelen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1874. Jitske trouwde, 22 jaar oud, op 02-06-1821 in Achtkarspelen met Harmen Durks Kielstra, 28 of 29 jaar oud. Harmen is geboren in 1792 in Twijzel.
Kinderen van Jitske en Harmen:
1 Vrietzen Kielstra, geboren op 04-03-1822 in Achtkarspelen. Zie IV-c.
2 Klaas Harmens Kielstra, geboren op 18-03-1824 in Twijzel. Zie IV-d.
3 Dirk Harmens Kielstra, geboren op 14-08-1826 in Twijzel. Zie IV-e.
4 Froukjen Harmens Kielstra, geboren op 09-10-1829. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1829.
5 Antje Kielstra, geboren op 28-09-1839 in Twijzel. Zie IV-f.
IV-c Vrietzen Kielstra is geboren op 04-03-1822 in Achtkarspelen, dochter van Harmen Durks Kielstra en Jisseltje Klazes (Jitske) Wedzinga (zie III-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1822. Vrietzen is overleden op 08-03-1912 in Dantumadeel, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-03-1912. Vrietzen trouwde, 27 jaar oud, op 21-02-1850 in Dantumadeel met Nammen Bienses Dijkstra, ongeveer 24 jaar oud. Nammen is geboren omstreeks 1826 in Driesum.
IV-d Klaas Harmens Kielstra is geboren op 18-03-1824 in Twijzel, zoon van Harmen Durks Kielstra en Jisseltje Klazes (Jitske) Wedzinga (zie III-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-03-1824. Klaas is overleden op 15-07-1866 in Achtkarspelen, 42 jaar oud. Klaas trouwde, 33 jaar oud, op 09-05-1857 in Kollum met Riemke Aukes de Vries.
IV-e Dirk Harmens Kielstra is geboren op 14-08-1826 in Twijzel, zoon van Harmen Durks Kielstra en Jisseltje Klazes (Jitske) Wedzinga (zie III-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-08-1826. Dirk trouwde, 28 jaar oud, op 11-11-1854 in Achtkarspelen met Lijsbeth Andries de Vries, ongeveer 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Lijsbeth: wettiging 1 kind
Lijsbeth is geboren omstreeks 1818 in Kooten.
IV-f Antje Kielstra is geboren op 28-09-1839 in Twijzel, dochter van Harmen Durks Kielstra en Jisseltje Klazes (Jitske) Wedzinga (zie III-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-09-1839. Antje trouwde, 23 jaar oud, op 21-03-1863 in Achtkarspelen met Jan van der Zwaag, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antje en Jan: wettiging 1 kind
Jan is geboren omstreeks 1840 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel).
III-c Klaaske Klazes Wedzinga is geboren op 06-11-1801 in Kooten, dochter van Klaas Klazes Wedzinga (zie II-a) en Frouwkjen Douwes de Vries. Zij is gedoopt op 06-12-1801 in Kooten. Klaaske is overleden op 17-07-1875 in Achtkarspelen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-07-1875. Klaaske trouwde, 25 jaar oud, op 29-04-1827 in Achtkarspelen met Gerlof Hendriks Sikkema, ongeveer 29 jaar oud. Gerlof is geboren omstreeks 1798 in Surhuizum.
Kinderen van Klaaske en Gerlof:
1 Froukjen Sikkema, geboren op 25-10-1829. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-10-1829.
2 Hendrik Sikkema, geboren op 20-04-1839. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-04-1839.
3 Froukjen Gerlofs Sikkema, geboren op 06-11-1841 in Surhuizum. Zie IV-g.
4 Hendrik Sikkema, geboren op 06-12-1845. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-12-1845.
IV-g Froukjen Gerlofs Sikkema is geboren op 06-11-1841 in Surhuizum, dochter van Gerlof Hendriks Sikkema en Klaaske Klazes Wedzinga (zie III-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-11-1841. Froukjen trouwde, 21 jaar oud, op 10-10-1863 in Achtkarspelen met Pieter Ploeg, ongeveer 38 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1825 in Opende.
III-d Antje Klazes Wedzinga is geboren in 1808 in Kooten, dochter van Klaas Klazes Wedzinga (zie II-a) en Frouwkjen Douwes de Vries. Antje is overleden op 13-09-1860 in Achtkarspelen, 51 of 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-09-1860. Antje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 04-05-1833 in Achtkarspelen met Douwe Ritskes Reitsma, ongeveer 43 jaar oud. Douwe is geboren omstreeks 1790 in Reitsum.
III-e Douwe Klazes Wedzinga is geboren in 1810 in Kooten, zoon van Klaas Klazes Wedzinga (zie II-a) en Frouwkjen Douwes de Vries. Douwe is overleden op 11-05-1865 in Achtkarspelen, 54 of 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1865.
Beroep:
boerenknecht. arbeider
Douwe:
(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 04-05-1833 in Achtkarspelen met Antje Jans Kootstra, ongeveer 24 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1809 in Twijzel, dochter van Jan Ebeles en Durkjen Hendriks.
(2) trouwde, 53 of 54 jaar oud, op 11-08-1864 in Achtkarspelen met Geeske Hendriks Ritsma, 50 jaar oud. Geeske is geboren op 18-02-1814 in Surhuizum, dochter van Hendrik Ritskes Ritsma en Eekjen Beernts Rinkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-02-1814. Geeske is overleden op 28-11-1897 in Achtkarspelen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-11-1897. Geeske is weduwe van Sjoerd Alles Groenhof (±1806-1852), met wie zij trouwde op 18-05-1833 in Achtkarspelen. Geeske is weduwe van Johannes Hendriks van der Meer (geb. ±1804), met wie zij trouwde op 11-05-1861 in Achtkarspelen.
Kinderen van Douwe en Antje:
1 Andries Douwes Wedzinga, geboren op 07-09-1833 in Kooten. Zie IV-h.
2 Durkje Douwes Wedzinga, geboren op 29-07-1836 in Kooten. Zie IV-i.
3 Klaas Douwes Wedzinga, geboren op 02-11-1839 in Kooten. Zie IV-j.
IV-h Andries Douwes Wedzinga is geboren op 07-09-1833 in Kooten, zoon van Douwe Klazes Wedzinga (zie III-e) en Antje Jans Kootstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-09-1833. Andries is overleden op 01-03-1903 in Drogeham, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1903.
Beroep:
arbeider
Andries trouwde, 20 jaar oud, op 01-04-1854 in Achtkarspelen met Grietje Brugts Spoelstra, 23 jaar oud. Grietje is geboren op 21-05-1830 in Augustinusga, dochter van Brugt Minderts Spoelstra en Albertje Eits Jongsma. Grietje is overleden op 08-03-1904 in Drogeham, 73 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid, arbeidster
Kinderen van Andries en Grietje:
1 Antje Andries Wedzinga, geboren op 10-11-1854 in Kooten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-11-1854. Antje is overleden op 16-12-1854 in Kooten, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-12-1854.
2 Douwe Andries Wedzinga, geboren op 05-01-1856 in Kooten (gem. Achtkarspelen). Zie V-j.
3 Brugt Andries Wedzinga, geboren op 08-02-1859 in Kooten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-02-1859. Brugt is overleden op 24-08-1885 in Drogeham, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-08-1885. Brugt bleef ongehuwd.
Beroep:
arbeider
4 Ankje Andries (Aukje) Wedzinga, geboren op 16-11-1862 in Kooten. Zie V-k.
5 Antje Andries Wedzinga, geboren op 05-05-1865 in Kooten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-05-1865. Antje is overleden op 24-05-1865 in Kooten, 19 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-05-1865.
6 Klaas Andries Wedzinga, geboren op 07-08-1866 in Kooten. Zie V-l.
7 Eit Andries Wedzinga, geboren op 17-02-1870 in Drogeham. Zie V-m.
8 Anne Andries Wedzinga, geboren op 12-03-1873 in Drogeham. Zie V-n.
V-j Douwe Andries Wedzinga is geboren op 05-01-1856 om 10:00 in Kooten (gem. Achtkarspelen), zoon van Andries Douwes Wedzinga (zie IV-h) en Grietje Brugts Spoelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-01-1856. Douwe is overleden op 26-12-1933 in Groningen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1933.
Beroep:
arbeider, boerenknecht
Douwe trouwde, 26 jaar oud, op 13-05-1882 in Smallingerland met Martje Hendriks Veenstra, 24 jaar oud. Martje is geboren op 22-01-1858 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Hendrik Jans Veenstra en Wilhelmina Franzes Postma (Postmus). Martje is overleden op 23-12-1927 in Boelenslaan, 69 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Douwe en Martje:
1 Grietje Wedzinga, geboren op 24-09-1882 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie VI-b.
2 Willemke Wedzinga, geboren op 16-10-1884 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie VI-c.
3 Antje Wedzinga, geboren op 23-07-1886 in Drachten (gem. Smallingerland). Zie VI-d.
4 Hendrik Wedzinga, geboren op 22-12-1888 in Rottevalle. Zie VI-e.
5 Ankje Wedzinga, geboren op 01-07-1892 in Surhuisterveen. Zie VI-f.
6 Andries Wedzinga, geboren op 17-03-1895 in Surhuisterveen. Zie VI-g.
7 Neeltje Wedzinga, geboren op 04-09-1898 in Surhuisterveen. Zie VI-h.
8 Brugt Wedzinga, geboren op 27-11-1901 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-11-1901.
VI-b Grietje Wedzinga is geboren op 24-09-1882 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Douwe Andries Wedzinga (zie V-j) en Martje Hendriks Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1882. Grietje is overleden op 23-11-1963 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), 81 jaar oud.
Beroep:
arbeidster, zonder beroep
Grietje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 25-01-1902 in Achtkarspelen met Roelof van der Heide, 20 jaar oud. Roelof is geboren op 13-11-1881 in Surhuisterveen (gem. Achtkarspelen), zoon van Jakob Geerts van der Heide en Doetje Jans Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-11-1881.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 19-02-1921 in Achtkarspelen met Wiebe van Dekken, 50 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Wiebe: wettiging 2 kinderen
Wiebe is geboren op 24-09-1870 in Surhuizum (gem. Achtkarspelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-09-1870.
Kind van Grietje en Roelof:
1 Martje van der Heide, geboren op 15-08-1902 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-08-1902.
willemkewedzinga.jpg graf_willemke_wedzinga.jpg binne_tuinstra_met_schop_op_de_voorgrond.jpg binne_tuinstra.jpg binne_tuinstra_met_zijn_2de_vrouw.jpg graf_binne_tuinstra_en_antje_vollema.jpg
1 Willemke Wedzinga
2 graf_willemke_wedzinga
3 Binne Tuinstra met schop op de voorgrond
4 Binne Tuinstra
5 Binne Tuinstra met zijn 2de vrouw
6 graf Binne Tuinstra en Antje Vollema
VI-c Willemke Wedzinga (afb. 1 en 2) is geboren op 16-10-1884 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Douwe Andries Wedzinga (zie V-j) en Martje Hendriks Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1884. Willemke is overleden in 10-1976, 91 of 92 jaar oud. Zij is begraven in Forest Lawn Cemetery (Norfolk, Virginia, USA). Willemke:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 11-01-1907 in Smallingerland met Binne Tuinstra (afb. 3 t/m 6), 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 26-11-1942 in Leeuwarden. Binne is geboren op 18-08-1885 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Jan Rapkes Tuinstra en Wilhelmina Binnes de Ruiter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-08-1885. Binne is overleden op 16-06-1973, 87 jaar oud. Hij is begraven in Rottevalle. Binne trouwde later met Antje Vollema (1911-2000).
(2) trouwde, 42 of 43 jaar oud, in 1927 in Pasquotank (North Carolina, USA) met Karel / Charles Garrelfs, 42 of 43 jaar oud. Karel is geboren op 17-10-1884. Karel is overleden op 06-04-1937 in Norfolk (Virginia, USA), 52 jaar oud. Hij is begraven in Forest Lawn Cemetery (Norfolk, Virginia, USA).
Kind van Willemke uit onbekende relatie:
1 Martje Wedzinga, geboren op 04-12-1902 in Achtkarspelen. Zie VII-a.
Kinderen van Willemke en Binne:
2 Jan Tuinstra, geboren op 12-09-1905 in Drachten (gem. Smallingerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-09-1905.
Notitie bij de geboorte van Jan: Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 11 januari 1907, gemeente Smallingerland
Jan is overleden omstreeks 1962 in Amerika, ongeveer 57 jaar oud.
3 Douwe (Dick) Tuinstra, geboren op 21-09-1906.
Notitie bij de geboorte van Dick: Aangegeven door de vroedvrouw; kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 11 januari 1907
Dick is overleden op 30-06-1995 in Emmeloord, 88 jaar oud. Hij is gecremeerd op 05-07-1995 in Lelystad.
4 Wilhelmina Tuinstra, geboren op 26-04-1908 in Smallingerland. Zie VII-b.
5 Grietje Tuinstra, geboren op 13-07-1909 in Drachten. Zie VII-c.
VII-a Martje Wedzinga is geboren op 04-12-1902 in Achtkarspelen, dochter van Willemke Wedzinga (zie VI-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-12-1902. Martje is overleden op 30-10-1981 in St. Annaparochie (gem. Het Bildt), 78 jaar oud. Martje trouwde, 20 jaar oud, op 14-04-1923 in Achtkarspelen met Kornelis Woudstra, 22 jaar oud. Kornelis is geboren op 29-03-1901 in Surhuisterveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-03-1901.
VII-b Wilhelmina Tuinstra is geboren op 26-04-1908 in Smallingerland, dochter van Binne Tuinstra en Willemke Wedzinga (zie VI-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-04-1908.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aangegeven door de vroedvrouw; vader is arbeider en beroepshalve afwezig
Wilhelmina is overleden op 16-08-2000 in Leeuwarden, 92 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 20 jaar oud, op 01-12-1928 in Smallingerland met Aldert Jan Keuning, 21 jaar oud. Aldert is geboren op 28-01-1907 in Drachten (gem. Smallingerland), zoon van Sieberen Jacobs Keuning en Siebrigje Haarsma. Aldert is overleden op 16-04-1958 in Leeuwarden, 51 jaar oud. Hij is begraven op 19-04-1958 in Leeuwarden (Noorderbegraafplaats).
VII-c Grietje Tuinstra is geboren op 13-07-1909 in Drachten, dochter van Binne Tuinstra en Willemke Wedzinga (zie VI-c). Grietje trouwde, 22 jaar oud, op 28-05-1932 in Smallingerland met Tjeerd Jan Wouters, ongeveer 23 jaar oud. Tjeerd is geboren omstreeks 1909 in Drachten (gem. Smallingerland).
VI-d Antje Wedzinga is geboren op 23-07-1886 in Drachten (gem. Smallingerland), dochter van Douwe Andries Wedzinga (zie V-j) en Martje Hendriks Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-07-1886. Antje is overleden op 26-07-1978, 92 jaar oud. Zij is begraven in Nijega. Antje trouwde, 21 jaar oud, op 30-05-1908 in Smallingerland met Ruurd de Vries, 24 jaar oud. Ruurd is geboren op 15-09-1883 in Surhuisterveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-09-1883.
Kind van Antje en Ruurd:
1 NN de Vries, levenloos geboren zoon, geboren op 14-12-1908 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-12-1908.
