Privacybeleid

Deze website is met name bedoeld voor het verstrekken van genealogische gegevens. Deze SERVICE wordt door mij gratis aangeboden en is bedoeld voor gebruik zoals het wordt aangeboden.

Deze pagina is bedoeld om bezoekers te informeren over mijn beleid aangaande het verzamelen, gebruik en openbaarmaken van persoonlijke informatie in het geval iemand gebruik gaat maken van mijn service.

Wanneer je ervoor kiest gebruik te maken van mijn service, dan stem je erin toe, dat er persoonlijke gegevens verzameld en gebruikt kunnen worden in het kader van dit beleid. De informatie wordt gebruikt om de service te kunnen aanbieden en te verbeteren. Ik zal de persoonlijke gegevens niet gebruiken of delen met anderen, behalve zoals in dit beleid omschreven is.

De voorwaarden in dit privacybeleid hebben dezelfde strekking als die in onze algemene voorwaarden, beschikbaar in de app, tenzij anders vermeld in dit privacybeleid.

Verzamelen en gebruik van gegevens

Voor een betere gebruikerservaring tijdens het gebruik van mijn service, kan het zijn dat er gegevens verzameld worden, die herleidbaar zouden kunnen zijn tot de persoon. Deze gegevens omvatten bijv. IP adres, naam en versie van het bessturingssysteem, merk en type van het toestel. De informatie die op die manier verzameld wordt, wordt op je toestel bewaard en wordt niet door mij op welke manier dan ook opgehaald.

De website maakt gebruik van diensten van derden, die informatie over je kunnen verzamelen.

Link naar het privacybeleid van third party service providers die deze app gebruikt:

Loggegevens

Ik wil je erop wijzen, dat wanneer je mijn service gebruikt, indien er een fout optreedt, dat er persoonlijke gegevens (via de third party diensten) op je apparaat worden vastgelegd, zogenaamde Loggegevens. Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals je IP adres, apparaatnaam, versie van het besturingssysteem, de browserconfiguratie ten tijde van het gebruik, de datum en tijd van het gebruik van de service en andere statistische gegevens.

Cookies

Cookies zijn bestanden met kleine hoeveelheden gegevens, die algemeen gebruikt worden voor anonyme unieke kenmerken. Deze worden naar je browser gestuurd vanaf de websites die je bezoekt en op je eigen toestel in het interne geheugen vastgelegd.

Deze dienst gebruikt dergelijke cookies niet specifiek. Echter, de app kan wel gebruik maken van third party diensten, die dergelijke cookies gebruiken om informatie te verzamelen voor het gebruik van hun services. Je hebt de mogelijkheid om deze cookies te accepteren of te weigeren en om te weten wanneer er een cookie naar je toestel wordt verstuurd. Wanneer je de cookies weigert, dan kunnen sommige onderderlen van deze app niet goed werken.

Service Providers

Ik kan derden inschakelen voor de volgende redenen:

  • Om mijn dienst aan te bieden;
  • Om namens mij de dienst te leveren;
  • Om service gerichte diensten te leveren; of
  • Om mij te helpen bij het analyseren bij het gebruik van mijn service.

Ik wil de gebruikers van mijn service erop wijzen, dat deze derden toegang hebben tot de persoonlijke informatie. De reden is, om ze in staat te stellen hun taken uit te voeren. Ze zijn echter verplicht deze informatie geheim te houden en geenszins anders te gebruiken.

Veiligheid

Ik waardeer het vertrouwen dat je in mij hebt om je persoonlijke informatie veilig te houden. Daarom streef ik ernaar om deze informatie naar vermogen veilig te houden. Maar bedenk je, dat er geen enkele manier is bij het versturen van informatie via het Internet of bij het elektronisch opslaan ervan, die 100% veilig is. Daarom kan ik geen 100% veiligheid bieden.

Links naar andere sites

Deze Service kan links naar andere sites bevatten. Wanneer je op zo'n link klikt, dan wordt je naar de betreffende website doorgeleid. Let erop, dat deze sites niet door mij beheerd worden. Daarom adviseer ik je ten zeerste om het privacybeleid van die websites na te lezen. Ik heb geen invloed op dat beleid en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud, het privacybeleid of de activiteiten van welke andere website of service dan ook.

Privacy van kinderen

Deze service is niet specifiek gericht op het gebruik ervan door kinderen jonger dan 13 jaar. Ik verzamel niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. In het geval ik ontdek, dat van een kind jonger dan 13 jaar persoonlijke gegevens bij mij zijn terechtgekomen, dan verwijder ik die gegevens onmiddelijk van mijn servers. Ben je de ouder/voogd van een kind jonger dan 13 jaar dat gegevens met mij heeft gedeeld, neem dan contact met mij op, zodat ik de benodigde acties kan uitvoeren.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Ik kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Daarom adviseer ik je om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Ik stel je via deze pagina op de hoogte van wijzigingen in dit beleid. Deze wijzigingen zijn van kracht onmiddelijk na publicatie ervan op deze pagina.

Contactgegeves

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..