VI-e Hendrik Wedzinga is geboren op 22-12-1888 in Rottevalle, zoon van Douwe Andries Wedzinga (zie V-j) en Martje Hendriks Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-12-1888. Hendrik is overleden op 12-09-1939 in Groningen, 50 jaar oud. Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op 10-02-1916 in Kloosterburen met Maria Catharina Haak, 26 jaar oud. Maria is geboren op 01-03-1889 in Kloosterburen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1889.
Kind van Hendrik en Maria:
1 Martha Harmanna Wedzinga, geboren omstreeks 1917. Martha is overleden op 07-02-1919 in Kloosterburen, ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1919.
graf_ankje_wedzinga.jpg
7 graf Ankje Wedzinga
VI-f Ankje Wedzinga (afb. 7) is geboren op 01-07-1892 in Surhuisterveen, dochter van Douwe Andries Wedzinga (zie V-j) en Martje Hendriks Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-07-1892. Ankje is overleden op 28-02-1947, 54 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden (Noorderbegraafplaats). Ankje trouwde, 20 jaar oud, op 10-05-1913 in Achtkarspelen met Waatze de Boer, 29 jaar oud. Waatze is geboren op 25-06-1883 in Harkema-Opeinde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-06-1883.
VI-g Andries Wedzinga is geboren op 17-03-1895 in Surhuisterveen, zoon van Douwe Andries Wedzinga (zie V-j) en Martje Hendriks Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1895. Andries:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 18-07-1914 in Achtkarspelen met Geertje van der Heide, 21 jaar oud. Geertje is geboren op 30-05-1893 in Surhuisterveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-05-1893. Geertje is overleden op 20-11-1918 in Smallingerland, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-11-1918.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 07-05-1921 in Grootegast met Baukje de Roos, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Andries en Baukje: wettiging 1 kind
Baukje is geboren op 12-08-1896 in Drachten (gem. Smallingerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-08-1896.
Kind van Andries en Geertje:
1 NN Wedzinga, levenloos geboren dochter, geboren op 02-11-1915. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1915.
Kind van Andries en Baukje:
2 Douwe Andries Wedzinga, geboren omstreeks 1924 in Doezum. Douwe is overleden op 16-02-1925 in Grootegast, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-02-1925.
VI-h Neeltje Wedzinga is geboren op 04-09-1898 in Surhuisterveen, dochter van Douwe Andries Wedzinga (zie V-j) en Martje Hendriks Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-09-1898. Neeltje trouwde, 20 jaar oud, op 10-05-1919 in Achtkarspelen met Jan Herzog, 25 jaar oud. Jan is geboren op 04-04-1894 in Harderwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-04-1894.
V-k Ankje Andries (Aukje) Wedzinga is geboren op 16-11-1862 in Kooten, dochter van Andries Douwes Wedzinga (zie IV-h) en Grietje Brugts Spoelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-11-1862. Aukje is overleden op 06-06-1926 in Harkema-Opeinde, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-06-1926. Aukje trouwde, 21 jaar oud, op 26-04-1884 in Achtkarspelen met Sierk Hendriks Claus, 25 jaar oud. Sierk is geboren op 14-09-1858 in Harkema-Opeinde. Sierk is overleden op 28-01-1948 in Harkema-Opeinde, 89 jaar oud.
Beroep:
arbeider, landbouwer
Kinderen van Aukje en Sierk:
1 Grietje Sierks Claus, geboren op 22-10-1885 in Harkema-Opeinde. Zie VI-i.
2 Hendrik Claus, geboren op 24-07-1888 in Harkema-Opeinde. Zie VI-j.
3 Andries Claus, geboren op 13-12-1891 in Harkema-Opeinde. Zie VI-k.
VI-i Grietje Sierks Claus is geboren op 22-10-1885 in Harkema-Opeinde, dochter van Sierk Hendriks Claus en Ankje Andries (Aukje) Wedzinga (zie V-k). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-10-1885. Grietje is overleden op 18-09-1971 in Buitenpost, 85 jaar oud. Grietje trouwde, 18 jaar oud, op 20-02-1904 in Buitenpost met Riekele Ruurds van der Veen, 21 jaar oud. Riekele is geboren op 08-11-1882 in Harkema-Opeinde. Riekele is overleden op 27-09-1960 in Harkema-Opeinde, 77 jaar oud.
VI-j Hendrik Claus is geboren op 24-07-1888 in Harkema-Opeinde, zoon van Sierk Hendriks Claus en Ankje Andries (Aukje) Wedzinga (zie V-k). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-07-1888. Hendrik trouwde, 21 jaar oud, op 22-01-1910 in Achtkarspelen met Geeske Wagenaar, 19 jaar oud. Geeske is geboren op 16-07-1890 in Surhuisterveen, dochter van Andries Wagenaar en Grietje Ritskes Tuinstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-07-1890.
VI-k Andries Claus is geboren op 13-12-1891 in Harkema-Opeinde, zoon van Sierk Hendriks Claus en Ankje Andries (Aukje) Wedzinga (zie V-k). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-12-1891. Andries trouwde, 24 jaar oud, op 26-08-1916 in Achtkarspelen met Aafke de Swart, ongeveer 18 jaar oud. Aafke is geboren omstreeks 1898 in Kollumerzwaag.
V-l Klaas Andries Wedzinga is geboren op 07-08-1866 in Kooten, zoon van Andries Douwes Wedzinga (zie IV-h) en Grietje Brugts Spoelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-08-1866. Klaas is overleden op 17-03-1937 in Boelenslaan, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-03-1937. Klaas trouwde, 26 jaar oud, op 13-10-1892 in Achtkarspelen met Baukje Pieters Nicolai, 24 jaar oud. Baukje is geboren op 22-08-1868 in Drogeham (gem. Achtkarspelen). Baukje is overleden op 24-01-1911 in Groningen, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-01-1911.
Kinderen van Klaas en Baukje:
1 Andries Wedzinga, geboren op 08-09-1893 in Harkema-Opeinde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-09-1893.
2 NN Wedzinga, levenloos geboren dochter, geboren op 18-08-1895 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-08-1895.
3 Pieter Wedzinga, geboren op 30-07-1896 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1896.
4 Douwe Wedzinga, geboren op 18-10-1898 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1898.
5 Sybrigje Wedzinga, geboren op 08-10-1900 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-10-1900.
6 Eit Wedzinga, geboren op 07-12-1901 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-12-1901. Eit is overleden op 21-02-1903 in Achtkarspelen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1903.
7 NN Wedzinga, levenloos geboren dochter, geboren op 15-05-1910 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-05-1910.
V-m Eit Andries Wedzinga is geboren op 17-02-1870 in Drogeham, zoon van Andries Douwes Wedzinga (zie IV-h) en Grietje Brugts Spoelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-02-1870. Eit is overleden op 23-05-1960 in Boelenslaan, 90 jaar oud. Hij is begraven in Boelenslaan.
Beroep:
veehouder, landbouwer, arbeider
Eit trouwde, 27 jaar oud, op 06-11-1897 in Achtkarspelen met Baije Roelofs (Baukje) van der Heide, 23 jaar oud. Baukje is geboren op 05-01-1874 in Surhuisterveen. Baukje is overleden op 10-11-1910 in Surhuisterveen, 36 jaar oud. Zij is begraven in Surhuisterveensterheide.
Kinderen van Eit en Baukje:
1 Andries Wedzinga, geboren op 30-08-1898 in Achtkarspelen. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-08-1898.
2 Baye Wedzinga, geboren op 22-11-1900 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-11-1900.
3 Grietje Wedzinga, geboren op 31-10-1902 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1902.
V-n Anne Andries Wedzinga is geboren op 12-03-1873 in Drogeham, zoon van Andries Douwes Wedzinga (zie IV-h) en Grietje Brugts Spoelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-03-1873. Anne is overleden op 11-02-1940 in Drogeham, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-02-1940. Anne trouwde, 25 jaar oud, op 27-08-1898 in Achtkarspelen met Tjeerdtje Tjeerds Nijboer, 18 jaar oud. Tjeerdtje is geboren op 07-09-1879 in Surhuisterveen. Tjeerdtje is overleden op 28-06-1968 in Drogeham, 88 jaar oud. Zij is begraven in Drogeham.
Kinderen van Anne en Tjeerdtje:
1 Antje Wedzinga, geboren op 13-06-1900 in Harkema-Opeinde. Zie VI-l.
2 Andries Wedzinga, geboren op 21-11-1902 in Achtkarspelen. Zie VI-m.
VI-l Antje Wedzinga is geboren op 13-06-1900 in Harkema-Opeinde, dochter van Anne Andries Wedzinga (zie V-n) en Tjeerdtje Tjeerds Nijboer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-06-1900. Antje trouwde, 20 jaar oud, op 12-03-1921 in Achtkarspelen met Riekele Witteveen, ongeveer 26 jaar oud. Riekele is geboren omstreeks 1895 in Drogeham.
VI-m Andries Wedzinga is geboren op 21-11-1902 in Achtkarspelen, zoon van Anne Andries Wedzinga (zie V-n) en Tjeerdtje Tjeerds Nijboer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-11-1902. Andries is overleden in 1966, 63 of 64 jaar oud. Andries trouwde met Fokje Hogeveen. Fokje is geboren in 1904, dochter van Andries Jurjens Hogeveen en Antsje Tobias van der Velde. Fokje is overleden in 2001, 96 of 97 jaar oud.
IV-i Durkje Douwes Wedzinga is geboren op 29-07-1836 in Kooten, dochter van Douwe Klazes Wedzinga (zie III-e) en Antje Jans Kootstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-07-1836. Durkje is overleden op 22-06-1883 in Achtkarspelen, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-06-1883. Durkje trouwde, 26 jaar oud, op 26-12-1862 in Achtkarspelen met Alle Sjoerds Groenhof, 28 jaar oud. Alle is geboren op 18-05-1834 in Kooten, zoon van Sjoerd Alles Groenhof en Geeske Hendriks Ritsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-05-1834. Alle is overleden op 26-11-1916 in Leeuwarden, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-11-1916.
Kinderen van Durkje en Alle:
1 Sjoerd Groenhof, geboren op 25-07-1863 in Kooten. Zie V-o.
2 Antje Groenhof, geboren op 23-06-1865 in Kooten. Zie V-p.
3 Geeske Groenhof, geboren op 23-06-1865 in Kooten. Zie V-q.
4 Etje Groenhof, geboren op 31-08-1867 in Kooten. Zie V-r.
5 Ykje Groenhof, geboren op 30-01-1871 in Kooten. Zie V-s.
6 Douwe Groenhof, geboren op 18-09-1874 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-09-1874.
7 Engeltje Groenhof, geboren op 29-02-1876 in Kooten. Zie V-t.
8 Doetje Groenhof, geboren op 14-09-1879 in Kooten. Zie V-u.
V-o Sjoerd Groenhof is geboren op 25-07-1863 in Kooten, zoon van Alle Sjoerds Groenhof en Durkje Douwes Wedzinga (zie IV-i). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-07-1863. Sjoerd trouwde, 27 jaar oud, op 16-05-1891 in Achtkarspelen met Jantje Kootstra, ongeveer 23 jaar oud. Jantje is geboren omstreeks 1868 in Twijzel.
Kinderen van Sjoerd en Jantje:
1 Tjitske Groenhof, geboren op 16-03-1892 in Kooten. Zie VI-n.
2 Alle Groenhof, geboren op 05-12-1893 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-12-1893.
3 Durkje Groenhof, geboren op 04-08-1896 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-08-1896.
4 Gerrit Groenhof, geboren op 17-03-1898 in Achtkarspelen. Zie VI-o.
5 Sjoerd Groenhof, geboren op 31-05-1901 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-06-1901.
VI-n Tjitske Groenhof is geboren op 16-03-1892 in Kooten, dochter van Sjoerd Groenhof (zie V-o) en Jantje Kootstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-03-1892. Tjitske trouwde, 26 jaar oud, op 09-11-1918 met Pieter Nicolai, ongeveer 41 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1877 in Kollum.
VI-o Gerrit Groenhof is geboren op 17-03-1898 in Achtkarspelen, zoon van Sjoerd Groenhof (zie V-o) en Jantje Kootstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-03-1898. Gerrit trouwde met Folkertje de Vries. Folkertje is geboren op 25-11-1899 in Achtkarspelen.
Kind van Gerrit en Folkertje:
1 Sjoerd Groenhof, geboren omstreeks 1925. Sjoerd is overleden op 21-02-1933 in Achtkarspelen, ongeveer 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1933.
V-p Antje Groenhof is geboren op 23-06-1865 in Kooten, dochter van Alle Sjoerds Groenhof en Durkje Douwes Wedzinga (zie IV-i). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1865. Antje trouwde, 26 jaar oud, op 21-05-1892 in Achtkarspelen met Geert van Koten, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antje en Geert: wettiging 1 kind
Geert is geboren omstreeks 1847 in Kooten.
V-q Geeske Groenhof is geboren op 23-06-1865 in Kooten, dochter van Alle Sjoerds Groenhof en Durkje Douwes Wedzinga (zie IV-i). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1865. Geeske trouwde, 26 jaar oud, op 21-05-1892 in Achtkarspelen met Steffen de Vries, ongeveer 27 jaar oud. Steffen is geboren omstreeks 1865 in Buitenpost.
V-r Etje Groenhof is geboren op 31-08-1867 in Kooten, dochter van Alle Sjoerds Groenhof en Durkje Douwes Wedzinga (zie IV-i). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-08-1867. Etje trouwde, 27 jaar oud, op 18-05-1895 in Achtkarspelen met Wopke Westra, ongeveer 29 jaar oud. Wopke is geboren omstreeks 1866 in Augustinusga.
V-s Ykje Groenhof is geboren op 30-01-1871 in Kooten, dochter van Alle Sjoerds Groenhof en Durkje Douwes Wedzinga (zie IV-i). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-02-1871. Ykje trouwde, 21 jaar oud, op 13-10-1892 in Achtkarspelen met Johannes Rienks Kuipers, ongeveer 41 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1851 in Drachten (gem. Smallingerland).
V-t Engeltje Groenhof is geboren op 29-02-1876 in Kooten, dochter van Alle Sjoerds Groenhof en Durkje Douwes Wedzinga (zie IV-i). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1876. Engeltje trouwde, 21 jaar oud, op 24-04-1897 in Achtkarspelen met Doede Schaafsma, ongeveer 25 jaar oud. Doede is geboren omstreeks 1872 in Buitenpost.
V-u Doetje Groenhof is geboren op 14-09-1879 in Kooten, dochter van Alle Sjoerds Groenhof en Durkje Douwes Wedzinga (zie IV-i). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-09-1879. Doetje trouwde, 23 jaar oud, op 16-05-1903 in Achtkarspelen met Steven Braaksma, ongeveer 22 jaar oud. Steven is geboren omstreeks 1881 in Twijzel.
IV-j Klaas Douwes Wedzinga is geboren op 02-11-1839 in Kooten, zoon van Douwe Klazes Wedzinga (zie III-e) en Antje Jans Kootstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-11-1839. Klaas is overleden op 26-11-1896 in Achtkarspelen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-11-1896. Klaas trouwde, 28 jaar oud, op 09-05-1868 in Achtkarspelen met Martsen Joons Veenstra, 24 jaar oud. Martsen is geboren op 16-02-1844 in Drogeham. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-02-1844.
Kinderen van Klaas en Martsen:
1 Ytje Wedzinga, geboren op 01-02-1869 in Kooten. Zie V-v.
2 Antje Wedzinga, geboren op 03-02-1871 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-02-1871.
3 Duifke Wedzinga, geboren op 25-05-1874 in Drogeham. Zie V-w.
4 Douwe Wedzinga, geboren op 10-04-1877 in Drogeham. Zie V-x.
V-v Ytje Wedzinga is geboren op 01-02-1869 in Kooten, dochter van Klaas Douwes Wedzinga (zie IV-j) en Martsen Joons Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-02-1869. Ytje is overleden op 04-12-1929 in Achtkarspelen, 60 jaar oud. Ytje trouwde, 21 jaar oud, op 15-05-1890 in Achtkarspelen met Kornelis Jans Elzinga, 27 jaar oud. Kornelis is geboren op 18-10-1862 in Surhuizum. Kornelis is overleden op 23-09-1938 in Achtkarspelen, 75 jaar oud.
Kinderen van Ytje en Kornelis:
1 Jan Elzinga, geboren op 22-09-1890 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1890.
2 Martha Elzinga, geboren op 27-11-1892 in Buitenpost. Zie VI-p.
3 Klaas Elzinga, geboren op 27-09-1894 in Buitenpost. Zie VI-q.
4 Geertje Elzinga, geboren op 28-11-1896 in Buitenpost. Zie VI-r.
5 Antje Elzinga, geboren op 28-04-1900 in Buitenpost. Zie VI-s.
VI-p Martha Elzinga is geboren op 27-11-1892 in Buitenpost, dochter van Kornelis Jans Elzinga en Ytje Wedzinga (zie V-v). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1892. Martha trouwde, 26 jaar oud, op 28-11-1918 in Achtkarspelen met Jean Jozeph Alexander Rameau, ongeveer 25 jaar oud. Jean is geboren omstreeks 1893 in Leeuwarden.
VI-q Klaas Elzinga is geboren op 27-09-1894 in Buitenpost, zoon van Kornelis Jans Elzinga en Ytje Wedzinga (zie V-v). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-09-1894. Klaas trouwde, 26 jaar oud, op 16-12-1920 in Achtkarspelen met Aaltje van der Heide, 22 jaar oud. Aaltje is geboren op 27-11-1898 in Eestrum, dochter van Hendrik Jans van der Heide en Sjoerdtje Willems de Vries.
VI-r Geertje Elzinga is geboren op 28-11-1896 in Buitenpost, dochter van Kornelis Jans Elzinga en Ytje Wedzinga (zie V-v). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1896. Geertje is overleden op 08-04-1952 in Achtkarspelen, 55 jaar oud. Geertje trouwde, 24 jaar oud, op 14-05-1921 in Kollumerland c.a. met Jan Heins, 26 jaar oud. Jan is geboren op 02-03-1895 in Kollumerland c.a.. Jan is overleden op 29-01-1932 in Achtkarspelen, 36 jaar oud.
VI-s Antje Elzinga is geboren op 28-04-1900 in Buitenpost, dochter van Kornelis Jans Elzinga en Ytje Wedzinga (zie V-v). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-04-1900. Antje is overleden op 03-09-1952 in Achtkarspelen, 52 jaar oud. Antje trouwde, 24 jaar oud, op 22-05-1924 in Achtkarspelen met Doeke Dirk de Jong, 21 jaar oud. Doeke is geboren op 19-05-1903 in Amsterdam.
V-w Duifke Wedzinga is geboren op 25-05-1874 in Drogeham, dochter van Klaas Douwes Wedzinga (zie IV-j) en Martsen Joons Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-05-1874. Duifke trouwde, 26 jaar oud, op 26-05-1900 in Achtkarspelen met Eeuwe Siegers Hooghiem, ongeveer 22 jaar oud. Eeuwe is geboren omstreeks 1878 in Eestrum.
Kind van Duifke en Eeuwe:
1 Sieger Hooghiem, geboren op 11-10-1901 in Achtkarspelen.
V-x Douwe Wedzinga is geboren op 10-04-1877 in Drogeham, zoon van Klaas Douwes Wedzinga (zie IV-j) en Martsen Joons Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-04-1877. Douwe trouwde, 23 jaar oud, op 17-11-1900 in Achtkarspelen met Sjoukje de Goede, ongeveer 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 23-12-1926 in Leeuwarden. Sjoukje is geboren omstreeks 1878 in Kooten.
Kind van Douwe en Sjoukje:
1 Janke Wedzinga, geboren op 16-10-1901 in Achtkarspelen.
II-b Alle Klazes Wedzinga is geboren omstreeks 1771, zoon van Klaas Klazes Wedzinga (zie I) en Jisseltje Andries. Alle is overleden op 15-12-1836 in Tietjerksteradeel, ongeveer 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-12-1836. Alle trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 25-08-1800 in Eestrum met Antje Hendriks Kronemeyer, 23 of 24 jaar oud. Antje is geboren in 1776 in Eestrum. Antje is overleden op 10-02-1849 in Tietjerksteradeel, 72 of 73 jaar oud.
Kinderen van Alle en Antje:
1 Klaas Alles Wedzinga, geboren omstreeks 1802 in Eestrum. Zie III-f.
2 Jitske Alles Wedzinga, geboren op 25-08-1808 in Augustinusga. Zie III-g.
3 Jetske Alles Wedzinga, geboren op 09-04-1815 in Buitenpost. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-04-1815. Jetske is overleden op 20-07-1815 in Buitenpost, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-07-1815.
4 Jinke Alles Wedzinga, geboren op 09-04-1815 in Buitenpost. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-04-1815. Jinke is overleden op 16-05-1816 in Buitenpost, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1816.
5 Andries Alles Wedzinga, geboren op 29-10-1818 in Kooten. Zie III-h.
III-f Klaas Alles Wedzinga is geboren omstreeks 1802 in Eestrum, zoon van Alle Klazes Wedzinga (zie II-b) en Antje Hendriks Kronemeyer. Klaas is overleden op 30-04-1875 in Tietjerksteradeel, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-05-1875. Klaas trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 05-07-1823 in Achtkarspelen met Sjoukje Melles Scheepstra, ongeveer 19 jaar oud. Sjoukje is geboren omstreeks 1804 in Twijzel, dochter van Melle Eelzes Scheepstra en Antje Egberts.
Kinderen van Klaas en Sjoukje:
1 Antje Klazes Wedzinga, geboren op 17-12-1824 in Twijzel. Zie IV-k.
2 Trijntje Klazes Wedzinga, geboren op 17-01-1829 in Eestrum. Zie IV-l.
3 Aaltje Klazes Wedzinga, geboren op 24-06-1831 in Eestrum. Zie IV-m.
4 Alle Klazes Wedzinga, geboren op 21-07-1834 in Eestrum. Zie IV-n.
5 Mettje Klazes Wedzinga, geboren op 17-05-1838. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1838. Mettje is overleden op 03-06-1838, 17 dagen oud.
6 Mettje Klazes Wedzinga, geboren op 15-12-1839 in Eestrum. Zie IV-o.
7 Meindert Klazes Wedzinga, geboren op 16-01-1846. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1846. Meindert is overleden op 11-09-1866 in Haarlem, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-11-1866. Meindert bleef ongehuwd.
IV-k Antje Klazes Wedzinga is geboren op 17-12-1824 in Twijzel, dochter van Klaas Alles Wedzinga (zie III-f) en Sjoukje Melles Scheepstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-12-1824. Antje is overleden op 23-01-1901 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-01-1901. Antje trouwde, 27 jaar oud, op 19-06-1852 in Tietjerksteradeel met Albert Jurjens Dijkstra, 27 jaar oud. Albert is geboren op 23-04-1825 in Eestrum, zoon van Jurjen Gjalts Dijkstra en Froukje Geerts. Albert is overleden op 21-04-1884 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), 58 jaar oud.
Kinderen van Antje en Albert:
1 Trijntje Alberts Dijkstra, geboren op 14-07-1850 in Tietjerksteradeel.
2 Klaas Alberts Dijkstra, geboren op 23-02-1853 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1853. Klaas is overleden omstreeks 1864 in Tietjerksteradeel, ongeveer 11 jaar oud.
3 Jurjen Alberts Dijkstra, geboren op 16-11-1854 in Tietjerksteradeel. Zie V-y.
4 Sjouke Alberts Dijkstra, geboren op 11-03-1857 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-03-1857. Sjouke is overleden op 10-04-1908 in Dantumadeel, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-04-1908.
5 Folkert Alberts Dijkstra, geboren op 24-10-1859 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Zie V-z.
6 Sjoukje Alberts Dijkstra, geboren op 24-10-1859 in Tietjerksteradeel. Sjoukje is overleden op 10-04-1908 in Dantumadeel, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-04-1908.
7 Dijkstra, levenloos geboren dochter, geboren op 22-04-1863 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-04-1863. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-04-1863.
8 Klaas Alberts Dijkstra, geboren op 12-08-1864 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-08-1864.
V-y Jurjen Alberts Dijkstra is geboren op 16-11-1854 in Tietjerksteradeel, zoon van Albert Jurjens Dijkstra en Antje Klazes Wedzinga (zie IV-k). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-11-1854. Jurjen is overleden op 19-02-1923 in Dantumadeel, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-02-1923. Jurjen trouwde, 36 jaar oud, op 21-05-1891 in Dantumadeel met Antje Pieters de Jong.
Kinderen van Jurjen en Antje:
1 Albert Dijkstra, geboren op 22-02-1892 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-02-1892.
2 Pieter Dijkstra, geboren op 04-06-1893 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-06-1893. Pieter is overleden op 13-06-1895 in Dantumadeel, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-06-1895.
V-z Folkert Alberts Dijkstra is geboren op 24-10-1859 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), zoon van Albert Jurjens Dijkstra en Antje Klazes Wedzinga (zie IV-k). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-10-1859. Folkert:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 22-03-1884 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel) met Tjitske Jans Pompstra, 22 jaar oud. Tjitske is geboren op 05-11-1861 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), dochter van Jan Everts Pompstra en Neeltje Hendriks Walstra. Tjitske is overleden op 10-10-1899 in Tietjerksteradeel, 37 jaar oud.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 16-11-1901 in Tietjerksteradeel met Tietje Gerrits van den Berg, ongeveer 35 jaar oud. Tietje is geboren omstreeks 1866 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel).
Kinderen van Folkert en Tjitske:
1 Albert Dijkstra, geboren op 01-11-1884 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Zie VI-t.
2 Jan Dijkstra, geboren op 25-02-1886 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Zie VI-u.
3 Jurjen Dijkstra, geboren op 29-05-1888 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Zie VI-v.
4 Neeltje Dijkstra, geboren op 07-12-1891 in Saaxumhuizen (gem. Baflo). Zie VI-w.
5 Hendrikje Dijkstra, geboren op 24-11-1894 in Baflo. Zie VI-x.
6 Klaas Dijkstra, geboren op 12-05-1898 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Zie VI-y.
VI-t Albert Dijkstra is geboren op 01-11-1884 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), zoon van Folkert Alberts Dijkstra (zie V-z) en Tjitske Jans Pompstra. Albert is overleden op 03-02-1971 in Gouda, 86 jaar oud. Albert trouwde, 32 jaar oud, op 04-12-1916 in Büderich (Duitsland) met Anna Blaschke, 22 jaar oud. Anna is geboren op 06-02-1894 in Trautenau (Tsjechië). Anna is overleden op 12-01-1975 in Vreeswijk, 80 jaar oud.
VI-u Jan Dijkstra is geboren op 25-02-1886 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), zoon van Folkert Alberts Dijkstra (zie V-z) en Tjitske Jans Pompstra. Jan is overleden op 21-09-1975 in Wymbritseradeel, 89 jaar oud. Jan trouwde, 35 jaar oud, op 01-09-1921 in Tietjerksteradeel met Antje Zijlstra, 22 jaar oud. Antje is geboren op 20-09-1898 in Tietjerksteradeel.
VI-v Jurjen Dijkstra is geboren op 29-05-1888 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), zoon van Folkert Alberts Dijkstra (zie V-z) en Tjitske Jans Pompstra. Jurjen is overleden op 18-10-1914 in Amsterdam, 26 jaar oud. Jurjen trouwde, 25 jaar oud, op 18-05-1914 in Hamborn (Duitsland) met Marta Maria (Marta) Winkler, 27 jaar oud. Marta is geboren op 02-03-1887 in Floriansdorf (Duitsland).
Kind van Jurjen en Marta:
1 Franz August Georg Dijkstra, geboren op 17-11-1913 in Hamborn (Duitsland). Zie VII-d.
VII-d Franz August Georg Dijkstra is geboren op 17-11-1913 in Hamborn (Duitsland), zoon van Jurjen Dijkstra (zie VI-v) en Marta Maria (Marta) Winkler. Franz is overleden op 27-05-2005 in Heerlen, 91 jaar oud. Franz trouwde, 27 jaar oud, op 04-04-1941 in Hoensbroek met Philomina Maria Curfs, 18 jaar oud. Philomina is geboren op 28-12-1922 in Heerlen. Philomina is overleden op 16-08-1998 in Heerlen, 75 jaar oud.
VI-w Neeltje Dijkstra is geboren op 07-12-1891 in Saaxumhuizen (gem. Baflo), dochter van Folkert Alberts Dijkstra (zie V-z) en Tjitske Jans Pompstra. Neeltje is overleden op 14-12-1970, 79 jaar oud. Neeltje trouwde, 24 jaar oud, op 15-07-1916 met Sierk Hoeksma, 27 jaar oud. Sierk is geboren op 15-12-1888 in Warga. Sierk is overleden op 18-04-1977 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), 88 jaar oud.
VI-x Hendrikje Dijkstra is geboren op 24-11-1894 in Baflo, dochter van Folkert Alberts Dijkstra (zie V-z) en Tjitske Jans Pompstra. Hendrikje is overleden op 27-12-1986 in Oostermeer, 92 jaar oud. Hendrikje trouwde, 23 jaar oud, op 29-08-1918 in Tietjerksteradeel met Tjeerd Heidbuurt, 31 jaar oud. Tjeerd is geboren op 22-05-1887 in Oostermeer. Tjeerd is overleden op 06-08-1967 in Tietjerksteradeel, 80 jaar oud.
VI-y Klaas Dijkstra is geboren op 12-05-1898 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), zoon van Folkert Alberts Dijkstra (zie V-z) en Tjitske Jans Pompstra. Klaas is overleden op 04-05-1981 in Leeuwarden, 82 jaar oud. Klaas trouwde, 26 jaar oud, op 17-05-1924 in Franekeradeel met Jantje Douma, 23 jaar oud. Jantje is geboren op 25-06-1900 in Franekeradeel. Jantje is overleden op 17-09-1966 in Leeuwarden, 66 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Jantje:
1 Lolkje Dijkstra, geboren op 17-09-1924 in Engelum. Lolkje is overleden in 1948 in Franeker, 23 of 24 jaar oud.
2 Hinke Dijkstra, geboren op 10-10-1945 in Beetgumermolen. Hinke is overleden op 22-01-1957 in Utrecht, 11 jaar oud.
IV-l Trijntje Klazes Wedzinga is geboren op 17-01-1829 in Eestrum, dochter van Klaas Alles Wedzinga (zie III-f) en Sjoukje Melles Scheepstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-01-1829. Trijntje is overleden op 14-01-1896 in Tietjerksteradeel, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1896. Trijntje trouwde, 28 jaar oud, op 11-06-1857 in Tietjerksteradeel met Harmen Gerks van der Veen, ongeveer 24 jaar oud. Harmen is geboren omstreeks 1833 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel).
Kinderen van Trijntje en Harmen:
1 NN van der Veen, levenloos geboren dochter, geboren op 19-05-1858 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-05-1858.
2 Hiltje Harmens van der Veen, geboren op 08-05-1859 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-05-1859. Hiltje is overleden op 11-05-1888 in Dantumadeel, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-05-1888.
3 NN van der Veen, levenloos geboren dochter, geboren op 18-10-1862 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-10-1862.
4 Klaas Harmens van der Veen, geboren op 25-05-1864 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Zie V-aa.
5 Sjoukje van der Veen, geboren op 30-07-1866 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Zie V-ab.
6 Gerkje Harmens van der Veen, geboren op 16-08-1868 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Zie V-ac.
V-aa Klaas Harmens van der Veen is geboren op 25-05-1864 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), zoon van Harmen Gerks van der Veen en Trijntje Klazes Wedzinga (zie IV-l). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-05-1864. Klaas is overleden op 22-04-1923 in Tietjerksteradeel, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-04-1923. Klaas trouwde, 27 jaar oud, op 21-05-1892 in Tietjerksteradeel met Wytske Sjoukes Procee, ongeveer 21 jaar oud. Wytske is geboren omstreeks 1871 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel).
V-ab Sjoukje van der Veen is geboren op 30-07-1866 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), dochter van Harmen Gerks van der Veen en Trijntje Klazes Wedzinga (zie IV-l). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1866. Sjoukje is overleden op 16-12-1931 in Tietjerksteradeel, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-12-1931. Sjoukje trouwde, 19 jaar oud, op 24-04-1886 in Tietjerksteradeel met Klaas van der Meer, ongeveer 23 jaar oud. Klaas is geboren omstreeks 1863 in Veenwouden.
V-ac Gerkje Harmens van der Veen is geboren op 16-08-1868 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), dochter van Harmen Gerks van der Veen en Trijntje Klazes Wedzinga (zie IV-l). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-08-1868. Gerkje is overleden op 14-02-1921 in Tietjerksteradeel, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1921. Gerkje trouwde, 20 jaar oud, op 18-05-1889 in Tietjerksteradeel met Berend Wygers Hoekstra, ongeveer 25 jaar oud. Berend is geboren omstreeks 1864 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel).
IV-m Aaltje Klazes Wedzinga is geboren op 24-06-1831 in Eestrum, dochter van Klaas Alles Wedzinga (zie III-f) en Sjoukje Melles Scheepstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-06-1831. Aaltje is overleden op 14-02-1900 in Tietjerksteradeel, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1900. Aaltje trouwde, 21 jaar oud, op 04-09-1852 in Tietjerksteradeel met Doeye Jurjens Dijkstra, ongeveer 29 jaar oud. Doeye is geboren omstreeks 1823 in Eestrum, zoon van Jurjen Gjalts Dijkstra en Froukje Geerts.
Kinderen van Aaltje en Doeye:
1 Sjoukje Doeyes Dijkstra, geboren op 05-12-1855 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Zie V-ad.
2 Jurjen Doeyes Dijkstra, geboren op 09-10-1857 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Zie V-ae.
3 Klaas Doeyes Dijkstra, geboren op 23-02-1860 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1860.
4 Froukje Doeyes Dijkstra, geboren op 15-09-1861 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-09-1861.
5 Klaaske Doeyes Dijkstra, geboren op 13-08-1864 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Zie V-af.
6 Minke Doeyes Dijkstra, geboren op 12-09-1867 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-09-1867.
7 NN Dijkstra, levenloos geboren dochter, geboren op 28-05-1870 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1870.
8 NN Dijkstra, levenloos geboren zoon, geboren op 22-08-1872 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-08-1872.
9 NN Dijkstra, levenloos geboren zoon, geboren op 02-05-1875 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-05-1875.
10 Alle Doeyes Dijkstra, geboren op 19-04-1877 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Zie V-ag.
V-ad Sjoukje Doeyes Dijkstra is geboren op 05-12-1855 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), dochter van Doeye Jurjens Dijkstra en Aaltje Klazes Wedzinga (zie IV-m). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-12-1855. Sjoukje trouwde, 25 jaar oud, op 15-01-1881 in Tietjerksteradeel met Wieger Johannes Iedema, ongeveer 21 jaar oud. Wieger is geboren omstreeks 1860 in Suameer.
Kind van Sjoukje en Wieger:
1 Roeltje Wiegers Iedema, geboren op 18-03-1885 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-03-1881.
V-ae Jurjen Doeyes Dijkstra is geboren op 09-10-1857 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), zoon van Doeye Jurjens Dijkstra en Aaltje Klazes Wedzinga (zie IV-m). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1857. Jurjen is overleden op 11-05-1934 in Achtkarspelen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1934. Jurjen trouwde, 25 jaar oud, op 29-09-1883 in Tietjerksteradeel met Sjoerdtje Annes Visser, ongeveer 19 jaar oud. Sjoerdtje is geboren omstreeks 1864 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel).
Kinderen van Jurjen en Sjoerdtje:
1 Doeye Jurjens Dijkstra, geboren op 19-11-1883 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-11-1883.
2 Anne Dijkstra, geboren op 03-11-1885 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Zie VI-z.
3 Aaltje Dijkstra, geboren op 22-09-1889 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Zie VI-aa.
4 Doeye Dijkstra, geboren op 05-10-1892 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-10-1892. Doeye is overleden op 31-12-1893 in Tietjerksteradeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-12-1893.
5 NN Dijkstra, levenloos geboren dochter, geboren op 18-04-1898 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-04-1898.
6 Doeye Dijkstra, geboren op 24-12-1902 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1902. Doeye is overleden op 11-10-1904 in Tietjerksteradeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-10-1904.
VI-z Anne Dijkstra is geboren op 03-11-1885 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), zoon van Jurjen Doeyes Dijkstra (zie V-ae) en Sjoerdtje Annes Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1885. Anne is overleden op 24-11-1941 in Tietjerksteradeel, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-11-1941. Anne trouwde, 30 jaar oud, op 18-12-1915 in Tietjerksteradeel met Sjoukje van der Bijl, ongeveer 22 jaar oud. Sjoukje is geboren omstreeks 1893 in Tietjerk.
VI-aa Aaltje Dijkstra is geboren op 22-09-1889 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), dochter van Jurjen Doeyes Dijkstra (zie V-ae) en Sjoerdtje Annes Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1889. Aaltje trouwde, 18 jaar oud, op 26-10-1907 in Tietjerksteradeel met Bartele Andries Reitsma, ongeveer 27 jaar oud. Bartele is geboren omstreeks 1880 in Eestrum.
V-af Klaaske Doeyes Dijkstra is geboren op 13-08-1864 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), dochter van Doeye Jurjens Dijkstra en Aaltje Klazes Wedzinga (zie IV-m). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-08-1864. Klaaske is overleden op 28-12-1935 in Achtkarspelen, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-12-1935. Klaaske trouwde, 53 jaar oud, op 11-05-1918 in Tietjerksteradeel met Jan Sytzes Dijkstra, ongeveer 45 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1873 in Suameer.
V-ag Alle Doeyes Dijkstra is geboren op 19-04-1877 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), zoon van Doeye Jurjens Dijkstra en Aaltje Klazes Wedzinga (zie IV-m). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-04-1877. Alle trouwde, 22 jaar oud, op 28-10-1899 in Tietjerksteradeel met Klaaske Freerks Procee, ongeveer 22 jaar oud. Klaaske is geboren omstreeks 1877 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel).
IV-n Alle Klazes Wedzinga is geboren op 21-07-1834 in Eestrum, zoon van Klaas Alles Wedzinga (zie III-f) en Sjoukje Melles Scheepstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-07-1834. Alle is overleden op 01-04-1909, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-04-1909. Alle trouwde, 25 jaar oud, op 19-05-1860 in Tietjerksteradeel met Jantje Jochums Loonstra, 22 jaar oud. Jantje is geboren op 23-08-1837 in Kooten, dochter van Jochum Karstens Loonstra en Antje Hendriks Zevenhuizen. Jantje is overleden op 25-06-1879 in Tietjerksteradeel, 41 jaar oud.
Kinderen van Alle en Jantje:
1 Sjoukje Alles Wedzinga, geboren op 14-02-1861 in Bozum. Zie V-ah.
2 Antje Wedzinga, geboren op 20-08-1865 in Kooten. Zie V-ai.
3 Klaas Alles Wedzinga, geboren op 24-01-1867 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-01-1867. Klaas is overleden op 28-10-1902 in Tietjerksteradeel, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-10-1902. Klaas bleef ongehuwd.
4 NN Wedzinga, levenloos geboren dochter, geboren op 25-09-1868 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1868.
5 Aaltje Alles Wedzinga, geboren op 13-08-1870 in Eestrum. Zie V-aj.
6 Mindert Alles Wedzinga, geboren op 05-08-1872 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-08-1872. Mindert is overleden op 05-10-1874 in Tietjerksteradeel, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-10-1874.
7 Jochum Alles Wedzinga, geboren op 10-12-1873 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1873. Jochum is overleden op 22-01-1892 in Tietjerksteradeel, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-01-1892. Jochum bleef ongehuwd.
8 Minke Alles Wedzinga, geboren op 10-12-1876 in Tietjerksteradeel. Zie V-ak.
9 NN Wedzinga, levenloos geboren zoon, geboren op 24-06-1879 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-06-1879.
V-ah Sjoukje Alles Wedzinga is geboren op 14-02-1861 in Bozum, dochter van Alle Klazes Wedzinga (zie IV-n) en Jantje Jochums Loonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-02-1861. Sjoukje is overleden op 27-05-1925, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-05-1925. Sjoukje trouwde, 26 jaar oud, op 17-02-1887 in Baarderadeel met Meinte Durks Strikwerda, ongeveer 24 jaar oud. Meinte is geboren omstreeks 1863 in Bozum.
Kinderen van Sjoukje en Meinte:
1 Durk Strikwerda, geboren op 21-04-1887 in Baarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-04-1887.
2 NN Strikwerda, levenloos geboren zoon, geboren op 21-04-1887 in Baarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-04-1887.
3 NN Strikwerda, levenloos geboren zoon, geboren op 06-09-1888 in Baarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-09-1888.
4 Durk Strikwerda, geboren op 17-05-1890 in Baarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-05-1890.
5 Jantje Strikwerda, geboren op 07-11-1892 in Baarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-11-1892.
6 Jantje Strikwerda, geboren op 29-11-1900 in Stavoren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-11-1900.
V-ai Antje Wedzinga is geboren op 20-08-1865 in Kooten, dochter van Alle Klazes Wedzinga (zie IV-n) en Jantje Jochums Loonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-08-1865. Antje trouwde, 27 jaar oud, op 13-05-1893 in Tietjerksteradeel met Yke Franzes Bergsma, ongeveer 24 jaar oud. Yke is geboren omstreeks 1869 in Suawoude.
Kinderen van Antje en Yke:
1 Frans Bergsma, geboren op 17-03-1894 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1894.
2 Jantje Bergsma, geboren op 02-01-1896 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-01-1896. Jantje is overleden op 18-09-1896 in Tietjerksteradeel, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-09-1896.
3 Alle Bergsma, geboren op 13-02-1898 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-02-1898. Alle is overleden op 17-02-1898 in Tietjerksteradeel, 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-02-1898.
4 Alle Bergsma, geboren op 17-12-1901 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1901.
V-aj Aaltje Alles Wedzinga is geboren op 13-08-1870 in Eestrum, dochter van Alle Klazes Wedzinga (zie IV-n) en Jantje Jochums Loonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1870. Aaltje trouwde, 22 jaar oud, op 08-07-1893 in Tietjerksteradeel met Rinze Egberts van Wieren, ongeveer 35 jaar oud. Rinze is geboren omstreeks 1858 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel).
Kinderen van Aaltje en Rinze:
1 Egbert van Wieren, geboren op 15-09-1894 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Zie VI-ab.
2 Jantje van Wieren, geboren op 19-09-1896 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Zie VI-ac.
3 Alle van Wieren, geboren op 29-04-1898 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-05-1898.
4 Lubbert van Wieren, geboren op 21-02-1902 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1902.
VI-ab Egbert van Wieren is geboren op 15-09-1894 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), zoon van Rinze Egberts van Wieren en Aaltje Alles Wedzinga (zie V-aj). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-09-1894. Egbert trouwde, 24 jaar oud, op 15-05-1919 in Tietjerksteradeel met Antje Reitsma, ongeveer 23 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1896 in Akkerwoude.
VI-ac Jantje van Wieren is geboren op 19-09-1896 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), dochter van Rinze Egberts van Wieren en Aaltje Alles Wedzinga (zie V-aj). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-09-1896. Jantje trouwde, 25 jaar oud, op 28-10-1921 in Stavoren met Simke Muizelaar, ongeveer 26 jaar oud. Simke is geboren omstreeks 1895 in Stavoren.
V-ak Minke Alles Wedzinga is geboren op 10-12-1876 in Tietjerksteradeel, dochter van Alle Klazes Wedzinga (zie IV-n) en Jantje Jochums Loonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1876. Minke trouwde, 24 jaar oud, op 28-06-1901 in Hemelumer Oldeferd met Sjouke de Vries.
IV-o Mettje Klazes Wedzinga is geboren op 15-12-1839 in Eestrum, dochter van Klaas Alles Wedzinga (zie III-f) en Sjoukje Melles Scheepstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-12-1839. Mettje is overleden op 05-04-1903 in Tietjerksteradeel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-04-1903. Mettje trouwde, 30 jaar oud, op 14-05-1870 in Tietjerksteradeel met Gjalt Folkerts Dijkstra, ongeveer 24 jaar oud. Gjalt is geboren omstreeks 1846.
Kinderen van Mettje en Gjalt:
1 NN Dijkstra, levenloos geboren dochter, geboren op 24-02-1871 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-02-1871.
2 Klaas Gjalts Dijkstra, geboren op 27-04-1872 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Zie V-al.
3 Folkert Gjalts Dijkstra, geboren op 05-11-1874 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Zie V-am.
4 Jitze Gjalts Dijkstra, geboren op 25-03-1877 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Zie V-an.
5 Sjoukje Gjalts Dijkstra, geboren op 28-03-1881 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Zie V-ao.
V-al Klaas Gjalts Dijkstra is geboren op 27-04-1872 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), zoon van Gjalt Folkerts Dijkstra en Mettje Klazes Wedzinga (zie IV-o). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-04-1872. Klaas trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1896 in Tietjerksteradeel met Geertje Gjalts Huizenga, ongeveer 21 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1875 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel).
V-am Folkert Gjalts Dijkstra is geboren op 05-11-1874 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), zoon van Gjalt Folkerts Dijkstra en Mettje Klazes Wedzinga (zie IV-o). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-11-1874. Folkert trouwde, 24 jaar oud, op 06-05-1899 in Tietjerksteradeel met Hiltje Geeuwkes List, ongeveer 19 jaar oud. Hiltje is geboren omstreeks 1880 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel).
V-an Jitze Gjalts Dijkstra is geboren op 25-03-1877 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), zoon van Gjalt Folkerts Dijkstra en Mettje Klazes Wedzinga (zie IV-o). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-03-1877. Jitze is overleden op 12-12-1929 in Tietjerksteradeel, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1929. Jitze trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1901 in Tietjerksteradeel met Grietje Klazes Veenstra, ongeveer 20 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1881 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel).
V-ao Sjoukje Gjalts Dijkstra is geboren op 28-03-1881 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), dochter van Gjalt Folkerts Dijkstra en Mettje Klazes Wedzinga (zie IV-o). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-03-1881. Sjoukje is overleden op 29-02-1916 in Tietjerksteradeel, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-02-1916. Sjoukje trouwde, 19 jaar oud, op 03-11-1900 in Tietjerksteradeel met Jacob Gerrits Smidt, ongeveer 24 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1876 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel).
III-g Jitske Alles Wedzinga is geboren op 25-08-1808 in Augustinusga, dochter van Alle Klazes Wedzinga (zie II-b) en Antje Hendriks Kronemeyer. Jitske is overleden op 16-03-1879 in Tietjerksteradeel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-03-1879. Jitske trouwde, 20 jaar oud, op 25-07-1829 in Tietjerksteradeel met Rindert Jenses Leegsma, 23 jaar oud. Rindert is geboren op 12-12-1805 in Eestrum, zoon van Jense Willems Leegsma en Tietje Rinderts. Rindert is overleden op 22-10-1881 in Tietjerksteradeel, 75 jaar oud.
Kinderen van Jitske en Rindert:
1 Jense Rinderts Leegsma, geboren op 04-10-1829. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-10-1829. Jense is overleden op 29-10-1829, 25 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-10-1829.
2 Jense Leegsma, geboren op 21-12-1831 in Eestrum. Zie IV-p.
3 Jetze Rinderts Leegsma, geboren op 01-06-1834 in Eestrum. Zie IV-q.
4 Alle Leegsma, geboren op 09-03-1837. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-03-1837.
5 Tettje Leegsma, geboren op 27-02-1838. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-02-1838.
6 Antje Leegsma, geboren op 17-02-1841 in Eestrum. Zie IV-r.
7 Tjertje Rinderts Leegsma, geboren op 18-11-1843 in Eestrum. Zie IV-s.
8 Alle Rinderts Leegsma, geboren op 22-11-1845 in Eestrum. Zie IV-t.
9 Willem Rinderts Leegsma, geboren op 18-08-1850 in Eestrum. Zie IV-u.
10 Klaaske Rinderts Leegsma, geboren op 06-04-1854 in Eestrum. Zie IV-v.
IV-p Jense Leegsma is geboren op 21-12-1831 in Eestrum, zoon van Rindert Jenses Leegsma en Jitske Alles Wedzinga (zie III-g). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-12-1831. Jense trouwde, 29 jaar oud, op 09-05-1861 in Achtkarspelen met Antje de Haan, ongeveer 25 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1836 in Twijzel.
IV-q Jetze Rinderts Leegsma is geboren op 01-06-1834 in Eestrum, zoon van Rindert Jenses Leegsma en Jitske Alles Wedzinga (zie III-g). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-06-1834. Jetze is overleden op 21-01-1911 in Tietjerksteradeel, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-01-1911. Jetze:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 13-04-1861 in Tietjerksteradeel met Joukje Gerlofs van der Velde, ongeveer 24 jaar oud. Joukje is geboren omstreeks 1837 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel).
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 24-05-1873 in Tietjerksteradeel met Marijke Annes Mulder, ongeveer 33 jaar oud. Marijke is geboren omstreeks 1840 in Gerkesklooster.
IV-r Antje Leegsma is geboren op 17-02-1841 in Eestrum, dochter van Rindert Jenses Leegsma en Jitske Alles Wedzinga (zie III-g). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-02-1841. Antje is overleden op 03-12-1899 in Tietjerksteradeel, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-12-1899. Antje trouwde, 27 jaar oud, op 06-05-1868 in Tietjerksteradeel met Pieter van der Veer, ongeveer 27 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1841 in Veenwouden.
IV-s Tjertje Rinderts Leegsma is geboren op 18-11-1843 in Eestrum, dochter van Rindert Jenses Leegsma en Jitske Alles Wedzinga (zie III-g). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-11-1843. Tjertje is overleden op 08-11-1920 in Tietjerksteradeel, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-11-1920. Tjertje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 29-09-1866 in Tietjerksteradeel met Lubbert Boersma, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Tjertje en Lubbert: wettiging 1 kind
Lubbert is geboren omstreeks 1839 in Twijzel.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 09-05-1891 in Tietjerksteradeel met Willem Daniëls Mulder, ongeveer 40 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1851 in Eestrum.
IV-t Alle Rinderts Leegsma is geboren op 22-11-1845 in Eestrum, zoon van Rindert Jenses Leegsma en Jitske Alles Wedzinga (zie III-g). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1845. Alle is overleden op 21-12-1925 in Tietjerksteradeel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-12-1925. Alle trouwde, 29 jaar oud, op 08-05-1875 in Tietjerksteradeel met Johanna Maria Brinkman, ongeveer 21 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1854 in Eestrum.
IV-u Willem Rinderts Leegsma is geboren op 18-08-1850 in Eestrum, zoon van Rindert Jenses Leegsma en Jitske Alles Wedzinga (zie III-g). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-08-1850. Willem is overleden op 17-11-1930 in Kollumerland c.a., 80 jaar oud. Willem trouwde, 28 jaar oud, op 10-05-1879 in Tietjerksteradeel met Doetje Jakobs Iestra, 21 jaar oud. Doetje is geboren op 16-04-1858 in Augustinusga, dochter van Jakob Willems Iestra en Sjoukje Barteles Zandstra.
Kinderen van Willem en Doetje:
1 Rindert Willems Leegsma, geboren op 25-02-1880 in Eestrum.
2 Jacob Willems Leegsma, geboren op 04-05-1884 in Kollumerland c.a.. Zie V-ap.
3 Sjoukje Willems Leegsma, geboren op 04-02-1886 in Kollumerzwaag. Zie V-aq.
4 Willem Willems Leegsma, geboren op 23-12-1892 in Kollumerzwaag. Zie V-ar.
5 Jenze Willems Leegsma, geboren op 31-01-1895 in Westergeest. Zie V-as.
6 Trijntje Willems Leegsma, geboren op 15-12-1900 in Kollumerland c.a.. Zie V-at.
V-ap Jacob Willems Leegsma is geboren op 04-05-1884 in Kollumerland c.a., zoon van Willem Rinderts Leegsma (zie IV-u) en Doetje Jakobs Iestra. Jacob trouwde, 21 jaar oud, op 26-08-1905 in Kollumerland c.a. met Aafke van der Velde.
Kind van Jacob en Aafke:
1 Doetje Leegsma, geboren op 01-09-1911 in Westergeest. Zie VI-ad.
VI-ad Doetje Leegsma is geboren op 01-09-1911 in Westergeest, dochter van Jacob Willems Leegsma (zie V-ap) en Aafke van der Velde. Doetje is overleden op 16-04-1999 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), 87 jaar oud. Doetje trouwde, 20 jaar oud, op 15-10-1931 in Kollum met Andries Beerda, 23 jaar oud. Andries is geboren op 23-01-1908 in Westergeest. Andries is overleden op 23-03-1988 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), 80 jaar oud.
V-aq Sjoukje Willems Leegsma is geboren op 04-02-1886 in Kollumerzwaag, dochter van Willem Rinderts Leegsma (zie IV-u) en Doetje Jakobs Iestra. Sjoukje is overleden op 09-04-1974 in Kollum, 88 jaar oud. Sjoukje trouwde, 23 jaar oud, op 15-05-1909 in Kollum met Evert Gosses Beerda, 35 jaar oud. Evert is geboren op 21-03-1874 in Westergeest. Evert is overleden op 13-12-1941 in Westergeest, 67 jaar oud.
Kinderen van Sjoukje en Evert:
1 Doetje Everts Beerda, geboren op 05-03-1910 in Westergeest. Zie VI-ae.
2 Jeenke Everts Beerda, geboren op 12-06-1911 in Westergeest. Zie VI-af.
3 Jitske Everts Beerda, geboren op 13-01-1913 in Westergeest. Zie VI-ag.
4 Anna Everts Beerda, geboren op 11-03-1914 in Westergeest. Anna is overleden op 25-09-2001 in Buitenpost, 87 jaar oud.
5 Trijntje Everts Beerda, geboren omstreeks 1915 in Westergeest. Zie VI-ah.
6 Gosse Everts Beerda, geboren op 16-09-1916 in Kollumerzwaag. Gosse is overleden op 02-04-1998 in Zuidlaren, 81 jaar oud.
7 Sietske Everts Beerda, geboren in 04-1919 in Westergeest. Sietske is overleden op 27-06-1919 in Westergeest, 2 maanden oud.
8 Sietske Everts Beerda, geboren op 14-02-1921 in Westergeest. Sietske is overleden op 31-08-1921 in Westergeest, 6 maanden oud.
VI-ae Doetje Everts Beerda is geboren op 05-03-1910 in Westergeest, dochter van Evert Gosses Beerda en Sjoukje Willems Leegsma (zie V-aq). Doetje is overleden op 11-09-1988 in Kollumerzwaag, 78 jaar oud. Doetje trouwde, 23 jaar oud, op 11-05-1933 in Kollumerland c.a. met Gooitzen Pieters Beerda, 28 jaar oud. Gooitzen is geboren op 21-02-1905 in Westergeest. Gooitzen is overleden op 05-06-1992 in Kollumerzwaag, 87 jaar oud.
VI-af Jeenke Everts Beerda is geboren op 12-06-1911 in Westergeest, dochter van Evert Gosses Beerda en Sjoukje Willems Leegsma (zie V-aq). Jeenke is overleden op 10-08-1996, 85 jaar oud. Jeenke trouwde, 28 jaar oud, op 25-04-1940 in Kollum met Freerk Meijer, 33 jaar oud. Freerk is geboren op 17-06-1906 in Kollum. Freerk is overleden op 23-09-1993, 87 jaar oud.
VI-ag Jitske Everts Beerda is geboren op 13-01-1913 in Westergeest, dochter van Evert Gosses Beerda en Sjoukje Willems Leegsma (zie V-aq). Jitske is overleden op 01-05-1986 in Leeuwarden, 73 jaar oud.
Kind van Jitske uit onbekende relatie:
1 Evert de Boer, geboren op 06-03-1954 in Leeuwarden. Evert is overleden op 06-04-1954 in Leeuwarden, 1 maand oud.
VI-ah Trijntje Everts Beerda is geboren omstreeks 1915 in Westergeest, dochter van Evert Gosses Beerda en Sjoukje Willems Leegsma (zie V-aq). Trijntje trouwde in Kollum met Hermannus Visser. Hermannus is geboren op 15-08-1913 in Leeuwarden. Hermannus is overleden op 11-10-1991 in Kollumerzwaag, 78 jaar oud.
V-ar Willem Willems Leegsma is geboren op 23-12-1892 in Kollumerzwaag, zoon van Willem Rinderts Leegsma (zie IV-u) en Doetje Jakobs Iestra. Willem trouwde, 21 jaar oud, op 20-10-1914 in Grijpskerk met Aaltje Noordewier, 24 jaar oud. Aaltje is geboren op 16-03-1890 in Niezijl.
V-as Jenze Willems Leegsma is geboren op 31-01-1895 in Westergeest, zoon van Willem Rinderts Leegsma (zie IV-u) en Doetje Jakobs Iestra. Jenze trouwde, 25 jaar oud, op 06-05-1920 in Grijpskerk met Jeenke Noordewier, 28 jaar oud. Jeenke is geboren op 22-07-1891 in Niezijl. Jeenke is overleden op 16-02-1985 in Kollumerzwaag, 93 jaar oud.
V-at Trijntje Willems Leegsma is geboren op 15-12-1900 in Kollumerland c.a., dochter van Willem Rinderts Leegsma (zie IV-u) en Doetje Jakobs Iestra. Trijntje trouwde met Aldert Brandsma. Aldert is geboren op 20-12-1897 in Achtkarspelen.
IV-v Klaaske Rinderts Leegsma is geboren op 06-04-1854 in Eestrum, dochter van Rindert Jenses Leegsma en Jitske Alles Wedzinga (zie III-g). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1854. Klaaske is overleden op 28-02-1927, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-02-1927. Klaaske trouwde, 20 jaar oud, op 20-03-1875 in Tietjerksteradeel met Klaas Ottes Boenstra, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Klaaske en Klaas: wettiging 1 kind
Klaas is geboren omstreeks 1852 in Twijzel.
III-h Andries Alles Wedzinga is geboren op 29-10-1818 in Kooten, zoon van Alle Klazes Wedzinga (zie II-b) en Antje Hendriks Kronemeyer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-10-1818. Andries is overleden op 20-07-1897 in Tietjerksteradeel, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-07-1897. Andries trouwde, 21 jaar oud, op 09-05-1840 in Tietjerksteradeel met Antje Folkerts Kuipers, 24 of 25 jaar oud. Antje is geboren in 1815 in Eestrum, dochter van Folkert Sybes Kuipers en Rikstje Boeles Reitsma.
Kinderen van Andries en Antje:
1 Rikstje Andries Wedzinga, geboren op 03-11-1840 in Eestrum. Zie IV-w.
2 Antje Andries Wedzinga, geboren op 13-02-1842 in Eestrum. Zie IV-x.
3 Alle Andries Wedzinga, geboren op 26-01-1844 in Eestrum. Zie IV-y.
4 Pietje Andries Wedzinga, geboren op 08-11-1845 in Eestrum. Zie IV-z.
5 Jitske Andries Wedzinga, geboren op 21-09-1848 in Eestrum. Zie IV-aa.
6 Folkert Andries Wedzinga, geboren op 26-04-1851 in Eestrum. Zie IV-ab.
7 Anne Andries Wedzinga, geboren op 12-12-1853 in Eestrum. Zie IV-ac.
8 Jitze Andries Wedzinga, geboren op 23-01-1857 in Eestrum. Zie IV-ad.
9 Sitske Wedzinga, geboren op 13-11-1860 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-11-1860. Sitske is overleden op 05-12-1860 in Tietjerksteradeel, 22 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-12-1860.
IV-w Rikstje Andries Wedzinga is geboren op 03-11-1840 in Eestrum, dochter van Andries Alles Wedzinga (zie III-h) en Antje Folkerts Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-11-1840. Rikstje is overleden op 23-06-1893 in Achtkarspelen, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-06-1893. Rikstje trouwde, 26 jaar oud, op 18-05-1867 in Achtkarspelen met Jacob Jacobs Kempenaar, ongeveer 29 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1838 in Oldetrijne.
Kind van Rikstje uit onbekende relatie:
1 Andries Wedzinga, geboren op 09-11-1864 in Eestrum. Zie V-au.
Kinderen van Rikstje en Jacob:
2 Grietje Kempenaar, geboren op 06-11-1867 in Kooten. Zie V-av.
3 Alle Kempenaar, geboren op 22-02-1869 in Kooten. Zie V-aw.
4 Hein Kempenaar, geboren op 13-09-1870 in Drogeham. Zie V-ax.
5 Antje Kempenaar, geboren omstreeks 1873 in Drogeham. Zie V-ay.
6 Pietje Kempenaar, geboren op 10-01-1874 in Drogeham. Zie V-az.
7 Jakob Kempenaar, geboren op 02-12-1875 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1875.
8 Jakob Kempenaar, geboren op 18-04-1877 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-04-1877.
9 Japke Kempenaar, geboren op 04-05-1879 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-05-1879.
10 Jakob Kempenaar, geboren op 11-07-1882 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-07-1882.
V-au Andries Wedzinga is geboren op 09-11-1864 in Eestrum, zoon van Rikstje Andries Wedzinga (zie IV-w). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-11-1864. Andries trouwde, 26 jaar oud, op 23-05-1891 in Tietjerksteradeel met Janke Jitses van der Meulen, ongeveer 20 jaar oud. Janke is geboren omstreeks 1871 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel).
Kinderen van Andries en Janke:
1 Jitse Wedzinga, geboren op 31-03-1892 in Eestrum. Zie VI-ai.
2 Rikstje Wedzinga, geboren op 29-07-1893 in Eestrum. Zie VI-aj.
3 Alle Wedzinga, geboren op 12-10-1894 in Eestrum. Zie VI-ak.
4 Age Wedzinga, geboren op 28-11-1895 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-11-1895. Age is overleden op 26-03-1897 in Tietjerksteradeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-03-1897.
5 Age Wedzinga, geboren op 22-08-1897 in Tietjerksteradeel. Zie VI-al.
6 Jacob Wedzinga, geboren op 15-11-1898 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1898. Jacob is overleden op 29-12-1898 in Tietjerksteradeel, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-12-1898.
hiltje_boersema.jpg
8 hiltje boersema
VI-ai Jitse Wedzinga is geboren op 31-03-1892 in Eestrum, zoon van Andries Wedzinga (zie V-au) en Janke Jitses van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-04-1892. Jitse is overleden op 04-01-1973 in Noordbergum, 80 jaar oud.
Beroep:
politieman
Jitse trouwde, 24 jaar oud, op 01-06-1916 in Grijpskerk met Hiltje Boersema (afb. 8), 24 jaar oud. Hiltje is geboren op 14-02-1892 in Niezijl. Hiltje is overleden op 14-06-1979 in Assen, 87 jaar oud.
VI-aj Rikstje Wedzinga is geboren op 29-07-1893 in Eestrum, dochter van Andries Wedzinga (zie V-au) en Janke Jitses van der Meulen. Rikstje trouwde, 22 jaar oud, op 18-05-1916 in Tietjerksteradeel met Hendrik Jagersma, ongeveer 22 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1894 in Eestrum.
VI-ak Alle Wedzinga is geboren op 12-10-1894 in Eestrum, zoon van Andries Wedzinga (zie V-au) en Janke Jitses van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-10-1894. Alle trouwde, 26 jaar oud, op 03-03-1921 in Tietjerksteradeel met Trijntje Pauline Gustava Lub, ongeveer 26 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1895 in Garijp.
VI-al Age Wedzinga is geboren op 22-08-1897 in Tietjerksteradeel, zoon van Andries Wedzinga (zie V-au) en Janke Jitses van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-08-1897. Age trouwde, 24 jaar oud, op 27-10-1921 in Tietjerksteradeel met Tietje Swart, ongeveer 26 jaar oud. Tietje is geboren omstreeks 1895 in Boksum.
V-av Grietje Kempenaar is geboren op 06-11-1867 in Kooten, dochter van Jacob Jacobs Kempenaar en Rikstje Andries Wedzinga (zie IV-w). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-11-1867. Grietje trouwde, 30 jaar oud, op 27-11-1897 in Leeuwarderadeel met Atze Kempenaar, ongeveer 33 jaar oud. Atze is geboren omstreeks 1864 in Drogeham.
V-aw Alle Kempenaar is geboren op 22-02-1869 in Kooten, zoon van Jacob Jacobs Kempenaar en Rikstje Andries Wedzinga (zie IV-w). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1869. Alle trouwde, 32 jaar oud, op 11-05-1901 in Achtkarspelen met Hinke de Vries, ongeveer 33 jaar oud. Hinke is geboren omstreeks 1868 in Harkema-Opeinde.
V-ax Hein Kempenaar is geboren op 13-09-1870 in Drogeham, zoon van Jacob Jacobs Kempenaar en Rikstje Andries Wedzinga (zie IV-w). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-09-1870. Hein trouwde, 24 jaar oud, op 01-06-1895 in Achtkarspelen met Antje Lambarts, ongeveer 28 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1867 in Twijzel.
V-ay Antje Kempenaar is geboren omstreeks 1873 in Drogeham, dochter van Jacob Jacobs Kempenaar en Rikstje Andries Wedzinga (zie IV-w). Antje trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 31-01-1912 in Baarderadeel met Rein Jaarsma, ongeveer 40 jaar oud. Rein is geboren omstreeks 1872 in Koudum.
V-az Pietje Kempenaar is geboren op 10-01-1874 in Drogeham, dochter van Jacob Jacobs Kempenaar en Rikstje Andries Wedzinga (zie IV-w). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-01-1874. Pietje trouwde, 29 jaar oud, op 16-05-1903 in Leeuwarderadeel met Jakob Kempenaar, ongeveer 36 jaar oud. Jakob is geboren omstreeks 1867 in Drogeham.
IV-x Antje Andries Wedzinga is geboren op 13-02-1842 in Eestrum, dochter van Andries Alles Wedzinga (zie III-h) en Antje Folkerts Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-02-1842. Antje trouwde, 25 jaar oud, op 21-12-1867 in Tietjerksteradeel met Wisse Feitsma, ongeveer 31 jaar oud. Wisse is geboren omstreeks 1836 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel).
Kinderen van Antje en Wisse:
1 Auke Wisses Feitsma, geboren op 26-02-1869 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-02-1869.
2 Auke Wisses Feitsma, geboren op 23-02-1871 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1871.
3 Andries Wisses Feitsma, geboren op 03-07-1877 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-07-1877.
IV-y Alle Andries Wedzinga is geboren op 26-01-1844 in Eestrum, zoon van Andries Alles Wedzinga (zie III-h) en Antje Folkerts Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-01-1844. Alle is overleden op 29-06-1884 in Tietjerksteradeel, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-06-1884. Alle trouwde, 26 jaar oud, op 14-05-1870 in Tietjerksteradeel met Antje Gosses Wijma, ongeveer 24 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1846 in Opeinde, dochter van Gosse Jans Wijma en Jiskjen Rinderts Lambarts.
Kinderen van Alle en Antje:
1 Andries Wedzinga, geboren op 01-03-1871 in Kooten. Zie V-ba.
2 Jiskje Alles Wedzinga, geboren op 20-10-1873 in Eestrum. Zie V-bb.
3 Antje Alles Wedzinga, geboren op 01-05-1875 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-05-1875.
4 Gosse Alles Wedzinga, geboren op 08-11-1878 in Eestrum. Zie V-bc.
5 Trijntje Alles Wedzinga, geboren op 13-02-1882 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-02-1882.
V-ba Andries Wedzinga is geboren op 01-03-1871 in Kooten, zoon van Alle Andries Wedzinga (zie IV-y) en Antje Gosses Wijma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-03-1871. Andries is overleden op 09-08-1968 in Joure, 97 jaar oud. Andries trouwde, 25 jaar oud, op 16-05-1896 in Tietjerksteradeel met Trijntje Harmens Veenstra, 24 jaar oud. Trijntje is geboren op 11-04-1872 in Oostermeer.
Kinderen van Andries en Trijntje:
1 Taabke Andries Wedzinga, geboren op 11-02-1897 in Oostermeer. Zie VI-am.
2 Alle Wedzinga, geboren op 19-05-1898 in Oostermeer. Zie VI-an.
3 Harmen Wedzinga, geboren op 10-06-1900 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-06-1900.
4 Jille Wedzinga, geboren op 16-07-1902 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-07-1902.
VI-am Taabke Andries Wedzinga is geboren op 11-02-1897 in Oostermeer, dochter van Andries Wedzinga (zie V-ba) en Trijntje Harmens Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-02-1897. Taabke is overleden op 02-01-1933 in Opsterland, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1933. Taabke trouwde, 24 jaar oud, op 14-05-1921 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel) met Wybren Alberts Ritsma, 25 jaar oud. Wybren is geboren op 24-11-1895 in Tietjerksteradeel.
VI-an Alle Wedzinga is geboren op 19-05-1898 in Oostermeer, zoon van Andries Wedzinga (zie V-ba) en Trijntje Harmens Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-05-1898. Alle trouwde, 22 jaar oud, op 14-05-1921 in Tietjerksteradeel met Harmke Pietersma, ongeveer 22 jaar oud. Harmke is geboren omstreeks 1899 in Hemelum.
V-bb Jiskje Alles Wedzinga is geboren op 20-10-1873 in Eestrum, dochter van Alle Andries Wedzinga (zie IV-y) en Antje Gosses Wijma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1873. Jiskje trouwde, 25 jaar oud, op 18-05-1899 in Het Bildt met Willem Tulner, ongeveer 23 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1876 in St. Annaparochie (gem. Het Bildt).
Kinderen van Jiskje en Willem:
1 Hendrik Tulner, geboren op 15-06-1900 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-06-1900.
2 Alle Tulner, geboren op 28-12-1901 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-12-1901.
V-bc Gosse Alles Wedzinga is geboren op 08-11-1878 in Eestrum, zoon van Alle Andries Wedzinga (zie IV-y) en Antje Gosses Wijma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-11-1878. Gosse trouwde, 25 jaar oud, op 21-05-1904 in Hennaarderadeel met Janna Rispens, ongeveer 24 jaar oud. Janna is geboren omstreeks 1880 in Spannum.
IV-z Pietje Andries Wedzinga is geboren op 08-11-1845 in Eestrum, dochter van Andries Alles Wedzinga (zie III-h) en Antje Folkerts Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-11-1845. Pietje is overleden op 11-05-1897 in Achtkarspelen, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1897. Pietje trouwde, 20 jaar oud, op 05-09-1866 in Achtkarspelen met Minze Hendriks Wijnjeterp, ongeveer 27 jaar oud. Minze is geboren omstreeks 1839 in Kooten.
Kinderen van Pietje en Minze:
1 Hendrik Wijnjeterp, geboren op 10-11-1866 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-11-1866.
2 Johannes Wijnjeterp, geboren op 08-07-1868 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-07-1868.
3 Johanna Wijnjeterp, geboren omstreeks 1869 in Kooten. Zie V-bd.
4 Antje Wijnjeterp, geboren op 22-11-1870 in Achtkarspelen. Zie V-be.
5 Hendrik Wijnjeterp, geboren op 24-11-1872 in Kooten. Zie V-bf.
6 Andries Wijnjeterp, geboren op 21-04-1875 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-04-1875.
7 Folkert Wijnjeterp, geboren op 13-09-1877 in Kooten. Zie V-bg.
8 Dina Wijnjeterp, geboren op 24-07-1880 in Kooten. Zie V-bh.
9 Anne Wijnjeterp, geboren op 17-01-1883 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-01-1883.
10 Gerrit Wijnjeterp, geboren op 31-08-1885 in Kooten. Zie V-bi.
11 Ritske Wijnjeterp, geboren op 02-06-1889 in Kooten. Zie V-bj.
V-bd Johanna Wijnjeterp is geboren omstreeks 1869 in Kooten, dochter van Minze Hendriks Wijnjeterp en Pietje Andries Wedzinga (zie IV-z). Johanna trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 02-06-1892 in Scheemda met Wolter Nooteboom, ongeveer 30 jaar oud. Wolter is geboren omstreeks 1862 in Winschoten.
V-be Antje Wijnjeterp is geboren op 22-11-1870 in Achtkarspelen, dochter van Minze Hendriks Wijnjeterp en Pietje Andries Wedzinga (zie IV-z). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-11-1870. Antje trouwde, 26 jaar oud, op 12-06-1897 in Achtkarspelen met Pieter van der Wal, ongeveer 31 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1866 in Burum.
V-bf Hendrik Wijnjeterp is geboren op 24-11-1872 in Kooten, zoon van Minze Hendriks Wijnjeterp en Pietje Andries Wedzinga (zie IV-z). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-11-1872. Hendrik trouwde, 37 jaar oud, op 21-05-1910 in Achtkarspelen met Wijke Veenstra, ongeveer 31 jaar oud. Wijke is geboren omstreeks 1879 in Buitenpost.
V-bg Folkert Wijnjeterp is geboren op 13-09-1877 in Kooten, zoon van Minze Hendriks Wijnjeterp en Pietje Andries Wedzinga (zie IV-z). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-09-1877. Folkert trouwde, 23 jaar oud, op 24-08-1901 in Achtkarspelen met Neeltje van der Valle, ongeveer 21 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1880 in Surhuizum.
V-bh Dina Wijnjeterp is geboren op 24-07-1880 in Kooten, dochter van Minze Hendriks Wijnjeterp en Pietje Andries Wedzinga (zie IV-z). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-07-1880. Dina trouwde, 21 jaar oud, op 22-05-1902 in Scheemda met Jan Evert Bettenbroek, ongeveer 27 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1875 in Scheemda.
V-bi Gerrit Wijnjeterp is geboren op 31-08-1885 in Kooten, zoon van Minze Hendriks Wijnjeterp en Pietje Andries Wedzinga (zie IV-z). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-09-1885. Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 24-05-1913 in Achtkarspelen met Teetske Koonstra, ongeveer 27 jaar oud. Teetske is geboren omstreeks 1886 in Akkerwoude.
V-bj Ritske Wijnjeterp is geboren op 02-06-1889 in Kooten, zoon van Minze Hendriks Wijnjeterp en Pietje Andries Wedzinga (zie IV-z). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-06-1889. Ritske trouwde, 24 jaar oud, op 30-05-1914 in Achtkarspelen met Trijntje Loonstra, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op 19-03-1893 in Kooten, dochter van Jetze Loonstra en Jantje de Boer. Trijntje is overleden op 20-08-1924 in Kooten, 31 jaar oud.
IV-aa Jitske Andries Wedzinga is geboren op 21-09-1848 in Eestrum, dochter van Andries Alles Wedzinga (zie III-h) en Antje Folkerts Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1848. Jitske is overleden op 22-03-1924 in Tietjerksteradeel, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-03-1924. Jitske trouwde, 25 jaar oud, op 15-05-1874 in Achtkarspelen met Heedze Hendriks Rinzema, ongeveer 30 jaar oud. Heedze is geboren omstreeks 1844 in Drogeham.
Kinderen van Jitske en Heedze:
1 Hendrik Heedzes Rinzema, geboren op 21-08-1874 in Eestrum. Zie V-bk.
2 Antje Heedzes Rinzema, geboren op 17-04-1876 in Eestrum. Zie V-bl.
3 Andries Heedzes Rinzema, geboren op 28-08-1877 in Eestrum. Zie V-bm.
4 Teunis Rinzema, geboren op 11-07-1879 in Eestrum. Zie V-bn.
5 Jelle Heedzes Rinzema, geboren op 06-02-1882 in Eestrum. Zie V-bo.
6 Alle Rinzema, geboren op 06-01-1886 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-01-1886.
7 Alle Rinzema, geboren op 08-05-1887 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Zie V-bp.
8 Fintje Rinzema, geboren op 01-08-1890 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel). Zie V-bq.
V-bk Hendrik Heedzes Rinzema is geboren op 21-08-1874 in Eestrum, zoon van Heedze Hendriks Rinzema en Jitske Andries Wedzinga (zie IV-aa). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-08-1874. Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op 22-05-1897 in Tietjerksteradeel met Leelkje van der Meulen, ongeveer 25 jaar oud. Leelkje is geboren omstreeks 1872 in Kollumerzwaag.
V-bl Antje Heedzes Rinzema is geboren op 17-04-1876 in Eestrum, dochter van Heedze Hendriks Rinzema en Jitske Andries Wedzinga (zie IV-aa). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-04-1876. Antje is overleden op 09-04-1938 in Tietjerksteradeel, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-04-1938. Antje trouwde, 21 jaar oud, op 27-05-1897 in Tietjerksteradeel met Taeke Rinzes Douna, ongeveer 24 jaar oud. Taeke is geboren omstreeks 1873 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel).
V-bm Andries Heedzes Rinzema is geboren op 28-08-1877 in Eestrum, zoon van Heedze Hendriks Rinzema en Jitske Andries Wedzinga (zie IV-aa). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-08-1877. Andries is overleden op 27-02-1941 in Tietjerksteradeel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-02-1941. Andries trouwde, 25 jaar oud, op 16-05-1903 in Tietjerksteradeel met Baukje van der Kooi, ongeveer 23 jaar oud. Baukje is geboren omstreeks 1880 in Gorredijk.
V-bn Teunis Rinzema is geboren op 11-07-1879 in Eestrum, zoon van Heedze Hendriks Rinzema en Jitske Andries Wedzinga (zie IV-aa). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-07-1879. Teunis trouwde, 22 jaar oud, op 26-10-1901 in Tietjerksteradeel met Jitske Lammerts van Althuis, ongeveer 20 jaar oud. Jitske is geboren omstreeks 1881 in Eestrum.
V-bo Jelle Heedzes Rinzema is geboren op 06-02-1882 in Eestrum, zoon van Heedze Hendriks Rinzema en Jitske Andries Wedzinga (zie IV-aa). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1882. Jelle is overleden op 06-09-1940 in Leeuwarden, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-09-1940. Jelle trouwde, 31 jaar oud, op 22-05-1913 in Tietjerksteradeel met Imke Oenzes Pietersma, ongeveer 30 jaar oud. Imke is geboren omstreeks 1883 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel).
V-bp Alle Rinzema is geboren op 08-05-1887 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), zoon van Heedze Hendriks Rinzema en Jitske Andries Wedzinga (zie IV-aa). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-05-1887. Alle trouwde, 22 jaar oud, op 02-10-1909 in Tietjerksteradeel met Sjoukje Kloosterman, ongeveer 22 jaar oud. Sjoukje is geboren omstreeks 1887 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel).
V-bq Fintje Rinzema is geboren op 01-08-1890 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), dochter van Heedze Hendriks Rinzema en Jitske Andries Wedzinga (zie IV-aa). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1890. Fintje trouwde, 20 jaar oud, op 12-11-1910 in Tietjerksteradeel met Peter Rood, ongeveer 24 jaar oud. Peter is geboren omstreeks 1886 in Joure.
IV-ab Folkert Andries Wedzinga is geboren op 26-04-1851 in Eestrum, zoon van Andries Alles Wedzinga (zie III-h) en Antje Folkerts Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-04-1851. Folkert is overleden op 04-02-1887 in Tietjerksteradeel, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-02-1887. Folkert trouwde, 23 jaar oud, op 31-10-1874 in Tietjerksteradeel met Sjoukje Geerts van der Leest, ongeveer 21 jaar oud. Sjoukje is geboren omstreeks 1853 in Kooten.
Kinderen van Folkert en Sjoukje:
1 Joukje Folkerts Wedzinga, geboren op 07-02-1875 in Eestrum. Zie V-br.
2 Andries Folkerts Wedzinga, geboren op 06-05-1876 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-05-1876. Andries is overleden op 03-02-1936 in Achtkarspelen, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-02-1936.
3 Geert Folkerts Wedzinga, geboren op 23-09-1878 in Eestrum. Zie V-bs.
4 Sjoukje Folkerts Wedzinga, geboren op 11-01-1881 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-01-1881.
V-br Joukje Folkerts Wedzinga is geboren op 07-02-1875 in Eestrum, dochter van Folkert Andries Wedzinga (zie IV-ab) en Sjoukje Geerts van der Leest. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1875. Joukje:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 29-06-1905 in Kampen met Gerrit Jan de Vries, ongeveer 25 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1880 in Kampen.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 23-06-1922 in Kampen met Johan Friedrich Gottlob Naumann, ongeveer 37 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1885 in Leeuwarden.
V-bs Geert Folkerts Wedzinga is geboren op 23-09-1878 in Eestrum, zoon van Folkert Andries Wedzinga (zie IV-ab) en Sjoukje Geerts van der Leest. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1878. Geert is overleden op 05-02-1963 in Warfstermolen, 84 jaar oud. Hij is begraven in Munnikezijl. Geert trouwde, 27 jaar oud, op 17-02-1906 in Kollumerland c.a. met Trijntje Wijma, 20 jaar oud. Trijntje is geboren op 31-10-1885 in Ee. Trijntje is overleden op 19-08-1963 in Warfstermolen, 77 jaar oud.
IV-ac Anne Andries Wedzinga is geboren op 12-12-1853 in Eestrum, zoon van Andries Alles Wedzinga (zie III-h) en Antje Folkerts Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-12-1853. Anne is overleden op 08-11-1936 in Tietjerksteradeel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-11-1936. Anne trouwde, 37 jaar oud, op 20-07-1891 in Tietjerksteradeel met Antje Boeles Kuipers, 20 jaar oud. Antje is geboren op 01-07-1871 in Oostermeer.
Kinderen van Anne en Antje:
1 Baukje Wedzinga, geboren op 01-10-1891 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-10-1891.
2 Antje Wedzinga, geboren op 09-02-1893 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1893. Antje is overleden op 27-02-1894 in Tietjerksteradeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-02-1894.
3 Andries Wedzinga, geboren op 20-08-1895 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-08-1895.
4 Boele Wedzinga, geboren op 08-10-1897 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-10-1897.
5 Folkert Wedzinga, geboren op 05-01-1900 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-01-1900.
6 Pieter Wedzinga, geboren op 24-06-1905 in Tietjerksteradeel. Pieter is overleden op 30-06-1905 in Tietjerksteradeel, 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-07-1905.
IV-ad Jitze Andries Wedzinga is geboren op 23-01-1857 in Eestrum, zoon van Andries Alles Wedzinga (zie III-h) en Antje Folkerts Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-01-1857. Jitze is overleden op 17-02-1937 in Achtkarspelen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-02-1937. Jitze trouwde, 22 jaar oud, op 14-06-1879 in Tietjerksteradeel met Antje Hylkes Praamstra, ongeveer 21 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1858 in Drogeham.
Kinderen van Jitze en Antje:
1 Romkje Jitzes Wedzinga, geboren op 07-12-1879 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-12-1879. Romkje is overleden op 28-12-1879 in Tietjerksteradeel, 21 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1879.
2 Andries Wedzinga, geboren op 19-02-1881 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1881.
3 Hielke Wedzinga, geboren op 23-07-1883 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-07-1883.
4 Romkje Wedzinga, geboren op 14-05-1886 in Kooten. Zie V-bt.
5 Anne Wedzinga, geboren op 15-07-1888 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-07-1888.
6 Antje Wedzinga, geboren op 25-09-1890 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-09-1890. Antje is overleden op 23-02-1933 in Achtkarspelen, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1933. Antje bleef ongehuwd.
7 Sytske Wedzinga, geboren op 20-08-1893 in Kooten. Zie V-bu.
8 Folkert Wedzinga, geboren op 01-04-1895 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-04-1895. Folkert is overleden op 04-12-1895 in Achtkarspelen, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-12-1895.
9 Folkert Wedzinga, geboren op 12-05-1897 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1897.
V-bt Romkje Wedzinga is geboren op 14-05-1886 in Kooten, dochter van Jitze Andries Wedzinga (zie IV-ad) en Antje Hylkes Praamstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1886. Romkje trouwde, 29 jaar oud, op 02-10-1915 in Achtkarspelen met Wierd Kooistra, ongeveer 28 jaar oud. Wierd is geboren omstreeks 1887 in Surhuisterveen.
V-bu Sytske Wedzinga is geboren op 20-08-1893 in Kooten, dochter van Jitze Andries Wedzinga (zie IV-ad) en Antje Hylkes Praamstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-08-1893. Sytske trouwde, 21 jaar oud, op 19-06-1915 in Tietjerksteradeel met Oege Pieters, ongeveer 27 jaar oud. Oege is geboren omstreeks 1888 in Kooten.
Kinderen van Sytske en Oege:
1 Eelze Pieters, geboren omstreeks 1918. Eelze is overleden op 05-02-1922 in Tietjerksteradeel, ongeveer 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1922.
2 Romkje Pieters, geboren omstreeks 1920. Romkje is overleden op 27-04-1921 in Tietjerksteradeel, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-04-1921.
II-c Andries Klazes Wedzinga is geboren in 1778, zoon van Klaas Klazes Wedzinga (zie I) en Jisseltje Andries. Andries is overleden op 17-09-1825 in Tietjerksteradeel, 46 of 47 jaar oud.
Notitie bij Andries: neemt in 1811 de naam Wedzinga aan en heeft dan 2 kinderen: Jitske (7 jaar) en Klaas (2 jaar)
Andries trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 25-09-1803 in Hardegarijp (gem. Tietjerksteradeel) met Aaltje Gerrits Meyer, ongeveer 28 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1775.
Kinderen van Andries en Aaltje:
1 Jitske Andries Wedzinga, geboren omstreeks 1805 in Hardegarijp (gem. Tietjerksteradeel). Zie III-i.
2 Klaas Andries Wedzinga, geboren op 27-09-1809. Zie III-j.
3 Berend Andries Wedzinga, geboren op 22-04-1812 in Hardegarijp (gem. Tietjerksteradeel). Zie III-k.
4 Gerrit Andries Wedzinga, geboren op 18-04-1816 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-04-1816. Gerrit is overleden op 15-02-1819 in Tietjerksteradeel, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-02-1819.
III-i Jitske Andries Wedzinga is geboren omstreeks 1805 in Hardegarijp (gem. Tietjerksteradeel), dochter van Andries Klazes Wedzinga (zie II-c) en Aaltje Gerrits Meyer. Jitske is overleden op 16-04-1838 in Dantumadeel, ongeveer 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-04-1838. Jitske trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 02-02-1826 in Tietjerksteradeel met Sjoerd Sybes Veenstra, ongeveer 20 jaar oud. Sjoerd is geboren omstreeks 1806 in Veenwouden.
Kinderen van Jitske en Sjoerd:
1 Aaltje Veenstra, geboren op 03-03-1826 in Hardegarijp (gem. Tietjerksteradeel). Zie IV-ae.
2 Andries Veenstra, geboren op 12-10-1828. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-10-1828.
3 Andries Veenstra, geboren op 21-04-1832 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-04-1832.
4 Sybe Veenstra, geboren op 29-03-1835. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-04-1835.
IV-ae Aaltje Veenstra is geboren op 03-03-1826 in Hardegarijp (gem. Tietjerksteradeel), dochter van Sjoerd Sybes Veenstra en Jitske Andries Wedzinga (zie III-i). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1826. Aaltje trouwde, 41 jaar oud, op 05-09-1867 in Leeuwarderadeel met Tjeerd Jochums Algera, ongeveer 43 jaar oud. Tjeerd is geboren omstreeks 1824 in Lekkum (gem. Leeuwarderadeel).
III-j Klaas Andries Wedzinga is geboren op 27-09-1809, zoon van Andries Klazes Wedzinga (zie II-c) en Aaltje Gerrits Meyer. Hij is gedoopt op 29-10-1809 in Hardegarijp (gem. Tietjerksteradeel). Klaas is overleden op 17-06-1858 in Dantumadeel, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-06-1858. Klaas trouwde, 27 jaar oud, op 23-09-1837 in Dantumadeel met Tetje Jans Radema.
Kinderen van Klaas en Tetje:
1 Aaltje Klazes Wedzinga, geboren op 14-04-1838. Zie IV-af.
2 Rinske Klazes Wedzinga, geboren op 24-11-1840 in Veenwouden. Zie IV-ag.
3 Andries Wedzinga, geboren op 18-12-1843. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-12-1843. Andries is overleden op 14-06-1916 in Dantumadeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-06-1916. Andries bleef ongehuwd.
4 Jan Wedzinga, geboren op 07-05-1849. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-05-1849. Jan is overleden op 01-10-1872, 23 jaar oud (oorzaak: Verdronken in de Eeltjemeer onder Rinsumageest). Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-10-1872. Jan bleef ongehuwd.
5 Pietje Klazes Wedzinga, geboren op 12-09-1856. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-09-1856. Pietje is overleden op 21-10-1886 in Dantumadeel, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-10-1886.
IV-af Aaltje Klazes Wedzinga is geboren op 14-04-1838, dochter van Klaas Andries Wedzinga (zie III-j) en Tetje Jans Radema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-04-1838. Aaltje is overleden op 20-12-1915 in Dantumadeel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-12-1915. Aaltje trouwde, 27 jaar oud, op 06-07-1865 in Dantumadeel met Hendrik Ytzens Hamstra, 45 jaar oud. Hendrik is geboren op 02-04-1820 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-04-1820. Hendrik is overleden op 21-10-1878 in Dantumadeel, 58 jaar oud.
Kinderen van Aaltje en Hendrik:
1 Ytsen Hamstra, geboren op 19-04-1866 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-04-1866.
2 Klaas Hamstra, geboren op 30-06-1870 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-07-1870.
IV-ag Rinske Klazes Wedzinga is geboren op 24-11-1840 in Veenwouden, dochter van Klaas Andries Wedzinga (zie III-j) en Tetje Jans Radema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-11-1840. Rinske is overleden op 03-09-1883 in Franeker, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-09-1883. Rinske trouwde, 25 jaar oud, op 20-01-1866 in Tietjerksteradeel met Teye Ebeles Reidinga, 27 jaar oud. Teye is geboren op 11-12-1838 in Bergum (gem. Tietjerksteradeel), zoon van Ebele Teyes Reidinga en Sjieuwke Jeltes van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-12-1838. Teye is overleden op 03-09-1908 in Dantumadeel, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-09-1908.
Kinderen van Rinske en Teye:
1 Sieuke Teyes Reidinga, geboren op 08-11-1866 in Veenwouden. Zie V-bv.
2 Pieter Reidinga, geboren op 13-04-1869 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1869.
3 Tetje Reidinga, geboren op 22-07-1871 in Veenwouden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-07-1871. Tetje is overleden op 16-08-1942 in Hoogeveen, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-08-1942.
4 Ebele Reidinga, geboren op 06-05-1875 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-05-1875.
5 Klaaske Teyes Reidinga, geboren op 22-04-1882 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-04-1882. Klaaske is overleden op 10-02-1883 in Dantumadeel, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-02-1883.
V-bv Sieuke Teyes Reidinga is geboren op 08-11-1866 in Veenwouden, dochter van Teye Ebeles Reidinga en Rinske Klazes Wedzinga (zie IV-ag). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-11-1866. Sieuke trouwde, 29 jaar oud, op 13-05-1896 in Baarderadeel met Anske Jacobs Visser, ongeveer 24 jaar oud. Anske is geboren omstreeks 1872 in Baard.
III-k Berend Andries Wedzinga is geboren op 22-04-1812 in Hardegarijp (gem. Tietjerksteradeel), zoon van Andries Klazes Wedzinga (zie II-c) en Aaltje Gerrits Meyer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-04-1812. Berend is overleden op 21-12-1899 in Dantumadeel, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-12-1899. Berend trouwde, 31 jaar oud, op 21-05-1843 in Dantumadeel met Wipkje Gerrits Bouma, 30 jaar oud. Wipkje is geboren op 27-02-1813 in Veenwouden, dochter van Gerrit Mients Bouma en Seli Martinus Venekamp. Wipkje is overleden op 13-08-1889, 76 jaar oud.
Kinderen van Berend en Wipkje:
1 Andries Berends Wedzinga, geboren op 10-05-1845 in Tietjerksteradeel. Zie IV-ah.
2 Selie Berends Wedzinga, geboren op 07-08-1847 in Rinsumageest. Zie IV-ai.
3 Aaltje Berends Wedzinga, geboren op 29-08-1849 in Leeuwarden. Zie IV-aj.
4 Jitske Berends Wedzinga, geboren op 10-01-1852 in Leeuwarden. Zie IV-ak.
5 Gerritje Wedzinga, geboren op 14-10-1854 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-10-1854. Gerritje is overleden op 02-03-1856 in Leeuwarden, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-03-1856.
6 Gerritje Berends Wedzinga, geboren op 10-04-1857 in Leeuwarden. Zie IV-al.
7 Klaaske Wedzinga, geboren op 14-06-1859 in Dantumadeel. Zie IV-am.
IV-ah Andries Berends Wedzinga is geboren op 10-05-1845 in Tietjerksteradeel, zoon van Berend Andries Wedzinga (zie III-k) en Wipkje Gerrits Bouma. Andries trouwde, 29 jaar oud, op 20-08-1874 in Dantumadeel met Jitske Jans de Jong.
Kinderen van Andries en Jitske:
1 Berend Wedzinga, geboren op 27-05-1876 in Dokkum. Zie V-bw.
2 Jan Wedzinga, geboren omstreeks 1878 in Sappemeer. Zie V-bx.
3 Wipkje Wedzinga, geboren op 08-04-1880 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-04-1880. Wipkje is overleden op 18-05-1888 in Groningen, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-06-1888.
4 Germen Wedzinga, geboren op 03-08-1882 in Leeuwarden. Zie V-by.
5 Trientje Wedzinga, geboren omstreeks 09-04-1888. Trientje is overleden op 30-04-1888 in Groningen, ongeveer 21 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-05-1888.
V-bw Berend Wedzinga is geboren op 27-05-1876 in Dokkum, zoon van Andries Berends Wedzinga (zie IV-ah) en Jitske Jans de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-05-1876. Berend trouwde, 25 jaar oud, op 04-05-1902 in Groningen met Harmanna Huizeling, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Berend en Harmanna: wettiging 1 kind
Harmanna is geboren op 06-10-1876 in Groningen.
Kind van Berend en Harmanna:
1 Andries Wedzinga, geboren omstreeks 1905 in Groningen. Andries is overleden op 20-07-1945 in Odoorn, ongeveer 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-07-1945.
V-bx Jan Wedzinga is geboren omstreeks 1878 in Sappemeer, zoon van Andries Berends Wedzinga (zie IV-ah) en Jitske Jans de Jong. Jan trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 07-04-1907 in Groningen met Fenna van Bruggen, ongeveer 32 jaar oud. Fenna is geboren omstreeks 1875 in Groningen.
V-by Germen Wedzinga is geboren op 03-08-1882 in Leeuwarden, zoon van Andries Berends Wedzinga (zie IV-ah) en Jitske Jans de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-08-1882. Germen trouwde, 30 jaar oud, op 15-09-1912 in Groningen met Trientje Huizeling, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Germen en Trientje: wettiging 1 kind
Trientje is geboren omstreeks 1869 in Groningen.
IV-ai Selie Berends Wedzinga is geboren op 07-08-1847 in Rinsumageest, dochter van Berend Andries Wedzinga (zie III-k) en Wipkje Gerrits Bouma. Selie is overleden op 23-04-1935 in Meppel, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-04-1935. Selie trouwde, 23 jaar oud, op 11-05-1871 in Dantumadeel met Jacob Andries Bos.
Kinderen van Selie en Jacob:
1 Andries Bos, geboren op 24-02-1872 in Rinsumageest. Zie V-bz.
2 Berend Jakobs Bos, geboren omstreeks 11-1873. Berend is overleden op 17-04-1874 in Dantumadeel, ongeveer 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-04-1874.
3 Wipkje Bos, geboren op 30-01-1875 in Het Bildt. Zie V-ca.
4 Aaltje Bos, geboren op 14-03-1877 in Dantumadeel. Zie V-cb.
5 Berend Bos, geboren op 04-03-1879 in Rinsumageest. Zie V-cc.
6 Grietje Bos, geboren op 01-08-1881 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1881. Grietje is overleden op 21-08-1881 in Bierum, 20 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-08-1881.
7 Hendrik Bos, geboren op 21-03-1884 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-03-1884.
8 Jitze Bos, geboren op 09-05-1886 in Dantumawoude. Zie V-cd.
9 Grietje Bos, geboren op 24-02-1889 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-02-1889. Grietje is overleden op 26-05-1889 in Zwartsluis, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-05-1889.
10 Grietje Bos, geboren op 20-12-1892 in Leeuwarden. Zie V-ce.
V-bz Andries Bos is geboren op 24-02-1872 in Rinsumageest, zoon van Jacob Andries Bos en Selie Berends Wedzinga (zie IV-ai). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1872. Andries trouwde, 28 jaar oud, op 24-03-1900 in Leek met Reina Alida Ettina Kuiper, ongeveer 26 jaar oud. Reina is geboren omstreeks 1874 in Roden.
V-ca Wipkje Bos is geboren op 30-01-1875 in Het Bildt, dochter van Jacob Andries Bos en Selie Berends Wedzinga (zie IV-ai). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-02-1875. Wipkje trouwde, 22 jaar oud, op 10-06-1897 in Dantumadeel met Lieuwe Roosema, 24 jaar oud. Lieuwe is geboren op 19-10-1872 in Harlingen, zoon van Roelof Lieuwes Rosema en Jantje Tjibbes van der Veen.
V-cb Aaltje Bos is geboren op 14-03-1877 in Dantumadeel, dochter van Jacob Andries Bos en Selie Berends Wedzinga (zie IV-ai). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1877. Aaltje trouwde, 26 jaar oud, op 09-04-1903 in Dantumadeel met Tjibbe Rozema, 23 jaar oud. Tjibbe is geboren op 06-06-1879 in Dokkum, zoon van Roelof Lieuwes Rosema en Jantje Tjibbes van der Veen.
V-cc Berend Bos is geboren op 04-03-1879 in Rinsumageest, zoon van Jacob Andries Bos en Selie Berends Wedzinga (zie IV-ai). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1879. Berend trouwde, 29 jaar oud, op 23-07-1908 in Groningen met Elisabeth van der Molen, ongeveer 25 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1883 in Lippenhuizen.
V-cd Jitze Bos is geboren op 09-05-1886 in Dantumawoude, zoon van Jacob Andries Bos en Selie Berends Wedzinga (zie IV-ai). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-05-1886. Jitze trouwde, 28 jaar oud, op 16-05-1914 in Meppel met Jacoba Margretha Bralten, ongeveer 25 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1889 in Meppel, dochter van Geert Bralten en Margje Strik.
V-ce Grietje Bos is geboren op 20-12-1892 in Leeuwarden, dochter van Jacob Andries Bos en Selie Berends Wedzinga (zie IV-ai). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-12-1892. Grietje trouwde, 27 jaar oud, op 19-10-1920 in Zwartsluis met Jurrien Heijsman, ongeveer 28 jaar oud. Jurrien is geboren omstreeks 1892 in Hasselt.
IV-aj Aaltje Berends Wedzinga is geboren op 29-08-1849 in Leeuwarden, dochter van Berend Andries Wedzinga (zie III-k) en Wipkje Gerrits Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-08-1849. Aaltje is overleden op 28-02-1935 in IJlst, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-02-1935. Aaltje:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 13-11-1879 in Ferwerderadeel met Pieter Wybrens Damsma, 45 jaar oud. Pieter is geboren op 08-11-1834 in Genum, zoon van Wybren Pieters Damsma en Eelkje Gerkes Algera. Pieter is overleden op 30-04-1907 in Ferwerderadeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-05-1907. Pieter is weduwnaar van Aafke Pieters Hamstra (1841-1869), met wie hij trouwde op 12-11-1864 in Ferwerderadeel. Pieter is weduwnaar van Maaike Pieters Hamstra (1843-1876), met wie hij trouwde op 07-09-1871 in Ferwerderadeel.
(2) trouwde, 62 jaar oud, op 22-05-1912 in Ferwerderadeel met Klaas Lettinga, ongeveer 62 jaar oud. Klaas is geboren omstreeks 1850 in Hallum. Klaas is overleden op 20-10-1922 in Ferwerderadeel, ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-10-1922.
Kinderen van Aaltje en Pieter:
1 Wipkje Pieters Damsma, geboren op 26-09-1880 in Genum. Zie V-cf.
2 Titus Damsma, geboren omstreeks 1884 in Genum. Zie V-cg.
3 Tiete Pieters Damsma, geboren op 13-04-1884 in Genum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-04-1884.
4 Geertje Damsma, geboren op 16-04-1886 in Genum. Zie V-ch.
V-cf Wipkje Pieters Damsma is geboren op 26-09-1880 in Genum, dochter van Pieter Wybrens Damsma en Aaltje Berends Wedzinga (zie IV-aj). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1880. Wipkje is overleden in 1954, 73 of 74 jaar oud. Wipkje trouwde, 30 jaar oud, op 04-05-1911 in Ferwerderadeel met Jan Diederts Sytsma, 28 jaar oud. Jan is geboren op 26-04-1883 in Hallum, zoon van Diedert Siedzes Sytsma en Jetske Leenderts Dijkstra. Jan is overleden in 1968, 84 of 85 jaar oud.
V-cg Titus Damsma is geboren omstreeks 1884 in Genum, zoon van Pieter Wybrens Damsma en Aaltje Berends Wedzinga (zie IV-aj). Titus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 27-05-1911 in Ferwerderadeel met Saakje van Wieren, ongeveer 29 jaar oud. Saakje is geboren omstreeks 1882 in Janum.
V-ch Geertje Damsma is geboren op 16-04-1886 in Genum, dochter van Pieter Wybrens Damsma en Aaltje Berends Wedzinga (zie IV-aj). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-04-1886. Geertje trouwde, 31 jaar oud, op 28-03-1918 in Ferwerderadeel met Egbert Donkerbroek, ongeveer 28 jaar oud. Egbert is geboren omstreeks 1890 in Aduard.
IV-ak Jitske Berends Wedzinga is geboren op 10-01-1852 in Leeuwarden, dochter van Berend Andries Wedzinga (zie III-k) en Wipkje Gerrits Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-01-1852. Jitske is overleden op 27-01-1941, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-01-1941. Jitske trouwde, 24 jaar oud, op 09-11-1876 in Ferwerderadeel met Pieter Jans Timmermans, ongeveer 23 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1853 in Wanswerd.
Kinderen van Jitske en Pieter:
1 Trijntje Timmermans, geboren op 19-04-1877. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-04-1877.
2 Berend Timmermans, geboren op 01-06-1878 in Genum. Zie V-ci.
3 Wepkje Timmermans, geboren op 04-08-1879. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-08-1879. Wepkje is overleden op 15-08-1880, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-08-1880.
4 Timmermans, levenloos geboren dochter, geboren op 27-04-1881 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-04-1881. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-04-1881.
5 Jan Timmermans, geboren op 26-05-1885 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-05-1885.
6 Andries Pieters Timmermans, geboren op 19-07-1888 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-07-1888. Andries is overleden op 06-07-1889 in Ferwerderadeel, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-07-1889.
7 Wipkje Timmermans, geboren op 25-06-1890 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-06-1890. Wipkje is overleden op 30-09-1890 in Ferwerderadeel, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-10-1890.
8 Wipkje Timmermans, geboren op 08-05-1892. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-05-1892. Wipkje is overleden op 24-08-1892, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-08-1892.
9 Wipkje Timmermans, geboren op 24-02-1894. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1894.
V-ci Berend Timmermans is geboren op 01-06-1878 in Genum, zoon van Pieter Jans Timmermans en Jitske Berends Wedzinga (zie IV-ak). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-06-1878. Berend trouwde, 19 jaar oud, op 04-11-1897 in Het Bildt met Willemtje Louwenaar, ongeveer 20 jaar oud. Willemtje is geboren omstreeks 1877 in St. Annaparochie (gem. Het Bildt).
IV-al Gerritje Berends Wedzinga is geboren op 10-04-1857 in Leeuwarden, dochter van Berend Andries Wedzinga (zie III-k) en Wipkje Gerrits Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-04-1857. Gerritje trouwde, 30 jaar oud, op 21-05-1887 in Dantumadeel met Jan Eeltjes Berghuis, 27 jaar oud. Jan is geboren op 08-01-1860 in Tietjerksteradeel.
Kinderen van Gerritje en Jan:
1 Eeltje Berghuis, geboren op 07-03-1888 in Oudkerk. Zie V-cj.
2 Berend Berghuis, geboren op 07-03-1888 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1888.
3 Jeltje Berghuis, geboren op 18-05-1889 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-05-1889.
4 Jeltje Berghuis, geboren op 01-08-1890 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1890.
5 Wipkje Berghuis, geboren op 11-02-1892 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1892. Wipkje is overleden op 30-11-1892 in Dantumadeel, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-12-1892.
6 Anne Berghuis, geboren op 17-10-1893 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1893.
7 Wipkje Berghuis, geboren op 24-08-1895 in Birdaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1895. Wipkje is overleden op 22-08-1922 in Jislum, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-08-1922.
8 Elisabeth Berghuis, geboren op 02-11-1896 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1896. Elisabeth is overleden op 12-10-1897 in Dantumadeel, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-10-1897.
9 Elisabeth Berghuis, geboren op 26-08-1900 in Birdaard. Zie V-ck.
V-cj Eeltje Berghuis is geboren op 07-03-1888 in Oudkerk, zoon van Jan Eeltjes Berghuis en Gerritje Berends Wedzinga (zie IV-al). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1888. Eeltje is overleden op 06-10-1924 in Birdaard, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-10-1924. Eeltje trouwde, 32 jaar oud, op 19-05-1920 in Leeuwarderadeel met Gelske Bijlsma, ongeveer 24 jaar oud. Gelske is geboren omstreeks 1896 in Vrouwenparochie.
V-ck Elisabeth Berghuis is geboren op 26-08-1900 in Birdaard, dochter van Jan Eeltjes Berghuis en Gerritje Berends Wedzinga (zie IV-al). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-08-1900. Elisabeth trouwde, 20 jaar oud, op 07-05-1921 in Idaarderadeel met Klaas Steenbeek, ongeveer 26 jaar oud. Klaas is geboren omstreeks 1895 in Warga.
IV-am Klaaske Wedzinga is geboren op 14-06-1859 in Dantumadeel, dochter van Berend Andries Wedzinga (zie III-k) en Wipkje Gerrits Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-06-1859. Klaaske is overleden op 16-02-1928 in Dantumadeel, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-02-1928. Klaaske trouwde, 23 jaar oud, op 15-02-1883 in Dantumadeel met Liepke Zijlstra.
Kinderen van Klaaske en Liepke:
1 Berend Zijlstra, geboren op 02-11-1884 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1884.
2 Dirkje Zijlstra, geboren op 04-11-1885 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-11-1885.
3 Andries Zijlstra, geboren op 23-03-1887 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-03-1887.
4 Sjoerd Zijlstra, geboren op 22-02-1889 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1889. Sjoerd is overleden op 31-12-1889 in Het Bildt, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-12-1889.
5 Wipkje Zijlstra, geboren op 26-10-1891 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-10-1891.
6 Sjoerd Zijlstra, geboren op 12-05-1893 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-05-1893.
7 Selie Zijlstra, geboren op 29-04-1900 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-04-1900.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 02-04-2016 17:45:46 door René Stuut